Prehľad vypísaných tém - Agronomická fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BP Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
2.BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
3.BPAcidifikace vodních ploch v ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)ICVPodrobnosti témy0 / ----
6.DPAktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
7.BPAkumulace Hg, Cd a Pb v kořenové zeleniněPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
11.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
13.DizPAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPAnalýza energetických procesů v OH pomocí termovizních metod Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
15.DizPAnalýza energetických procesů v zemědělství pomocí termovizních metod Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
16.DizPAnalýza energetických procesů v potravinářství pomocí termovizních metod Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
17.DizPAnalýza environmentálního rizika potenciálních zdrojů znečištění na bázi geoinformačních technologiíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOAFPodrobnosti témy1 / -- Rouš, R.
18.DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Švecová, K.
19.BPAnalýza fotovoltaických článkůKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
20.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPAnalýza informačních nástrojů ochrany životního prostředíKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPAnalýza moderních technologií ekologického kompostováníGroda, B.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPAnalýza možností modifikace agrosystémů podle nových dotačních pravidelKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
25.DizPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy1 / -- Smutný, L.
26.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO, N-ZSN-TO-TMO, N-ZS-AEMENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavsová, B.
27.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BON-BO-BMOAFPodrobnosti témy0 / 2--
28.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
29.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy1 / 5 Kadlčíková, V.
30.BPAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
32.DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO, N-TON-BO-BMO, N-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 2--
33.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
35.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
37.DizPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-AEMENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-AEMENDELUPodrobnosti témy3 / 3 Timofeeva, A.
Blechová, E.
Přichystal, L.
40.DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 1--
41.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
42.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Meitner, J.
43.BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
44.BPAnalýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1Kiran, N. S.CEITEC MENDELU (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
45.BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
46.BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 2--
47.BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 1 Novotná, K.
48.DizPAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
49.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPAFPodrobnosti témy0 / ----
50.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Chodáková, K.
51.BPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 3--
52.DPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 3--
53.BPAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
54.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
55.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABYAFPodrobnosti témy0 / 1--
56.DizPAplikace akustické emise v procesním výzkumu Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
57.DPAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
58.DizPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
59.DPAplikace finálních úprav pro ošetření karoseriíČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 1--
60.DizPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
61.DizPAplikace pokročilých statistických metod na časové řady toků látek a energie ve vybraných typech ekosystémůŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
62.DizPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
63.DizPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy2 / -- Trost, D.
Kašpar, V.
64.DPAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 2--
66.DPAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 1--
67.DizPBezkontaktní měření vibrací a provozních tvarů kmitů pomocí analýzy obrazuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
68.BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy0 / 2--
69.BPBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DizPBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
71.DizPBilance energie, živin a organické hmoty při alternativním využívání fytomasyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
72.DPBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPBilance ploch fotbalových trávníků v Jihomoravském krajiHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Trlidová, A.
80.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
82.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
83.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
84.DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
85.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti témy0 / ----
86.DizPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
87.DPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
88.BPBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DizPBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
90.BPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 3--
91.BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 2--
93.BPBiologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
94.DizPBiouhel jako alternativa zpracování biologicky rozložitelného odpadu a možnosti jeho využití v zemědělstvíZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy3 / -- Polách, V.
Dvořáčková, H.
Svoboda, Z.
95.DizPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
96.BPBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
97.BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
98.DPCílená doprava platinových cytostatik pro snížení jejich nespecifické toxicityDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / 1 Pacurová, M.
99.BPCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
101.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 1--
102.DizPČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
103.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
104.BPDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
105.BPDatabáze energetických ekvivalentů pěstebních opatření a vstupů požívaných při pěstování polních plodinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
106.DizPDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
107.BPDegradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporiumVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
110.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
111.BPDetekce patogenů rostlin molekulárně-genetickými metodamiVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-FY, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
112.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
113.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
114.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
115.DizPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
116.DizPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
117.BPDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
118.DizPDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
119.DPDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
120.DPDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 3--
121.DPDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
122.DPDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
123.BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
125.DPDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
126.DizPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFPodrobnosti témy0 / ----
127.DizPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy2 / -- Chmelický, P.
Kosour, D.
128.DizPDle výběru studentaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZ, D-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFPodrobnosti témy2 / -- Navrátil, J.
Hönigová, K.
129.DPDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
130.DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPICVPodrobnosti témy1 / 2 Kozdas, T.
132.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
133.BPDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Skácel, J.
