Prehľad vypísaných tém - Ústav biologie rostlin (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | F | I | K | M | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
2.BPBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPDetekce patogenů rostlin molekulárně-genetickými metodamiVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-FY, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Kubinová, L.
5.BPDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Fila, J.
6.BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 1 Švarc, M.
7.DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-RLB-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZZFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPigmenty rostlin a jejich analytické separaceKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZZFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPReakce rostlin na environmentální stresKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPStresové odpovědi rostlin na zatížení xenobiotikyKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-RLB-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPStudium apikální dominance lodyhyKalousek, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
17.BPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
18.BPStudium polymorfizmu DNA u zeleniny a jejich využitíVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPStudium složení a vývoje vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy2 / -- Červenková, J.
Uldrijan, D.
20.DizPStudium složení a vývoje rostlinné vegetace v trvalých kulturách na zemědělské půděWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPStudium šíření semen a plodů vybraných rostlinných druhůZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
22.BPStudium variability DNA u obilovin a jejich využitíVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPSynantropní flóra města BrnaJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
24.DizPTéma dle vlastního návrhuWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy2 / -- Hanusová, H.
Petrželová, L.
25.BPTvorba kořenů regenerantů in vitroKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPVliv pěstebních technologií na dynamiku společenstev polních plevelůWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy3 / -- Kadlček, L.
Vykydalová, L.
Kotlánová, B.
27.DPVliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodináchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy2 / -- Liška, J.
Skácel, V.
28.DizPVolné téma dle zájmu studentůVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR, D-BOT-PAPAFPodrobnosti témy2 / -- Mendel, P.
Grulichová, M.
29.DPVyhodnocení druhového složení vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
30.BPVyhodnocení druhového složení vegetace v zahradnictví, ovocných sadech, chmelnicích a vinicíchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy2 / -- Bařinová, M.
Pechová, V.
31.DPVyužití DNA markerů pro identifikaci zástupců rodu TriticumVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)N-FYTOAFPodrobnosti témy0 / 1--
32.DizPVyužití genetických markerů u obilovinVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR, D-BOT-PAPAFPodrobnosti témy0 / ----
33.DizPVyužití genetických markerů u vybraného druhu zeleninyVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR, D-BOT-PAPAFPodrobnosti témy0 / ----
34.DPVyužití poloparazitických rostlin ve vinohradnictvíJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
35.DPVyužití rostlin k fytoremediačním účelůmKalousek, P.Ústav biologie rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPVyužití úhorů pro zvýšení biodiverzity a ekosystémových služeb v chráněných územíchJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
37.DizPVztahy vybraných meteorologických nebo půdních charakteristik a polních plevelůWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPZakořeňování a aklimace regenerantů dřevinKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZZFPodrobnosti témy0 / 1--