Prehľad vypísaných tém - Agronomická fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BP Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
2.BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
3.DizPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
4.BPAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----ICVPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Smetanová, S.
6.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
11.DizPAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
12.DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Švecová, K.
13.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DizPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy1 / -- Smutný, L.
15.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-ZS
N-TO-TMO
N-ZS-AE
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 2--
17.DPAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
18.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BON-BO-BMOAFPodrobnosti témy0 / 2--
19.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
20.BPAnalýza sil působící na automobilČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy1 / -- Bednář, Š.
21.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 5 Kadlčíková, V.
22.BPAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
24.DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy0 / 2--
25.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
27.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DizPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
30.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti témy3 / 3 Přichystal, L.
Blechová, E.
Timofeeva, A.
32.DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
34.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Meitner, J.
35.BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
36.BPAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 1--
37.BPAnalýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1Kiran, N. S.CEITEC MENDELU (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
39.BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 2--
40.BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy1 / 1 Horníček, M.
41.DizPAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
42.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP--AFPodrobnosti témy0 / ----
43.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Chodáková, K.
44.BPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 3--
45.DPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 3--
46.BPAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
47.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
48.BPAplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / ----
49.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABYAFPodrobnosti témy0 / 1--
50.DizPAplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
52.DizPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
53.DizPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
54.DizPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
55.DizPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--AFPodrobnosti témy2 / -- Kašpar, V.
Trost, D.
56.DPAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 2--
58.DPAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy0 / 2--
60.BPBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DizPBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy0 / ----
62.DPBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Trlidová, A.
68.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Škatulárová, J.
69.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Radová, K.
70.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
71.BPBiodegradace antibiotik působením hub bílé hnilobyVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
73.DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
74.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti témy0 / ----
75.DizPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
AFPodrobnosti témy0 / ----
76.DPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
77.BPBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
78.DPBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Hrachovinová, J.
79.BPBiologická dostupnost rtuti pro Eruca sativaPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Františová, G.
80.DizPBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
AFPodrobnosti témy0 / ----
81.BPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 3--
82.BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 2--
84.BPBiologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
85.BPBioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy0 / 2--
86.DizPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
87.BPBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPCestovní ruch v zemědělské krajin슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPCestovní ruch ve venkovské krajin슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
93.DizPClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABCAFPodrobnosti témy0 / ----
94.DizPCultural tourism and its potentialŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DizPČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
97.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
98.BPDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
99.DizPDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
100.BPDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
101.BPDetekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Jurečková, D.
102.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Holzmannová, K.
103.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
104.BPDetekce patogenů rostlin molekulárně-genetickými metodamiVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-MBB
B-RL-RL
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy1 / 1 Juránková, P.
105.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
106.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
107.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
108.DizPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
109.DizPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
110.BPDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
111.DizPDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
112.DPDiagnostika v ochraně rostlin založená na polymorfizmu DNAVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)N-FYTO
N-RL
N-FYTO-F
N-RL-RL
AFPodrobnosti témy1 / 1 Bartková, E.
113.DPDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
114.DPDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 3--
115.DPDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
116.DPDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
117.BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
118.BPDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
119.DPDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
120.DizPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy0 / ----
121.DizPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy2 / -- Kosour, D.
Chmelický, P.
122.DizPDle výběru studentaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
AFPodrobnosti témy2 / -- Hönigová, K.
Navrátil, J.
123.DizPDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / 2--
124.DPDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
125.DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--ICVPodrobnosti témy1 / 2 Kozdas, T.
127.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
128.BPDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Skácel, J.
129.BPDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
131.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Kubinová, L.
133.BPDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy2 / -- Fila, J.
Lehkoživ, L.
134.BPDružicové lokalizační systémyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----ICVPodrobnosti témy0 / 1--
135.DizPDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / 1--
138.BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Doležalová, P.
139.BPDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / 1--
140.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
141.DizPDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy1 / -- Hábová, M.
142.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy1 / -- Trnka, T.
