Summary of topics offered - Faculty of AgriSciencesHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Y | Z | 3 | 4 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyTrackIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
1 / 2
Nováková, S. E.
2.
BT
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Červinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FA
0 / 5
--
3.BTAdaptace města Brna na změnu klimatu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
FA
0 / 1--
4.
DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
--FA
1 / --
5.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
ILEprohlížet
0 / --
--
6.
DT
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Zdražílková, M.Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet1 / --
7.BT
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Dryšlová, T.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)------FAprohlížet3 / 4 Maduda, M.
Skřivánková, E.
Pražák, D.
8.BTAkumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabarituPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
0 / --
--
9.
BT
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / --
--
10.
DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
1 / 1
11.
BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Vavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA0 / 2--
12.
BT
Alternativní systémy ustájení prasnic
Department of Animal Breeding (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
13.
DisT
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP
--
--
FA0 / ----
14.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA0 / 2
--
15.
DT
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Slimařík, D.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
0 / 1
--
16.
DT
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
0 / 3
--
17.DisTAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--FAprohlížet
0 / --
--
18.
DT
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
FA
0 / 1
--
19.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-AB
--
FA1 / 1
20.
BT
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
Zouhar, J.CEITEC MENDELU (FA)B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
--
B-AGB-PB
--
--
--
--
FA1 / 1 Orlova, S.
21.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
--
FA
prohlížet
1 / --
22.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
23.DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM--FAprohlížet
0 / 2
--
24.
DT
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA0 / 2--
25.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBC-WB-WBM
--
FA
0 / 2--
26.BT
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FA0 / 2
--
27.
BTAnalýza sil působící na automobilDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
1 / --
28.
BTAnalýza sil působící na automobil
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
29.
BT
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 5--
30.
BT
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / 1
--
31.BTAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FAprohlížet
0 / 5
--
32.
DTAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
--
--
FAprohlížet0 / 2--
33.
DT
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
34.DisTAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC
--
FAprohlížet
0 / --
--
35.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
36.DT
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
0 / 1--
37.DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--
FA
prohlížet
1 / --
38.BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
0 / 1
--
39.BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 3
--
40.DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--FAprohlížet
0 / 1
--
41.DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP
--
FA
0 / --
--
42.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
--FAprohlížet
1 / --
43.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
44.
BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM--
FA
0 / 1
--
45.
BT
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Kozlovská, S.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA0 / 2
--
46.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
47.BTAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
prohlížet
1 / 1
Horníček, M.
48.
DisT
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FA
0 / --
--
49.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
50.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
prohlížet
1 / --
51.BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 3--
52.
BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 2--
53.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FAprohlížet
1 / --
Šenkýř, J.
54.
DTAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AGE
C-AGE-ABU
--FAprohlížet0 / 1--
55.DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FAprohlížet
0 / 1
--
56.
DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / 2--
57.
DisTAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet
0 / --
--
58.
DisT
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / ----
59.
DisT
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
2 / --
Trost, D.
Kašpar, V.
60.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
--
--FAprohlížet0 / 1--
61.BT
Aplikační možnosti aditivních technologií
Šustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA1 / --
62.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
1 / 2
63.
DisT
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--
FA
0 / 1
--
64.
DT
Automatizace povrchového kalení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
65.
BT
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
--
ILE
0 / 2--
66.BTBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / 1
--
67.
DisT
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
68.
DT
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
prohlížet0 / 1--
69.BT
Biodegradabilní obalové materiály
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
70.BTBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
1 / 1
Zichová, M.
71.DTBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
prohlížet1 / 1 Trlidová, A.
72.
BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet1 / 1
73.
BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
1 / --
74.
BT
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA0 / 2--
75.
BT
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FA
0 / 1
--
76.BTBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
77.
DT
Biofortifikace hrachu setého mikroelementyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / 2
--
78.
DT
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Škarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
C-PP
C-PP-PP
--
FA0 / ----
79.
BT
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FA
0 / 1
--
80.DisTBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
81.BTBiologicky aktivní látky v potravináchKryštofová, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FAprohlížet
2 / 2
82.
BTBiologicky šetrné oleje a mazivaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA0 / 3--
83.BT
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-WT
--
B-WT-WM
--
--
FA
0 / 2
--
84.DisTBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
--FA
0 / --
--
85.BT
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Department of Plant Biology (FA)
B-AGBB-AGB-PB--
FA
prohlížet
0 / 1
--
86.
BT
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
prohlížet0 / 1
--
87.BTCestovní ruch ve venkovské krajin슝astná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-AE--
FA
prohlížet
0 / 1
--
88.BTCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB--FAprohlížet0 / 1--
89.
