Prehľad vypísaných tém - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
3.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RRA
B-RR
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
6.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
7.BPAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / --
--
9.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipalityÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 4
--
11.BPAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažeraÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
13.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
14.BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
15.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
18.
BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
20.DPAnalýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
23.
BPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
24.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.BPAnalýza vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 3
--
27.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
DizP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Economic and regional context of a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
31.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
32.BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
34.
DizP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMA--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.
DizP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DPFinancování neziskového projektuRajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Financování vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DP
Financování zvoleného projektu
Rajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
1 / 5
43.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 4
--
44.
DP
Finanční řízení vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
45.BPFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
46.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
47.BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
48.
BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
51.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
52.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
53.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
54.DPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
55.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.
BP
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
DPHodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
58.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
59.
DizP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
60.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy2 / --
61.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
62.BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 3--
63.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
64.
BPKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
66.
BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
68.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
69.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
70.
BP
PR v neziskových organizacích
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
4 / 5
72.
BPProject to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
74.
DizP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.DizP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM
D-EM-ŘEP
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
76.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
78.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvojeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
80.DPStrategický plán obce (mikroregionu)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
81.BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 5
--
82.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 1
Stolbova, L.
84.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
86.
BPUplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
87.DP
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
1 / --
Šípošová, M.
89.
DizP
volné téma (free theme)
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNG--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1
90.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 5
--
91.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvojiÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti témy
1 / --
92.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
93.
BP
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
94.
DP
Znalostní managementÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--