Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
2.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
3.
DPAnalysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
4.BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
5.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
6.BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5--
7.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
8.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
PEF
prohlížet0 / ----
9.DPAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / --
--
10.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 4--
11.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
12.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS
0 / 2
--
13.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
14.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 3
--
15.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
16.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 2
--
17.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet
0 / 2
--
18.
BP
Analýza rozvojových problémů AsieGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS0 / 2
--
19.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS0 / 2--
20.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
21.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS0 / 2
--
22.DPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
23.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
24.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS
0 / --
--
25.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
26.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
27.
BPAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
28.
DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
29.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
PEF
prohlížet0 / 1--
30.BPEconomic and regional context of a selected commodity chainBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
31.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / ----
32.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
33.
BPEvaluation of a publicly beneficial project.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / --
--
34.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA--PEF
0 / 1
--
35.DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
PEF
prohlížet
2 / 2
36.
BPFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
MENDELU
0 / 2
--
37.
BPFaktory udržitelného rozvoje podnikuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
38.DPFinancial analysis and business valuation of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
39.
BPFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet
0 / --
--
40.
DP
Financování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
41.
BP
Financování vybraného podnikuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
42.
DP
Financování zvoleného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
1 / 5
Kupcová, M.
43.
BPFinanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS0 / 4--
44.
DP
Finanční řízení vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / ----
45.
BPFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
46.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--FRRMS0 / 1--
47.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
48.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Bečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
49.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
50.BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
51.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celkůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
52.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
53.BPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 2--
54.DPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / 2
--
55.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
56.BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
57.
DPHodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
58.
BPImplementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
59.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
--
PEF
1 / 1
60.BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet2 / --
61.DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
62.BPKomparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
MENDELU
0 / 3
--
63.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
64.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
65.
BPKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
MENDELUprohlížet0 / 3--
66.BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet0 / 2--
67.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
ICV
0 / ----
68.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 2--
69.BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / 3
--
70.
BP
PR v neziskových organizacích Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 1
--
71.
BP
Procesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS3 / 5 Šimková, K.
Gavlíková, E.
Perevozchikova, E.
72.
BPProject to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
73.DPProjekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
74.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM--PEF0 / 2
--
75.
DisP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
D-EM-ŘEP
PEF
prohlížet
0 / 1
--
76.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 1
--
77.
BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS0 / 3
--
78.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS
0 / --
--
79.
DPStrategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / ----
80.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
81.
BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 5
--
82.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
83.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS
1 / 1
Stolbova, L.
84.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
85.DPTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
86.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / ----
87.
DP
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
88.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
89.DisP
volné téma (free theme)
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNG--
LDF
1 / 1
90.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 5--
91.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMSprohlížet
1 / --
92.
BPZdroje financování podnikatelských záměrů malých firemŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
93.
DP
Znalostní managementPřibyl, M.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 1--