Summary of topics offered - Faculty of AgriSciences


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
2.BT
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 5
--
3.
DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic0 / --
--
4.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
5.
DT
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Department of Plant Biology (FA)
--
--FADetails of topic
1 / --
6.DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
7.BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Vavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
8.
DisT
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP--
FA
Details of topic
0 / --
--
9.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
11.DTAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FADetails of topic0 / 3--
12.DisT
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / ----
13.
DT
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic
1 / 1
14.
DTAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFA
Details of topic
1 / -- Smutný, L.
16.
DTAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
17.DTAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTM
FA
Details of topic0 / 2
--
18.
DT
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
19.
DT
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WB-WBM
FA
Details of topic
0 / 2
--
20.BTAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS--FA
Details of topic
0 / 2
--
21.
BT
Analýza sil působící na automobilDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
1 / --
22.BTAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / 5
Kadlčíková, V.
23.BT
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FA
Details of topic
0 / 1--
24.
BT
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FADetails of topic
0 / 5
--
25.
DTAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FADetails of topic
0 / --
--
28.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
29.
DTAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
30.DisT
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic
1 / --
31.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic
2 / 3
33.
DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic0 / 1
--
34.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPPFA
Details of topic
0 / --
--
35.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FADetails of topic
1 / --
36.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
37.BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1--
38.
BTAnalýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1Kiran, N. S.
CEITEC MENDELU (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
39.
BTAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
40.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic0 / 2--
41.
BT
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
1 / 1
Horníček, M.
42.
DisT
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
43.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
--
FA
Details of topic0 / --
--
44.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic
1 / -- Chodáková, K.
45.
BT
Antioxidanty v bylinných čajích
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 3
--
46.
DT
Antioxidanty v bylinných čajích
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FT
C-FT-FQS
FA
Details of topic
0 / 3
--
47.
BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
48.BTAplikace a životnost organických nátěrových systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
49.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AMFADetails of topic
0 / --
--
50.
DT
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AGEC-AGE-ABUFADetails of topic
0 / 1
--
51.
DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / 1
--
52.DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
53.
DisT
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP--
FA
Details of topic0 / --
--
54.
DisT
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / --
--
55.
DisT
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PPD-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
56.
DisT
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic
2 / --
57.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic
0 / 1
--
58.DT
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 2
--
60.
DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic0 / 1
--
61.
DT
Automatizace povrchového kalení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
FA
Details of topic
0 / 1--
62.
BT
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILEDetails of topic
0 / 2
--
63.BT
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
64.
DisTBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Lošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
66.
DT
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
67.BTBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AGB
B-AGB-GA
FA
Details of topic0 / 1--
68.
BT
Biodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
69.BTBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
70.
DT
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářství
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / 1
Trlidová, A.
71.
BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 1 Škatulárová, J.
72.
BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FADetails of topic
1 / --
Radová, K.
73.
BT
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 2--
74.
BT
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Vršanská, M.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1--
75.BT
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Húska, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
76.
DT
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Škarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
77.
DT
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)C-PP
C-PP-PP
FA
Details of topic
0 / ----
78.
BT
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
79.
DT
Biologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuPelcová, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / -- Hrachovinová, J.
80.
BT
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativa
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / --
81.DisTBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
FADetails of topic0 / ----
82.
BT
Biologicky aktivní látky v meduDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 3--
83.
BT
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
84.DTBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FT
C-FT-FQS
FA
Details of topic
0 / 2--
85.BT
Biologicky šetrné oleje a maziva
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 3--
86.
BT
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-WT
--
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 2
--
87.
DisT
Bobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic0 / ----
88.BT
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-AGB
B-AGB-PB
FA
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
90.
BT
Cestovní ruch v zemědělské krajině
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic0 / 1
--
91.
BT
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic
0 / 1
--
92.
BT
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FADetails of topic
0 / 1
--
93.DT
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--MENDELUDetails of topic0 / 1
--
94.
DisT
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABCFADetails of topic
0 / --
--
95.
DisT
Cultural tourism and its potential
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-AEL
D-EEP-ALE
FADetails of topic
0 / 1
--
96.
BTČernovická terasa - krajina a člověk
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
97.
