Summary of topics offered - Faculty of AgriSciencesHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)------
FA
0 / 2--
2.
BT Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
0 / 5--
3.BT
Adaptace města Brna na změnu klimatu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
FA
0 / 1
--
4.DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
prohlížet0 / --
--
5.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
ILEprohlížet0 / ----
6.
DT
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Zdražílková, M.
Department of Plant Biology (FA)
----
--
FA
1 / --
7.DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------
FA
prohlížet
0 / 1
--
8.
BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
9.
DisTAmniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
10.DTAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FA0 / 2
--
11.
DT
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
12.
DTAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 3--
13.
DisT
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
--
FA
0 / --
--
14.
DTAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1--
15.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-AB--
FA
prohlížet0 / 1--
16.
DisTAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
--
FAprohlížet
1 / --
Smutný, L.
17.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
18.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTM
--
FA
0 / 2
--
19.DTAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 2
--
20.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WB-WBM
--FA0 / 2--
21.
BT
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--FA0 / 2
--
22.
BT
Analýza sil působící na automobil
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA1 / -- Bednář, Š.
23.
BT
Analýza sil působící na automobilDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
24.
BT
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Kotovicová, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----MENDELUprohlížet0 / 5--
25.
BT
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
26.
BT
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 5--
27.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
--
--
FA0 / 2
--
28.DT
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--FA0 / 1--
29.
DisTAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--FAprohlížet
0 / --
--
30.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
31.DTAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
32.
DisT
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FAprohlížet1 / -- Černý, P.
33.
BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU0 / 1--
34.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU1 / 3 Přichystal, L.
35.
DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--
FA
0 / 1
--
36.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP
--
FA
0 / ----
37.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABC
--
FAprohlížet
1 / --
Meitner, J.
38.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)------MENDELU
0 / 2
--
39.
BT
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--FA0 / 1--
40.
BT
Analýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FAprohlížet0 / 2--
41.
BTAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--
FA
prohlížet0 / 2
--
42.
BT
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
prohlížet
1 / 1
43.
DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FAprohlížet
0 / --
--
44.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
45.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA1 / --
46.
BT
Antioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
0 / 3
--
47.DTAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FTC-FT-FQS--
FA
prohlížet
0 / 3
--
48.
BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 3--
49.
BTAplikace a životnost organických nátěrových systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 2
--
50.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / --
--
51.DTAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AGE
C-AGE-ABU
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
52.
DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
0 / 1
--
53.
DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
54.DisT
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Lošák, T.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
--
FAprohlížet0 / ----
55.DisT
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
0 / --
--
56.DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
0 / --
--
57.
DisTAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
--
--
FA
prohlížet
2 / --
58.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
59.
DT
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB--FAprohlížet
0 / 1
--
60.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
prohlížet0 / 2
--
61.
DisT
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Kebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--FAprohlížet0 / 1
--
62.DT
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS-AT
--
FA
0 / 1--
63.
BT
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
--ILEprohlížet
0 / 2
--
64.
BT
Bezpečnost tlakových zásobníků
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FAprohlížet0 / 1
--
65.
DisT
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FA
0 / --
--
66.DTBilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA
0 / 1
--
67.DTBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
68.
BTBilance ploch golfových trávníků v České Republice
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
B-AGB
B-AGB-GA
--
FA
0 / 1
--
69.
BT
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------FA
0 / 1
--
70.BT
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
71.
DTBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
1 / 1
Trlidová, A.
72.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA1 / 1 Škatulárová, J.
73.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FAprohlížet
1 / --
74.BT
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
75.
BT
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hnilobyDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FAprohlížet0 / 1--
76.BTBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------
FA
prohlížet
0 / --
--
77.
DT
Biofortifikace hrachu setého mikroelementyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----
FA
0 / 2
--
78.
DT
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Škarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
C-PP
C-PP-PP--
FA
prohlížet
0 / --
--
79.
BT
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Kučerová, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------FAprohlížet0 / 1--
80.
DTBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
1 / --
81.
BT
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativaPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
1 / -- Františová, G.
82.
DisT
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
83.
BT
Biologicky aktivní látky v medu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FT
--
FA0 / 3
--
84.BTBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------
FA
prohlížet0 / 1
--
85.
DT
Biologicky aktivní látky v medu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FT
C-FT-FQS
--
FA
0 / 2
--
86.
BT
Biologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / 3
--
87.