DT
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
90.
DisT
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABC--
FA
prohlížet0 / --
--
91.
DisT
Cultural tourism and its potential
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-AEL
D-EEP-ALE
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
92.
BT
Černovická terasa - krajina a člověk
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
93.
DisTČeské vesnice, zaniklé ve 20. století
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEPD-EEP-AEL
--
FA
0 / ----
94.
DT
Čirok ve výživě přežvýkavců
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / ----
95.
BT
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS--
--
FA0 / 2--
96.
BT
Deformace pneumatiky při zatíženíČermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
--
SBPT
FA0 / ----
97.
DT
Deformace pneumatiky při zatížení
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS-AT
C-AS-AM
--
--
FA
0 / --
--
98.
DisT
Degradace kapalných maziv v zemědělské technice
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--
FA
0 / --
--
99.
BT
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1
--
100.
BT
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FAprohlížet
1 / 1
Jurečková, D.
101.
DT
Detekce háďátka zhoubného pomocí PCR v reálném čase
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
prohlížet1 / 1
102.BT
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Klem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
2 / 2
Dubravec, M.
Holzmannová, K.
103.
DTDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
0 / 2
--
104.
DT
Detekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikaceVyhnánek, T.
Department of Plant Biology (FA)
C-PP
C-PP
C-PP-PB
C-PP-PP
--
--
FA
2 / 2 Skotáková, L.
Papanová, M.
105.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FA0 / ----
106.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
FA
0 / ----
107.
DT
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA0 / 1--
108.
DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCH--
FA
prohlížet
1 / --
Mitrevska, K.
109.
DisTDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet
0 / --
--
110.
BT
Dezintegrace planktonních sinic.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FA0 / 1--
111.DisT
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
D-PM-PM--FAprohlížet
0 / --
--
112.DT
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobců
Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
0 / 2
--
113.
DT
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM--FA
0 / 3
--
114.
DT
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----MENDELU0 / 2--
115.
DT
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
--
FAprohlížet0 / 2--
116.
BTDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
117.
DTDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
118.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP----
FA
1 / --
119.
DisTDizertační práce na volné témaKopp, R.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--FAprohlížet2 / -- Melezínková, P.
Chmelický, P.
120.
DisT
Dle výběru studenta
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
121.
DisT
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC--FAprohlížet
2 / 2
122.
DT
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / ----
123.
DT
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
124.
BT
Dopravní telematikaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
----
ILE
0 / 2
--
125.
BT
Dopravní telematikaPospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
126.BT
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Knoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
127.
BTDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
0 / 1
--
128.
BTDruhová identifikace pomocí genů CytB a COII u řádu DipteraKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB--FAprohlížet
0 / 1
--
129.
DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-AB--FA0 / 1
--
130.
BT
Druhové složení vegetace na železnici
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet2 / --
131.
BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Department of Plant Biology (FA)
--
----FA5 / -- Tomaník, M.
Lehkoživ, L.
Fila, J.
Straka, M.
Halaštová, P.
132.
BT
Družicové lokalizační systémyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
ILE0 / 1
--
133.
DisT
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--
FA
prohlížet0 / 1
--
134.
BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGE
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGE-ABU
B-AGB-PB
B-AGB-GA
--
--
--
--
--
FA
0 / 1
--
135.
BT
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGE
B-PPR
B-AGB
B-AGB
B-AGB-GA
B-AGE-ABU
B-PPR-PPR
B-AGB-PB
B-AGB-PP
--
--
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
136.
BT
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Vavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
prohlížet0 / 2
--
137.BT
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AS
B-AGB
B-AGB-GA
B-AS-AE
B-AGB-PP
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
138.
DT
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
139.
DisT
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP
--
--
FA
0 / --
--
140.DTDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
141.BT
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Šimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-GA
--
--
FAprohlížet1 / -- Trnka, T.
142.
DisT
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FAprohlížet1 / 2 Sedlák, L.
143.
DT
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
0 / 1
--
144.DisTEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA0 / --
--
145.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP--FAprohlížet0 / 1
--
146.
DT
Efektivnost mechanických způsobů regulace plevelů
Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / 1
--
147.BT
Ekologické systémy chovu zvířat - volné téma
Nevrkla, P.
Department of Animal Breeding (FA)
----
--
FA
0 / --
--
148.
BT
Ekologický chov nosnicNevrkla, P.
Department of Animal Breeding (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
149.
BT
Ekologický výkrm kuřat
Nevrkla, P.
