Přehled vypsaných témat - Agronomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 2--
2.BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 5--
3.BPAcidifikace vodních ploch v ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
4.DisPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
5.BPAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)ICVprohlížet0 / ----
6.BPAkumulace Hg, Cd a Pb v kořenové zeleniněPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
7.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
8.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
9.DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 2--
10.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
11.DPAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
12.DisPAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
13.DisPAnalýza energetických procesů v OH pomocí termovizních metod Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFprohlížet0 / ----
14.DisPAnalýza energetických procesů v zemědělství pomocí termovizních metod Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
15.DisPAnalýza energetických procesů v potravinářství pomocí termovizních metod Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
16.DisPAnalýza environmentálního rizika potenciálních zdrojů znečištění na bázi geoinformačních technologiíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOAFprohlížet1 / -- Rouš, R.
17.DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Steinerová, K.
18.BPAnalýza fotovoltaických článkůKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSAFprohlížet0 / ----
19.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
20.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
21.BPAnalýza informačních nástrojů ochrany životního prostředíKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFprohlížet0 / 1--
22.BPAnalýza moderních technologií ekologického kompostováníGroda, B.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
23.DisPAnalýza možností modifikace agrosystémů podle nových dotačních pravidelKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
24.DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFprohlížet1 / -- Smutný, L.
25.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO, N-ZSN-TO-TMO, N-ZS-AEMENDELUprohlížet1 / 1 Hlavsová, B.
26.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BON-BO-BMOAFprohlížet0 / 2--
27.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
28.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet1 / 5 Kadlčíková, V.
29.BPAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
30.BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 5--
31.DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO, N-TON-BO-BMO, N-TO-TMOAFprohlížet0 / 2--
32.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
33.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
34.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
35.DPAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
36.DisPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
37.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-AEMENDELUprohlížet0 / 1--
38.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-AEMENDELUprohlížet3 / 3 Timofeeva, A.
Blechová, E.
Přichystal, L.
39.DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFprohlížet0 / 1--
40.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
41.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet1 / -- Meitner, J.
42.BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
43.BPAnalýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1Kiran, N. S.CEITEC MENDELU (AF)AFprohlížet0 / ----
44.BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
45.BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFprohlížet0 / 2--
46.BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 1 Novotná, K.
47.DisPAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
48.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPAFprohlížet0 / ----
49.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet1 / -- Chodáková, K.
50.BPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 3--
51.DPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 3--
52.BPAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 3--
53.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
54.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
55.DisPAplikace akustické emise v procesním výzkumu Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
56.DPAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
57.DisPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
58.DPAplikace finálních úprav pro ošetření karoseriíČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVprohlížet0 / 1--
59.DisPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
60.DisPAplikace pokročilých statistických metod na časové řady toků látek a energie ve vybraných typech ekosystémůŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
61.DisPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
62.DisPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFprohlížet1 / -- Kašpar, V.
63.DPAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
64.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 2--
65.DPAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFprohlížet0 / 1--
66.DisPBezkontaktní měření vibrací a provozních tvarů kmitů pomocí analýzy obrazuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFprohlížet0 / ----
67.BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZPICVprohlížet0 / 2--
68.BPBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
69.DisPBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
70.DisPBilance energie, živin a organické hmoty při alternativním využívání fytomasyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
71.DPBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
72.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
73.BPBilance ploch fotbalových trávníků v Jihomoravském krajiHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFprohlížet0 / 1--
74.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFprohlížet0 / 1--
75.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFprohlížet0 / 1--
76.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
77.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
78.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Trlidová, A.
79.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
80.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
81.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
82.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
83.DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
84.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-FAFprohlížet0 / ----
85.DisPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
86.DPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
87.BPBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
88.DisPBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
89.BPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 3--
90.BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
91.DPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 2--
92.BPBiologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 3--
93.DisPBiouhel jako alternativa zpracování biologicky rozložitelného odpadu a možnosti jeho využití v zemědělstvíZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet2 / -- Svoboda, Z.