BT
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AEG
B-WT
--
B-WT-WM
--
--
FA
0 / 2
--
88.
DisT
Bobr evropský v agrární krajině
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
--
FA
0 / ----
89.BT
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Department of Plant Biology (FA)B-AGB
B-AGB-PB
--
FAprohlížet
0 / 1
--
90.BTCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
--FAprohlížet
0 / 1
--
91.
BT
Cestovní ruch v zemědělské krajině
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
--
FAprohlížet
0 / 1
--
92.
BT
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--FA
0 / 1
--
93.
BT
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Černý, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FAprohlížet0 / 1--
94.
DT
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--MENDELU0 / 1
--
95.
DisT
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
0 / --
--
96.
DisT
Cultural tourism and its potential
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-AEL
D-EEP-ALE
--
--
FA
0 / 1
--
97.BTČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FAprohlížet0 / 1--
98.
DisT
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--FAprohlížet
0 / --
--
99.DTČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / --
--
100.
BT
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
101.
BT
Deformace pneumatiky při zatížení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
--
SBPT
FAprohlížet
0 / --
--
102.
DT
Deformace pneumatiky při zatížení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS
C-AS-AT
C-AS-AM
--
--
FAprohlížet0 / --
--
103.
DisT
Degradace kapalných maziv v zemědělské technice
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA0 / --
--
104.BTDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
0 / 1
--
105.
BT
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Cernei, N.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--FAprohlížet
1 / 1
106.
BT
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Klem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
1 / 2
107.
DT
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
------
FA
0 / 2
--
108.
DT
Detekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Vyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)C-PP
C-PP
C-PP-PB
C-PP-PP
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
109.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)------
FA
0 / ----
110.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FA
0 / --
--
111.
DT
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1--
112.
DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FAprohlížet1 / --
113.
DisTDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet
0 / --
--
114.BT
Dezintegrace planktonních sinic.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
115.DisTDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
D-PM-PM
--FA0 / ----
116.DTDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)C-FTC-FT-FT--
FA
0 / 2--
117.
DTDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
--FA0 / 3
--
118.
DT
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
MENDELU0 / 2--
119.DTDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM--
FA
0 / 2
--
120.
BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
121.
BT
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE--FA0 / ----
122.
DT
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
123.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
124.DisT
Dizertační práce na volné téma
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FAprohlížet3 / --
125.
DisTDle výběru studentaDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
--
--
--
FAprohlížet
2 / --
Navrátil, J.
Hönigová, K.
126.
DisT
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
0 / 2
--
127.
DTDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
128.
DTDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / 1
--
129.
BT
Dopravní telematika
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIB----ILE0 / 2--
130.
BT
Dopravní telematika
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
MENDELU0 / 2
--
131.BTDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNADepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--FA1 / 1
132.BTDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
0 / 1
--
133.
DT
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
--
FA0 / 1--
134.
DT
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
prohlížet0 / 1--
135.
BT
Druhové složení vegetace na železnici
Winkler, J.Department of Plant Biology (FA)------FAprohlížet
0 / --
--
136.BT
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
2 / --
Fila, J.
Lehkoživ, L.
137.
BT
Družicové lokalizační systémy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
ILEprohlížet0 / 1
--
138.
DisT
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA0 / 1--
139.
BT
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice ozimé
Ryant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-PPR
B-AGE
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGE-ABU
B-AGB-PB
B-AGB-GA
--
--
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
140.BT
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGE
B-PPR
B-AGB
B-AGB
B-AGB-GA
B-AGE-ABU
B-PPR-PPR
B-AGB-PB
B-AGB-PP
--
--
--
--
--
FA
0 / 1
--
141.BT
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA
0 / 2
--
142.
BTDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AS
B-AGB
B-AGB-GA
B-AS-AE
B-AGB-PP
--
--
--
FA
0 / 1
--
143.
DT
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
144.
DisTDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
--
--FA
0 / --
--
145.
DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FA
0 / 1
--
146.
BT
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Šimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-GA
--
--
FAprohlížet1 / --
147.DisT
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
prohlížet0 / 2
--
148.
DT
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--FAprohlížet0 / 1--
149.
DisTEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
--
FA
0 / --
--
150.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--FA
0 / 1
--
151.
DT
Ekologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikace
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-AS-RD
C-AS-AE
C-AS-AE
--
--
--
FA
0 / 1
--
152.
BT
Ekologie ohrožených motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
0 / 5
--
153.