Department of Animal Breeding (FA)
----
--
FA
0 / --
--
150.
BT
Ekologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE--FAprohlížet0 / 5--
151.
DT
Ekologie ohrožených motýlůHula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------
FA
prohlížet
0 / 5
--
152.
DT
Ekologie "polních" druhů motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / 5--
153.DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-KRAJ
--
--
FFWT
0 / ----
154.DisTEkologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
--
--
FA
0 / ----
155.
BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
1 / 1
Habardík, D.
156.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FA
prohlížet2 / 5
157.
DisTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP--
--
FAprohlížet
1 / --
158.
DT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / 3
--
159.DT
Ekologizace v zemědělství - případová studie
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FAprohlížet1 / 1 Štecová, L.
160.
BT
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
MENDELU
0 / --
--
161.DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FAprohlížet0 / --
--
162.
DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
0 / --
--
163.
DTElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselin
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FA0 / 5
--
164.
DisT
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
1 / --
Příborský, J.
165.
DTElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulami
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / --
--
166.
DT
Elektronické mýtnéDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS----
MENDELU
0 / --
--
167.DisTElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA0 / ----
168.
DisT
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
--
--
FA
0 / --
--
169.BT
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
170.
DisT
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
prohlížet
0 / --
--
171.
BT
Energetická náročnost budovJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
172.
BT
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FAprohlížet
0 / --
--
173.DTEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FAprohlížet
0 / --
--
174.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
175.DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA0 / --
--
176.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
0 / --
--
177.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
0 / --
--
178.
DisT
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
--
FA
1 / --
179.
DT
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--
FA
prohlížet
2 / 2
180.
DT
Environmentální suchoDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
0 / 1--
181.BT
Environmentální sucho
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------
FA
1 / 1
182.BTEnzymatické biosenzory enkapsulované v polymerních kompozitech pro screening toxicity
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FAprohlížet
0 / 1
--
183.BT
Epigenetika u zvířat
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGBB-AGB-MBB
--
FA
prohlížet1 / 1 Abramov, D.
184.
DT
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----
FA
0 / 1
--
185.BT
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-AGB
--
--FAprohlížet
0 / 2
--
186.BTExogenní organická hmotaPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------FA
0 / 1
--
187.
BT
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
188.
DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FAprohlížet
0 / 1
--
189.
BT
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
190.
DT
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
--
FA
0 / 1
--
191.
DisT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
--
FA
0 / --
--
192.DTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
prohlížet0 / 1--
193.
DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
194.DTFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FA0 / ----
195.
DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
196.
BTFenologická pozorování v kontextu agroekologie
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AEG----
FA
prohlížet
0 / 1
--
197.
BT
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--FA
0 / --
--
198.
DisT
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP
--
FA
0 / --
--
199.
DT
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
200.
DisT
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
--
--
FAprohlížet0 / ----
201.
BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)
B-AS
B-AS-AE--FA0 / 1
--
202.
DT
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
prohlížet1 / -- Prushankin, E.
203.
DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FAprohlížet
0 / --
--
204.
DisTFree topicHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
D-AP-GAB
--
FA
prohlížet
0 / --
--
205.
DT
Funkce microRNAs na metabolismus aminokyselin u Zea mays L.Húska, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
206.BTFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
--
FA0 / 3--
207.
DisT
Fusariózy ječmene
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
----FAprohlížet0 / ----
208.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
0 / 1
--
209.DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--
FA
prohlížet0 / 1--
210.DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--FA0 / 1
--
211.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / ----
212.
DT
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FAprohlížet1 / 1
213.
BT
Genetické markery pro kvalitu vepřového masa
Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)----
--
FA
prohlížet
0 / --
--
214.
BT
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AS
----FAprohlížet0 / 1--
215.BTGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
--
FA0 / 1
--
216.
BT
Histologické aspekty hojení kožních ran.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)------FA1 / 1 Mrázová, T.
217.
DTHistologické aspekty hojení kožních ran.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
--FA1 / 1
218.
DisT
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FA
prohlížet
1 / --
219.
BTHMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
220.
DT
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
221.
BT
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
222.
BT
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Vlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--FAprohlížet0 / --
--
223.
DT
Hodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
224.DisTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--FAprohlížet0 / ----
225.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZO
--
FA0 / --
--
226.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM--
FA
prohlížet0 / 1
--
227.
BT
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
228.
DT
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
--
FA
0 / --
--
229.
