Prehľad vypísaných tém - Agronomická fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 5--
3.
DizP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
DPAktuální a potenciální vegetace na úhorech
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
Smetanová, S.
6.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DizP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
9.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / 1
--
11.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
12.
DizP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
13.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Švecová, K.
14.
DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DizPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TOAF
Podrobnosti témy
1 / -- Smutný, L.
16.
DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
17.
DPAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
18.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-BO-BMO
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
20.
BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
21.
BP
Analýza sil působící na automobilČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Bednář, Š.
22.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy1 / 5 Kadlčíková, V.
23.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
24.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 5
--
25.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
26.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
27.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy0 / ----
28.DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DizP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy
1 / --
Černý, P.
31.BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy
2 / 3
Přichystal, L.
Blechová, E.
33.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / --
36.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1
Kiran, N. S.CEITEC MENDELU (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
40.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČRÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horníček, M.
42.
DizP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti témy
1 / --
45.BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TPAFPodrobnosti témy
0 / 3
--
46.
DP
Antioxidanty v bylinných čajích
Klejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
47.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
48.BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
49.
BPAplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DizP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAF
Podrobnosti témy
0 / 1--
52.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
53.
DizP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
54.
DizP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
55.
DizPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
56.
DizP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS--AFPodrobnosti témy
2 / --
57.
DizPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.DPAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.
DizPAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DPAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
62.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
63.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DizP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Lošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
66.DP
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1
--
67.
BP
Bilance ploch golfových trávníků v České Republice
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-AGB
B-AGB-VSAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.BPBiodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.
DP
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Škatulárová, J.
72.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
Radová, K.
73.
BP
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
BPBiodegradace antibiotik působením hub bílé hnilobyÚstav chemie a biochemie (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
76.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
77.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTO
N-FYTO-F
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Kučerová, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
DPBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuÚstav chemie a biochemie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Hrachovinová, J.
80.
BP
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativa
Pelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy
1 / --
81.
DizP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.BP
Biologicky aktivní látky v medu
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
83.BP
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.
DP
Biologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TPN-TP-JZP
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
85.
BP
Biologicky šetrné oleje a maziva
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
86.
BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
87.
DizP
Bobr evropský v agrární krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.BPBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
89.
BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
90.
BP
Cestovní ruch v zemědělské krajině
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
91.
BP
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
DP
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
94.DizP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DizP
Cultural tourism and its potential
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DizP
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKEAFPodrobnosti témy
0 / --
--
98.
DPČirok ve výživě přežvýkavců
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
99.
BP
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
100.
DizP
Degradace kapalných maziv v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / --
--
101.
BP
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy1 / 1
103.
BP
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
104.DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
105.
BP
Detekce patogenů rostlin molekulárně-genetickými metodami
Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-MBB
B-RL-RL
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy
1 / 1
Juránková, P.
106.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
107.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
DizP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Mitrevska, K.
110.DizPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
111.BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DizP
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti témy0 / ----
113.
DPDiagnostika v ochraně rostlin založená na polymorfizmu DNAVyhnánek, T.
Ústav biologie rostlin (AF)
N-FYTO
N-RL
N-FYTO-F
N-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartková, E.
114.DPDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
115.
DP
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
116.
DP
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.DP
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PTAF
Podrobnosti témy
0 / 2--
118.
BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.
DizPDizertační práce na volné témaÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
122.DizP
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti témy
3 / --
Kosour, D.
Melezínková, P.
Chmelický, P.
123.
DizP
Dle výběru studentaÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
AF
Podrobnosti témy
2 / --
124.
DizP
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
125.
DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / ----
126.
DP
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.BPDopravní telematikaPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Kozdas, T.
128.
BP
Dopravní telematikaPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.
BP
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti témy1 / 1
130.BP
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DP
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
132.
DP
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28S
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BPDruhové složení vegetace na železnici
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Kubinová, L.
134.
BP
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Fila, J.
Lehkoživ, L.
135.
BP
Družicové lokalizační systémy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
136.
DizP
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
137.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
138.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / 1--
139.
BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
140.
BP
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
141.
DP
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.
DizP
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
143.
DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
144.
BP
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Trnka, T.
145.
DizPDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjePospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOPD-EOP-AKEAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
146.
DP
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
147.
DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
148.DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / 1--
149.
DP
Ekologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikace
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.BPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 5--
151.
DP
Ekologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
152.
DPEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 5--
153.
DizP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.DizP
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
155.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / 1--
156.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 5
157.
DizP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy1 / --
158.
DP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
159.
DP
Ekologizace v zemědělství - případová studieÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
160.BP
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
DizP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
162.
DizP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AFPodrobnosti témy0 / ----
163.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 5
--
164.