Dvořáčková, H.
94.DisPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
95.BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
96.DPCílená doprava platinových cytostatik pro snížení jejich nespecifické toxicityDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Pacurová, M.
97.BPCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Lávičková, M.
98.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
99.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
100.DisPČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
101.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
102.BPDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
103.BPDatabáze energetických ekvivalentů pěstebních opatření a vstupů požívaných při pěstování polních plodinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
104.DisPDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
105.BPDegradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporiumVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
106.BPDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
107.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
108.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
109.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
110.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
111.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
112.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
113.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
114.BPDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
115.DisPDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLD-RL-RLAFprohlížet0 / ----
116.DPDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TPN-TP-TPAFprohlížet0 / 2--
117.DPDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFprohlížet0 / 3--
118.DPDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
119.DPDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
120.BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
121.BPDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
122.DPDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
123.DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFprohlížet0 / ----
124.DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet2 / -- Chmelický, P.
Kosour, D.
125.DisPDle výběru studentaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZ, D-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFprohlížet0 / ----
126.DPDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
127.DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
128.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPICVprohlížet1 / 2 Kozdas, T.
129.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
130.BPDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Skácel, J.
131.BPDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
132.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
133.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
134.DPDruhová pestrost plevelů v podmínkách ekologického zemědělstvíWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
135.BPDruhové složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnamiWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet2 / -- Kováčiková, M.
Robenek, J.
136.BPDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Kubinová, L.
137.BPDruhové složení vegetace ve městech a na městských komunikacíchWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Mugutdinov, A.
138.BPDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Fila, J.
139.BPDružicové lokalizační systémyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)ICVprohlížet0 / 1--
140.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
141.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
142.BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 2 Doležalová, P.
143.DisPDůsledky vodní eroze pro pohyb vody v půděJandák, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
144.BPDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
145.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
146.DisPDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFprohlížet1 / -- Hábová, M.
147.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
148.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-VSAFprohlížet0 / ----
149.DPEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFprohlížet0 / 1--
150.DisPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
151.BPEfektivnost různých technologií získávání energie z fytomasyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
152.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RV, N-ZS-ZEIAFprohlížet0 / 1--
153.BPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 5--
154.DPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 5--
155.DPEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 5--
156.DisPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJLDFprohlížet0 / ----
157.DisPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP, D-ZOOD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
158.BPEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
159.BPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet1 / 5 Strnadová, E.
160.DisPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
161.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 3--
162.DPEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
163.BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
164.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
165.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
166.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 5--
167.DPElektrochemická DNA microarray jako nástroj pro sledování maligního potenciálu buněkHeger, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
168.DisPElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
169.DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
170.DPElektronické mýtnéPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / ----
171.DisPElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
172.DisPElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TAM, D-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
173.BPEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet1 / 1 Moravčík, O.
174.BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
175.DisPEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
176.BPEnergetická náročnost budovJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 1--
177.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
178.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
179.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
180.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
181.DisPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet1 / -- Mikušová, D.
182.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
183.DPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
184.BPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
185.BPEpigenetika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
186.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
187.DisPEvaluace řídicích veličin biotechnologických procesůMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOAFprohlížet1 / -- Klein, R.
188.BPExcesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-AGBAFprohlížet0 / 2--
189.BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
190.BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
191.DPExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
192.DisPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
193.DPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-ADAFprohlížet0 / 1--
194.DisPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFprohlížet0 / ----
195.DPFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
196.DPFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
197.BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
198.DisPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
199.DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / 1--
200.DisPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-GPP, D-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
201.BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
202.DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
203.DisPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
204.BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 3--
205.DisPFusariózy ječmene Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFprohlížet0 / ----
206.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
207.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
208.DisPFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO, D-ZSD-TPO-ZZM, D-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
209.DisPFyzikální podstata procesu větrné erozeKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
210.DPFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet1 / 3 Vodák, M.
