Přehled vypsaných témat - Agronomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
AFprohlížet0 / 2
--
2.
BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF0 / 5
--
3.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AFprohlížet
0 / 1
--
4.DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Žalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF0 / --
--
5.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
6.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorechÚstav biologie rostlin (AF)------
AF
prohlížet
1 / --
7.DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1--
8.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
9.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
10.
DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------
AF
0 / 2
--
11.
DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Slimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
12.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
13.
DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--AF
0 / --
--
14.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
15.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
0 / 1
--
16.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TO
--
AFprohlížet
1 / --
Smutný, L.
17.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU
0 / 1--
18.
DPAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO--
AF
0 / 2
--
19.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 2
--
20.DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-BO-BMO
--
AFprohlížet0 / 2
--
21.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AFprohlížet0 / 2--
22.
BPAnalýza sil působící na automobilÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
prohlížet
1 / --
23.BP
Analýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
24.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----MENDELU0 / 5--
25.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
prohlížet
0 / 1
--
26.
BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF0 / 5
--
27.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
28.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 1
--
29.
DisPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
0 / --
--
30.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
prohlížet0 / 1--
31.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
32.
DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--AF1 / --
33.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1--
34.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
1 / 3 Přichystal, L.
35.
DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO--
AF
prohlížet
0 / 1
--
36.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
0 / ----
37.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--AF1 / -- Meitner, J.
38.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 2
--
39.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH--
AF
prohlížet0 / 1--
40.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Kozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
41.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--AF0 / 2--
42.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
1 / 1 Horníček, M.
43.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
44.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
----AFprohlížet0 / --
--
45.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM--
AF
prohlížet
1 / --
Chodáková, K.
46.
BPAntioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
0 / 3--
47.
DP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZP--AFprohlížet0 / 3--
48.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
49.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
50.BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF0 / --
--
51.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEI
N-ZEI-ABY
--AF0 / 1--
52.
DisPAplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / 1
--
53.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
54.
DisP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO----
AF
0 / ----
55.
DisPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
prohlížet0 / ----
56.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--AF
0 / --
--
57.
DisPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
--
--
AF
2 / --
58.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
0 / 1
--
59.
DP
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB--
AF
prohlížet
0 / 1
--
60.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AF0 / 2
--
61.
DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
62.DPAutomatizace povrchového kaleníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--
AF
0 / 1--
63.
BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
64.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT--AF0 / 1
--
65.
DisP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
--
--
AFprohlížet0 / --
--
66.
DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Lošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 1
--
67.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AFprohlížet
0 / 1
--
68.BP
Bilance ploch golfových trávníků v České Republice
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VS--AF0 / 1--
69.BPBiodegradabilní obalové materiályÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 1
--
70.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
0 / 1
--
71.
DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
1 / 1
72.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1 Škatulárová, J.
73.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
1 / --
74.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
75.
BP
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
76.
BP
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
77.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
0 / 2
--
78.DP
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
--
AF
prohlížet
0 / --
--
79.
BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
80.
DPBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
1 / --
81.
BPBiologická dostupnost rtuti pro Eruca sativaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AFprohlížet
1 / --
82.
DisP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
AFprohlížet0 / --
--
83.
BP
Biologicky aktivní látky v medu
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP--AFprohlížet0 / 3--
84.
BP
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)------AFprohlížet
0 / 1
--
85.DPBiologicky aktivní látky v meduÚstav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
--AFprohlížet0 / 2--
86.
BP
Biologicky šetrné oleje a maziva
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
87.
BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
--
--
AF
0 / 2
--
88.
DisP
Bobr evropský v agrární krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
89.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
0 / 1
--
90.
BP
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
0 / 1
--
91.
BP
Cestovní ruch v zemědělské krajině
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE--
AF
prohlížet0 / 1
--
92.BP
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AFprohlížet0 / 1
--
93.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Černý, M.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF0 / 1--
94.
DP
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--MENDELU0 / 1
--
95.
DisP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
--
AF0 / ----
96.DisP
Cultural tourism and its potential
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
97.
BP
Černovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 1
--
98.