DizP
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAF
Podrobnosti témy
1 / -- Příborský, J.
165.
DP
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulami
Hynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / ----
166.DP
Elektronické mýtné
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
167.
DizP
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
168.
DizP
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
169.BPEliminace hluku strojů v provozu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAF
Podrobnosti témy
1 / 1
Moravčík, O.
170.BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
171.
DizP
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
172.
BP
Energetická náročnost budov
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
174.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
175.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste compostingÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
176.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
177.DizP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALEAFPodrobnosti témy
0 / --
--
178.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
179.DizP
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AF
Podrobnosti témy
1 / --
180.
DP
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
181.
DP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
182.
BP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
183.
BP
Epigenetika u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1
--
184.
DP
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
185.
BP
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-AGB
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
186.
BP
Exogenní organická hmota
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
188.
DizP
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
189.
DP
Exprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachu
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy
0 / 1
--
190.BP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
DizP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
DP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
194.
DizP
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
195.
DP
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / ----
196.
DP
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
197.
BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
198.
DizPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
199.
DP
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DizPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
BP
Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
Jiroušek, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
202.
DP
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
203.
DizP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
204.
DizP
Free topic
Horký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-GAB
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
205.
BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
206.
DizP
Fusariózy ječmene Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
208.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.
DizP
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / ----
211.
DP
Fyzikální vlastnosti paliv a biopaliv
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
212.
DP
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ridošková, A.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
213.
BP
Genetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
214.
BP
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Ehrenbergerová, J.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
BP
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
216.DizPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Stehnová, E.
217.
BPHMI v zemědělské techniceČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
218.
DP
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
219.
BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.
BP
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Štulc, V.
221.DP
Hodnocení aberace vybraných ploch katastru
Vlček, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.
DizP
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
223.
DizP
Hodnocení biodiverzity vybraného územíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
224.BP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
225.DP
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1
--
226.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
227.
DP
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
228.
DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
229.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
231.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
232.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.
BP
Hodnocení genetické diverzity u koní
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
DizP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
236.
DP
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
237.
DP
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP
N-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
238.
DP
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Procházka, V.
239.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
240.
DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.
BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudcová, K.
242.
DPHodnocení kvality svarových spojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
243.DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
244.DizP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / ----
245.DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti témy
0 / --
--
246.DP
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašátková, M.
247.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Valigurová, J.
248.
BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
249.
DizP
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Šmak, R.
Pejřilová, N.
250.
DP
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
252.
DizP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy1 / -- Mezera, J.
253.BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšenice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--AFPodrobnosti témy0 / --
--
254.
DizPHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
255.DizPHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
256.
DizP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
258.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
259.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
260.DP
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
261.
DizP
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
262.
DP
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / --
--
263.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ZEI
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 1
265.
DizP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
266.DizP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Vaňková, N.
267.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Ústav technologie potravin (AF)D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
268.DPHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
269.
DP
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Ústav technologie potravin (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
270.
DizP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKE
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Dokulilová, M.
271.BP
Hraboš polní a škody na cukrovce
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
272.
BP
Hydromechanické pohony traktorůBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírou
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TPAFPodrobnosti témy
0 / 1
--
274.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.DizPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
276.
BP
Charakterizace rostlinného proteomu
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
B-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
277.
BP
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 2 Matoušek, J.
278.
BPChemické a mineralogické složení různých typů půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
279.
BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
280.
BP
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
281.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
282.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
283.
DizP
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
284.
BP
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
285.
DP
Identifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u krav
Šmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
286.
DizPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / --
--
287.
DizP
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
288.
BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
289.
DizP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
290.DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
291.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
292.
BP
Identifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíku
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
293.
BP
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Ashrafi, A.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
294.
BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
295.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
296.BP
Indikátory kvality/zdraví půdy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
297.
DizP
Industrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
298.
BP
Inertní odpad
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
299.DPInertní odpadAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
300.DizPInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
301.
DizP
Inovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.Ústav technologie potravin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti témy1 / -- Grossová, L.
302.
DP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Milosavljević, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
303.
BP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
304.
BP
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Pavlů, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
305.
DizP
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
CEITEC MENDELU (AF)
D-BOT
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
306.
DizP
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
307.BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.
DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
309.
DizP
Interakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thaliana
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
310.
BP
Interaktivní animace v Maple I
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
311.
BP
Interaktivní animace v Maple IIÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
312.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
313.
DizP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-ALE
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
314.
DizP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
315.
DizP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALEAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
316.
BP
ISO-BUSÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DP
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
Hučíková, D.
319.
BP
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFPodrobnosti témy1 / 2
320.
BP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 2
Letzingerová, Z.