DisTČeské vesnice, zaniklé ve 20. století
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEPD-EEP-AELFA
Details of topic
0 / --
--
98.DTČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
99.
BT
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
100.
DisT
Degradace kapalných maziv v zemědělské technice
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
101.BT
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
102.
BT
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
103.
BT
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
104.
DT
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
105.
BTDetekce patogenů rostlin molekulárně-genetickými metodamiDepartment of Plant Biology (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-MBB
B-PPR-PPR
B-AGB-PP
FA
Details of topic
1 / 1
Juránková, P.
106.DTDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FADetails of topic0 / --
--
107.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Fischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic0 / ----
108.
DT
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1--
109.
DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
1 / --
110.
DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCH
FA
Details of topic0 / ----
111.
BTDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1
--
112.
DisT
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
D-PM-PMFA
Details of topic
0 / --
--
113.
DT
Diagnostika v ochraně rostlin založená na polymorfizmu DNA
Department of Plant Biology (FA)
C-PP
C-PM
C-PP-PP
C-PM-PM
FA
Details of topic1 / 1
114.
DT
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-FT
C-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2
--
115.
DT
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
FADetails of topic0 / 3
--
116.
DTDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
117.
DT
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
118.BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
119.BT
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FADetails of topic0 / --
--
120.
DT
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic
0 / --
--
121.
DisT
Dizertační práce na volné témaKopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic0 / ----
122.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
3 / --
Chmelický, P.
Melezínková, P.
Kosour, D.
123.
DisT
Dle výběru studenta
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
FA
Details of topic2 / -- Hönigová, K.
Navrátil, J.
124.DisTDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABCFA
Details of topic
0 / 2--
125.DT
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Hynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
126.DT
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
127.
BT
Dopravní telematika
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
--
ILEDetails of topic1 / 2 Kozdas, T.
128.
BT
Dopravní telematika
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
129.BTDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
1 / 1
Skácel, J.
130.BT
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGBB-AGB-MBBFA
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFA
Details of topic
0 / 1--
132.
DT
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28S
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-ABFA
Details of topic
0 / 1--
133.
BT
Druhové složení vegetace na železniciWinkler, J.
Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
134.
BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / --
135.
BTDružicové lokalizační systémyČupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
136.
DisTDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / 1
--
137.
BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGE
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGE-ABU
B-AGB-PB
B-AGB-GA
FADetails of topic
0 / 1
--
138.
BT
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Ryant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGE
B-PPR
B-AGB
B-AGB
B-AGB-GA
B-AGE-ABU
B-PPR-PPR
B-AGB-PB
B-AGB-PP
FADetails of topic0 / 1--
139.
BT
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FADetails of topic
1 / 2
140.
BT
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Šimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AS
B-AGB
B-AGB-GA
B-AS-AE
B-AGB-PP
FA
Details of topic
0 / 1
--
141.
DT
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
142.
DisT
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP--
FA
Details of topic
0 / --
--
143.
DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
144.BTDynamika půdního stavu během vegetačního období
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-GA
FA
Details of topic
1 / --
Trnka, T.
145.DisT
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-EEP-AELFADetails of topic
0 / 2
--
146.
DT
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFA
Details of topic
0 / 1
--
147.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic
0 / --
--
148.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1--
149.
DTEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-AS-RD
C-AS-AE
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
150.BTEkologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFA
Details of topic
0 / 5
--
151.
DT
Ekologie ohrožených motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
152.DTEkologie "polních" druhů motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 5
--
153.
DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-KRAJ--
FFWT
Details of topic0 / ----
154.
DisTEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic0 / --
--
155.
BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
156.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinyDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
2 / 5 Strnadová, E.
Zaoralová, N.
157.
DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
FADetails of topic
1 / --
Dvořáková, D.
158.
DT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
159.
DT
Ekologizace v zemědělství - případová studie
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFADetails of topic
0 / 1
--
160.
BT
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
161.
DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
162.
DisTElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
163.DT
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselin
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 5--
164.
DisT
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Zítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
1 / --
165.
DT
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / ----
166.
DT
Elektronické mýtné
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
167.DisT
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
168.
DisT
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
FADetails of topic0 / ----
169.