211.DisPGenetická diverzita a struktura populací hospodářských zvířat Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
212.BPGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / ----
213.BPGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 1--
214.BPGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 1--
215.DisPGrafenoxidové nanočastice v kombinaci s komplexy pro cílený transportKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
216.DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPAFprohlížet1 / -- Stehnová, E.
217.BPHMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
218.DPHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
219.BPHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
220.BPHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Štulc, V.
221.DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
222.DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFprohlížet0 / ----
223.BPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
224.DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
225.DPHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
226.BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
227.DPHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFprohlížet0 / ----
228.DPHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
229.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
230.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
231.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
232.BPHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / ----
233.DisPHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
234.DPHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
235.DPHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / ----
236.DPHodnocení kvality brambor pro potravinářské využitíHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFprohlížet0 / 2--
237.DPHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
238.BPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
239.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
240.BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 1 Hudcová, K.
241.DPHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet1 / -- Kubín, T.
242.DPHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
243.DisPHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TAM, D-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
244.DPHodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTON-FYTO-FAFprohlížet0 / ----
245.DPHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / 1 Vašátková, M.
246.DPHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / 1 Valigurová, J.
247.BPHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
248.DisPHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet1 / -- Poláková, N.
249.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
250.DisPHodnocení stavu porostů obilnin jejich spektrálními charakteristikami a tvorba agronomických doporučení pro lokálně cílené hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
251.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
252.DisPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet1 / -- Mezera, J.
253.BPHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGBAFprohlížet0 / ----
254.DisPHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFprohlížet0 / ----
255.DisPHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFprohlížet1 / -- Prokešová, L.
256.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
257.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
258.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
259.DisPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
260.DPHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
261.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEIAFprohlížet0 / 1--
262.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet1 / 1 Fialová, Z.
263.DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet0 / ----
264.DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet1 / -- Vaňková, N.
265.DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet0 / ----
266.DisPHodnocení vlivu tangenciálního napětí v povlaku na jeho životnostČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
267.DPHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
268.DPHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)M-ZEIM-ZEI-VSAFprohlížet0 / 1--
269.DisPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Dokulilová, M.
270.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet1 / 1 Šeríková, M.
271.BPHydromechanické pohony traktorůBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
272.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFprohlížet0 / 1--
273.DisPCharakteristika bovinních dendritických buněkSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet2 / -- Kharkevich, K.
Kratochvílová, L.
274.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
275.DisPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
276.BPCharakterizace genu MC1R u různých druhů živočichůUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
277.BPCharakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-BR, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFprohlížet0 / 1--
278.BPChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / 2 Matoušek, J.
279.BPChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
280.BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 5--
281.BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
282.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
283.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
284.DisPChování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředíChládek, G.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFprohlížet0 / ----
285.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 5--
286.DisPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
287.DisPIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TAM, D-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
288.BPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 2--
289.DisPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
290.DPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 2--
291.DPIdentifikace patogenních bakterií u selat po odstavuŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet3 / 3 Švoncová, A.
Rakušan, D.
Valentová, Š.
292.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 5--
293.BPIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 2--
294.BPImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
295.BPIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
296.DisPIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
297.DisPInovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
298.DisPInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.CEITEC MENDELU (AF)D-BOTAFprohlížet0 / ----
299.DisPInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
300.BPInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
301.BPInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)LDFprohlížet0 / ----
302.BPInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
303.DisPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
304.BPInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
305.BPInteraktivní animace v Maple IIBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
306.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
307.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
308.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
309.BPISO-BUSČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
310.DisPIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet0 / ----
311.DisPIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
312.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
313.DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 2--
314.BPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet1 / 2 Pospíšilová, Z.
315.BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet1 / 2 Kasperová, K.
316.DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet2 / 2 Sedlář, J.
Kunze, D.
317.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
318.BPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 3--
319.DPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 3--
320.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
321.DPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
322.BPKlíčení rostlin - co vše ještě neznáme?Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFprohlížet0 / 2--
323.BPKombinovaná dopravaSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
324.BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
325.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
326.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
327.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Mikešová, A.
