Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Agilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
2.BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 2
--
3.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
4.BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RRA
B-RR
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
5.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
6.BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 5--
7.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 2
--
8.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
9.DPAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / --
--
10.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / 4--
11.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS0 / 1--
12.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 2--
13.BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
14.
BPAnalýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
15.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2
--
16.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
17.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
18.
BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
19.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2
--
20.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
21.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
22.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
23.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
24.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
25.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
26.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
27.BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
28.DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
29.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Bečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM--PEFprohlížet
0 / 1
--
30.BPEconomic and regional context of a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 1
--
31.
BPEfektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / ----
32.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / --
--
33.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet0 / ----
34.DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
PEF
0 / 1
--
35.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
PEF
prohlížet
2 / 2
36.
BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
37.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet0 / --
--
38.
DPFinancial analysis and business valuation of a selected enterpriseÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
39.BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / --
--
40.DP
Financování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
41.BP
Financování vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
42.DPFinancování zvoleného projektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
1 / 5
43.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 4--
44.
DPFinanční řízení vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
45.BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
46.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
--
FRRMS0 / 1
--
47.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
48.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
49.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
50.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
51.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / ----
52.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
53.BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
54.
DPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
55.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
56.
BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
57.
DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / --
--
58.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / --
--
59.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
--
PEF
prohlížet1 / 1
60.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS
2 / --
Kluchová, M.
Machová, D.
61.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS
0 / 2
--
62.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--MENDELU
0 / 3
--
63.
DPKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / ----
64.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
65.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
MENDELU
0 / 3--
66.BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
67.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----ICV
0 / --
--
68.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS0 / 2
--
69.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
70.
BP
PR v neziskových organizacích Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 1
--
71.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
3 / 5
Šimková, K.
Gavlíková, E.
Perevozchikova, E.
72.
BP
Project to finance company's technological development from EU funds.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / --
--
73.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / --
--
74.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
75.DisP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
D-EM-ŘEP
PEF
0 / 1
--
76.BPSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 1
--
77.
BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
78.DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS0 / --
--
79.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvojeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
80.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
81.BPStudie proveditelnosti reálného projektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 5
--
82.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
83.BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet1 / 1 Stolbova, L.
84.
DP
The development of price levels in a selected commodity chainBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
85.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / --
--
86.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
87.DP
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
88.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
89.
DisP
volné téma (free theme)
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
--
LDF
1 / 1
90.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 5
--
91.DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet
1 / --
Yefimova, L.
92.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
93.DPZnalostní managementPřibyl, M.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMSprohlížet0 / 1
--