DT
Ekologie ohrožených motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 5
--
154.
DT
Ekologie "polních" druhů motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / 5
--
155.
DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-KRAJ
--
--
FFWT
0 / --
--
156.
DisT
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
157.
BTEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
158.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
2 / 5
159.DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP----FA1 / --
160.
DT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FA
0 / 3
--
161.DT
Ekologizace v zemědělství - případová studie
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--
FA
0 / 1
--
162.BTEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
163.DisTElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH--FA0 / --
--
164.DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHED-CHE-ZCH--FAprohlížet
0 / --
--
165.
DT
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 5
--
166.
DisT
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FAprohlížet
1 / --
Příborský, J.
167.DTElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA0 / ----
168.
DT
Elektronické mýtné
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
169.DisT
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FAprohlížet0 / --
--
170.
DisT
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
--
--
FA
prohlížet0 / ----
171.BT
Eliminace hluku strojů v provozu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FAprohlížet0 / 1
--
172.BT
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU0 / --
--
173.DisTEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA0 / --
--
174.
BT
Energetická náročnost budov
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
175.
BT
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
176.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
0 / --
--
177.DTEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------FA0 / --
--
178.DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
prohlížet
0 / --
--
179.
DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP-ALE
--FAprohlížet0 / --
--
180.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALE--FA0 / --
--
181.DisT
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Ryant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
--
FAprohlížet1 / --
182.
DT
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a měst
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FAprohlížet
0 / 2
--
183.DT
Environmentální sucho
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
184.
BTEnvironmentální sucho
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
185.
BT
Epigenetika u zvířat
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
prohlížet0 / 1--
186.DTErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / 1
--
187.
BT
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceDepartment of Food Technology (FA)B-AGB--
--
FAprohlížet0 / 2
--
188.
BT
Exogenní organická hmota
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
189.
BT
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
MENDELU
0 / 1
--
190.
DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FAprohlížet0 / 1--
191.DTExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachu
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB--FA
0 / 1
--
192.BTExtrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
193.
DT
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
194.
DisT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA0 / --
--
195.
DTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA0 / 1
--
196.
DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
197.
DT
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
198.
DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
0 / --
--
199.
BT
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)------
FA
0 / --
--
200.
DisT
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP--
FA
prohlížet
0 / --
--
201.
DT
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
202.
DisT
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
203.
BT
Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
Department of Plant Biology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
204.
DT
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
205.
DisTFraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
0 / --
--
206.
DisT
Free topicDepartment of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
D-AP-GAB
--
FA
0 / ----
207.
BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 3--
208.
DisT
Fusariózy ječmene
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
0 / --
--
209.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
0 / 1
--
210.
DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
211.
DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1
--
212.DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / --
--
213.
DT
Fyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / 3
--
214.DT
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
1 / 1
Sedláková, M.
215.
BT
Genetické markery pro kvalitu vepřového masa
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
----FA
0 / --
--
216.
BTGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AS--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
217.
BT
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
----FAprohlížet0 / 1--
218.DisTHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
----
FA
prohlížet
1 / --
Stehnová, E.
219.BT
HMI v zemědělské technice
Čupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FAprohlížet
0 / 1
--
220.DTHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
221.
BT
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / --
--
222.
BT
Hodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
223.
DT
Hodnocení aberace vybraných ploch katastru
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA0 / ----
224.
DisTHodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
0 / --
--
225.
DisTHodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEPD-EEP-AZO
--
FA
0 / --
--
226.
BT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Laštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FAprohlížet0 / --
--
227.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
--
FA
0 / 1
--
228.BTHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
229.
DT
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
--
FAprohlížet0 / --
--
230.
DTHodnocení fytotoxicity kompostu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
231.DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1--
232.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
233.DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE--FA0 / 2--
234.DTHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--
FA
0 / 2
--
235.
BT
Hodnocení genetické diverzity u koní
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
prohlížet
0 / --
--
236.
DisT
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--FAprohlížet0 / 1
--
237.
DT
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE--
FA
prohlížet0 / 1
--
238.
DT
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
239.DT
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT--FA
0 / 2
--
240.
DT
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FAprohlížet1 / 1
241.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
242.
DTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
--
MENDELU
0 / --
--
243.
BT
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Voběrková, S.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
244.DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
245.
DT
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA0 / 1--
246.
DisT
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / ----
247.