144.DizPDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjePospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / 2--
145.DPEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 1--
146.DizPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
147.DizPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 5--
150.DPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
151.DPEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
152.DizPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / ----
153.DizPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
D-EOP
--
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti témy0 / ----
154.BPEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
155.BPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 5 Strnadová, E.
Zaoralová, N.
156.DizPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy1 / -- Dvořáková, D.
157.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
158.DPEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
160.DizPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
161.DizPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
162.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
163.DizPElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy1 / -- Příborský, J.
164.DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
165.DPElektronické mýtnéPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
166.DizPElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
167.DizPElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
AFPodrobnosti témy1 / -- Kosík, T.
168.BPEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Moravčík, O.
169.BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
170.DizPEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
171.BPEnergetická náročnost budovJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
172.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
173.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
174.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
175.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
176.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
177.DizPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
178.DizPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy1 / -- Mikušová, D.
179.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
181.BPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
182.BPEpigenetika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / 1--
183.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPExcesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-AGB--AFPodrobnosti témy0 / 2--
185.BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
186.BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
187.DizPExpertní diagnostický systém zemědělské technikyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / 1--
188.DPExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
189.DizPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
190.DPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 1--
191.DizPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
192.DPFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
193.DPFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
194.BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
195.DizPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
196.DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
197.DizPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AFPodrobnosti témy0 / ----
198.BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 1 Švarc, M.
199.DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
200.DizPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
201.BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
202.DizPFusariózy ječmene Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy0 / ----
203.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
205.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
206.DizPFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
207.DPFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 3 Vodák, M.
208.DPGastroodpad jako významný zdroj minerálních látekRidošková, A.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Sedláková, M.
209.BPGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
210.BPGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
212.DizPGrafenoxidové nanočastice v kombinaci s komplexy pro cílený transportKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ACH
D-CHE-ZCH
AFPodrobnosti témy0 / ----
213.DizPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy1 / -- Stehnová, E.
214.BPHMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
216.BPHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
217.BPHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Štulc, V.
218.DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
219.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy1 / -- Nádeníček, J.
220.BPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
221.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
222.DPHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
223.BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy0 / 2--
224.DPHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
225.DPHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
226.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
227.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
228.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
229.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
230.BPHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy0 / ----
231.DizPHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / 1--
232.DPHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
234.DPHodnocení kvality brambor pro potravinářské využitíHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
235.DPHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Procházka, V.
236.BPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
237.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
238.BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Hudcová, K.
239.DPHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Kubín, T.
240.DPHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
241.DizPHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
242.DPHodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti témy0 / ----
243.DPHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Vašátková, M.
244.DPHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Valigurová, J.
245.BPHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
246.DizPHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy2 / -- Pejřilová, N.
Šmak, R.
247.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
249.DizPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy1 / -- Mezera, J.
250.BPHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB--AFPodrobnosti témy0 / ----
251.DizPHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy0 / ----
252.DizPHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy2 / -- Prokešová, L.
Frantová, N.
253.DizPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
255.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
256.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
257.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
258.DizPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
259.DPHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
260.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEIAFPodrobnosti témy0 / 1--
261.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Fialová, Z.
262.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
263.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Vaňková, N.
264.DizPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
265.DPHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
266.DPHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)M-ZEIM-ZEI-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
267.DizPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy1 / -- Dokulilová, M.
268.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Šeríková, M.
269.BPHydromechanické pohony traktorůBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
270.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
271.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
272.DizPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
273.BPCharakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
B-RL-RL
AFPodrobnosti témy0 / 1--
274.BPChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Matoušek, J.
275.BPChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
276.BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
277.BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
278.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
279.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
280.DizPChování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředíChládek, G.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
281.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
282.DPIdentifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u kravŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
283.DizPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
284.DizPIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
285.BPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
286.DizPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
287.DPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
288.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
289.BPIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
290.BPImaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyAshrafi, A.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
291.BPImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
292.DPImunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Novotná, P.
293.BPIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
294.DizPIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
295.BPInertní odpadAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
296.DPInertní odpadAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
297.DizPInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
298.DizPInovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Grossová, L.