328.DPKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / 1 Hubová, P.
329.DisPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFprohlížet0 / ----
330.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
331.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
332.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
333.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
334.DPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
335.BPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
336.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
337.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
338.DisPKonzervace bílkovinno-sacharidového krmiva AMYGOLDDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
339.DisPKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
340.BPKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-FYTO, B-TPAFprohlížet0 / 2--
341.BPKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
342.DisPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
343.BPKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
344.BPKvalita obalového sklaŠtencl, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 1--
345.DPKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFprohlížet0 / 1--
346.DisPKvalita postřikovacího spektra (velikosti kapek) u postřkovačůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSAFprohlížet0 / ----
347.DPKvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFprohlížet0 / 1--
348.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
349.DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
350.DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
351.DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
352.BPLaboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 2--
353.BPLaboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformaceGroda, B.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
354.DPLaboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformaceGroda, B.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
355.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
356.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
357.BPLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
358.DPLinky pro manipulaci s odpadem a pro třídění odpadůFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet2 / -- Stojaspalová, Ž.
Konečný, L.
359.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / ----
360.BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
361.BPManagement vodního hospodářství ve vybrané obciHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 5 Pšenica, A.
362.DPManipulace s materiálemPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
363.DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
364.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
365.DPMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
366.BPMateriálové využití elektroodpaduKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOAFprohlížet0 / ----
367.DPMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
368.DisPMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
369.DPMěření a analýza tepelných ztrátKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)M-ZS, N-ZSM-ZS-AD, N-ZS-MTMENDELUprohlížet0 / 2--
370.DPMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
371.DPMěření hlukových emisí ve vybraném prostředíKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
372.BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUAFprohlížet0 / 1--
373.DPMěření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředíKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
374.DPMěření snímačů polohyKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-AD, N-ZS-MTAFprohlížet0 / 2--
375.BPMěření tangenciálního napětí u nátěrových systémůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTMENDELUprohlížet0 / 2--
376.BPMěřicí systémy zpracovatelských technologiíKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUprohlížet0 / ----
377.DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
378.BPMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
379.BPMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
380.DisPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
381.DisPMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet2 / -- Kaloková, D.
Hlaváčová, M.
382.BPMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet1 / 1 Svobodová, N.
383.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
384.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
385.BPMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
386.BPMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / -- Vývoda, M.
387.BPMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
388.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
389.DisPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP, D-TPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
390.BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
391.DisPMikrobiologické aspekty nanomateriálů využitelných při čištění a úpravě vody a vzduchuKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TOD-TO-TOAFprohlížet0 / ----
392.DisPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet1 / -- Burdová, E.
393.DisPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
394.BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
395.BPMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
396.BPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
397.DPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
398.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
399.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
400.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
401.BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet1 / -- Lokaj, L.
402.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
403.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
404.BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Hanzlíčková, L.
405.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
406.DPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
407.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Skočková, M.
408.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
409.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
410.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Procházková, D.
411.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
412.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 5--
413.DPModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 5--
414.DPModelování dynamického systémuKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BOAFprohlížet0 / ----
415.DisPModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
416.DisPModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFprohlížet0 / ----
417.DisPModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO, D-ZSD-TPO-ZZM, D-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
418.DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 3--
419.DisPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
420.BPModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / -- Birgusová, E.
421.DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
422.BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
423.BPModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
424.DPModulace povrchu nanočástic za účelem zvýšení jejich biokompatibilityDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Otáhalová, S.
425.DisPMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
426.DisPMolekulární genetika živočichů - volné témaKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
427.DisPMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
428.DisPMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
429.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
430.DPMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Toufar, J.
431.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
432.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
433.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
434.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
435.BPMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
436.DisPMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFprohlížet1 / -- Hudeček, P.
437.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet3 / 2 Tihlařík, F.
Zalubilová, K.