Kasperová, K.
321.DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 2 Kunze, D.
Sedlář, J.
322.
DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
Absolín, P.
323.
BP
Káva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
324.
DP
Káva versus biologicky účinné látky
Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZP
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
325.
BP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
326.DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
327.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
328.
BP
Kombinovaná dopravaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
329.
DizP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuBalla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / --
--
330.
BP
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
331.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mikešová, A.
334.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
335.
DizP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
336.
DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
337.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
338.
BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
339.DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
340.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3
--
341.
BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
342.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 3--
343.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 3
--
344.
BP
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Balla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
DizP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
346.
BP
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivnění
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
347.BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
348.
DizP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
349.BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
350.DP
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
351.
DP
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RL
N-RL-RL
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
353.
BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
354.
DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
355.
BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
356.
DizP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
357.
DizPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
358.
BP
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TPB-TP-TPAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
359.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
360.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
361.
BP
Linky pro manipulaci s odpadem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
362.
BP
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
363.
DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
364.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
365.
DP
Manipulace s materiálem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
366.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2
--
367.
DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
368.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
369.
DP
Matematický model zemědělského mechanismu
Bartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
370.
DPMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
371.
DizP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
372.
DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2
--
373.
BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
374.
DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
375.
BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Adam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
376.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti témy1 / 1 Čuprová, V.
377.
DizP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
378.
DizPMetody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy1 / --
379.
BP
Metody izolace DNA z potravin
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
380.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
381.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
382.
BP
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
383.
BP
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Vývoda, M.
384.BPMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2
--
385.
DP
Mezoklimatické poměry krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
386.DizPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
387.BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
388.DizP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZM
AF
Podrobnosti témy1 / -- Burdová, E.
389.DizP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZMAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
390.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
391.
BP
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
392.BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
393.BPMimokořenová aplikace síry v máku setémÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
394.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
395.
DizP
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
396.BP
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
397.
BP
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
398.
DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
399.
BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
400.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
401.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3
--
402.
BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanzlíčková, L.
403.BP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 3
--
404.
DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
405.
BP
Model intraperitoneální aplikace myšiÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Skočková, M.
406.
BP
Model intraperitoneální aplikace myši
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
407.
BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-ZOO
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
408.BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Sládek, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti témy1 / 1
409.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
410.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
411.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
412.
DizP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
413.
DizPModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
414.
DizP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
415.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
416.DizP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
417.
BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
418.
DP
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
419.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práceÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
420.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenstvíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
421.
DizP
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
422.DizP
Molekulární genetika živočichů - volné téma
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-MGZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
423.
DizP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOTD-BOT-AFR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
424.
DizP
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
425.
DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
426.
DP
Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Toufar, J.
427.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
428.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
429.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
430.DP
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
431.BP
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
432.
DizP
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Hudeček, P.
433.
BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
3 / 2
Tihlařík, F.
Zalubilová, K.
Lančová, M.
434.
BP
Monitoring jakosti vody vybraného toku
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
2 / 2
Veleba, M.
Zálešák, P.
435.
BP
Monitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogeny
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
436.
BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Skalák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
437.
DizP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
438.
DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
439.BP
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
440.
DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy1 / 1 Odehnalová, J.
441.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
442.
DP
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
443.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
444.
DizP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Neřádová, V.
445.
DizP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
446.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
447.
DP
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Rex, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kapołková, K.
448.
BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
449.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / ----
450.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
451.BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Nepustilová, L.
452.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
453.
DizPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
454.
BP
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
455.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1 Fiodorová, D.
456.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
457.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy1 / --
458.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
459.
DP
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Ústav technologie potravin (AF)
N-TPN-TP-TP
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
460.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AEAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
461.
DizPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
462.
DP
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
463.BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
464.BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
465.
BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
466.BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
467.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy1 / 1 Chlup, D.
468.
DizPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAF
Podrobnosti témy
1 / --
Košarišťanová, L.
469.
DP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
470.
BP
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
1 / 2
Kurcová, J.
471.
DizP
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
472.
DP
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinÚstav chemie a biochemie (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
473.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
474.BPNávrh digitálního obrazového filtruÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
475.
DizP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
476.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
477.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
478.
DP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
479.
BP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
480.
DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 3
--
481.
DizP
Návrh tématu po dohodě se studentem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti témy
4 / --
Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
482.
BP
Návrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šindelářová, A.
483.
DP
Návrh zavedení systému managementu jakostiÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Dubšík, M.
484.
DizP
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
485.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
486.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
487.BP
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / --
Švestková, I.
488.
BP
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / ----
489.
BP
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
490.
BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
491.
DPNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
492.
BPNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Valčíková, A.
493.
DPNové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
494.