299.DPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
300.BPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
301.BPInterakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinPavlů, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
302.DizPInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.CEITEC MENDELU (AF)D-BOT--AFPodrobnosti témy0 / ----
303.DizPInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
304.BPInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
305.DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
306.DizPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
307.BPInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
308.BPInteraktivní animace v Maple IIBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
309.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
310.DizPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
311.DizPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
312.DizPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti témy0 / ----
313.BPISO-BUSČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
314.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
315.DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Hučíková, D.
316.BPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Pospíšilová, Z.
317.BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 2 Kasperová, K.
Letzingerová, Z.
318.DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 2 Kunze, D.
Sedlář, J.
319.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 3 Absolín, P.
320.BPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 3--
321.DPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 3--
322.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
323.DPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Petříková, M.
324.BPKombinovaná dopravaSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
325.BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
326.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Mikešová, A.
329.DPKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Hubová, P.
330.DizPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
331.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
332.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
333.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
334.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
335.DPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
336.BPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
337.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
338.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
339.DizPKonzervace bílkovinno-sacharidového krmiva AMYGOLDDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
340.BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BRAFPodrobnosti témy0 / 1--
341.DizPKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti témy0 / ----
342.BPKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-FYTO
B-TP
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
343.BPKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
344.DizPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
345.BPKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
346.DPKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
347.DPKvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
348.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
349.DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
350.BPKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-RLB-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 1--
351.DizPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
352.DizPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
353.BPLaboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
354.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
355.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
356.BPLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
357.BPMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
358.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
359.BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
360.DPManipulace s materiálemPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
361.DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
362.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
363.DPMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
364.DPMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
365.DPMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
366.DizPMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
367.DPMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
368.BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
369.DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
370.BPMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
371.BPMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy1 / 1 Čuprová, V.
372.DizPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
373.DizPMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Hlaváčová, M.
374.BPMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Svobodová, N.
375.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
376.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
377.BPMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
378.BPMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Vývoda, M.
379.BPMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
380.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
381.DizPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
382.BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
383.DizPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Burdová, E.
384.DizPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
385.BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
386.BPMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-Z--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
389.DPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
390.DizPMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / 1--
391.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
392.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 2 Štěpničková, V.
393.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
394.BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Lokaj, L.
395.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
396.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
397.BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzlíčková, L.
398.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
399.DPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
400.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Skočková, M.
401.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy0 / 1--
402.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy0 / 1--
403.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Procházková, D.
404.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
406.DPModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
407.DizPModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
408.DizPModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--AFPodrobnosti témy0 / ----
409.DizPModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
410.DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
411.DizPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
412.BPModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Birgusová, E.
413.DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
414.BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
416.DizPMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
417.DizPMolekulární genetika živočichů - volné témaKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFPodrobnosti témy0 / ----
418.DizPMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
419.DizPMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
420.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
421.DPMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / 1 Toufar, J.
422.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
423.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
424.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
425.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
426.BPMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
427.DizPMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--AFPodrobnosti témy2 / -- Hudeček, P.
Procházka, V.
428.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy3 / 2 Zalubilová, K.
Tihlařík, F.
Lančová, M.
429.BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti témy2 / 2 Veleba, M.
Zálešák, P.
430.BPMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
431.BPMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AFPodrobnosti témy0 / 1--
432.DizPMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
433.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
434.BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Odehnalová, J.
436.BPMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 4--
438.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--AFPodrobnosti témy0 / ----
439.DizPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Neřádová, V.
440.DizPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
441.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Strnad, V.
442.DPMožnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / 1 Kapołková, K.
443.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Ston, M.
444.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
445.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
446.BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Nepustilová, L.
447.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
448.DizPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
449.BPMožnosti využití mouk získaných mikromletím.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
450.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Fiodorová, D.
451.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
452.BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Šmoldas, R.
453.BPMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
454.DPMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
455.BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
456.DizPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
457.DPMožnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovkyHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP--AFPodrobnosti témy0 / 2--
458.BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
459.BPNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
460.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
461.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--
462.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 1 Chlup, D.