DT
Hodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
230.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FAprohlížet
0 / 1
--
231.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE--
FA
0 / 1
--
232.DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FAprohlížet
0 / 2
--
233.
DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--FAprohlížet
0 / 2
--
234.
BT
Hodnocení genetické diverzity u koní
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
prohlížet
0 / --
--
235.
DisT
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
0 / 1
--
236.DT
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1--
237.
DT
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
------FAprohlížet
0 / --
--
238.
DT
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT--FAprohlížet
0 / 2
--
239.
DT
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA1 / 1
240.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
241.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--MENDELU
0 / --
--
242.
BTHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FAprohlížet
0 / 1
--
243.
DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FA0 / --
--
244.
BT
Hodnocení mechanických vlastností 3D výtiskůŠustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM
--
FA
1 / 1
Benda, V.
245.
DT
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / 1--
246.
DisT
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / --
--
247.
DT
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PP
C-PP-PP
--
FA
prohlížet
0 / --
--
248.
DT
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
249.DT
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
250.
BT
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Vlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
251.
DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
252.
DT
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------
FA
0 / 1
--
253.
DT
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----FA0 / 2--
254.
DisT
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP--FAprohlížet
1 / --
Mezera, J.
255.
BTHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšenice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB--
--
FAprohlížet0 / --
--
256.DisTHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
D-PP-SPP
--
FA
prohlížet
0 / --
--
257.
DisT
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
D-PP-SPP
--
FA
prohlížet
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
258.
DisT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
----
FA
0 / 1
--
259.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FA0 / 1--
260.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
261.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
262.
DT
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FA
prohlížet
0 / --
--
263.
DisT
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--
--
FA
0 / --
--
264.DT
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
265.DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-ASC-AS-AE--
FA
prohlížet
0 / 1
--
266.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
1 / 1
267.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAP--FAprohlížet0 / --
--
268.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP--FAprohlížet1 / -- Vaňková, N.
269.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
--FAprohlížet0 / ----
270.DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
271.
DT
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Department of Food Technology (FA)
M-AE
M-AE-AP
--
FA
0 / 1--
272.DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
prohlížet
1 / --
273.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FA
prohlížet
1 / 1
Černá, S.
274.
BT
Hydromechanické pohony traktorů
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--
FA
0 / 1
--
275.
DT
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírou
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
276.
BT
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
277.
DisT
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdy
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
----FA
0 / --
--
278.
BTCharakterizace rostlinného proteomu
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-PPR
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
B-PPR-PPR
--
--
--
FA0 / 1--
279.
BT
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA0 / 2--
280.
BT
Chemické a mineralogické složení různých typů půd
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
281.
BT
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
0 / 5
--
282.
BTChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / --
--
283.BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Svobodová, E.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
284.BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Svobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
285.
BT
Chov prasat - volné témaNevrkla, P.
Department of Animal Breeding (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
286.
DisTChování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředíDepartment of Animal Breeding (FA)D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
--
--
FAprohlížet1 / -- Sklenář, J.
287.
BT
Chování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 5
--
288.
DisT
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FAprohlížet0 / ----
289.
DisT
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / --
--
290.
BT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
291.
DisT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
--
--FAprohlížet
0 / --
--
292.
DT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 2
--
293.
BT
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Ashrafi, A.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FAprohlížet0 / --
--
294.BTImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FA0 / 1--
295.DTImunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
prohlížet
1 / 1
296.
BT
Indikátory kvality/zdraví půdy
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
297.
DisTIndustrial heritage in the Czech Republic
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
--
--
FA0 / ----
298.
BT
Inertní odpad
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
299.DT
Inertní odpad
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------
FA
prohlížet
0 / 1
--
300.
DisT
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FA
0 / --
--
301.
DisTInovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA2 / -- Slováček, J.
Grossová, L.
302.
DT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
303.
BT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FA
0 / 2
--
304.
BTInterakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinPavlů, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
305.
DisT
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
CEITEC MENDELU (FA)
D-BOT
--
--
FA
0 / --
--
306.
DisTInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--FA
0 / --
--
307.
BT
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 1--
308.
DT
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Balla, J.
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FAprohlížet1 / 1
309.
DisTInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
prohlížet0 / --
--
310.
BT
Interaktivní animace v Maple I
Bartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------MENDELUprohlížet
0 / --
--
311.
BT
Interaktivní animace v Maple IIDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)------FAprohlížet
0 / --
--
312.
BT
Inventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
313.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
prohlížet0 / --
--
314.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
0 / --
--
315.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE--
FA
0 / ----
316.
BT
ISO-BUSČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
317.