DisP
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
0 / --
--
99.
DP
Čirok ve výživě přežvýkavců
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / --
--
100.
BP
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF0 / 2--
101.BP
Deformace pneumatiky při zatížení
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
--SBPT
AF
0 / --
--
102.
DP
Deformace pneumatiky při zatíženíČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AD
N-ZS-PT
--
--
AF
0 / --
--
103.
DisP
Degradace kapalných maziv v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
104.
BP
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE--
AF
prohlížet0 / 1
--
105.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
1 / 1
106.
BP
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
prohlížet1 / 2 Holzmannová, K.
107.
DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AFprohlížet
0 / 2
--
108.
DP
Detekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Vyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-FYTO-F
--
--
AF
0 / 2
--
109.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / --
--
110.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
111.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AF0 / 1
--
112.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AFprohlížet
1 / --
Mitrevska, K.
113.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / ----
114.
BPDezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
115.DisPDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
D-RL-RL
--
AFprohlížet0 / ----
116.
DPDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AFprohlížet
0 / 2
--
117.
DP
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PT--
AF
0 / 3
--
118.
DP
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
119.
DP
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
--AFprohlížet0 / 2
--
120.
BP
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
121.
BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--AF0 / --
--
122.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
123.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
--
--AF0 / --
--
124.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
3 / -- Kosour, D.
Melezínková, P.
Chmelický, P.
125.
DisP
Dle výběru studenta
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
--
--
--
AF
prohlížet2 / --
126.
DisP
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFprohlížet0 / 2--
127.DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------
AF
0 / --
--
128.DP
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
129.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
--
ICV0 / 2
--
130.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
MENDELU
0 / 2
--
131.
BP
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
prohlížet1 / 1
132.
BPDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
prohlížet0 / 1
--
133.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
134.DP
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28S
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AFprohlížet
0 / 1
--
135.BPDruhové složení vegetace na železniciÚstav biologie rostlin (AF)----
--
AF
0 / --
--
136.BP
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Winkler, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
2 / --
137.
BP
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
ICV
0 / 1--
138.
DisPDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
0 / 1--
139.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
--
--
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
140.BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
--
--
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
141.
BP
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
142.BPDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
143.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
0 / 1--
144.DisPDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP----
AF
prohlížet
0 / --
--
145.
DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
--
AF
0 / 1
--
146.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
--
--
AF
1 / --
Trnka, T.
147.
DisP
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjePospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOPD-EOP-AKE--AFprohlížet
0 / 2
--
148.
DP
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZSN-ZS-AD
--
AF
0 / 1
--
149.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
prohlížet0 / --
--
150.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
0 / 1
--
151.
DP
Ekologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikace
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
--
--
--
AF0 / 1
--
152.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZSB-ZS-AE--AF0 / 5
--
153.
DP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 5
--
154.
DP
Ekologie "polních" druhů motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 5--
155.DisP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
156.DisPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
--
--
AF
0 / --
--
157.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1--
158.BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----
AF
2 / 5
159.
DisP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP----AF1 / --
160.
DP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
--
AF
prohlížet0 / 3
--
161.
DP
Ekologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet0 / 1--
162.
BP
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
163.
DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / --
--
164.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--AFprohlížet
0 / --
--
165.
DP
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselin
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 5
--
166.DisPElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF1 / -- Příborský, J.
167.DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
168.
DP
Elektronické mýtné
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
169.
DisP
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFprohlížet
0 / --
--
170.
DisP
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
--
--
AFprohlížet0 / --
--
171.
BP
Eliminace hluku strojů v provozu
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet
0 / 1
--
172.
BP
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--MENDELU
0 / --
--
173.DisPEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--
AF
0 / --
--
174.
BP
Energetická náročnost budovJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
175.
BP
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AFprohlížet
0 / --
--
176.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
0 / --
--
177.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
178.DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
0 / --
--
179.
DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-ALE--
AF
prohlížet0 / ----
180.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
0 / --
--
181.DisPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO----
AF
prohlížet
1 / --
182.
DP
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a měst
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 2
--
183.
