Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 1
--
2.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 2
--
3.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RRA
B-RR
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
4.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
5.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / ----
6.BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 5--
7.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
8.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEF
0 / --
--
9.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / --
--
10.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMSprohlížet0 / 4--
11.BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / 1--
12.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
13.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
14.BPAnalýza rozvoje vybrané obceÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
15.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
16.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
17.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
18.
BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2--
19.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / 2
--
20.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / 2
--
21.BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
22.BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
23.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
24.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS
0 / ----
25.DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 2--
26.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / 3
--
27.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
28.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
29.
DisPDopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
PEF0 / 1--
30.
BPEconomic and regional context of a selected commodity chainÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS0 / 1--
31.BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
32.BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / ----
33.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
34.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
PEFprohlížet0 / 1--
35.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMA
--
PEF
0 / 2
--
36.BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
37.BP
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS0 / ----
38.DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
39.BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
40.
DP
Financování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 1
--
41.BP
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
42.
DP
Financování zvoleného projektu
Rajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
1 / 5
43.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / 4
--
44.
DPFinanční řízení vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
45.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
0 / --
--
46.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet0 / 1--
47.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
48.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
49.BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR--FRRMSprohlížet0 / 1--
50.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3--
51.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
52.BPHodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / ----
53.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2--
54.DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----FRRMS
0 / 2
--
55.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
56.
BP
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
PEF0 / --
--
57.
DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
58.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
59.
DisPInstitucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM--PEFprohlížet
0 / 1
--
60.BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS2 / --
61.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
62.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
63.DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / ----
64.BPKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
65.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
MENDELU
0 / 3
--
66.
BPNetržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
67.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
ICV
0 / --
--
68.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
69.
BPPozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
70.
BP
PR v neziskových organizacích
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 1--
71.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
4 / 5
72.
BPProject to finance company's technological development from EU funds. Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
73.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS0 / ----
74.DisPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
PEF
0 / 2
--
75.DisP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
D-EM-ŘEPPEFprohlížet
1 / 1
76.BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
77.BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 3
--
78.
DPStrategic plan for municipality or micro-region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----FRRMS0 / --
--
79.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
80.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
81.BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 5
--
82.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Redlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / ----
83.
BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
1 / 1
84.DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
85.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMS0 / ----
86.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / --
--
87.
DP
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
88.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet1 / -- Šípošová, M.
89.
DisP
volné téma (free theme)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG--
LDF
1 / 1 Mansaray, S. K.
90.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podnikuDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 5
--
91.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
FRRMS
1 / --
92.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
93.BP
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
FRRMS
0 / 5
--
94.
DPZnalostní managementÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--