BT
Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
318.
DT
Jakost vody vybraného toku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)------
FA
prohlížet
1 / 2
Hučíková, D.
319.
BT
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FA
0 / 2
--
320.BT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FA
2 / 2
Volf, L.
Letzingerová, Z.
321.
DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FA
prohlížet0 / 2--
322.
DT
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA1 / 3 Absolín, P.
323.BTKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
324.
DT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
1 / --
325.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA0 / ----
326.
BT
Kombinovaná doprava
Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / 1
--
327.
DisTKompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuBalla, J.Department of Plant Biology (FA)D-BOTD-BOT-APP
--
FA0 / --
--
328.BT
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Hybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
329.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA0 / 1--
330.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
331.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet1 / 1 Mikešová, A.
332.
DTKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / 1
--
333.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
D-AP-SAP
--
FA
prohlížet0 / --
--
334.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA0 / 3--
335.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA0 / 3
--
336.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
0 / 3
--
337.DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 3--
338.
DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 3
--
339.
BT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / 3
--
340.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / 3
--
341.DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 3--
342.
BT
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Balla, J.
Department of Plant Biology (FA)
B-AGB
B-AGB-PB
--FAprohlížet
0 / 1
--
343.
DisTKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
FA
0 / --
--
344.
DT
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělstvíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet
1 / 1
345.
BT
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-PP
B-FT
--
--
--
--
FA
prohlížet0 / 2
--
346.
BT
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FA
0 / --
--
347.
DisTKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / --
--
348.
BT
Kvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
349.
DT
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
0 / 1
--
350.DT
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
prohlížet1 / 1 Sedláčková, A.
351.
DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
--
FA
0 / 1
--
352.BT
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
353.
DT
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
354.
BT
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)
B-PPR
B-PPR-PPR
--
FA
0 / 1
--
355.
DisT
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet
0 / --
--
356.
DisTLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
0 / --
--
357.
BT
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplní
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
0 / 2
--
358.BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
----
FA
prohlížet0 / 2--
359.BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS--
--
FAprohlížet0 / 2
--
360.
BT
Linky pro manipulaci s odpadem
Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
361.
DT
Lisování odpaduDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--
FA
1 / --
Ratiborský, M.
362.
BT
Lokální produkce potravin a samozásobení jako nástroj k udržitelnostiStehnová, E.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
--
--
FA0 / 1--
363.
BTMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-FTB-FT-FT--
FA
prohlížet0 / 1--
364.
DT
Magnetická levitaceDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS-AT
--
FA
prohlížet0 / 1
--
365.
DTMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS----MENDELU1 / --
366.BT
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
367.DT
Manipulace s materiálem
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)------FAprohlížet2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
368.
DT
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
369.
DT
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
370.
DTMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FAprohlížet1 / 1 Martinková, Š.
371.
DT
Matematický model zemědělského mechanismu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
372.DT
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FAprohlížet0 / ----
373.
DisT
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FAprohlížet0 / --
--
374.
DT
Měrná tepelná kapacita vybraných materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FAprohlížet
0 / 2
--
375.
DT
Měření atmosferické radioaktivity
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-WTC-WT-WTM
--
FAprohlížet0 / ----
376.
DT
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
377.
DT
Měření hlukových emisí ve vybraném prostředí
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
1 / 2
378.
DT
Měření hluku ve městě
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-AT
C-AS-TM
C-AS-AM
C-WT-WTM
--
--
--
--
FA
0 / --
--
379.
BT
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
380.DTMěření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředíKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
0 / 2
--
381.
DTMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
------FAprohlížet
0 / 1
--
382.
BTMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
FA
0 / --
--
383.BT
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Fukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
prohlížet1 / 1 Čuprová, V.
384.
DisT
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / ----
385.
DisT
Metody detekce sucha a jeho dopadůDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC--FA
1 / --
386.BTMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
387.
BT
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
------
FA
0 / 3
--
388.BT
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
0 / 1
--
389.
BT
Metody pro detekci prionových proteinů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
FA
0 / --
--
390.
BT
Metody pro dohledatelnost potravin založené na DNAKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
391.
BT
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU0 / 2--
392.
BTMetody přípravy vzorků Danio rerio pro proteomickou analýzuGuráň, R.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-MBI
B-ABG
--
--
--
SBRYB
FA0 / 1
--
393.DT
Mezoklimatické poměry krajiny
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
MENDELU0 / 1--
394.DTMikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněkDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
FA
0 / --
--
395.
DT
Mikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředíPumera, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA0 / ----
396.
DT
Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikace
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
397.
DisTMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-FT
D-EEP-AEL
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
398.
BT
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA
prohlížet0 / 2
--
399.
DisT
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
D-FT-PAP
--
FA
1 / -- Burdová, E.
400.
DisT
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--FA1 / --
401.
BT
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
402.BT
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA0 / 1
--
403.BTMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-H
--
--FH0 / 1
--
404.
BT
Mikrořasy – volné téma
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
prohlížet
0 / --
--
405.
DTMikrořasy – volné témaDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)----
--
FA
0 / --
--
406.
BT
Mikrořasy – volné téma
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA0 / ----
407.
BT
Mikrořasy jako potravina?Húska, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FA1 / 3
408.
BTMimokořenová aplikace síry v máku setém
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
409.DTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
410.
DisTMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
----
FA
0 / 1
--
411.
BT
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / --
--
412.
BT
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
--
FA
1 / 2
413.DT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FA
0 / --
--
414.
BT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
415.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 3
--
416.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 3
--
417.
BTMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FA
1 / 1
418.BTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FA0 / 3
--
419.
DTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
1 / 2
Vlková, L.
420.DT
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
421.DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----MENDELU0 / 5--
422.
DT
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 5
--
423.
DisT
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP
--
FA
0 / --
--
424.
DisT
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
0 / --
--
425.
DisT
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
426.
DTModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
0 / 3
--
427.
DisT
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC--FA1 / --
428.
BTModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FAprohlížet
0 / --
--
429.DTModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
430.BT
Moderní strojní technika pro zemní práce
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)------
MENDELU
0 / 1--
431.
BT
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
0 / --
--
432.
DT
Molekulárně-biologická diagnostika Bordetella pertusis/parapertussis
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 1
--
433.DTMolekulárně-genetická analýza variability MHC u kura domácího
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
prohlížet
1 / 1
Ratushna, A.
434.
DTMolekulárně-genetická detekce škodlivého patogena vlnovníka česnekového
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-AB
--
FAprohlížet
0 / 1
--
435.
DisT
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Brzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP--FAprohlížet
0 / --
--
436.
DisTMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
0 / --
--
437.DisT
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
prohlížet
0 / --
--
438.
DT
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FAprohlížet0 / 1--
439.DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
440.
DT
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / 1
--
441.DisTMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
1 / --
442.
BT
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FA
3 / 2
443.BTMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
prohlížet2 / 2 Veleba, M.
Zálešák, P.
444.DTMonitoring znečištění vybraného vodního toku odpadními vodami z vinařského průmysluOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet
1 / 1
445.
BT
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
446.
DT
Mornitoring vodních toků ve vinařských obcích
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-RD
--
FA
prohlížet
1 / 1
447.
DisT
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
prohlížet0 / --
--
448.
DT
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 2--
449.
BT
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůDepartment of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
450.
BT
Možnosti pěstování trávníků bez použití pesticidů a minerálních hnojiv
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
451.DT
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
MENDELU1 / 1
452.
DTMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
0 / 4
--
453.
DT
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběru
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FAprohlížet
1 / 1
454.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
----
FA
0 / --
--
455.
DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Department of Food Technology (FA)D-FT
D-FT-PAP
--
FA
1 / --
456.DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
0 / --
--
457.
BT
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--MENDELU
2 / --
Hlavinka, P.
Strnad, V.
458.
BT
Možnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené realityDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--FAprohlížet1 / 1
459.
DT
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
1 / 1
Kapołková, K.
460.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
461.BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
462.
BT
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FAprohlížet1 / 2 Nepustilová, L.
463.
DisT
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Žalud, Z.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
prohlížet1 / --
464.
BT
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-FTB-FT-FT
--
FA
0 / 1--
465.
BT
Možnosti využití recyklovaných polymerů pro aditivní technologieŠustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FAprohlížet1 / 1 Popelka, T.
466.BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------FA1 / 1
467.
BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
1 / 1 Kurek, E.
468.
BT
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
MENDELUprohlížet1 / --
469.
BTMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
470.
DT
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FAprohlížet0 / 2--
471.BTMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
0 / --
--
472.
DisT
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / ----
473.
DT
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Department of Food Technology (FA)
C-FT----FA0 / 2
--
474.BT
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--FAprohlížet
0 / --
--
475.
DT
Multigenová fylogenetická analýza variability u včel
Knoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
476.
BT
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
477.
BT
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE
--
FA
0 / 2
--
478.BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
479.
BT
Nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
--
FA
1 / 1
Chlup, D.
