Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
2.BPAnalysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
3.DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS0 / ----
4.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
5.
DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / --
--
6.
BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
7.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS
0 / 2
--
8.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEF
0 / --
--
9.
DPAnalýza hospodaření vybrané municipalityÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / --
--
10.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 4--
11.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS0 / 1
--
12.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 2--
13.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / 3
--
14.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
15.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2
--
16.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2--
17.DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
18.
BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2
--
19.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
20.DPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
21.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2
--
22.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
23.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
24.DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR--FRRMSprohlížet
0 / --
--
25.DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
26.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet
0 / 3
--
27.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
28.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--