Lančová, M.
438.BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 2--
439.BPMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 2--
440.BPMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
441.DisPMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
442.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
443.BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
444.DPMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
445.BPMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
446.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 4 Šebrle, J.
447.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFprohlížet0 / ----
448.DisPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet1 / -- Zigmundová, V.
449.DisPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
450.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
451.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / 1 Ston, M.
452.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
453.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení zemědělského suchaHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
454.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / ----
455.BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
456.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
457.DisPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
458.BPMožnosti využití mouk získaných mikromletím.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 1--
459.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
460.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
461.BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
462.DPMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TPAFprohlížet0 / 2--
463.BPMožnosti využívání meziplodinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
464.BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
465.DisPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
466.DPMožnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovkyHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPAFprohlížet0 / 2--
467.BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
468.DisPMultispektrální hodnocení krajiny venkova.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
469.BPNakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostechHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 5 Molková, M.
470.BPNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 1--
471.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
472.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFprohlížet1 / 1 Chlup, D.
473.DisPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
474.DisPNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
475.BPNanotechnologie v krmivářstvíHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
476.DisPNanotransportéry na bázi uhlíku s protinádorovou aktivitouKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
477.BPNapěťová odezva při tepelné dilataci kovůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
478.BPNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
479.BPNástroje ochrany životního prostředíKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFprohlížet0 / 1--
480.DPNávrh a testování způsobů zvýšení účinnosti transfekce živočišných buněkHeger, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
481.DisPNávrh algoritmu řízení bioplynové stanice na principech fuzzy logikyMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOAFprohlížet1 / -- Hammerschmiedt, M.
482.BPNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
483.DisPNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFprohlížet0 / ----
484.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
485.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
486.DPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
487.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
488.DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
489.DisPNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFprohlížet4 / -- Hýbl, M.
Brumovská, V.
Mareš, L.
Jurek, L.
490.BPNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet1 / 1 Šindelářová, A.
491.DPNávrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
492.DisPNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
493.DPNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
494.BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
495.BPNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / -- Švestková, I.
496.BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
497.BPNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
498.BPNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
499.DPNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
500.DisPNew attitudes to food security and cultural landscape protectionŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
501.BPNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 1 Valčíková, A.
502.DisPNové přístupy k potravinové bezpečnosti a ochraně kulturní krajinyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Bajgart, M.
503.BPNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
504.BPNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
505.BPNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
506.BPNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
507.BPNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet1 / 3 Večeřa, R.
508.BPNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
509.BPNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
510.BPNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
511.DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
512.DPNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)N-FYTO, N-RLN-FYTO-BR, N-RL-RLAFprohlížet0 / 1--
513.BPObnova narušené krajinyKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
514.DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSAFprohlížet0 / 2--
515.DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
516.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
517.DisPOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet1 / -- Abushamsiya, K. N. K.
518.BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
519.BPOdolnost odrůd ječmene jarního a pšenice ozimé k chorobámCerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
520.BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 2--
521.BPOdpověď k zamokření v závislosti na hladinách a signalizaci cytokininůNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
522.BPOdrůdově specifické reakce ječmene jarního na pěstitelské podmínkyCerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
523.BPochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
524.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUAFprohlížet0 / 3--
525.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 3--
526.DPOchrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
527.BPOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
528.BPOmická analýza v prostoruČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
529.DisPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
530.DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
531.DisPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSAFprohlížet0 / ----
532.DisPOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
533.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
534.DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet2 / 2 Augustin, J.
Krajíček, T.
535.DPOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
536.BPOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
537.BPOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
538.BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / ----
539.BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
540.BPOznačování a dohledatelnost balených potravinŠtencl, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 2--
541.BPPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
542.DPParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
543.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
544.DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 3--
545.DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
546.DisPPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFprohlížet1 / -- Kloutvorová, J.
547.DisPPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFprohlížet2 / -- Rotreklová, E.
Sehnalová, P.