DT
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Smutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PP
C-PP-PP
--
FA
0 / --
--
248.
DT
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----FAprohlížet0 / 1
--
249.
DT
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
250.
BT
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / --
--
251.DisTHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FAprohlížet
2 / --
Šmak, R.
Pejřilová, N.
252.DT
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
0 / 1--
253.
DT
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
254.
DisT
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--
FA
prohlížet1 / -- Mezera, J.
255.
BT
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AGB--
--
FAprohlížet
0 / --
--
256.DisT
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
D-PP-SPP
--
FA
0 / --
--
257.
DisT
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPD-PP-SPP
--
FA
2 / --
258.
DisT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
----
FA
0 / 1
--
259.DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
260.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
261.DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA0 / 2--
262.
DT
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
263.DisT
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP
--
--
FA
0 / --
--
264.
DTHodnocení vlastností broskví při rázu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
265.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-AS-AE
--FAprohlížet0 / 1--
266.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
MENDELU
0 / 1
--
267.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Department of Food Technology (FA)D-FT
D-FT-PAP
--
FA
0 / --
--
268.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP--FA
1 / --
Vaňková, N.
269.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
--
FA
prohlížet0 / ----
270.
DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 1--
271.
DTHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)M-AEM-AE-AP--
FA
0 / 1
--
272.
DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AEL
--
FA
1 / -- Dokulilová, M.
273.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovce
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
274.
BT
Hydromechanické pohony traktorůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FAprohlížet0 / 1--
275.DT
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírou
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
0 / 1
--
276.
BT
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
277.DisTCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
--
--FA0 / --
--
278.
BT
Charakterizace rostlinného proteomu
Černý, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-PPR
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
B-PPR-PPR
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
279.BT
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
280.BT
Chemické a mineralogické složení různých typů půd
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA0 / 1--
281.BT
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
--
FA
0 / 5
--
282.
BTChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
283.
BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----FA0 / 1--
284.
BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--FA0 / 1--
285.DisT
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Department of Animal Breeding (FA)
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
--
--
FA
0 / ----
286.
BTChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FA
0 / 5
--
287.
DT
Identifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u krav
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
288.DisTIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet0 / ----
289.
DisT
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / --
--
290.
BT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--FA0 / 2--
291.DisT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
--
--
FAprohlížet0 / ----
292.
DTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
------
FA
prohlížet
0 / 2
--
293.
BT
Identifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin
Stejskal, B.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 5
--
294.
BTIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíku
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / 2
--
295.
BT
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FA
0 / --
--
296.
BT
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
297.
DT
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--FA
1 / 1
298.
BT
Indikátory kvality/zdraví půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
299.
DisT
Industrial heritage in the Czech Republic
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
300.
BTInertní odpadAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
301.
DT
Inertní odpad
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------
FA
prohlížet
0 / 1
--
302.
DisT
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FA
0 / --
--
303.
DisT
Inovace technologie výroby masných výrobků
Jůzl, M.Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FAprohlížet
1 / --
Grossová, L.
304.
DT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FA
0 / 2
--
305.
BT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FA0 / 2
--
306.
BT
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Pavlů, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
307.DisTInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuCEITEC MENDELU (FA)
D-BOT
--
--
FA
0 / --
--
308.
DisT
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APP--
FA
0 / --
--
309.
BTInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------FA0 / 1
--
310.
DTInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1--
311.DisTInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
prohlížet0 / --
--
312.
BT
Interaktivní animace v Maple IBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / --
--
313.
BT
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
0 / --
--
314.
BT
Inventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
315.
DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALE--FAprohlížet
0 / --
--
316.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
0 / --
--
317.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALE
--
FA
0 / --
--
318.
BT
ISO-BUS
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
0 / 1--
319.BTIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
320.
DT
Jakost vody vybraného toku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------
FA
1 / 2 Hučíková, D.
321.BT
Jakost vody vybraného toku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)------FA
0 / 2
--
322.
BTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------
FA
1 / 2
323.
DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
324.
DT
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Szturc, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FAprohlížet1 / 3 Absolín, P.
325.BT
Káva versus biologicky účinné látky
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
prohlížet0 / 3
--
326.DT
Káva versus biologicky účinné látky
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FT
C-FT-FQS
--
FA
0 / 3--
327.BT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
--
MENDELU0 / --
--
328.
DT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet1 / -- Petříková, M.