463.DizPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy1 / -- Košarišťanová, L.
464.DPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Janošťáková, B.
465.BPNanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Kurcová, J.
466.DizPNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
467.DPNanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
468.DizPNanotransportéry na bázi uhlíku s protinádorovou aktivitouKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ACH
D-CHE-ZCH
AFPodrobnosti témy0 / ----
469.BPNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
470.BPNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
471.DizPNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
472.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti témy0 / 1--
473.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
474.DPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
475.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
476.DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
477.DizPNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy4 / -- Brumovská, V.
Hýbl, M.
Jurek, L.
Mareš, L.
478.BPNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 1 Šindelářová, A.
479.DPNávrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Dubšík, M.
480.DizPNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
481.DPNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
482.BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy0 / 1--
483.BPNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Švestková, I.
484.BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
485.BPNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
486.BPNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
487.DPNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
488.BPNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti témy1 / 1 Valčíková, A.
489.DPNové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy1 / 2 Bezrouková, D.
490.BPNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
491.BPNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
492.BPNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
493.BPNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
494.BPNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 3 Večeřa, R.
495.BPNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
496.BPNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
497.BPNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
498.DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
499.DPNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)N-FYTO
N-RL
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-RL-RL
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
500.BPObnova narušené krajinyKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
501.DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
502.DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
503.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
504.DizPOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
505.BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
506.BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
507.BPochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti témy0 / 1--
508.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 3--
509.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 3--
510.DPOchrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
511.BPOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
512.DPOchrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Die, T.
513.DizPOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPOmická analýza v prostoruČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AFPodrobnosti témy0 / 1--
515.DizPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
516.DizPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / 1--
517.DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
518.DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / 1--
519.DizPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--AFPodrobnosti témy0 / ----
520.DizPOptimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
521.DizPOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
522.BPOptimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSIGuráň, R.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Koudelková, Ž.
523.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
524.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Tymchenko, V.
525.DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 2 Krajíček, T.
Augustin, J.
526.DPOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Sobotka, P.
527.BPOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
528.BPOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
529.BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / ----
530.BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy1 / -- Jedlička, J.
531.BPPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
532.DPParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
533.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
534.DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
535.DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
536.DizPPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy1 / -- Kloutvorová, J.
537.DizPPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy1 / -- Rotreklová, E.
538.BPPatogeny obilninPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy1 / 3 Schindler, A.
539.DizPPatogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy0 / ----
540.DizPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy0 / ----
541.DizPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy0 / ----
542.BPPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
543.DizPPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--AFPodrobnosti témy2 / -- Nováková, E.
Bartíková, M.
544.BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 4--
545.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
546.BPPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
547.BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
548.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
549.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
550.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
551.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
552.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Chrást, S.
553.DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
554.BPPhytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
555.BPPigmenty rostlin a jejich analytické separaceKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-Z--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
556.DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
557.DizPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
AFPodrobnosti témy1 / -- Mishra, S.
558.BPPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / ----
559.DizPPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
560.BPPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
561.BPPodvozky motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
562.BPPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
563.BPPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
564.BPPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
565.DizPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy1 / -- Maxianová, A.
566.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
567.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti témy0 / 2--
568.BPPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
569.DPPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy0 / 1--
570.BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
571.BPPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
572.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
573.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
574.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
575.BPPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhemKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 1--
576.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
577.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
578.DizPPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
579.BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
580.DPPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Sapoušek, A.
581.DizPPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
582.DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
583.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
584.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
585.DPPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFPodrobnosti témy1 / -- Štefánik, M.
586.BPPoužití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmiaVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
587.DizPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy1 / -- Roztočilová, A.
588.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti témy1 / 2 Luskač, J.
589.BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Mančíková, R.
590.BPProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
591.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
592.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
593.BPProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
594.BPProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Minařík, J.
595.BPProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Drobílek, J.
596.DPProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy4 / 4 Drobílková, K.
Pecková, N.
Svitková, K.
Mádr, L.