134.BPDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
135.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
136.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Kubinová, L.
138.BPDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Fila, J.
139.BPDružicové lokalizační systémyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)ICVPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFPodrobnosti témy0 / 1--
141.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Doležalová, P.
143.DizPDůsledky vodní eroze pro pohyb vody v půděJandák, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
144.BPDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
146.DizPDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy1 / -- Hábová, M.
147.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-VSAFPodrobnosti témy0 / ----
149.DPEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 1--
150.DizPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
151.BPEfektivnost různých technologií získávání energie z fytomasyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RV, N-ZS-ZEIAFPodrobnosti témy0 / 1--
153.BPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 5--
154.DPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
155.DPEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
156.DizPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / ----
157.DizPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP, D-ZOOD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
158.BPEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 5 Strnadová, E.
160.DizPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy1 / -- Dvořáková, D.
161.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
162.DPEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
164.DizPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
165.DizPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
166.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
167.DPElektrochemická DNA microarray jako nástroj pro sledování maligního potenciálu buněkHeger, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
168.DizPElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy1 / -- Příborský, J.
169.DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
170.DPElektronické mýtnéPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
171.DizPElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
172.DizPElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TAM, D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy1 / -- Kosík, T.
173.BPEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Moravčík, O.
174.BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
175.DizPEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
176.BPEnergetická náročnost budovJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
178.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
179.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
180.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
181.DizPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy1 / -- Mikušová, D.
182.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
183.DPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
185.BPEpigenetika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
186.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
187.DizPEvaluace řídicích veličin biotechnologických procesůMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
188.BPExcesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-AGBAFPodrobnosti témy0 / 2--
189.BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
192.DizPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
193.DPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 1--
194.DizPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
195.DPFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
196.DPFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
197.BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
198.DizPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
199.DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
200.DizPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-GPP, D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
201.BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 1 Švarc, M.
202.DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
203.DizPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
204.BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
205.DizPFusariózy ječmene Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
206.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
207.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
208.DizPFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO, D-ZSD-TPO-ZZM, D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
209.DizPFyzikální podstata procesu větrné erozeKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
210.DPFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy1 / 3 Vodák, M.
211.DizPGenetická diverzita a struktura populací hospodářských zvířat Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFPodrobnosti témy0 / ----
212.BPGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
213.BPGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 1--
214.BPGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
215.DizPGrafenoxidové nanočastice v kombinaci s komplexy pro cílený transportKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
216.DizPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy1 / -- Stehnová, E.
217.BPHMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
218.DPHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
219.BPHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
220.BPHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Štulc, V.
221.DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
222.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy1 / -- Nádeníček, J.
223.BPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
224.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
225.DPHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
226.BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
227.DPHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
228.DPHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
229.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
230.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
231.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
232.BPHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / ----
233.DizPHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
234.DPHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
236.DPHodnocení kvality brambor pro potravinářské využitíHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
237.DPHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
238.BPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
239.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
240.BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Hudcová, K.
241.DPHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Kubín, T.
242.DPHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
243.DizPHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TAM, D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
244.DPHodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti témy0 / ----
245.DPHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Vašátková, M.
246.DPHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Valigurová, J.
247.BPHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
248.DizPHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
249.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DizPHodnocení stavu porostů obilnin jejich spektrálními charakteristikami a tvorba agronomických doporučení pro lokálně cílené hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
251.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
252.DizPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy1 / -- Mezera, J.
253.BPHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGBAFPodrobnosti témy0 / ----
254.DizPHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy0 / ----
255.DizPHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy2 / -- Frantová, N.
Prokešová, L.
256.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
258.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
259.DizPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
260.DPHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
261.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEIAFPodrobnosti témy0 / 1--
262.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Fialová, Z.
263.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
264.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Vaňková, N.
265.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
266.DizPHodnocení vlivu tangenciálního napětí v povlaku na jeho životnostČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
267.DPHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
268.DPHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)M-ZEIM-ZEI-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
269.DizPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy1 / -- Dokulilová, M.
270.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Šeríková, M.
271.BPHydromechanické pohony traktorůBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
272.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DizPCharakteristika bovinních dendritických buněkSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy2 / -- Kharkevich, K.
Kratochvílová, L.
274.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DizPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
276.BPCharakterizace genu MC1R u různých druhů živočichůUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPCharakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-BR, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
278.BPChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Matoušek, J.