BT
Eliminace hluku strojů v provozu
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic
1 / 1
Moravčík, O.
170.
BT
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----MENDELUDetails of topic0 / --
--
171.
DisT
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEPD-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
172.
BT
Energetická náročnost budov
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FADetails of topic0 / 1
--
173.
BT
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / ----
174.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
175.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste compostingDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
176.DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / ----
177.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALEFADetails of topic0 / --
--
178.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / --
--
179.DisTEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
FA
Details of topic
1 / --
Mikušová, D.
180.
DT
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE
FA
Details of topic0 / 2
--
181.
DT
Environmentální sucho
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
182.
BTEnvironmentální suchoDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
183.BT
Epigenetika u zvířat
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
FADetails of topic
0 / 1
--
184.DTErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
185.
BT
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Department of Food Technology (FA)
B-AGB--FA
Details of topic
0 / 2
--
186.
BT
Exogenní organická hmota
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
187.
BT
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
188.
DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic
0 / 1
--
189.
DT
Exprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
190.BT
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
FA
Details of topic0 / 1
--
191.
DTExtrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
192.
DisT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
193.
DT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-ATFA
Details of topic
0 / 1
--
194.DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
195.DT
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
196.
DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
197.BTFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
198.
DisT
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / ----
199.
DT
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
200.
DisT
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
201.BT
Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
Jiroušek, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1--
202.
DT
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
203.DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-ASD-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
204.DisTFree topicHorký, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
D-AP-GAB
FA
Details of topic
0 / --
--
205.
BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Šipoš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 3
--
206.DisT
Fusariózy ječmene
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
207.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFA
Details of topic
0 / 1
--
208.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
209.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
210.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
211.
DT
Fyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / 3
Vodák, M.
212.
DT
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ridošková, A.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
213.
BT
Genetické markery pro kvalitu vepřového masa
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
214.
BT
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Ehrenbergerová, J.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AS--
FA
Details of topic
0 / 1
--
215.
BT
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)----
FA
Details of topic0 / 1
--
216.
DisT
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP--
FA
Details of topic
1 / --
217.
BT
HMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
218.
DT
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Knot, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
219.BT
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ryant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
220.
BT
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / --
221.
DT
Hodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
222.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic
0 / --
--
223.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZO
FA
Details of topic
0 / --
--
224.BT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Laštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AEFADetails of topic0 / ----
225.
DTHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AMFADetails of topic0 / 1
--
226.BTHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 2
--
227.
DT
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PM
C-PM-PM
FADetails of topic
0 / --
--
228.
DT
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
229.DTHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
230.
DTHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
231.
DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2
--
232.DTHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2--
233.
BT
Hodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FADetails of topic0 / --
--
234.
DisTHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPPFA
Details of topic
0 / 1--
235.
DT
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
236.DT
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Smutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
237.DT
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
238.
DTHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic
1 / 1
239.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
240.
DTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
241.
BT
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FADetails of topic1 / 1 Hudcová, K.
242.
DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / -- Kubín, T.
243.
DTHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
244.
DisTHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / --
--
245.DT
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PPC-PP-PPFADetails of topic0 / --
--
246.DTHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Vašátková, M.
247.
DT
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FADetails of topic1 / 1 Valigurová, J.
248.BTHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
249.
DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATMFA
Details of topic
2 / --
Pejřilová, N.
Šmak, R.
250.
DT
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
251.
DT
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
252.DisTHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic1 / --
253.BTHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
--FA
Details of topic
0 / --
--
254.DisTHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
D-PP-SPP
FADetails of topic0 / ----
255.
DisT
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-PP-SPP
FA
Details of topic
2 / --
Prokešová, L.
Frantová, N.
256.DisTHodnocení toxicity půd vybrané lokality
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
257.
DTHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
258.
DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
259.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
260.
DT
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
261.
DisT
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FA
Details of topic
0 / ----
262.
DT
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
263.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
264.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic1 / 1 Fialová, Z.
265.
DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FTD-FT-PAPFA
Details of topic
0 / --
--
266.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic
1 / -- Vaňková, N.
267.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic
0 / --
--
268.
DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
269.
DT
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
M-AE
M-AE-AP
FADetails of topic
0 / 1
--
270.
DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEPD-EEP-AEL
FA
Details of topic
1 / --
271.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovce
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic1 / 1 Šeríková, M.
272.BT
Hydromechanické pohony traktorů
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AMFADetails of topic0 / 1
--
273.
DT
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírou
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 1
--
274.BTCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
275.
DisT
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdy
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP--
FA
Details of topic
0 / --
--
276.
BT
Charakterizace rostlinného proteomu
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-PPR
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
B-PPR-PPR
FA
Details of topic0 / 1
--
277.
BT
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
278.
BT
Chemické a mineralogické složení různých typů půd
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
279.BTChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
280.
BT
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
281.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
282.BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
283.DisT
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Department of Animal Breeding (FA)
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
FA
Details of topic0 / ----
284.
BT
Chování pavouků pod antropogenním tlakemDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
285.
DT
Identifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u krav
Šmerková, K.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
286.
DisTIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
287.DisTIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
288.
BT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2--
289.
DisT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP--
FA
Details of topic0 / ----
290.
DT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----FADetails of topic
0 / 2
--
291.BT
Identifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin
Stejskal, B.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
292.
BT
Identifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
293.BT
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
294.
BT
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
295.
DT
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic1 / 1
296.BTIndikátory kvality/zdraví půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
297.
DisTIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic
0 / --
--
298.
BT
Inertní odpadAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1--
299.DT
Inertní odpad
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
300.DisTInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP--
FA
Details of topic
0 / --
--
301.DisT
Inovace technologie výroby masných výrobků
Jůzl, M.Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic
1 / --
302.
DT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
FA
Details of topic0 / 2
--
303.BT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Milosavljević, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
304.
BT
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
305.
DisT
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
Procházka, S.
CEITEC MENDELU (FA)
D-BOT
--
FA
Details of topic
0 / ----
306.
DisT
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Brzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APPFADetails of topic
0 / --
--
307.
BTInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
308.
DT
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Balla, J.Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
309.DisT
Interakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thaliana
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FADetails of topic
0 / --
--
310.
BT
Interaktivní animace v Maple I
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
311.
BT
Interaktivní animace v Maple IIDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
312.
BT
Inventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
313.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
FA
Details of topic0 / ----
314.
DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / --
--
315.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / --
--
316.
BT
ISO-BUS
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
317.
BT
Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
318.
DT
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic1 / 2
319.
BTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic1 / 2
320.BT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
321.
DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
322.DTKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 3
323.
BT
Káva versus biologicky účinné látky
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 3
--
324.
DT
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FT
C-FT-FQS
FA
Details of topic0 / 3--
325.
BT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
326.DTKdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
327.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic0 / --
--
328.
BT
Kombinovaná doprava
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic0 / 1
--
329.
DisT
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuDepartment of Plant Biology (FA)D-BOT
D-BOT-APP
FA
Details of topic
0 / ----
330.BT
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Hybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic0 / --
--
331.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1--
332.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
333.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic
1 / 1
334.
DTKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
335.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FADetails of topic
0 / --
--
336.
DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
337.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
338.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
339.DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
340.
DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 3--
341.
BTKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 3
--
342.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
FA
Details of topic
0 / 3
--
343.DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
344.
BT
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Balla, J.Department of Plant Biology (FA)
B-AGB
B-AGB-PBFADetails of topic
0 / 1
--
345.
DisTKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
FADetails of topic0 / --
--
346.
BT
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivnění
Department of Food Technology (FA)
B-PP
B-FT
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
347.BTKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FA
Details of topic
0 / --
--
348.DisTKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic
0 / --
--
349.
BT
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
350.
DTKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
FA
Details of topic0 / 1--
351.
DT
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1--
352.
DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PMFA
Details of topic
0 / 1
--
353.
BT
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / --
--
354.
DTKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)----MENDELUDetails of topic0 / --
--
355.
BT
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Klemš, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-PPR
B-PPR-PPR
FA
Details of topic0 / 1--
356.
DisT
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / --
--
357.
DisTLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FADetails of topic
0 / --
--
358.
BTLaboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-FTB-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2
--
359.
BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
360.
BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
361.
BT
Linky pro manipulaci s odpadem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
362.
BTMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Department of Plant Biology (FA)B-FTB-FT-FT
FA
Details of topic0 / 1
--
363.
DT
Malé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS--MENDELUDetails of topic0 / ----
364.
BT
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
365.DT
Manipulace s materiálem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
2 / --
366.
DT
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
367.DTMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / ----
368.DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
369.DTMatematický model zemědělského mechanismuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
370.
DT
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / ----
371.DisT
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
372.DTMěření elektrické vodivosti biologických materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
373.
BT
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Urbanová, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
FA
Details of topic0 / 1
--
374.
DT
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Černý, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
375.
BT
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Adam, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
376.
BT
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
1 / 1
377.
DisT
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
378.DisTMetody detekce sucha a jeho dopadůDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FADetails of topic1 / --
379.
BT
Metody izolace DNA z potravinKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / 1
380.BT
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 1--
381.
BT
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Lukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
382.
BT
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FA
Details of topic
0 / 1--
383.
BT
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----FA
Details of topic
1 / -- Vývoda, M.
384.
BT
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
385.
DT
Mezoklimatické poměry krajinyStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 1--
386.
DisT
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-FT
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic0 / ----
387.
BT
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Záhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic0 / 2--
388.
DisT
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
D-FT-PAPFADetails of topic1 / --
389.DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic0 / --
--
390.
BT
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
391.
BT
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
392.
BT
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)
B-H
--
FHDetails of topic0 / 1--
393.
BT
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
394.DTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
395.
DisT
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Škarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
--
FADetails of topic0 / 1--
396.
BT
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
397.
BT
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-AEFA
Details of topic
1 / 2
Štěpničková, V.
398.
DT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
399.
BT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / --
400.
BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
401.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3--
402.
BT
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1 Hanzlíčková, L.
403.
BT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3--
404.
DT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
405.
BT
Model intraperitoneální aplikace myši
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic1 / 1 Skočková, M.
406.
BTModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AB
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
407.
BT
Model intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AB
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
408.
BT
Model intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic
1 / 1
Procházková, D.
409.
DT
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
410.
DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELUDetails of topic
0 / 5
--
411.
DT
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Los, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
412.
DisT
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
413.DisTModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic0 / ----
414.
DisT
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / ----
415.DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
416.
DisT
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic0 / --
--
417.
BT
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
FA
Details of topic
1 / --
418.DT
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
419.
BT
Moderní strojní technika pro zemní práce
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
420.
BT
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
421.
DisT
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Brzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FA
Details of topic
0 / --
--
422.
DisT
Molekulární genetika živočichů - volné téma
Knoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP-AMG
FA
Details of topic0 / --
--
423.
DisT
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOTD-BOT-APP
FA
Details of topic0 / --
--
424.DisT
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APP
FA
Details of topic
0 / ----
425.
DT
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
426.
DT
Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic1 / 1
427.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
428.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
FA
Details of topic0 / ----
429.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / --
--
430.
DT
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
431.
BT
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
432.
DisT
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FA
Details of topic
1 / -- Hudeček, P.
433.BT
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic
3 / 2
434.
BT
Monitoring jakosti vody vybraného tokuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic2 / 2 Zálešák, P.
Veleba, M.
435.
BTMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
436.
BT
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
FA
Details of topic0 / 1
--
437.
DisT
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
438.
DT
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
439.
BT
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
440.
DT
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
1 / 1
441.
BT
Možnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
442.
DT
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Kotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 4--
443.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
FA
Details of topic
0 / ----
444.
DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FADetails of topic1 / -- Neřádová, V.
445.
DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAPFADetails of topic0 / --
--
446.
BT
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic
1 / --
447.DT
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
1 / 1
Kapołková, K.
448.
BT
Možnosti využití čekanky obecné pro pícní využití
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FA
Details of topic
1 / 1
449.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
450.BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
451.
BT
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Nepustilová, L.
452.
BT
Možnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
453.
DisTMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
454.
BT
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 1
--
455.
BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FADetails of topic1 / 1
456.
BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
457.
BT
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
458.BTMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
459.
DTMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluDepartment of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2
--
460.
BT
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Záhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-ASB-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
461.DisTMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PPD-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / ----
462.
DT
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
463.
BT
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / ----
464.
BTNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
465.BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2
--
466.
BT
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic
0 / 2
--
467.
BT
Nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomi
Oppeltová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
FA
Details of topic
1 / 1
468.DisTNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
FADetails of topic
1 / --
469.DTNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2
470.
BTNanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
471.DisTNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHED-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
472.DTNanomateriály pro ochranu zemědělských rostlin
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
473.
BT
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
474.BTNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
475.
DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WTD-WT-WT
FA
Details of topic
0 / --
--
476.
BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic
0 / 1
--
477.
BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
478.
DT
Návrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
479.
BTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-AEFA
Details of topic
0 / 1
--
480.
DT
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 3--
481.
DisT
Návrh tématu po dohodě se studentem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
482.BTNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AEFADetails of topic
1 / 1
Šindelářová, A.
483.
DT
Návrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
484.
DisT
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
485.
DT
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
486.BTNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
487.BT
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
FA
Details of topic
1 / -- Švestková, I.
488.
BT
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
489.BTNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----FA
Details of topic
0 / --
--
490.BT
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Bezděk, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
491.DTNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
492.
BT
Nová úloha moderních zoologických zahrad
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
1 / 1 Valčíková, A.
493.
DT
Nové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FADetails of topic
0 / 2
--
494.
BTNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AMFADetails of topic
0 / 2
--
495.
BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AMFA
Details of topic
0 / 2--
496.BTNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
497.
BTNové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2
--
498.
BTNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic
1 / 3
499.BTNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic0 / 2
--
500.
BT
Nové trendy v převodových olejích
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
501.
BT
Nové trendy v tuhých mazivechDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
502.
DTNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
503.DT
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolome
Černý, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
C-PP
C-PM
C-PP
C-PP-PB
C-PM-PM
--
FADetails of topic0 / 1
--
504.BTObnova narušené krajinyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--FA
Details of topic
0 / 2
--
505.
DT
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
506.
DT
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
507.
BT
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 2
--
508.
DisT
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOTD-BOT-APPFA
Details of topic
0 / --
--
509.
BTOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
510.BT
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Víchová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
511.
BT
ochrana a organizace vybraného povodíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCS
FA
Details of topic
0 / 1--
512.
BT
Ochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 3
--
513.BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
--
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 3
--
514.
DT
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
515.
BTOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
516.
DT
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FA
Details of topic
1 / 2 Die, T.
517.DisTOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / 1--
518.
BT
Omická analýza v prostoru
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
FA
Details of topic
0 / 1
--
519.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
520.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1--
521.
DisTOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
522.
DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1--
523.
DisT
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS--
FA
Details of topic
0 / --
--
524.
DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
525.
DisT
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic0 / --
--
526.
BT
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSIDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)----
FA
Details of topic
1 / 1
527.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
528.DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Michálek, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----FADetails of topic
1 / 1
529.
DT
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
2 / 2
Krajíček, T.
Augustin, J.
530.DT
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
531.
BTOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
532.BT
Organizace provedení technické kontroly
Čupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
533.BTOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic
0 / --
--
534.
BT
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-AE
FA
Details of topic
1 / -- Jedlička, J.
535.
BT
Palivové články pro motorová vozidla
Šmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
536.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
537.DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Hlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic0 / 1--
538.
DT
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----FA
Details of topic
0 / 3--
539.
DT
Pastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
540.
DisTPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM--FA
Details of topic
1 / --
Kloutvorová, J.
541.
DisT
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM
--
FA
Details of topic
1 / --
542.BTPatogeny obilnin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGB-GA
FA
Details of topic1 / 3
543.
DisT
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic0 / ----
544.DisTPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FADetails of topic
0 / --
--
545.
DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic
0 / ----
546.
BT
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
547.
DisT
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic
2 / --
548.
BT
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic
0 / 4
--
549.
BT
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / ----
550.
BT
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
551.
BTPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
552.BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
553.DTPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
554.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic0 / ----
555.
BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
556.
BT
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic1 / 1 Chrást, S.
557.
DT
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Buchar, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
558.
BTPhytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
559.BT
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)
B-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
560.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
561.
DisT
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-LS
--
D-LS-BOMI
FA
Details of topic
1 / --
562.
BTPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFA
Details of topic
0 / ----
563.DisT
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
1 / --
564.
BT
Podpora pěstování energetických plodin v EUDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
565.
BT
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
566.
BT
Podvozky samojízdných strojůČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
567.
BTPodzemní biomasa travních porostů
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
MENDELU
Details of topic0 / ----
568.
BT
Podzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-PP
B-AGB
B-AGE
B-PPR
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
569.
DisT
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
1 / --
570.
DT
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
571.
DT
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic0 / 2
--
572.
BT
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)--
--
FADetails of topic0 / 1
--
573.
DT
Polymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kanců
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1--
574.
BT
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic0 / 1--
575.BT
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
576.DTPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
577.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 1--
578.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
579.BTPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
580.
BT
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obci
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FA
Details of topic
0 / 2
--
581.DTPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 2--
582.DTPosouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / --
--
583.
DisT
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / ----
584.BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Los, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
585.
DT
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 1
586.
DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
587.DT
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
588.DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hranici
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
589.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
MENDELU
Details of topic0 / 2--
590.
DT
Potencionální inhibitory viru Zika
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic1 / --
591.
BT
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Vršanská, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
592.
DisT
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Mrkvicová, E.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
1 / --
593.BT
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Podhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic1 / 2
594.
BTPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
595.
BT
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
596.
BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
597.BTProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
FA
Details of topic0 / 1--
598.DT
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Hynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
599.
BT
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Hynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
600.BT
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
1 / 1
601.
BT
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFA
Details of topic
1 / 1 Drobílek, J.
602.
DT
Proměny české kulturní krajiny.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
FA
Details of topic4 / 4 Svitková, K.
Pecková, N.
Drobílková, K.
Mádr, L.
603.
DT
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic
0 / 2
--
604.BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Šorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1--
605.
DisTProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / ----
606.
DisTProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FADetails of topic
0 / --
--
607.DisT
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APPFA
Details of topic
0 / --
--
608.
BTProvozní brzdy motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
609.
BTProvozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2--
610.
DT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
FADetails of topic
0 / 2
--
611.BTProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
612.
DisT
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FADetails of topic1 / -- Pospíšil, J.
613.
BT
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Falta, D.Department of Animal Breeding (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
614.
DT
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiDepartment of Animal Breeding (FA)----FADetails of topic
0 / 2
--
615.
DT
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
616.
DT
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
617.
BT
Přihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 3--
618.
BT
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
619.
BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyDepartment of Food Technology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 2
--
620.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / 2
621.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
622.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.
Department of Food Technology (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 2
--
623.
BTPtáci ve městěLaštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FADetails of topic0 / ----
624.
BT
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
625.DisTPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-WMFA
Details of topic
0 / --
--
626.
BT
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
2 / --
627.
DT
Reakce rostlin na environmentální stres
Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
628.BTRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
629.
BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 3
630.
BT
Recyklace fotovoltaických panelů
Vítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFA
Details of topic
0 / 1
--
631.
DT
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 1--
632.
BTRecyklace textilu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
633.DT
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-RDFA
Details of topic
0 / 1--
634.
DisT
Regulace kotlů na biomasu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
--FADetails of topic
0 / --
--
635.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic
1 / --
Maco, R.
636.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic
2 / --
637.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAPFA
Details of topic
0 / --
--
638.
BTRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
639.
BT
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FADetails of topic
0 / 2
--
640.
DT
Reologické vlastnosti jogurtu
Department of Food Technology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 2
--
641.DT
Reologické vlastnosti kečupu
Kumbár, V.
Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
642.
DT
Reologické vlastnosti majonézy
Kumbár, V.Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
643.
BT
Reologické vlastnosti moravských vín
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
644.DT
Reologické vlastnosti rostlinného oleje
Department of Food Technology (FA)----FA
Details of topic
0 / 2
--
645.DTReologické vlastnosti smetany
Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
646.
DTReologické vlastnosti včelího medu
Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
647.
DT
Reologické vlastnosti včelího medu.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FADetails of topic
0 / --
--
648.
DisTReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTED-FTE-PAP
FA
Details of topic
0 / --
--
649.
BT
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Šorf, M.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
650.
DT
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 1
651.BTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Sci