480.BT
Nakládání s vodou ve vybrané obci
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCS
--
FAprohlížet1 / 1 Grünwald, V.
481.
DisT
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHED-CHE-ZCH--
FA
prohlížet2 / --
482.
BT
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------FAprohlížet
1 / 2
Kurcová, J.
483.DisTNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH--FA0 / ----
484.DT
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlin
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------FA0 / 2--
485.
BTNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
486.
BTNávrh digitálního obrazového filtru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------MENDELUprohlížet
0 / --
--
487.
DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT-WT
--FAprohlížet0 / ----
488.
BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
0 / 1
--
489.
BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
490.
DTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--FAprohlížet
1 / 1
Osinová, K.
491.BT
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--FAprohlížet
0 / 1
--
492.DTNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA0 / 3
--
493.
DisT
Návrh tématu po dohodě se studentem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
--
FA
prohlížet
4 / --
Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
494.BT
Návrh úpravy malého vodního toku
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
495.DT
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FAprohlížet
1 / 1
496.DisT
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
--
FAprohlížet
0 / --
--
497.
DT
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA0 / 1
--
498.BT
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
499.
BT
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
FAprohlížet0 / --
--
500.
BT
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
------FAprohlížet1 / -- Dobešová, P.
501.
BTNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / --
--
502.BT
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
503.DT
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
504.
DTNové formy kulturního cestovního ruchu - případová studieDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE--FAprohlížet1 / 1 Řehánková, M.
505.
BT
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
506.
BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
prohlížet0 / 2
--
507.
BT
Nové trendy v motocyklových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--FAprohlížet0 / 2
--
508.
BT
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / 2--
509.
BT
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FAprohlížet1 / 3 Večeřa, R.
510.
BT
Nové trendy v plastických mazivech
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
511.
BT
Nové trendy v převodových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--
FA
0 / 2
--
512.
BTNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FAprohlížet
0 / 2
--
513.
DT
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
514.
DT
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
C-PP
C-PM
C-PP
C-PP-PB
C-PM-PM
--
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
515.
BT
Obnova narušené krajiny
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
--
--
FA
0 / 2--
516.DT
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Vaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
--
--
FA
1 / 2
517.
DT
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)------
FA
prohlížet
0 / --
--
518.BT
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
519.
DisT
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--FAprohlížet0 / ----
520.
BT
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
521.
BT
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / 2
--
522.
BT
ochrana a organizace vybraného povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-LCS
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
523.
BT
Ochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
--
--
FA
0 / 3
--
524.
BT
Ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
--
B-AS-AE
--
--
FA
0 / 3
--
525.
DT
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
526.
BT
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
527.DTOchrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
1 / 2
528.DisT
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
529.
BT
Omická analýza v prostoru
Černý, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
530.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--FAprohlížet
0 / --
--
531.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
532.
DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--FA
0 / --
--
533.
DisTOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--FAprohlížet
0 / 1
--
534.
DisTOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
0 / --
--
535.
DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FA0 / ----
536.DisTOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--FA0 / ----
537.
BT
Optimalizace izolace genomové DNA z krve ptáků
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB--
FA
0 / 1
--
538.
BT
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Guráň, R.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FAprohlížet
1 / 1
Koudelková, Ž.
539.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Michálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----
--
FA
1 / 1
540.
DT
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / 2
--
541.
DT
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
1 / -- Sobotka, P.
542.
BT
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
543.
BT
Organizace provedení technické kontrolyČupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
544.
BT
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
--
--
FA
0 / --
--
545.BTOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-AE
--
--
--
FA
1 / --
546.BT
Palivové články pro motorová vozidla
Šmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FAprohlížet0 / 1--
547.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Hlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
548.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
549.
DTPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 3--
550.DT
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Veselý, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
551.
DisT
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--
--
FA
1 / --
Kloutvorová, J.
552.DisTPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM----FA0 / ----
553.
BT
Patogeny obilnin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGB-GA
--
--
--
FA
2 / 3
554.
DisT
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--FA
0 / --
--
555.DisTPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
prohlížet1 / -- Krautsova, A.
556.
DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
557.
BT
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
558.
DisT
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
prohlížet
2 / --
Rumpová, E.
Bartíková, M.
559.
BT
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Kozlovská, S.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------FAprohlížet
0 / 4
--
560.BT
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Vlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------FA0 / --
--
561.
BT
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
562.
BT
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 3
--
563.
BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
0 / ----
564.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA0 / --
--
565.
DTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
0 / --
--
566.
BTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
567.
DT
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Buchar, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FAprohlížet0 / ----
568.
