Summary of topics offered - Department of Social Science (ILE)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních školDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
4.
BT
Analýza image střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
2 / --
Aulichová, T.
Brhlová, M.
6.
BTAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
1 / 2
Šťastná, R.
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOVILE
Details of topic
1 / 1
8.BT
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / 2
10.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 2
Horáková, L.
11.
BT
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 2
--
12.
BTDalší vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
Bezděková, K.
13.
BTDigitální technologie ve vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
14.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic0 / 2--
16.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
17.
BT
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
1 / 1
Koru, E.
18.
BTEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
Kubíková, Z.
19.
BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Pírko, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
20.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / ----
21.BTFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 2--
22.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
0 / 2
--
24.BTInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 1
25.
BT
Inovace ŠVP SOŠBendová, A.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
26.
BTKázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 1
28.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
29.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
30.
BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
31.
BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
0 / 1
--
32.
BT
Komunikace ve středoškolské třídě
Bendová, A.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
34.BTMarketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / --
--
35.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 2 Hofman, J.
Musil, M.
38.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
39.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
40.
BTMobbing v prostředí středních odborných školČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
0 / 1
--
41.BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
0 / --
--
42.BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1 Vopálenská, L.
43.BTMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
1 / -- Kršková, R.
44.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
45.BTMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 3
--
46.BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
48.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic1 / 3
49.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
0 / 2
--
50.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
51.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
52.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
53.
BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
54.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Klanicová, L.
55.BTPrevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
56.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1 Plevová, M.
57.BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
2 / 2
58.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
59.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / --
--
60.BTProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
61.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
1 / 1
62.BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
63.BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic2 / --
64.
BT
Představy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / --
Nemetz, D.
65.
BT
Realizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1--
66.
BT
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
67.
BT
Rizikové chování na střední odborné škole
Šimáně, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
2 / 4
Jašková, G.
Soušková, K.
68.
BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / --
--
69.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
70.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
71.BTŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 2
--
73.BTSendvičová etapa života učitelů SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
74.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / --
--
75.BTSpánkové návyky žáků střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / --
--
76.BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
77.BTSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
78.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / --
--
79.
BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
80.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic
0 / --
--
81.BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
1 / 2
82.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 2--
83.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
84.BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILEDetails of topic1 / 2
85.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 4
Dang, A. T.
86.BT
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1 Hadrabová, D.
87.
BT
Šikana na střední škole a její prevence
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
1 / 1
88.BT
Školní poradenství na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic2 / 4 Machurková, J.
Poláková, R.
89.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
90.
BT
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
91.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Barnišin, Ľ.
92.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1 Štěpánková, L.
93.BTVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
94.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / 1
--
95.BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Šimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 4
--
96.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školyAdamec, P.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
1 / 1
97.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / --
--
98.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
5 / --
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Babická, J.
Bartošková, R.
99.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 3 Balabánová, V.
100.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic
3 / --
101.BTVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
102.
BTZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
103.BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 2
--
104.
BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
105.
BT
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
2 / --
Jansová, P.
Neudertová, M.
106.
BT
Záškoláctví na střední škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
107.BT
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
1 / 1 Juran, D.
108.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 1
--
109.
BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 1
--
110.BTZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociHoráčková, M.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / 2
--
111.BT
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic3 / -- Fidrmuc, S. J.
Vojtek, M.
Hlavica, R.
112.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / 2
--
113.
BT
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / 1--
114.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
115.BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / --
--
116.
BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 2--
117.
BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic0 / 3--
118.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic0 / 1
--
119.
BT
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / 2
--