DP
Environmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
0 / 1
--
184.
BP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
185.
BP
Epigenetika u zvířat
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--AFprohlížet0 / 1
--
186.
DP
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismus
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
0 / 1
--
187.
BP
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-AGB
--
--
AF
0 / 2
--
188.
BP
Exogenní organická hmota
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
189.BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
MENDELU0 / 1
--
190.
DisP
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
191.
DP
Exprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachu
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF
prohlížet0 / 1--
192.
BP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
193.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
194.
DisP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / --
--
195.
DP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZSN-ZS-AD
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
196.
DisPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
--
--
--
--
AFprohlížet0 / ----
197.
DP
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
198.DPFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / --
--
199.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / --
--
200.DisPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
prohlížet0 / --
--
201.DP
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS----MENDELU0 / 1--
202.
DisP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
--
--
AF
0 / --
--
203.
BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišť
Ústav biologie rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
204.
DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
205.DisP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFprohlížet
0 / --
--
206.DisP
Free topic
Horký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-GAB
--
AF
0 / --
--
207.BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
208.
DisP
Fusariózy ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
0 / --
--
209.
DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
210.
DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
211.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
--
AFprohlížet0 / 1
--
212.
DisP
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
0 / --
--
213.DP
Fyzikální vlastnosti paliv a biopaliv
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
214.
DP
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ridošková, A.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFprohlížet1 / 1 Sedláková, M.
215.
BP
Genetické markery pro kvalitu vepřového masaÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
216.
BP
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-ZS
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
217.
BP
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
218.DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP----AF
1 / --
Stehnová, E.
219.
BP
HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF0 / 1--
220.DP
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Knot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--MENDELU0 / 1--
221.
BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
222.
BP
Hodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
223.DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
224.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKE
--
AF
prohlížet0 / ----
225.
DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOPD-EOP-AZO
--
AFprohlížet0 / ----
226.
BP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / --
--
227.DP
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
--
AF
0 / 1--
228.
BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
0 / 2
--
229.
DP
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RL
N-RL-RL
--
AF
prohlížet
0 / --
--
230.DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / 1
--
231.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
232.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
233.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 2
--
234.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
235.
BP
Hodnocení genetické diverzity u koní
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
0 / --
--
236.
DisP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AFprohlížet0 / 1
--
237.
DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AF0 / 1
--
238.
DP
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)------AFprohlížet
0 / --
--
239.
DP
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TP
--
AF
0 / 2
--
240.
DPHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFprohlížet1 / 1 Procházka, V.
241.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / ----
242.
DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
243.BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
244.DPHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / --
--
245.
DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF0 / 1
--
246.
DisP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
0 / --
--
247.
DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F--AFprohlížet
0 / --
--
248.
DP
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AFprohlížet
0 / 1
--
249.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--
250.
BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AFprohlížet0 / ----
251.
DisPHodnocení průběhu fázových transformací slitinÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet
2 / --
Šmak, R.
Pejřilová, N.
252.
DP
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1
--
253.
DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
254.
DisP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF1 / -- Mezera, J.
255.
BPHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--
--AFprohlížet
0 / --
--
256.DisPHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--AFprohlížet0 / --
--
257.
DisPHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
prohlížet
2 / --
258.
DisP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP----AF
0 / 1
--
259.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
260.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
261.
DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
262.
DP
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
263.
DisPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
--AFprohlížet
0 / --
--
264.
DP
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
265.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEI
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
266.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
MENDELU
0 / 1
--
267.DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
prohlížet0 / ----
268.DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
prohlížet1 / --
269.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--AFprohlížet
0 / --
--
270.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------MENDELUprohlížet
0 / 1
--
271.
DP
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Ústav technologie potravin (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
--
AF
0 / 1
--
272.
DisPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF1 / --
273.
BP
Hraboš polní a škody na cukrovce
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
--
AF0 / 1--
274.
BP
Hydromechanické pohony traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
275.DP
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírou
Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TP
--
AF
0 / 1
--
276.
BP
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
0 / 1
--
277.DisP
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP----
AF
0 / --
--
278.