548.BPPatogeny obilninPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RLAFprohlížet0 / 3--
549.DisPPatogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFprohlížet0 / ----
550.DisPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFprohlížet0 / ----
551.BPPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
552.DisPPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RLAFprohlížet2 / -- Bartíková, M.
Nováková, E.
553.BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 4--
554.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
555.BPPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
556.BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 3--
557.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
558.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
559.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
560.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
561.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Chrást, S.
562.DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
563.DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 1--
564.DisPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT, D-VOZPD-VOZP-BOMIAFprohlížet1 / -- Mishra, S.
565.BPPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFprohlížet0 / ----
566.BPPodklady protierozních opatřeníKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 1--
567.BPPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
568.BPPodvozky motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
569.BPPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 2--
570.BPPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
571.BPPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-FYTO, B-RL, B-ZEIAFprohlížet0 / 2--
572.DisPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Maxianová, A.
573.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
574.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFprohlížet0 / 2--
575.DPPolymorfismus genu CYB5 ve vztahu k hladině androstenonu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
576.DPPolymorfismus genu CYP2E1 ve vztahu k hladině skatolu a androstenonu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
577.BPPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 1--
578.DPPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
579.BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
580.BPPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
581.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
582.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
583.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
584.DPPorovnání výsledků použitých softwaru při vyhodnocení ztráty půdy vodní erozí ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
585.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
586.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 2--
587.BPPosouzení stimulačního vlivu přípravku Bionur na růst pšenice oziméCerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
588.DisPPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFprohlížet0 / ----
589.BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
590.DPPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet1 / 1 Sapoušek, A.
591.DisPPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
592.DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / ----
593.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / 2--
594.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / 2--
595.DPPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / -- Štefánik, M.
596.DisPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOAFprohlížet1 / -- Roztočilová, A.
597.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFprohlížet1 / 2 Luskač, J.
598.BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
599.BPProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
600.BPProblematika plevelů v ekologickém zemědělstvíWinkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)AFprohlížet3 / -- Kovalenko, I.
Staněk, M.
Ignácová, K.
601.DisPProdukce CO2 v půdě lesních ekosystémůŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFprohlížet0 / ----
602.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
603.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
604.BPProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
605.BPProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet1 / 1 Minařík, J.
606.BPProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet1 / 1 Drobílek, J.
607.DPProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet2 / 4 Svitková, K.
Drobílková, K.
608.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
609.BPProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
610.DisPProstorová vizualizace struktury povrchu Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
611.DisPProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
612.DisPProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
613.DisPProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
614.BPProtiexplozivní pojistky - konstrukce, užití, trendyTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFprohlížet0 / ----
615.BPProvozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
616.BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
617.DisPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet1 / -- Pospíšil, J.
618.BPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)AFprohlížet0 / 2--
619.DPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)AFprohlížet0 / 2--
620.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
621.BPPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 3--
622.DisPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
623.DPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
624.BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
625.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
626.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet1 / 2 Gross, P.
627.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
628.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
629.BPPtáci ve městěLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
630.BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
631.DisPPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-OHAFprohlížet0 / ----
632.BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet1 / -- Vrána, O.
633.BPRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
634.BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
635.BPRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFprohlížet0 / 1--
636.DPRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFprohlížet0 / 1--
637.BPRecyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO, B-ZSB-TO-OH, B-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
638.BPRedoxní signalizace a její role v růstu rostlinČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
639.DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 1--
640.DisPRegulace kotlů na biomasuFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
641.DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet1 / -- Maco, R.
642.DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet1 / -- Dufková, R.
643.DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet0 / ----
644.BPRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 1--
645.BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
646.DPReologické vlastnosti jogurtuKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
647.DPReologické vlastnosti kečupuKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
648.DPReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
649.BPReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
650.DPReologické vlastnosti rostlinného olejeKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
651.DPReologické vlastnosti smetanyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
652.DPReologické vlastnosti včelího meduKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)AFprohlížet0 / 2--
653.DPReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / ----
654.DisPReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
655.BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
656.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet1 / 1 Rantová, B.
