Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
6.
BPAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Šťastná, R.
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
10.BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
11.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 2 Bezděková, K.
13.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4
Sklenář, Z.
Vavruška, M.
14.BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti témy0 / 2--
16.BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
17.
BPEnvironmentální vzdělávání studentů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy1 / 1 Koru, E.
18.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubíková, Z.
19.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
20.
BPFaktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
BP
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 2--
22.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
BPInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Pecháčková, M.
25.BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
31.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BPKomunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / 2--
34.BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
37.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
2 / 2
38.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy1 / 1 Brudňáková, M.
39.BP
Mezigenerační učení ve škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.BPMobbing v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
42.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOPICVPodrobnosti témy
1 / 1
43.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
44.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
45.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 3
--
46.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy0 / --
--
48.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
1 / 3
49.BPOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityPavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--
50.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.BPPedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
52.BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
53.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy0 / 3
--
54.BPPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1
55.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICVPodrobnosti témy
1 / 1
57.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
58.BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
59.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
60.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
61.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Sedláčková, I.
62.BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
63.BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy2 / --
64.
BPPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / --
65.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
67.BP
Rizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
2 / 4
68.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
69.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy0 / --
--
70.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1
--
71.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
72.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--
73.
BPSendvičová etapa života učitelů SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
74.BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
75.BPSpánkové návyky žáků střední odborné školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy0 / --
--
76.BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Mrhačová, M.
80.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
81.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
82.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Paulusová, N.
84.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 2 Najkerová, D.
85.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 4
86.
BP
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
87.BPŠikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanáčková, N.
88.
BPŠkolní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4
89.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BPÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
92.BPVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Štěpánková, L.
93.
BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BPVyužití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
95.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 4
--
96.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Žižkovská, D.
97.BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
98.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
5 / --
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Babická, J.
Bartošková, R.
99.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy
1 / 3
Balabánová, V.
100.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti témy3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
101.
BP
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.BPZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / ----
103.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
106.
BP
Záškoláctví na střední škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
107.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Juran, D.
108.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
109.BPZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
110.BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy0 / 2
--
111.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy3 / --
112.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
113.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
BPZvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.
BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
118.
BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
119.BPŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--