BP
Charakterizace rostlinného proteomu
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
B-RL-RL
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
279.
BPChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
280.BPChemické a mineralogické složení různých typů půdÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
0 / 1
--
281.
BP
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF0 / 5--
282.
BP
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----AF0 / --
--
283.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
284.
BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AFprohlížet0 / 1
--
285.
DisP
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
--
--
AF
0 / ----
286.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--AF
0 / 5
--
287.
DP
Identifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u krav
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF0 / 1
--
288.
DisP
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
prohlížet0 / ----
289.DisP
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
290.
BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
291.
DisP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
--
AF0 / ----
292.
DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
293.BP
Identifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF0 / 5
--
294.BPIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----AF0 / 2
--
295.BPImaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyÚstav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
0 / --
--
296.
BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
297.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / 1
298.
BP
Indikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
299.
DisP
Industrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
300.BP
Inertní odpad
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1--
301.DP
Inertní odpad
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AFprohlížet0 / 1--
302.
DisPInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF0 / ----
303.
DisPInovace technologie výroby masných výrobkůÚstav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZM
--
AF
prohlížet1 / --
304.DPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AFprohlížet
0 / 2
--
305.BP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
0 / 2--
306.BPInterakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinPavlů, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
307.
DisPInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.
CEITEC MENDELU (AF)
D-BOT
--
--
AF
0 / --
--
308.
DisP
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOTD-BOT-AFR
--
AFprohlížet
0 / --
--
309.BPInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
310.
DP
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Balla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--
311.
DisP
Interakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thaliana
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--
AF
prohlížet0 / ----
312.BP
Interaktivní animace v Maple I
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
MENDELU
prohlížet0 / --
--
313.BP
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
314.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
315.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
prohlížet
0 / --
--
316.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
prohlížet0 / --
--
317.
DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
0 / --
--
318.
BP
ISO-BUS
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / 1--
319.
BP
Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
prohlížet0 / 1
--
320.DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
1 / 2
Hučíková, D.
321.
BP
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)------AF0 / 2--
322.
BP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
--
AF
1 / 2
323.DP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF0 / 2
--
324.
DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / 3 Absolín, P.
325.
BP
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TP
B-TP-TP
--
AFprohlížet0 / 3--
326.
DP
Káva versus biologicky účinné látkyÚstav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZP--AF0 / 3--
327.
BP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
328.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)------
MENDELU
prohlížet
1 / --
Petříková, M.
329.
BPKlasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
330.
BP
Kombinovaná doprava
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--AF
0 / 1
--
331.
DisP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Balla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOTD-BOT-AFR
--
AF
0 / --
--
332.
BP
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / --
--
333.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
334.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 1
--
335.BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1 Mikešová, A.
336.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1--
337.
DisP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
0 / --
--
338.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
339.BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3
--
340.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3--
341.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
0 / 3
--
342.DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
0 / 3--
343.
BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet0 / 3
--
344.
BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
345.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 3
--
346.
BP
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Balla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
0 / 1--
347.
DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AF
0 / --
--
348.BPKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
--
--
AFprohlížet0 / 2--
349.
BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
350.
DisP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFprohlížet
0 / --
--
351.BPKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
0 / 2
--
352.
DP
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TP
--
AF
0 / 1
--
353.
DP
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Pluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
354.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
prohlížet0 / 1--
355.
BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
356.
DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieÚstav chemie a biochemie (AF)----
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
357.BPKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL--AF0 / 1--
358.DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / --
--
359.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AF0 / --
--
360.BP
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplní
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TPB-TP-TP--
AF
prohlížet
0 / 2
--
361.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AF0 / 2
--
362.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--
--
AF0 / 2--
363.BPLinky pro manipulaci s odpademÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
364.BP
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
365.DPMagnetická levitace
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD--
AF
prohlížet
0 / 1
--
366.
DP
Malé město jako středisko venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU0 / --
--
367.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilninÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
368.