597.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
598.BPProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti témy0 / 1--
599.DizPProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy0 / ----
600.DizPProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
601.DizPProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFPodrobnosti témy0 / ----
602.BPProtiexplozivní pojistky - konstrukce, užití, trendyTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy0 / ----
603.BPProvozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
604.BPProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 2--
605.DPProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
AFPodrobnosti témy0 / 2--
606.BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
607.DizPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFPodrobnosti témy1 / -- Pospíšil, J.
608.BPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
609.DPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
610.DPPřenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrodZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
611.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
612.BPPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 3--
613.DizPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ACH
D-CHE-ZCH
AFPodrobnosti témy0 / ----
614.DPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
615.BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
616.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
617.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Gross, P.
618.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
619.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
620.BPPtáci ve městěLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
621.BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
622.DizPPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-OHAFPodrobnosti témy0 / ----
623.BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy2 / -- Vrána, O.
Mazel, P.
624.DPReakce rostlin na environmentální stresKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
625.BPRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
626.BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 3 Kličková, M.
Slezák, V.
627.BPRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 1--
629.BPRecyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy0 / 1--
630.DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti témy0 / 1--
631.DizPRegulace kotlů na biomasuFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
632.DizPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Maco, R.
633.DizPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy2 / -- Dufková, R.
Šňupíková, N.
634.DizPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
635.BPRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
636.BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti témy0 / 2--
637.DPReologické vlastnosti jogurtuKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
638.DPReologické vlastnosti kečupuKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
639.DPReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
640.BPReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
641.DPReologické vlastnosti rostlinného olejeKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
642.DPReologické vlastnosti smetanyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
643.DPReologické vlastnosti včelího meduKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
644.DPReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
645.DizPReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
646.BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti témy0 / 1--
647.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Rantová, B.
648.BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
649.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
650.DizPRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-EOP
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
651.DPRezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / 2--
652.DPRezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidůmPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RL
N-FYTO
N-RL-RL
N-FYTO-BR
AFPodrobnosti témy0 / 2--
653.BPRobotizované dojeníFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
654.DizPRobotizované dojení Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
655.BPRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti témy1 / 1 Zynych, A.
656.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
657.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Smutný, R.
658.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
659.BPRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
660.BPRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
661.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / ----
662.BPRozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úpravSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Marek, L.
663.DizPRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
664.DPRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
665.BPRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
666.BPRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
667.BPRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Kinc, Z.
668.DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti témy0 / ----
669.BPRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
670.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
671.DPŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--AFPodrobnosti témy0 / ----
672.DizPŘízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
673.DPSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
674.BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
675.DizPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy0 / ----
676.BPSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
677.BPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
678.DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
679.BPSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy1 / 1 Kuděla, M.
680.BPSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
681.BPSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
682.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
683.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Zourková, A.
684.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Petláková, K.
685.BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
686.ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
687.BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
688.BPSledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorůNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 2 Čičmanec, P.
Michálková, N.
689.BPSledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
690.BPSledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
691.BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
692.DizPSledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavcůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFPodrobnosti témy0 / ----
693.BPSledování vlivu stresových faktorů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Balaščáková, V.
694.BPSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
695.BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
696.DPSociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkc튝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
697.BPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 2--
698.DPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFPodrobnosti témy0 / 2--
699.BPSolární systémy v ČRFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
700.BPSolární systémy ve světěFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
701.BPSoučasný rozvoj konstrukce valivých ložisekČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy1 / 1 Babáček, Z.
702.DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
703.BPSpeciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výrobyHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti témy0 / 1--
704.DPSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
705.DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
706.DPSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Švecová, V.
707.BPSrovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
708.BPSrovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 1--
709.DPSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
710.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
711.BPStabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
AFPodrobnosti témy0 / 1--
712.BPStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
713.DPStanovení degradace automobilového motorového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
714.DPStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
715.DPStanovení degradace hydraulického olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
716.DPStanovení degradace motocyklového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
717.DPStanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
718.DPStanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
719.DPStanovení degradace převodového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
720.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--