Přehled vypsaných témat - Ústav biologie rostlin (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | D | F | P | S | T | V

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPDruhová pestrost plevelů v podmínkách ekologického zemědělstvíWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
2.BPDruhové složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnamiWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet2 / -- Kováčiková, M.
Robenek, J.
3.BPDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Kubinová, L.
4.BPDruhové složení vegetace ve městech a na městských komunikacíchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Mugutdinov, A.
5.BPDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Fila, J.
6.BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
7.BPProblematika plevelů v ekologickém zemědělstvíWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet3 / -- Kovalenko, I.
Staněk, M.
Ignácová, K.
8.DPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
9.BPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
10.DisPStudium složení a vývoje vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFprohlížet2 / -- Uldrijan, D.
Červenková, J.
11.DisPStudium složení a vývoje rostlinné vegetace v trvalých kulturách na zemědělské půděWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFprohlížet0 / ----
12.BPSynantropní flóra města BrnaJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
13.DisPTéma dle vlastního návrhuWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFprohlížet2 / -- Petrželová, L.
Hanusová, H.
14.DisPVliv pěstebních technologií na dynamiku společenstev polních plevelůWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RLAFprohlížet3 / -- Kotlánová, B.
Vykydalová, L.
Kadlček, L.
15.DPVliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodináchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet2 / -- Skácel, V.
Liška, J.
16.BPVliv pěstitelských postupů na zaplevelení polních plodinWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
17.BPVliv podmínek prostředí na klíčení vybraných druhů plevelůWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet2 / -- Kováčiková, K.
Hlaváčová, K.
18.DPVliv podmínek rozdílných stanovišť na klíčivost nažek vybraného druhů z čeledi miříkovitých nebo z čeledi hvězdicovitýchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
19.DPVolné téma - dle zájmu studentaKalousek, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
20.DisPVolné téma dle zájmu studentůVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR, D-BOT-PAPAFprohlížet2 / -- Mendel, P.
Grulichová, M.
21.DPVolné téma podle zájmu studentaHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
22.BPVolné téma podle zájmu studentaHanáček, P.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
23.BPVybrané charakteristiky z biologie vybraného druhů z čeledi hvězdicovitých nebo miříkovitýchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
24.BPVyhodnocení druhového složení plevelů polních plodin ve vybraném zemědělském podnikuWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet8 / -- Mikšová, M.
Hromádko, P.
Kocourek, M.
Kubínek, M.
Pluschková, Z.
Burian, J.
Kollár, M.
Kubík, T. J.
25.DPVyhodnocení druhového složení vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
26.DPVyhodnocení druhového složení vegetace v trvalých kulturách (ovocný sad, vinice, chmelnice) nebo v zahradnických kulturáchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
27.BPVyhodnocení druhového složení vegetace v zahradnictví, ovocných sadech, chmelnicích a vinicíchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet2 / -- Bařinová, M.
Pechová, V.
28.DPVyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podnikuWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet9 / -- Vykydalová, J.
Foldynová, P.
Kuthanová, Z.
Bohuslav, J.
Danielová, A.
Hroch, J.
Suchánková, M.
Kašparová, P.
29.DisPVyužití genetických markerů u obilovinVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR, D-BOT-PAPAFprohlížet0 / ----
30.DisPVyužití genetických markerů u vybraného druhu zeleninyVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR, D-BOT-PAPAFprohlížet0 / ----
31.BPVyužití úhorů pro zvýšení biodiverzity a ekosystémových služeb v chráněných územíchJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
32.DisPVztahy vybraných meteorologických nebo půdních charakteristik a polních plevelůWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-RLAFprohlížet0 / ----