Přehled vypsaných témat - Oddělení sociálních věd (ICV)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BPAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti tématu0 / ----
5.
BPAnalýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / -- Aulichová, T.
Brhlová, M.
6.
BPAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šťastná, R.
7.BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2 Charuzová, K.
Houserová, J.
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2 Horáková, L.
11.BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
12.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2 Bezděková, K.
13.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Šimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu3 / 4
14.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školyČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
BPEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu0 / 3--
17.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubíková, Z.
19.BPFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
20.
BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
24.BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pecháčková, M.
25.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Klima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
28.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
31.
BPKomunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
33.BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
34.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu0 / 1--
36.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
Musil, M.
Hofman, J.
38.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu1 / 1
39.
BP
Mezigenerační učení ve škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
40.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / --
Kršková, R.
44.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 3--
46.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPNové trendy ve vzdělávání dospělýchDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
48.
BP
Odměny a tresty na SOŠKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu1 / 3 Husková, M.
49.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
50.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
53.BPPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuHoráčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
54.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klanicová, L.
55.BPPostoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémůmAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.BPPrevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyPavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
57.
BPPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Plevová, M.
58.BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
59.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
61.BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / ----
62.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.
BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1 Janoš, T.
64.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
2 / --
Stejskalová, V.
Marková, V.
65.BPPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
66.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BPRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.BP
Rizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
Jašková, G.
Soušková, K.
69.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu0 / 1--
72.
BPŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislostiPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
75.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
77.
BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
78.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
79.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
80.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mrhačová, M.
81.BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
83.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
84.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠ
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
86.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 4
87.BPŠikana mezi žáky středních odborných školČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
BP
Šikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Hanáčková, N.
89.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
Machurková, J.
Poláková, R.
90.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
91.BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
93.
BP
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu1 / 1
94.
BPVrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
95.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.BPVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
97.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žižkovská, D.
98.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
99.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
5 / --
Králíková, A.
Babická, J.
Bartošková, R.
Klejchova, Š.
Sušilová, S.
100.BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 3 Balabánová, V.
101.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
3 / --
102.BPVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
103.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
105.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
106.
BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu2 / -- Jansová, P.
Neudertová, M.
107.
BP
Záškoláctví na střední školeČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
108.BPZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
109.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
110.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
111.BPZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociOddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětuOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
3 / -- Hlavica, R.
Vojtek, M.
Fidrmuc, S. J.
113.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Říhová, L.
116.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
117.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
118.BPŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
119.BPŽák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / 2--