279.BPChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
281.BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
282.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
283.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
284.DizPChování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředíChládek, G.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
285.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
286.DizPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
287.DizPIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TAM, D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
288.BPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
289.DizPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
290.DPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
291.DPIdentifikace patogenních bakterií u selat po odstavuŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy3 / 3 Švoncová, A.
Rakušan, D.
Valentová, Š.
292.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
293.BPIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
294.BPImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
295.BPIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
296.DizPIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
297.DizPInovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Grossová, L.
298.DizPInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.CEITEC MENDELU (AF)D-BOTAFPodrobnosti témy0 / ----
299.DizPInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
300.BPInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
301.DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
303.BPInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
304.DizPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
305.BPInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
306.BPInteraktivní animace v Maple IIBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
307.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
308.DizPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
309.DizPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
310.BPISO-BUSČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
311.DizPIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
312.DizPIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
313.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
315.BPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Pospíšilová, Z.
316.BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Kasperová, K.
317.DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy2 / 2 Sedlář, J.
Kunze, D.
318.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
319.BPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 3--
320.DPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 3--
321.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
322.DPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
323.BPKombinovaná dopravaSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
325.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
326.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Mikešová, A.
328.DPKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Hubová, P.
329.DizPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
330.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
331.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
332.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
333.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
334.DPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
335.BPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
336.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
337.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
338.DizPKonzervace bílkovinno-sacharidového krmiva AMYGOLDDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
339.BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
340.DizPKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
341.BPKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-FYTO, B-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
342.BPKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
343.DizPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
344.BPKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
345.BPKvalita obalového sklaŠtencl, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
346.DPKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
347.DizPKvalita postřikovacího spektra (velikosti kapek) u postřkovačůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
348.DPKvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
349.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
350.DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
351.BPKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-RLB-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
352.DizPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
353.DizPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
354.BPLaboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
355.BPLaboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformaceGroda, B.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
356.DPLaboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformaceGroda, B.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
357.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
358.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
359.BPLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
360.DPLinky pro manipulaci s odpadem a pro třídění odpadůFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy2 / -- Stojaspalová, Ž.
Konečný, L.
361.BPMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
362.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
363.BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPManagement vodního hospodářství ve vybrané obciHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 5 Pšenica, A.
365.DPManipulace s materiálemPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
366.DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
367.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
368.DPMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
369.DPMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
370.BPMateriálové využití elektroodpaduKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
371.DPMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
372.DizPMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
373.DPMěření a analýza tepelných ztrátKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)M-ZS, N-ZSM-ZS-AD, N-ZS-MTMENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
374.DPMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
375.DPMěření hlukových emisí ve vybraném prostředíKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
376.BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUAFPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPMěření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředíKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
378.DPMěření snímačů polohyKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-AD, N-ZS-MTAFPodrobnosti témy0 / 2--
379.BPMěření tangenciálního napětí u nátěrových systémůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTMENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
380.BPMěřicí systémy zpracovatelských technologiíKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
381.DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
382.BPMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
383.BPMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 1--
384.DizPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
385.DizPMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Hlaváčová, M.
386.BPMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Svobodová, N.
387.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
389.BPMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
390.BPMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Vývoda, M.
391.BPMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
392.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
393.DizPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP, D-TPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
394.BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
395.DizPMikrobiologické aspekty nanomateriálů využitelných při čištění a úpravě vody a vzduchuKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
396.DizPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Burdová, E.
397.DizPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
398.BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
399.BPMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
400.BPMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZZFPodrobnosti témy0 / 1--
401.BPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
402.DPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
403.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
404.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
405.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
406.BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Lokaj, L.
407.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
408.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
409.BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzlíčková, L.
410.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
411.DPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
412.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Skočková, M.
413.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy0 / 1--
414.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Procházková, D.
416.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
417.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
418.DPModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
419.DPModelování dynamického systémuKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BOAFPodrobnosti témy0 / ----
420.DizPModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
421.DizPModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
422.DizPModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO, D-ZSD-TPO-ZZM, D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
423.DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
424.DizPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
425.BPModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Birgusová, E.
426.DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
427.BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
428.BPModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
429.DPModulace povrchu nanočástic za účelem zvýšení jejich biokompatibilityDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / 1 Otáhalová, S.
430.DizPMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
431.DizPMolekulární genetika živočichů - volné témaKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFPodrobnosti témy0 / ----
432.DizPMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
433.DizPMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
434.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / 1 Toufar, J.
