Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
3.BPPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuOddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
4.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Klanicová, L.
5.BPPostoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
6.BPPrevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / ----
7.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Plevová, M.
8.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
9.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
10.BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / --
--
11.BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / ----
12.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
13.
BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Janoš, T.
14.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy2 / -- Stejskalová, V.
Marková, V.
15.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / --