Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Agilní přístupy k řízení projektů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISprohlížet
0 / 1
--
2.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
3.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / --
--
4.BTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
5.DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
0 / --
--
6.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / 5
--
7.BTAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDISprohlížet0 / 2
--
8.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FBEprohlížet0 / ----
9.
DT
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
10.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 4--
11.BTAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / 1--
12.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS
0 / 2
--
13.BTAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 3
--
14.BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 3
--
15.BT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
16.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
17.
DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / 2
--
18.
BT
Analýza rozvojových problémů AsieDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
19.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
20.
DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / 2--
21.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
22.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
23.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
FRDIS0 / ----
24.
DT
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD--FRDISprohlížet0 / ----
25.
DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2--
26.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikályDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
27.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
28.
DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
29.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--FBEprohlížet
0 / 1
--
30.
BT
Economic and regional context of a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1
--
31.BT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
32.
BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
0 / --
--
33.
BT
Evaluation of a publicly beneficial project.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS0 / ----
34.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
FBE
0 / 1
--
35.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
FBE0 / 2
--
36.BT
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----MENDELUprohlížet0 / 2--
37.
BTFaktory udržitelného rozvoje podnikuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS
0 / --
--
38.DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1
--
39.
BT
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
40.
DT
Financování neziskového projektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 1
--
41.BTFinancování vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
42.
DT
Financování zvoleného projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet
1 / 5
43.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 4
--
44.
DT
Finanční řízení vybraného podnikuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
45.
BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
46.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
47.
BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
48.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
0 / 1
--
49.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
50.
BTHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 3--
51.
DT
Hodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
52.
BTHodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
53.BTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
54.
DTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
55.
BTHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
56.
BT
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FBE
prohlížet
0 / --
--
57.
DT
Hodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
58.
BT
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
59.
DisT
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EAM
--
FBE
0 / 1--
60.
BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
2 / --
61.
DT
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD
--
FRDIS
0 / 2--
62.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--MENDELUprohlížet
0 / 3
--
63.
DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / ----
64.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
65.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 3
--
66.
BTNetržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 2
--
67.
DT
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Máchal, P.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----ILEprohlížet
0 / --
--
68.
BTOchota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS0 / 2
--
69.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
70.
BT
PR v neziskových organizacích Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 1
--
71.
BTProcesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
4 / 5
Šimková, K.
Gavlíková, E.
Perevozchikova, E.
Činka, J.
72.
BT
Project to finance company's technological development from EU funds.
Máchal, P.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
73.
DT
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
74.DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--FBE
0 / 2
--
75.
DisT
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
D-EM-MEFBEprohlížet
1 / 1
Dvořáková, D.
76.BTSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / 1
--
77.
BT
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS0 / 3
--
78.
DTStrategic plan for municipality or micro-region.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
79.
DT
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
80.DT
Strategický plán obce (mikroregionu)
Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----FRDISprohlížet0 / ----
81.BT
Studie proveditelnosti reálného projektu
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
82.BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
83.
BTThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet1 / 1 Stolbova, L.
84.
DT
The development of price levels in a selected commodity chain
Blažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
85.
DT
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
86.
BT
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet0 / --
--
87.
DT
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / ----
88.
DT
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISprohlížet
1 / --
Šípošová, M.
89.
DisT
volné téma (free theme)
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
--
FFWTprohlížet
1 / 1
90.
BTVyužití metod projektového managementu ve vybraném podnikuDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----FRDIS
0 / 5
--
91.DT
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----FRDISprohlížet1 / --
92.BTZdroje financování podnikatelských záměrů malých firemŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
93.
BT
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 5
--
94.DT
Znalostní management
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 1--