329.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
330.BTKombinovaná dopravaSedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
prohlížet0 / 1
--
331.DisT
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Department of Plant Biology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
0 / --
--
332.
BTKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA
0 / --
--
333.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)------
FA
0 / 1
--
334.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------FA0 / 1
--
335.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA1 / 1 Mikešová, A.
336.
DT
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / 1
--
337.
DisTkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
--
FA0 / --
--
338.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA
0 / 3
--
339.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FAprohlížet0 / 3
--
340.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 3--
341.DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FAprohlížet
0 / 3
--
342.DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / 3
--
343.
BT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA
0 / 3
--
344.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------
FA
0 / 3--
345.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----
FA
0 / 3
--
346.
BT
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Department of Plant Biology (FA)
B-AGBB-AGB-PB
--
FA0 / 1--
347.
DisT
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
FA
prohlížet0 / ----
348.BT
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivnění
Department of Food Technology (FA)
B-PP
B-FT
--
--
--
--
FA0 / 2
--
349.
BT
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
0 / --
--
350.
DisTKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
D-PP-GPP
--
FA
0 / --
--
351.
BT
Kvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------
FA
prohlížet0 / 2--
352.
DT
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
353.DT
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
354.
DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM--
FA
prohlížet
0 / 1
--
355.
BT
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
MENDELU
0 / ----
356.
DT
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
MENDELU
0 / ----
357.
BTKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-PPR
B-PPR-PPR
--
FAprohlížet0 / 1
--
358.
DisT
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet0 / --
--
359.DisTLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet
0 / --
--
360.
BT
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA0 / 2--
361.BTLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
362.BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
363.BTLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
364.
BTMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)
B-FT
B-FT-FT--FA0 / 1
--
365.
DT
Magnetická levitace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
0 / 1
--
366.
DTMalé město jako středisko venkovského mikroregionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--MENDELUprohlížet0 / --
--
367.
BT
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
368.
DTManipulace s materiálemDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FA
2 / --
369.
DT
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Lukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FA0 / 2
--
370.DT
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
371.
DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
372.
DT
Matematický model zemědělského mechanismu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)------MENDELUprohlížet0 / --
--
373.
DTMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
prohlížet0 / --
--
374.
DisT
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCH
--
FA
0 / --
--
375.
DTMěření atmosferické radioaktivity
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-WT
C-WT-WTM--
FA
0 / --
--
376.
DT
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 2
--
377.
DT
Měření hluku ve městěČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-AT
C-AS-TM
C-AS-AM
C-WT-WTM
--
--
--
--
FA
0 / --
--
378.
BT
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
--
--
FA0 / 1--
379.
DTMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
380.
BTMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
381.
BT
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
prohlížet1 / 1
382.
DisT
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet
0 / --
--
383.DisT
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC--
FA
1 / --
Hlaváčová, M.
384.BTMetody izolace DNA z potravinDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)--
--
--FAprohlížet0 / 1--
385.
BT
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
386.
BT
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FA
prohlížet0 / 3--
387.
BT
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FA0 / 1--
388.BTMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
0 / --
--
389.BTMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
------
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
390.
DT
Mezoklimatické poměry krajiny
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
391.DisT
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Záhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP
D-FT
D-EEP-AEL
--
--
--
FA
0 / --
--
392.BTMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
393.
DisT
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FT
D-FT-PAP
--
FA
1 / --
Burdová, E.
394.
DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
0 / ----
395.
BT
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
396.
BT
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
397.
BT
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Department of Plant Biology (FA)B-H
--
--
FH
0 / 1
--
398.
BT
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / ----
399.DT
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / --
--
400.
DisT
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP--
--
FA
0 / 1
--
401.BTMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
402.
BT
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet1 / 2
403.
DT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
404.BTMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
405.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----
FA
0 / 3
--
406.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FA0 / 3
--
407.
BT
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
1 / 1 Hanzlíčková, L.
408.
BT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 3--
409.
DT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / 2--
410.
BT
Model intraperitoneální aplikace myši
Sládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB
--
FAprohlížet0 / 1
--
411.
BT
Model intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-ABB-AB-AB--
FA
0 / 1
--
412.
BT
Model intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AB
B-AB-AB
--
FA
0 / 1
--
413.
BTModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
--FAprohlížet
0 / 1
--
414.
DT
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
415.
DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Los, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--MENDELU
0 / 5
--
416.
DT
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 5
--
417.
DisT
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / ----
418.