DP
Manipulace s materiálem
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
prohlížet2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
369.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AF
0 / 2
--
370.DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------MENDELUprohlížet
0 / --
--
371.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------AFprohlížet0 / 1
--
372.DP
Matematický model zemědělského mechanismu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
373.
DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
374.
DisP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--AF
0 / --
--
375.DPMěření atmosferické radioaktivity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
0 / --
--
376.
DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----MENDELUprohlížet0 / 2--
377.
DP
Měření hluku ve městě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-AD
N-ZS-MT
N-ZS-PT
N-TO-TMO
--
--
--
--
AF
0 / --
--
378.BP
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
379.DP
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
380.
BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
381.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
1 / 1
Čuprová, V.
382.
DisPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AFprohlížet
0 / --
--
383.
DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
1 / --
384.
BPMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
--AFprohlížet0 / 1--
385.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------MENDELU
0 / 1
--
386.BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF0 / 3--
387.
BPMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFprohlížet
0 / 1
--
388.BP
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
389.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU0 / 2--
390.DP
Mezoklimatické poměry krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
391.
DisP
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
392.BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 2
--
393.
DisPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPD-TP-ZZM
--
AFprohlížet1 / --
394.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
0 / ----
395.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
396.BPMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
397.BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
398.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet
0 / --
--
399.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
0 / --
--
400.
DisP
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
----AFprohlížet
0 / 1
--
401.
BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
402.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
1 / 2 Štěpničková, V.
403.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF0 / ----
404.BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
405.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
0 / 3
--
406.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 3--
407.
BP
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
1 / 1
408.
BP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 3
--
409.
DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
410.
BP
Model intraperitoneální aplikace myši
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGBB-AGB-MBB--
AF
prohlížet
0 / 1
--
411.BP
Model intraperitoneální aplikace myši
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZO--
AF
prohlížet0 / 1
--
412.
BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Sládek, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-ZOO
B-ZOO-ZO
--AF0 / 1
--
413.
BP
Model intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
--AFprohlížet0 / 1
--
414.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
415.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5
--
416.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------MENDELU
0 / 5
--
417.
DisP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
prohlížet
0 / --
--
418.
DisP
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--AF0 / --
--
419.
DisP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
prohlížet0 / ----
420.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF0 / 3
--
421.
DisP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--AFprohlížet
0 / --
--
422.
BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF0 / ----
423.
DP
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----MENDELU
0 / --
--
424.
BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
425.
BPModerní využití akustické emise ve strojírenstvíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / --
--
426.
DisP
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AFprohlížet
0 / --
--
427.
DisP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--AF
0 / --
--
428.
DisP
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--AFprohlížet0 / ----
429.
DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
430.
DP
Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA
Michálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
prohlížet0 / 1--
431.DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
0 / ----
432.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
433.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
0 / --
--
434.
DP
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
435.
BP
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
436.DisPMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--
--
AF
prohlížet
1 / --
Hudeček, P.
437.
BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF0 / 2
--
438.
BP
Monitoring jakosti vody vybraného toku
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFprohlížet
2 / 2
Veleba, M.
Zálešák, P.
439.BPMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--AF
0 / 2
--
440.BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Skalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
441.
DisP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet0 / --
--
442.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
443.BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----
MENDELU
prohlížet0 / 1--
444.
DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
prohlížet1 / 1 Odehnalová, J.
445.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 1
--
446.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 4
--
447.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
--
AF
0 / --
--
448.DisPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPD-TP-ZZM
--
AF
prohlížet1 / --
449.
DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM--AFprohlížet
0 / --
--
450.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet1 / --
451.DPMožnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF1 / 1
452.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AF
1 / 1
453.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--AF0 / --
--
454.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------AF
0 / --
--
455.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
1 / 2
456.
BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AF
0 / 1
--
457.
DisP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AF
0 / --
--
458.
BP
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
0 / 1
--
459.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
460.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
461.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
MENDELU
prohlížet1 / -- Šmoldas, R.
462.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
463.
DP
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--AF
0 / 2
--
464.BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / --
--
465.
DisP
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF0 / --
--
466.
DP
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Ústav technologie potravin (AF)N-TP
--
--AF
0 / 2
--
467.BPMulčování jako alternativa údržby trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
468.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
469.
BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF0 / 2
--
470.BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
471.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomi
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-PUO
--
AFprohlížet1 / 1
472.DisP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--
AF
1 / --
473.DPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmŠmerková, K.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
prohlížet
1 / 2
474.
BP
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet1 / 2
475.
DisP
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH--
AF
0 / --
--
476.
DPNanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFprohlížet
0 / 2
--
477.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
478.
BP
Návrh digitálního obrazového filtru
Bartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
479.
DisP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
--
AF0 / ----
480.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Fukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
481.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
482.
DP
Návrh revitalizace konkrétního brownfielduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
prohlížet0 / 1--
483.
BP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
484.DP
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF0 / 3
--
485.
DisP
Návrh tématu po dohodě se studentem
Mareš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO--
--
AF4 / -- Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
486.
BP
Návrh úpravy malého vodního toku
Oppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE--
AF
prohlížet0 / 1
--
487.DP
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AF
1 / 1
488.
DisP
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / --
--
489.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
490.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
491.BPNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
492.BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
--
AF
prohlížet
0 / --
--
493.
BP
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
494.
BPNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
495.DP
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--MENDELU
0 / --
--
496.
BPNová úloha moderních zoologických zahrad
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
0 / 1--
497.
DP
Nové formy cestovního ruchu - případová studie
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
0 / 2
--
498.BP
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT--
AF
prohlížet
0 / 2
--
499.
BP
Nové trendy v hydraulických olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
500.
BP
Nové trendy v motocyklových olejích
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AFprohlížet
0 / 2
--
501.BPNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet0 / 2--
502.
BP
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
1 / 3 Večeřa, R.
503.
BPNové trendy v plastických mazivech
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 2
--
504.
BP
Nové trendy v převodových olejích
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
0 / 2
--
505.
BP
Nové trendy v tuhých mazivechÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
prohlížet0 / 2
--
506.
DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
507.
DP
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolome
Černý, M.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
N-FYTO
N-RL
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-RL-RL
--
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
508.
BP
Obnova narušené krajinyKozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
0 / 2
--
509.
DP
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
AF
0 / 2--
510.
DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
511.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
512.
DisP
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--AF
0 / --
--
513.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--MENDELU
0 / 1
--
514.
BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----AF0 / 2--
515.
BP
ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AFprohlížet0 / 1--
516.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
517.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
518.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
519.
BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
520.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
1 / 2
521.
DisPOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / 1--
522.
BP
Omická analýza v prostoruÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
AF
0 / 1--
523.DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
0 / --
--
524.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF0 / 1
--
525.DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
0 / --
--
526.DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
prohlížet0 / 1--
527.DisPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS----
AF
0 / --
--
528.DisP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--AFprohlížet0 / ----
529.DisP
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--
AF
prohlížet0 / --
--
530.BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Guráň, R.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet1 / 1
531.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--AFprohlížet
0 / 1
--
532.
DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůÚstav chemie a biochemie (AF)------
AF
1 / 1
Tymchenko, V.
533.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
534.DPOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
1 / --
535.
BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
0 / 1
--
536.
BP
Organizace provedení technické kontroly
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1--
537.
BP
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
--
--
AFprohlížet0 / ----
538.
BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
--
--
--
AF
1 / --
Jedlička, J.
539.
BP
Palivové články pro motorová vozidla
Šmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
540.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Hlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
AF
0 / 1
--
541.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
542.
DP
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AF
0 / 3
--
543.DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AFprohlížet
0 / 1
--
544.
DisP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
1 / --
545.
DisP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--
--
AF
prohlížet
1 / --
Rotreklová, E.
546.
BP
Patogeny obilnin
Pokorný, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
--
--
--
AFprohlížet1 / 3 Schindler, A.
547.
DisP
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--AF
0 / --
--
548.DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
549.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL----AF
0 / --
--
550.
BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
551.
DisP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
----AFprohlížet
2 / --
552.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Kozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
0 / 4
--
553.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
554.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
555.
BP
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
556.
BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / --
--
557.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
0 / ----
558.DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
559.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
0 / 2
--
560.
BP
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------AF0 / 1--
561.
DP
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFprohlížet
0 / --
--
562.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
563.
BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separaceÚstav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
564.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1--
565.
DisP
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
--
--
AF
1 / --
566.
BP
Plasty v odpadních vodách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--AF
0 / --
--
567.DisPPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
----AFprohlížet1 / --
568.BPPodpora pěstování energetických plodin v EU
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
569.
BP
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
570.BP
Podvozky samojízdných strojů
Červinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
571.
BP
Podzemní biomasa travních porostů
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
572.BPPodzimní hnojení řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
--
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
573.
DisP
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--AF
1 / --
574.
DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
575.DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
--AF0 / 2--
576.BPPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
--AF
0 / 1
--
577.DPPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kanců
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
0 / 1
--
578.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AF
0 / 1
--
579.BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------AFprohlížet
0 / 1
--
580.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
581.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
582.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
583.
BP
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Kozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
584.
BP
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFprohlížet0 / 2
--
585.
DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
586.DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
--
--
--
AF
0 / --
--
587.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
0 / --
--
588.BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
589.DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
AF
0 / 1--
590.
DisP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
591.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
0 / --
--
592.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hranici
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS--
--
MENDELU
0 / 2
--
593.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----MENDELUprohlížet0 / 2--
594.
DP
Potencionální inhibitory viru Zika
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB--AF
0 / --
--
595.BPPoužití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmiaVršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
596.DisPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
--
AF
1 / --
Roztočilová, A.
597.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Podhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO--AF
0 / 2
--
598.
BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF
1 / --
Mančíková, R.
599.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
600.BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF0 / 1
--
601.BP
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
602.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF0 / --
--
603.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
604.BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--
AF
0 / 1--
605.
BPProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AFprohlížet0 / 1
--
606.
DP
Proměny české kulturní krajiny.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF2 / 4 Pecková, N.
Mádr, L.
607.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AF
0 / 2
--
608.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
--
--
AF
0 / 1
--
609.
DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / ----
610.DisPProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AFprohlížet0 / ----
611.DisP
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
--
AFprohlížet0 / ----
612.
BP
Provozní brzdy motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AF
0 / --
--
613.
BP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet
0 / 2
--
614.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
--
--
AF
0 / 2--
615.
BP
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
616.
DisPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
1 / --
617.BP
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Falta, D.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
618.DPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiÚstav chovu a šlechtění zvířat (AF)------AF
0 / 2
--
619.
DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Zítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
0 / 1
--
620.DP
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3--
621.
BPPřihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
0 / 3
--
622.BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------AFprohlížet
0 / --
--
623.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 2--
624.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 2
--
625.BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AFprohlížet
0 / 2
--
626.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
627.
BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AE--
AF
0 / --
--
628.
BP
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
629.
DisPPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-OH--AFprohlížet
0 / --
--
630.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet
1 / --
Mazel, P.
631.
BP
Radioaktivní odpadČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ATE
B-TO-OH
--
--
SBOH
AF
0 / --
--
632.DP
Reakce rostlin na environmentální stres
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
633.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------MENDELUprohlížet0 / ----
634.BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFprohlížet2 / 3 Kličková, M.
Slezák, V.
635.
BP
Recyklace fotovoltaických panelů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
--
AF
0 / 1
--
636.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AFprohlížet
0 / 1
--
637.
BP
Recyklace textilu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
638.
DP
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
0 / 1
--
639.DisPRegulace kotlů na biomasu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
----AF
0 / --
--
640.DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AFprohlížet1 / --
641.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM--
AF
2 / --
642.
DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneÚstav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZM
--
AF
0 / --
--
643.
BPRegulační hydraulika traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / 1
--
644.
BP
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
645.
DPReologické vlastnosti jogurtu
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
--
AF
0 / 2--
646.
DP
Reologické vlastnosti kečupu
Kumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
--
----
AF
0 / 2
--
647.
DP
Reologické vlastnosti majonézy
Kumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 2
--
648.
BP