BT
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
569.BT
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Department of Plant Biology (FA)
B-H
----FHprohlížet
0 / 1
--
570.DTPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)------
FA
prohlížet1 / 1 Ciencialová, L.
571.DisT
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-LS
--
D-LS-BOMI
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
572.
BT
Plasty v odpadních vodách
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
--
FA
0 / ----
573.DisT
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FA
1 / --
574.
BT
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
575.
BT
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FAprohlížet0 / ----
576.
BT
Podvozky samojízdných strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--FAprohlížet0 / 2--
577.
BT
Podzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
--
MENDELU
0 / --
--
578.
BT
Podzimní hnojení řepky oziméDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-PP
B-AGB
B-AGE
B-PPR
--
--
--
--
--
--
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
579.DisTPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
1 / --
Maxianová, A.
580.BTPokročilé materiály a jejich toxikologický efekt in vitroMichálková, H.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-MBI
--
--
FA
prohlížet0 / 1--
581.DTPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
582.
DT
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-ASC-AS-TM--
FA
0 / 2
--
583.DTPolymerní nano a mikrosféry jako nosiče pro transdermální aplikaceHermanová, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA0 / 3
--
584.
BT
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
--
FA0 / 1--
585.
BT
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
586.
BT
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
587.
BT
Porovnání množství rostlinných zbytků u různých plodinDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FAprohlížet
0 / 1
--
588.DT
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
589.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
590.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
591.BTPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
592.BT
Porovnání zastoupení mastných kyselin u přírodních a bio jedlých rostlinných olejů
Lacková, Z.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FA1 / 1
593.
BT
Poruchy plodnosti prasnic
Nevrkla, P.Department of Animal Breeding (FA)
--
----FAprohlížet0 / ----
594.
DT
Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
FA0 / 2
--
595.DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
--
--
--
FA
0 / --
--
596.
DisT
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
--
FAprohlížet
0 / --
--
597.
BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / --
--
598.
DT
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--FA0 / 1--
599.
DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FA
0 / --
--
600.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
----MENDELU
0 / --
--
601.DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
--
--
MENDELU
1 / 2
Bažo, V.
602.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS----MENDELUprohlížet0 / 2--
603.
DT
Potencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-AP
C-AP-AB
--FA0 / ----
604.
BT
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Vršanská, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------
FA
1 / 1
605.
DisT
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Mrkvicová, E.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
--
--
FA
1 / --
606.
BT
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCS--FA
2 / 2
Bárek, O.
Hrabinová, V.
607.
BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FA
3 / --
Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
608.
BTProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdDepartment of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--
MENDELU
0 / ----
609.
BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FA
0 / 1
--
610.DTProdukce biomasy podsevových plodin v kukuřiciSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 1--
611.DTProdukce kukuřice při pěstování s podsevovýmí meziplodinamiDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
0 / 1
--
612.
BT
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Hynšt, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
613.DTProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA
0 / --
--
614.
BTProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------FA
0 / 1
--
615.
BT
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
prohlížet0 / 1--
616.
DT
Proměny české kulturní krajiny.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FAprohlížet
2 / 4
617.
DT
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
prohlížet0 / 2--
618.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
619.
DisT
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FA1 / -- Do, T.
620.
DisT
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
0 / --
--
621.
DisT
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA0 / --
--
622.
BT
Provozní brzdy motorových vozidel.
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / --
--
623.
BT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / 2
--
624.
DTProvozní parametry fotovoltaického systémuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
--
--
FAprohlížet0 / 2
--
625.BT
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA0 / 2--
626.DisTPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
1 / --
627.
DT
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrodZítka, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
628.DT
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
0 / 3
--
629.
BT
Přihaneč sklízecích mlátiček
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FA
0 / 3
--
630.
BT
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Řezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------
FA
0 / --
--
631.
BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FAprohlížet0 / 2
--
632.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 2--
633.
BT
Ptáci ve městě
Laštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
2 / --
634.BTPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
635.DisT
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-WM
--
FA
0 / --
--
636.BT
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
2 / --
Mazel, P.
Kuličková, P.
637.
BT
Radioaktivní odpad
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-ATE
B-WT-WM
--
--
SBOH
FAprohlížet
0 / --
--
638.DTReakce rostlin na environmentální stres
Department of Plant Biology (FA)
--
----
FA
prohlížet
0 / 1
--
639.BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
640.
BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
3 / 3
641.
BT
Recyklace fotovoltaických panelůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--
FAprohlížet
0 / 1
--
642.
DT
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--FA
1 / 1