Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | D | F | P | S | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTDruhová pestrost plevelů v podmínkách ekologického zemědělstvíWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Kosík, P.
Černý, M.
2.BTDruhové složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnamiWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Kováčiková, M.
Robenek, J.
3.BTDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Zimová, N.
Kubinová, L.
4.BTDruhové složení vegetace ve městech a na městských komunikacíchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Brychnačová, S.
Mugutdinov, A.
5.BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Fila, J.
Řičica, T.
6.BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
7.BTProblematika plevelů v ekologickém zemědělstvíWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Kovalenko, I.
Staněk, M.
Ignácová, K.
8.DTStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
9.BTStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
10.DisTStudium složení a vývoje vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic2 / -- Uldrijan, D.
Červenková, J.
11.DisTStudium složení a vývoje rostlinné vegetace v trvalých kulturách na zemědělské půděWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic0 / ----
12.BTSynantropní flóra města BrnaJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 3--
13.DisTTéma dle vlastního návrhuWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic2 / -- Petrželová, L.
Hanusová, H.
14.DisTVliv pěstebních technologií na dynamiku společenstev polních plevelůWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic3 / -- Kotlánová, B.
Vykydalová, L.
Kadlček, L.
15.DTVliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodináchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic4 / -- Šťastný, J.
Hrubý, R.
Liška, J.
Skácel, V.
16.BTVliv pěstitelských postupů na zaplevelení polních plodinWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / -- Turek, K.
17.BTVliv podmínek prostředí na klíčení vybraných druhů plevelůWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Kováčiková, K.
Hlaváčová, K.
Drahonská, E.
18.DTVliv podmínek rozdílných stanovišť na klíčivost nažek vybraného druhů z čeledi miříkovitých nebo z čeledi hvězdicovitýchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic1 / -- Frantová, N.
19.DTVolné téma - dle zájmu studentaKalousek, P.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 1--
20.DisTVolné téma dle zájmu studentůVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)D-BOTD-BOT-APP, D-BOT-PAPFADetails of topic2 / -- Mendel, P.
Grulichová, M.
21.DTVolné téma podle zájmu studentaHanáček, P.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
22.BTVolné téma podle zájmu studentaHanáček, P.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
23.BTVybrané charakteristiky z biologie vybraného druhů z čeledi hvězdicovitých nebo miříkovitýchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
24.BTVyhodnocení druhového složení plevelů polních plodin ve vybraném zemědělském podnikuWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic12 / -- Mikšová, M.
Brabec, T.
Borková, K.
Borovička, R.
Hromádko, P.
Kocourek, M.
Kubínek, M.
Pluschková, Z.
Viktorová, L.
Burian, J.
Kollár, M.
Kubík, T. J.
25.DTVyhodnocení druhového složení vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
26.DTVyhodnocení druhového složení vegetace v trvalých kulturách (ovocný sad, vinice, chmelnice) nebo v zahradnických kulturáchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / ----
27.BTVyhodnocení druhového složení vegetace v zahradnictví, ovocných sadech, chmelnicích a vinicíchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Bařinová, M.
Pechová, V.
28.DTVyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podnikuWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic15 / -- Daňková, Š.
Pfefr, L.
Juřenová, K.
Renčínová, E.
Foldynová, P.
Růžička, R.
Kuthanová, Z.
Hasa, V.
Bohuslav, J.
Danielová, A.
Hroch, J.
Suchánková, M.
Kašparová, P.
Vykydalová, J.
29.DisTVyužití genetických markerů u obilovinVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)D-BOTD-BOT-APP, D-BOT-PAPFADetails of topic0 / ----
30.DisTVyužití genetických markerů u vybraného druhu zeleninyVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)D-BOTD-BOT-APP, D-BOT-PAPFADetails of topic0 / ----
31.BTVyužití úhorů pro zvýšení biodiverzity a ekosystémových služeb v chráněných územíchJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic0 / 2--
32.DisTVztahy vybraných meteorologických nebo půdních charakteristik a polních plevelůWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)D-PMFADetails of topic0 / ----