657.BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
658.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
659.DisPRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-EOP, D-FYTOAFprohlížet0 / ----
660.DPRezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFprohlížet0 / 2--
661.DPRezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidůmPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTO, N-RLN-FYTO-BR, N-RL-RLAFprohlížet0 / 2--
662.BPRobotizované dojeníFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
663.DisPRobotizované dojení Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / ----
664.BPRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Zynych, A.
665.BPRole peroxidu vodíku v interakci signálních drah světla a rostlinného hormonu cytokininuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
666.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
667.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Smutný, R.
668.BPRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
669.DPRovnovážné vlhkosti a vodní aktivity sýrů v režimu skladovacích teplotŠtencl, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 2--
670.BPRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / ----
671.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / ----
672.DisPRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
673.DPRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
674.DisPRozlišení psem věku a pohlaví osobŘezáč, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
675.BPRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
676.BPRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
677.BPRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet1 / 1 Kinc, Z.
678.DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / ----
679.BPRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 3--
680.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
681.DPŘídicí systémy zpracovatelských technologiíKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFprohlížet0 / ----
682.DPŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFprohlížet0 / ----
683.DPŘízení pohonů s asynchronními motoryKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFprohlížet0 / ----
684.DisPŘízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet1 / -- Nejtek, V.
685.BPŘízení robotuKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / 3--
686.DPSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 5--
687.BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 5--
688.DisPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFprohlížet0 / ----
689.BPSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
690.BPSenzory chemických veličinKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUprohlížet0 / ----
691.BPSenzory mechanických veličinKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUprohlížet0 / ----
692.BPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
693.DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
694.BPSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet1 / 1 Kuděla, M.
695.BPSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
696.DPSimulace tepelně-technických dějůKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSAFprohlížet0 / ----
697.BPSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 3--
698.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
699.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Zourková, A.
700.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Petláková, K.
701.BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / 5--
702.ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
703.BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
704.BPSledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / ----
705.BPSledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)AFprohlížet0 / 1--
706.BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
707.DisPSledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavcůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
708.DPSledování vlivu biologických činitelů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
709.BPSledování vlivu stresových faktorů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 1 Balaščáková, V.
710.BPSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
711.BPSnímače neelektrických veličinŠkyřík, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
712.BPSnímače teplotyKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-IIMENDELUprohlížet0 / ----
713.BPSnímače tlakuKukla, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
714.BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
715.DPSociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkc튝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
716.BPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 2--
717.DPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 2--
718.BPSolární systémy v ČRFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
719.BPSolární systémy ve světěFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
720.BPSoučasný rozvoj konstrukce valivých ložisekČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet1 / 1 Ševčík, N.
721.BPSoučasný rozvoj konstrukce valivých ložisekČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet1 / 1 Babáček, Z.
722.DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
723.BPSpeciace rtuti v ředkvi seté (Raphanus sativus ) pěstované na kontaminované půděPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
724.BPSpeciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výrobyHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 1--
725.DPSpektrální charakteristiky porostu obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
726.DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)AFprohlížet0 / 1--
727.DPSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet1 / 1 Švecová, V.
728.BPSrovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
729.DPSrovnání povrchového odtoku z travních porostů a plodin na orné půdě ve vegetačním obdobíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
730.DPSrovnání povrchového odtoku z travních porostů a z orné půdy v zimním obdobíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
731.BPSrovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 1--
732.DPSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
733.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
734.BPStabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
735.BPStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
736.BPStanovení a význam sloučenin fosforuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFprohlížet0 / ----
737.DPStanovení degradace automobilového motorového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
738.DPStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
739.DPStanovení degradace hydraulického olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
740.DPStanovení degradace motocyklového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
741.DPStanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
742.DPStanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
743.DPStanovení degradace převodového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)AFprohlížet0 / 2--
744.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
745.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----