Přehled vypsaných témat - Ústav biologie rostlin (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | F | I | K | M | P | R | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Zdražílková, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
1 / --
2.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchÚstav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BRAFprohlížet0 / 1--
3.
DPDetekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Ústav biologie rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-FYTO-F
AF
prohlížet
0 / 2
--
4.
BP
Druhové složení vegetace na železnici
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
5.
BPDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet2 / -- Fila, J.
Lehkoživ, L.
6.
BP
Flóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAF0 / 1--
7.DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininů
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
8.
DisPKompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
0 / --
--
9.
BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuÚstav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFprohlížet
0 / 1
--
10.
BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF0 / 1
--
11.
BPMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Ústav biologie rostlin (AF)B-TPB-TP-TP
AF
prohlížet
0 / 1
--
12.
BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
ZF
0 / 1
--
13.
BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
ZF
0 / 1--
14.
DP
Reakce rostlin na environmentální stresKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
----
AF
0 / 1
--
15.
BP
Stresové odpovědi rostlin na zatížení xenobiotiky
Ústav biologie rostlin (AF)B-RL
B-RL-RL
AFprohlížet
0 / 1
--
16.
BP
Studium apikální dominance lodyhy
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
17.BPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůÚstav biologie rostlin (AF)
--
--AF
1 / --
18.DPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)----
AF
prohlížet2 / -- Sobotková, J.
Petrová, S.
19.
DisPStudium kombinovaného vlivu sucha a teploty u vybraných druhů horského lučního porostuMarek, M. V.Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFRAF
1 / --
20.
BP
Studium polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Ústav biologie rostlin (AF)
B-FYT
B-MBI
--
--
AF0 / 2--
21.
BPStudium šíření semen a plodů vybraných rostlinných druhů
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--AF0 / 2--
22.
BP
Synantropní flóra města Brna
Jiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)--
--
AF
1 / 3
Navrátilová, E.
23.DisPtéma podle dohody se studentemÚstav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RL
AF
prohlížet0 / 3--
24.BP
Tvorba kořenů regenerantů in vitro
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
AF
0 / 1
--
25.DP
Vliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodinách
Winkler, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet2 / -- Borovička, R.
Turek, K.
26.
DisP
Volné téma dle zájmu studentů
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT
D-BOT-PAP
D-BOT-AFR
AFprohlížet
2 / --
Grulichová, M.
Mendel, P.
27.DisP
Volné téma pdle zájmu studenta
Hanáček, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
--AFprohlížet0 / 1
--
28.
DP
Vyhodnocení druhového složení vegetace synantropně ovlivněných stanovišť
Winkler, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
29.
BPVyhodnocení druhového složení vegetace v zahradnictví, ovocných sadech, chmelnicích a vinicíchÚstav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
3 / --
Hintnausová, M.
Balun, J.
Kadubec, M.
30.
DisP
Využití genetických markerů u obilovinVyhnánek, T.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT
D-BOT-AFR
D-BOT-PAP
AF
0 / --
--
31.DisPVyužití genetických markerů u vybraného druhu zeleninyÚstav biologie rostlin (AF)D-BOT
D-BOT
D-BOT-PAP
D-BOT-AFR
AF
0 / --
--
32.
DP
Využití poloparazitických rostlin ve vinohradnictví
Jiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)
N-RL
N-RL-RL
AF
1 / --
Shromáždil, F.
33.
DP
Využití rostlin k fytoremediačním účelůmKalousek, P.Ústav biologie rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-BR
AF
prohlížet
1 / 1
34.
BP
Využití úhorů pro zvýšení biodiverzity a ekosystémových služeb v chráněných územích
Jiroušek, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
35.BP
Zakořeňování a aklimace regenerantů dřevin
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
ZF
0 / 1
--