Přehled vypsaných témat - Ústav biologie rostlin (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | F | I | K | M | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Ústav biologie rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
2.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGBB-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DP
Detekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Vyhnánek, T.
Ústav biologie rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-FYTO-F
AF
Podrobnosti tématu2 / 2
4.
BP
Druhové složení vegetace na železnici
Ústav biologie rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu
2 / --
Hotárek, M.
Dočekalová, J.
5.
BP
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
5 / --
Tomaník, M.
Lehkoživ, L.
Fila, J.
Straka, M.
Halaštová, P.
6.
BP
Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
Jiroušek, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.DP
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DisP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Balla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOTD-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
12.BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPPigmenty rostlin a jejich analytické separaceÚstav biologie rostlin (AF)B-Z--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Reakce rostlin na environmentální stresKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Stresové odpovědi rostlin na zatížení xenobiotiky
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.
BP
Studium apikální dominance lodyhyKalousek, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
DPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůHanáček, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
3 / --
18.
BPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůÚstav biologie rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
3 / --
19.
DisP
Studium kombinovaného vlivu sucha a teploty u vybraných druhů horského lučního porostuMarek, M. V.Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
20.
BP
Studium polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Ústav biologie rostlin (AF)
B-FYT
B-MBI
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.BPStudium šíření semen a plodů vybraných rostlinných druhůZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
BP
Synantropní flóra města Brna
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
23.
DisPtéma podle dohody se studentemÚstav biologie rostlin (AF)D-RLD-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
24.
BP
Tvorba kořenů regenerantů in vitro
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Vegetace úhorů jižní Moravy
Ústav biologie rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
26.DPVliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodinách
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
8 / --
27.DisP
Volné téma dle zájmu studentů
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT
D-BOT-PAP
D-BOT-AFR
AFPodrobnosti tématu
2 / --
Mendel, P.
Grulichová, M.
28.
DisP
Volné téma pdle zájmu studenta
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.DPVyhodnocení druhového složení vegetace synantropně ovlivněných stanovišťWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
2 / --
Křepelka, J.
Smékalová, M.
30.
BP
Vyhodnocení druhového složení vegetace v zahradnictví, ovocných sadech, chmelnicích a vinicích
Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
5 / --
31.
DisPVyužití genetických markerů u obilovinVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOT
D-BOT
D-BOT-AFR
D-BOT-PAP
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
32.
DisP
Využití genetických markerů u vybraného druhu zeleninyVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOT
D-BOT
D-BOT-PAP
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.DP
Využití rostlin k fytoremediačním účelům
Kalousek, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
N-FYTON-FYTO-BR
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Michálková, K.
34.BPZakořeňování a aklimace regenerantů dřevinÚstav biologie rostlin (AF)B-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--