Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Agilní přístupy k řízení projektů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
2.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
3.BT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
4.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
5.
DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet0 / ----
6.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
7.
BT
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
8.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FBEprohlížet
0 / --
--
9.DTAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
10.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 4--
11.
BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 1
--
12.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
13.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
14.BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / 3--
15.BTAnalýza rozvojových problémů AfrikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
16.DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / 2
--
17.
DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
18.
BT
Analýza rozvojových problémů AsieDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
19.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
20.
DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
21.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
22.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
23.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
24.
DT
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
FRDIS
0 / --
--
25.
DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / 2
--
26.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikály
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / 3
--
27.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Redlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / --
--
28.DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / 1--
29.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--
FBE
prohlížet0 / 1
--
30.BTEconomic and regional context of a selected commodity chainDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 1
--
31.BTEfektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuŽivělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
32.
BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS0 / --
--
33.
BT
Evaluation of a publicly beneficial project.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
34.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
35.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
FBE2 / 2
36.
BTFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
37.
BT
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / --
--
38.
DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
39.
BTFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
40.
DT
Financování neziskového projektu
Rajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
41.
BT
Financování vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / --
--
42.DTFinancování zvoleného projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
1 / 5
Kupcová, M.
43.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 4
--
44.
DT
Finanční řízení vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
45.BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
46.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
47.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--FRDIS0 / 1
--
48.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
49.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD--
FRDIS
0 / 1
--
50.BT
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----FRDIS0 / 3--
51.
DT
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / ----
52.BT
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
53.
BT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
54.
DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 2--
55.
BTHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / --
--
56.BTHodnocení veřejně prospěšného projektu.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
57.
DT
Hodnocení výkonnosti podnikuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / ----
58.
BT
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / ----
59.
DisT
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EAM--
FBE
prohlížet1 / 1 Tarasenko, O.
60.
BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaŽivělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
2 / --
61.
DT
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
62.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----MENDELU
0 / 3
--
63.DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
64.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
65.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 3--
66.
BT
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS
0 / 2
--
67.
DT
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
ILE
0 / --
--
68.
BT
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
69.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
70.
BT
PR v neziskových organizacích Tamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
71.
BTProcesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
3 / 5
72.
BT
Project to finance company's technological development from EU funds. Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / --
--
73.DTProjekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
74.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM--
FBE
prohlížet0 / 2--
75.DisTRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
D-EM-MEFBEprohlížet
0 / 1
--
76.BT
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
77.
BT
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
78.
DT
Strategic plan for municipality or micro-region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
79.
DT
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / --
--
80.
DT
Strategický plán obce (mikroregionu)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / ----
81.
BTStudie proveditelnosti reálného projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / 5--
82.
BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given IndicatorRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
83.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
1 / 1
Stolbova, L.
84.
DT
The development of price levels in a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
85.
DT
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
86.
BTUplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
87.
DT
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
88.
DTVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
89.
DisT
volné téma (free theme)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNG
--
FFWT
1 / 1 Mansaray, S. K.
90.
BT
Využití metod projektového managementu ve vybraném podnikuDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 5--
91.
DT
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
1 / --
Yefimova, L.
92.BTZdroje financování podnikatelských záměrů malých firemDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / ----
93.
DTZnalostní managementPřibyl, M.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 1
--