DisT
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS--
--
FAprohlížet
0 / --
--
419.
DisTModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
420.
DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FA
prohlížet
0 / 3
--
421.
DisTModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
prohlížet
0 / --
--
422.
BT
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
0 / ----
423.
DT
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------
MENDELU
0 / --
--
424.
BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
425.
BT
Moderní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
0 / --
--
426.
DisT
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOTD-BOT-APP--FAprohlížet
0 / --
--
427.
DisT
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APP
--
FA0 / --
--
428.
DisT
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP--
FA
0 / --
--
429.
DT
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
430.
DTMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNADepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB--FA0 / 1--
431.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / --
--
432.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
433.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / --
--
434.
DTMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
435.
BT
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
0 / 1
--
436.
DisTMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--FAprohlížet1 / --
437.
BTMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FA
0 / 2
--
438.
BT
Monitoring jakosti vody vybraného toku
Mašíček, T.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
prohlížet
2 / 2
Veleba, M.
Zálešák, P.
439.
BT
Monitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogeny
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
----FAprohlížet0 / 2--
440.
BT
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Skalák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
--
--
--
FA0 / 1--
441.DisTMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
prohlížet
0 / --
--
442.
DT
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
0 / 2
--
443.
BT
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----MENDELUprohlížet0 / 1
--
444.
DT
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--MENDELUprohlížet
1 / 1
Odehnalová, J.
445.
BT
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
----FA0 / 1
--
446.
DT
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------FAprohlížet0 / 4--
447.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
--
FA0 / --
--
448.
DisTMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
--
FA
prohlížet
1 / --
449.
DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--FAprohlížet0 / ----
450.
BT
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
MENDELU1 / -- Strnad, V.
451.
DT
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Rex, S.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA1 / 1 Kapołková, K.
452.
BT
Možnosti využití čekanky obecné pro pícní využití
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)------FAprohlížet
1 / 1
Ston, M.
453.BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
454.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)------FAprohlížet
0 / --
--
455.
BT
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
1 / 2
456.
BT
Možnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
------FAprohlížet
0 / 1
--
457.
DisT
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--FAprohlížet
0 / --
--
458.
BT
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
0 / 1
--
459.
BTMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
1 / 1
460.
BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1--
461.
BT
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
MENDELU1 / -- Šmoldas, R.
462.
BT
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
463.
DT
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FT--FAprohlížet
0 / 2
--
464.
BT
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AS
B-AS-AE
--FA
0 / --
--
465.
DisT
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
0 / ----
466.DT
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
C-FT
--
--
FA
0 / 2
--
467.
BT
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----FAprohlížet
0 / --
--
468.
BTNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
------
FA
prohlížet
0 / 1
--
469.
BT
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE
--
FAprohlížet0 / 2
--
470.
BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
471.
BT
Nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCS--
FA
prohlížet
1 / 1
472.
DisT
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet
1 / --
Košarišťanová, L.
473.
DTNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmŠmerková, K.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------
FA
1 / 2
Janošťáková, B.
474.
BT
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Richtera, L.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FA
1 / 2
475.DisTNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FAprohlížet0 / ----
476.
DT
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlin
Richtera, L.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
477.BT
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
478.BTNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
479.
DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT-WT
--
FA
0 / --
--
480.BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
0 / 1
--
481.
BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
482.
DTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1
--
483.
BTNávrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-AE--
FA
0 / 1
--
484.
DT
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Lukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----FAprohlížet0 / 3
--
485.
DisT
Návrh tématu po dohodě se studentem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP--
--
FAprohlížet
4 / --
486.BTNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
487.
DT
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
1 / 1
488.DisT
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
prohlížet
0 / --
--
489.DTNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
490.
BT
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
0 / 1
--
491.
BT
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Pavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
FA
0 / --
--
492.BT
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.
Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / --
--
493.
BT
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--FA0 / --
--
494.
BT
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Bezděk, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FAprohlížet
0 / 1
--
495.DT
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / --
--
496.
BT
Nová úloha moderních zoologických zahrad
Fukalová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA0 / 1
--
497.
DT
Nové formy cestovního ruchu - případová studieDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE--
FA
prohlížet
0 / 2
--
498.
BT
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FA
0 / 2
--
499.
BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FAprohlížet0 / 2
--
500.
BT
Nové trendy v motocyklových olejích
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FAprohlížet
0 / 2
--
501.