436.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
437.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
438.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
439.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
440.BPMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
441.DizPMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy2 / -- Procházka, V.
Hudeček, P.
442.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy3 / 2 Tihlařík, F.
Zalubilová, K.
Lančová, M.
443.BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 2--
444.BPMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
445.BPMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
446.DizPMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
447.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
448.BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
449.DPMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
450.BPMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
451.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 4--
452.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
453.DizPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Neřádová, V.
454.DizPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
455.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
456.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Ston, M.
457.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
458.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení zemědělského suchaHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
459.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
460.BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
461.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
462.DizPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
463.BPMožnosti využití mouk získaných mikromletím.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
464.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
465.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
466.BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
467.DPMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
468.BPMožnosti využívání meziplodinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
469.BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
470.DizPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
471.DPMožnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovkyHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
472.BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
473.DizPMultispektrální hodnocení krajiny venkova.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
474.BPNakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostechHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 5 Molková, M.
475.BPNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
476.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
477.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 1 Chlup, D.
478.DizPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy1 / -- Košarišťanová, L.
479.DizPNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
480.DizPNanotransportéry na bázi uhlíku s protinádorovou aktivitouKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
481.BPNapěťová odezva při tepelné dilataci kovůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
482.BPNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
483.BPNástroje ochrany životního prostředíKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 1--
484.DPNávrh a testování způsobů zvýšení účinnosti transfekce živočišných buněkHeger, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
485.DizPNávrh algoritmu řízení bioplynové stanice na principech fuzzy logikyMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOAFPodrobnosti témy1 / -- Hammerschmiedt, M.
486.BPNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
487.DizPNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
488.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 1--
489.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 1--
490.DPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
492.DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
493.DizPNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFPodrobnosti témy4 / -- Hýbl, M.
Brumovská, V.
Mareš, L.
Jurek, L.
494.BPNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 1 Šindelářová, A.
495.DPNávrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
496.DizPNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
497.DPNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
498.BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
499.BPNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Švestková, I.
500.BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
501.BPNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
502.BPNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
503.DPNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
504.BPNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 1 Valčíková, A.
505.BPNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
506.BPNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
507.BPNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
508.BPNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
509.BPNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 3 Večeřa, R.
510.BPNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
511.BPNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
512.BPNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
513.DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
514.DPNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)N-FYTO, N-RLN-FYTO-BR, N-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
515.BPObnova narušené krajinyKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
516.DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
517.DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
518.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
519.DizPOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy1 / -- Abushamsiya, K. N. K.
520.BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
521.BPOdolnost odrůd ječmene jarního a pšenice ozimé k chorobámCerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
522.BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
523.BPOdpověď k zamokření v závislosti na hladinách a signalizaci cytokininůNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
524.BPOdrůdově specifické reakce ječmene jarního na pěstitelské podmínkyCerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
525.BPochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 1--
526.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUAFPodrobnosti témy0 / 3--
527.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 3--
528.DPOchrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
529.BPOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
530.BPOmická analýza v prostoruČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
531.DizPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
532.DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
533.DizPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
534.DizPOptimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / 1--
535.DizPOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
536.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
537.DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy2 / 2 Augustin, J.
Krajíček, T.
538.DPOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
539.BPOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
540.BPOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
541.BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AE, B-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / ----
542.BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
543.BPOznačování a dohledatelnost balených potravinŠtencl, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
544.BPPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
545.DPParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
546.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
547.DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
548.DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
549.DizPPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFPodrobnosti témy1 / -- Kloutvorová, J.
550.DizPPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFPodrobnosti témy1 / -- Rotreklová, E.
551.BPPatogeny obilninPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 3--
552.DizPPatogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
553.DizPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
554.BPPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
555.DizPPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFPodrobnosti témy2 / -- Bartíková, M.
Nováková, E.
556.BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 4--
557.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
558.BPPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
559.BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
560.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
561.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
562.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
563.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
564.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Chrást, S.
565.DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
566.BPPigmenty rostlin a jejich analytické separaceKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZZFPodrobnosti témy0 / 1--
567.DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
568.DizPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT, D-VOZPD-VOZP-BOMIAFPodrobnosti témy1 / -- Mishra, S.
569.BPPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / ----
570.BPPodklady protierozních opatřeníKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 1--
571.BPPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
572.BPPodvozky motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
573.BPPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
574.BPPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
575.BPPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-FYTO, B-RL, B-ZEIAFPodrobnosti témy0 / 2--
576.DizPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy1 / -- Maxianová, A.