BP
Nové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
495.
BP
Nové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
496.
BP
Nové trendy v motocyklových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
497.
BPNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
498.
BPNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy1 / 3 Večeřa, R.
499.BP
Nové trendy v plastických mazivech
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
500.BPNové trendy v převodových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
501.
BP
Nové trendy v tuhých mazivech
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
502.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
503.
DPNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
N-FYTO
N-RL
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-RL-RL
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
504.BP
Obnova narušené krajiny
Kozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
505.
DP
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
506.
DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
507.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
508.
DizPOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFRAFPodrobnosti témy
0 / --
--
509.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
510.
BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
511.
BP
ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
512.BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
513.BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
514.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
515.
BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
516.DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
517.DizPOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
518.
BP
Omická analýza v prostoruÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
519.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
520.DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
521.
DizP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
522.DizP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
523.
DizPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--AFPodrobnosti témy0 / ----
524.
DizP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
525.
DizP
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
526.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
527.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
528.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1 Tymchenko, V.
529.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
2 / 2
530.
DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
531.BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
532.BP
Organizace provedení technické kontroly
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
533.
BP
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
534.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy
1 / --
Jedlička, J.
535.BP
Palivové články pro motorová vozidla
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
536.DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
537.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
538.
DP
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
539.
DP
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
540.
DizP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
541.
DizP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AFPodrobnosti témy1 / --
542.
BP
Patogeny obilnin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
543.DizP
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
544.
DizP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
545.
DizP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
546.
BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
547.
DizP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Nováková, E.
Bartíková, M.
548.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Kozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 4--
549.
BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
550.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
551.
BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
552.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / --
--
553.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
554.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
555.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
556.
BP
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chrást, S.
557.
DP
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
558.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
559.
BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separaceKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
560.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
561.DizP
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Mishra, S.
562.
BP
Plasty v odpadních vodách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
563.
DizP
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
Šourková, M.
564.BP
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
565.BP
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
566.
BPPodvozky samojízdných strojůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
567.
BP
Podzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
568.
BP
Podzimní hnojení řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
569.DizP
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Maxianová, A.
570.DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MTAF
Podrobnosti témy
0 / 2--
572.
BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
573.DPPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
574.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
576.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
577.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
578.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
579.BPPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhemKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
580.
BP
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obci
Stejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
581.
DP
Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
582.
DPPosouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy0 / ----
583.
DizP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
584.BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
585.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sapoušek, A.
586.
DizPPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
587.
DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
588.
DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
589.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
590.
DP
Potencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF
Podrobnosti témy
1 / --
Štefánik, M.
591.
BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
592.
DizP
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy
1 / --
Roztočilová, A.
593.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
1 / 2 Luskač, J.
594.
BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / --
595.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
596.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
597.BP
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
598.
DP
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostováníÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
599.
BPProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
600.
BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
601.
BP
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Drobílek, J.
602.
DP
Proměny české kulturní krajiny.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy4 / 4
603.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
604.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
605.DizPProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
606.
DizP
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
607.
DizP
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFRAFPodrobnosti témy
0 / --
--
608.BP
Provozní brzdy motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
609.
BPProvozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
610.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
611.
BP
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
612.
DizP
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti témy1 / --
613.
BP
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Falta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
614.
DP
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
615.
DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
616.DP
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
617.
BP
Přihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
618.BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
619.BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav technologie potravin (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
620.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AF
Podrobnosti témy
1 / 2
Gross, P.
621.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
622.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
623.BP
Ptáci ve městě
Laštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
624.
BP
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
625.
DizP
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OHAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
626.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy2 / -- Mazel, P.
Vrána, O.
627.
DP
Reakce rostlin na environmentální stresÚstav biologie rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
628.BPRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
629.
BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 3
630.
BP
Recyklace fotovoltaických panelů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
631.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
632.
BP
Recyklace textilu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
633.
DP
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
634.
DizPRegulace kotlů na biomasuFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
635.
DizP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Ústav technologie potravin (AF)D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti témy
1 / --
636.
DizP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti témy
2 / --
637.
DizP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti témy0 / ----
638.
BP
Regulační hydraulika traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
639.
BP
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
640.DP
Reologické vlastnosti jogurtu
Kumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
641.
DP
Reologické vlastnosti kečupuKumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
642.
DP
Reologické vlastnosti majonézy
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
643.
BP
Reologické vlastnosti moravských vín
Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / ----
644.
DP
Reologické vlastnosti rostlinného oleje
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
645.
DP
Reologické vlastnosti smetanyÚstav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
646.
DP
Reologické vlastnosti včelího medu
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
647.
DPReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
648.
DizP
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
649.
BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
650.
DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1