BT
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--FAprohlížet
0 / 2
--
502.
BTNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM--
FA
1 / 3
Večeřa, R.
503.BT
Nové trendy v plastických mazivech
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FA
prohlížet0 / 2--
504.
BT
Nové trendy v převodových olejích
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA0 / 2
--
505.
BT
Nové trendy v tuhých mazivech
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FAprohlížet
0 / 2
--
506.
DTNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
507.
DT
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
C-PP
C-PM
C-PP
C-PP-PB
C-PM-PM
--
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
508.
BTObnova narušené krajinyKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
509.
DTObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS----FA
0 / 2
--
510.DTObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
----
FA
0 / --
--
511.
BTOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--MENDELUprohlížet0 / 2--
512.
DisT
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
0 / --
--
513.
BT
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
514.BTOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--FA0 / 2--
515.
BT
ochrana a organizace vybraného povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
--
FAprohlížet
0 / 1
--
516.BTOchrana a organizace vybraného povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
--
--
FA
0 / 3--
517.
BT
Ochrana a organizace vybraného povodíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
--
B-AS-AE
--
--
FAprohlížet0 / 3
--
518.
DT
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
519.
BT
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
520.
DT
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FA1 / 2
521.
DisT
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--
FA
prohlížet
0 / 1
--
522.
BT
Omická analýza v prostoru
Černý, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
--
--
FA
0 / 1
--
523.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / --
--
524.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--
FA
prohlížet0 / 1--
525.
DisTOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--FA
0 / --
--
526.
DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / 1
--
527.
DisT
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
0 / --
--
528.
DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělstvíDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FAprohlížet
0 / --
--
529.DisTOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
0 / --
--
530.
BT
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSIGuráň, R.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FAprohlížet1 / 1 Koudelková, Ž.
531.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-AP
C-AP-AB
--FAprohlížet
0 / 1
--
532.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------
FA
1 / 1
533.DTOptimalizace pohybu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----FA
0 / 2
--
534.
DT
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
1 / --
Sobotka, P.
535.BTOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
prohlížet
0 / 1
--
536.BTOrganizace provedení technické kontrolyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
prohlížet0 / 1
--
537.
BT
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
--
--
FA
0 / --
--
538.
BTOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-AE
--
--
--
FA
1 / --
539.
BT
Palivové články pro motorová vozidla
Šmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA0 / 1--
540.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA0 / 1--
541.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
FAprohlížet0 / 1--
542.
DT
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--
FA0 / 3
--
543.
DT
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
--
FAprohlížet
0 / 1
--
544.DisT
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
----FAprohlížet
1 / --
545.
DisT
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
1 / --
Rotreklová, E.
546.
BT
Patogeny obilnin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGB-GA
--
--
--
FA
1 / 3
Schindler, A.
547.
DisT
Patogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--
--
FA
0 / --
--
548.
DisTPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
0 / --
--
549.DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
550.
BT
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----
--
MENDELU0 / 1
--
551.
DisT
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
prohlížet
2 / --
552.BTPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / 4
--
553.
BTPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
prohlížet0 / --
--
554.
BTPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
555.
BTPěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
0 / 3
--
556.
BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
557.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FAprohlížet0 / --
--
558.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / --
--
559.
BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FA0 / 2
--
560.
BT
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
FAprohlížet
0 / 1
--
561.DT
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Buchar, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
562.
BTPhytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
563.
BT
Pigmenty rostlin a jejich analytické separaceDepartment of Plant Biology (FA)
B-H
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
564.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----FA
0 / 1
--
565.
DisTPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-LS
--
D-LS-BOMI
--
--
FA
1 / --
Mishra, S.
566.BTPlasty v odpadních vodáchDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--FA
0 / --
--
567.DisTPneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FA
prohlížet
1 / --
Šourková, M.
568.
BTPodpora pěstování energetických plodin v EUDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
569.
BT
Podvozky motorových vozidel.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
570.BT
Podvozky samojízdných strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
571.
BT
Podzemní biomasa travních porostů
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
572.
BT
Podzimní hnojení řepky oziméRyant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-PP
B-AGB
B-AGE
B-PPR
--
--
--
--
--
--
--
--
FA0 / 2
--
573.
DisT
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEPD-EEP-AEL--FAprohlížet
1 / --
574.
DT
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
575.
DT
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
--
FAprohlížet
0 / 2
--
576.
BT
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)--
--
--
FA0 / 1--
577.
DTPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FAprohlížet0 / 1--
578.BTPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 1
--
579.
BT
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
580.
DT
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FAprohlížet
0 / 1
--
581.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU0 / 1--
582.DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----MENDELU0 / 1
--
583.BT
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
--
--
FA0 / 1--
584.BTPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FAprohlížet0 / 2
--
585.
DT
Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
--
FAprohlížet0 / 2--
586.
DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
--
--
--
FA
0 / ----
587.
DisT
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
--FA0 / --
--
588.
BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
589.DTPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
590.
DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--
FA
prohlížet0 / --
--
591.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
592.
DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
--
--
MENDELU
0 / 2--
593.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--MENDELUprohlížet
0 / 2
--
594.DT
Potencionální inhibitory viru Zika
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
0 / --
--
595.
BT
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / 1
--
596.
DisT
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
--
--
FA
1 / --
597.BT
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-LCS--FAprohlížet
0 / 2
--
598.
BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
FA
prohlížet1 / --
599.
BT
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU0 / --
--
600.
BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
601.
BTProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FA
0 / 1
--
602.
DT
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / ----
603.
BT
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------
FA
prohlížet0 / 1--
604.
BT
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FA
0 / 1
--
605.
BT
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FAprohlížet0 / 1
--
606.
DT
Proměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------
FA
2 / 4
607.
DT
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
------FAprohlížet0 / 2
--
608.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
609.
DisT
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH--FA
0 / --
--
610.
DisT
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP--FAprohlížet0 / --
--
611.
DisTProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APP--FA0 / ----
612.
BT
Provozní brzdy motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / --
--
613.
BTProvozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / 2
--
614.
DT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
615.
BT
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FAprohlížet0 / 2--
616.
DisT
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
Zítka, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet1 / -- Pospíšil, J.
617.
BT
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.
Department of Animal Breeding (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
618.DT
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Falta, D.
Department of Animal Breeding (FA)
----
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
619.DT
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
620.
DT
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / 3
--
621.
BTPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FAprohlížet
0 / 3
--
622.
BT
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Řezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA0 / ----
623.BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.
Department of Food Technology (FA)
--
--
--
FA0 / 2
--
624.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
0 / 2
--
625.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA0 / 2--
626.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Food Technology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
627.
BTPtáci ve městěLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE--FA
0 / --
--
628.
BT
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Hybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
629.DisTPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-WM
--
FA0 / --
--
630.
BT
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
1 / --
631.
BT
Radioaktivní odpad
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-ATE
B-WT-WM
--
--
SBOH
FA
0 / --
--
632.
DT
Reakce rostlin na environmentální stres
Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
633.
BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
634.
BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FA
2 / 3
635.
BT
Recyklace fotovoltaických panelů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
--
FA
prohlížet0 / 1--
636.
DT
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--
FA
prohlížet0 / 1--
637.
BTRecyklace textiluDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
638.
DT
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Vaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-RD--FA0 / 1--
639.
DisT
Regulace kotlů na biomasu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
--
--FA
0 / --
--
640.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
--
FAprohlížet1 / --
641.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAP
--
FA
2 / --
Dufková, R.
Šňupíková, N.
642.DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FTD-FT-PAP
--
FA
prohlížet0 / --
--
643.
BT
Regulační hydraulika traktorů
Šmerda, T.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FAprohlížet0 / 1
--
644.BT
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému Země
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FA
0 / 2--
645.
DT
Reologické vlastnosti jogurtu
Department of Food Technology (FA)
------
FA
0 / 2
--
646.
DT
Reologické vlastnosti kečupu
Department of Food Technology (FA)--
--
--FAprohlížet0 / 2
--
647.DT
Reologické vlastnosti majonézy
Department of Food Technology (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / 2--
648.
BT
Reologické vlastnosti moravských vín
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA0 / --
--
649.
DTReologické vlastnosti rostlinného olejeKumbár, V.
Department of Food Technology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
650.
DT
Reologické vlastnosti smetanyDepartment of Food Technology (FA)----
--
FAprohlížet
0 / 2
--
651.
DT
Reologické vlastnosti včelího medu
Kumbár, V.Department of Food Technology (FA)--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
652.DT
Reologické vlastnosti včelího medu.
Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FAprohlížet0 / --
--
653.
DisT
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA0 / ----
654.
BT
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
655.
DT
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----FAprohlížet
0 / 1
--