577.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
578.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti témy0 / 2--
579.DPPolymorfismus genu CYB5 ve vztahu k hladině androstenonu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
580.DPPolymorfismus genu CYP2E1 ve vztahu k hladině skatolu a androstenonu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
581.BPPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
582.DPPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
583.BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
584.BPPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
585.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
586.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
587.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
588.DPPorovnání výsledků použitých softwaru při vyhodnocení ztráty půdy vodní erozí ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
589.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
590.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
591.BPPosouzení stimulačního vlivu přípravku Bionur na růst pšenice oziméCerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
592.DizPPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
593.BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
594.DPPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Sapoušek, A.
595.DizPPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
596.DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
597.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
598.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
599.DPPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / -- Štefánik, M.
600.DizPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOAFPodrobnosti témy1 / -- Roztočilová, A.
601.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 2 Luskač, J.
602.BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
603.BPProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
604.DizPProdukce CO2 v půdě lesních ekosystémůŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
605.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
606.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
607.BPProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
608.BPProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Minařík, J.
609.BPProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Drobílek, J.
610.DPProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy2 / 4 Svitková, K.
Drobílková, K.
611.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
612.BPProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
613.DizPProstorová vizualizace struktury povrchu Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
614.DizPProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
615.DizPProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
616.DizPProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
617.BPProtiexplozivní pojistky - konstrukce, užití, trendyTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / ----
618.BPProvozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
619.BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
620.DizPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy1 / -- Pospíšil, J.
621.BPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
622.DPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
623.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
624.BPPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 3--
625.DizPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
626.DPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
627.BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
628.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
629.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Gross, P.
630.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
631.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
632.BPPtáci ve městěLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
633.BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
634.DizPPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-OHAFPodrobnosti témy0 / ----
635.BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Vrána, O.
636.DPReakce rostlin na environmentální stresKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
637.BPRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
638.BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
639.BPRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 1--
640.DPRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 1--
641.BPRecyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
642.DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti témy0 / 1--
643.DizPRegulace kotlů na biomasuFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
644.DizPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Maco, R.
645.DizPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy2 / -- Šňupíková, N.
Dufková, R.
646.DizPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
647.BPRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
648.BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 2--
649.DPReologické vlastnosti jogurtuKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
650.DPReologické vlastnosti kečupuKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
651.DPReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
652.BPReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
653.DPReologické vlastnosti rostlinného olejeKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
654.DPReologické vlastnosti smetanyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
655.DPReologické vlastnosti včelího meduKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
656.DPReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
657.DizPReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
658.BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
659.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Rantová, B.
660.BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
661.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
662.DizPRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-EOP, D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
663.DPRezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 2--
664.DPRezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidůmPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTO, N-RLN-FYTO-BR, N-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 2--
665.BPRobotizované dojeníFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
666.DizPRobotizované dojení Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
667.BPRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Zynych, A.
668.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
669.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Smutný, R.
670.BPRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
671.DPRovnovážné vlhkosti a vodní aktivity sýrů v režimu skladovacích teplotŠtencl, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
672.BPRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
673.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / ----
674.DizPRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
675.DPRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
676.DizPRozlišení psem věku a pohlaví osobŘezáč, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
677.BPRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
678.BPRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
679.BPRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Kinc, Z.
680.DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti témy0 / ----
681.BPRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
682.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
683.DPŘídicí systémy zpracovatelských technologiíKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
684.DPŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
685.DPŘízení pohonů s asynchronními motoryKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
686.DizPŘízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy1 / -- Nejtek, V.
687.BPŘízení robotuKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
688.DPSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
689.BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
690.DizPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy0 / ----
691.BPSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
692.BPSenzory chemických veličinKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
693.BPSenzory mechanických veličinKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
694.BPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
695.DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
696.BPSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy1 / 1 Kuděla, M.
697.BPSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
698.DPSimulace tepelně-technických dějůKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFPodrobnosti témy0 / ----
699.BPSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
700.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
701.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Zourková, A.
702.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Petláková, K.
703.BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
704.ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
705.BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
706.BPSledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
707.BPSledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
708.BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
709.DizPSledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavcůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFPodrobnosti témy0 / ----
710.DPSledování vlivu biologických činitelů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
711.BPSledování vlivu stresových faktorů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Balaščáková, V.
712.BPSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
713.BPSnímače neelektrických veličinŠkyřík, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / --<