Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3--
2.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS0 / --
--
3.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
4.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 2--
5.
DPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 2--
6.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS
0 / --
--
7.BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEF
0 / --
--
8.
DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / --
--