Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
MENDELU
0 / 2
--
2.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
3.
DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / 1
--
4.BPFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS0 / --
--
5.DPFinancování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 1--
6.
BP
Financování vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
7.DP
Financování zvoleného projektu
Rajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
1 / 5
8.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet0 / 4--
9.DPFinanční řízení vybraného podnikuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
10.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikályTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
11.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1--
12.BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
13.BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
--
FRRMS0 / 1--
14.
BPFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--