Přehled vypsaných témat - Agronomická fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramObor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
BP
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
3.DisPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
4.BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DPAktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Smetanová, S.
6.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
8.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
12.
DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AFPodrobnosti tématu
1 / --
16.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DPAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BP
Analýza sil působící na automobilÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu1 / -- Bednář, Š.
22.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
23.BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.
BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
25.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
26.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu
1 / --
31.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti tématu
1 / 3
Přichystal, L.
33.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
35.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Meitner, J.
36.
BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
37.
BPAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
39.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
40.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
42.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Chodáková, K.
44.
BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
45.
DP
Antioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
46.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
47.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
48.BPAplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABY
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DisP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Lošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
53.DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
54.
DisPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.DisP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu2 / --
56.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.
DP
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAFPodrobnosti tématu0 / 2
--
59.DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Kebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
60.
DP
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-ADAFPodrobnosti tématu0 / 1
--
61.
BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
62.
BPBezpečnost tlakových zásobníků
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DisP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Lošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
65.
DP
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
66.
BP
Bilance ploch golfových trávníků v České Republice
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-AGB
B-AGB-VS
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
67.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
69.DP
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářství
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trlidová, A.
70.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
72.
BP
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
BP
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
76.
DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-FAFPodrobnosti tématu0 / --
--
77.
BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
78.
DP
Biologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninu
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
79.
BP
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativa
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Františová, G.
80.
DisP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
81.
BP
Biologicky aktivní látky v meduÚstav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
82.
BP
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
83.DPBiologicky aktivní látky v medu
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
84.BP
Biologicky šetrné oleje a maziva
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
85.
BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
86.
DisP
Bobr evropský v agrární krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBBAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
BP
Cestovní ruch v zemědělské krajině
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.BP
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DP
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DisP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DisP
Cultural tourism and its potential
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Černovická terasa - krajina a člověk
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DisP
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu0 / ----
97.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
98.
BP
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.DisPDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
101.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
BP
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Holzmannová, K.
103.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
DPDetekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikaceÚstav biologie rostlin (AF)N-FYTO
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-FYTO-F
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
105.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
106.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
107.
DP
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
108.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
109.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
110.
BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
DisP
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany.
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.
DP
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TPN-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
113.DPDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
114.DP
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
115.
DPDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
116.
BP
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
117.BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Laštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
118.
DPDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
119.
DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
120.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti tématu
3 / --
121.DisP
Dle výběru studenta
Sládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
122.
DisP
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
123.
DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
124.
DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kozdas, T.
126.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2--
127.BPDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBBAF
Podrobnosti tématu
1 / 1
128.
BPDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.DP
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28S
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
BP
Druhové složení vegetace na železnici
Winkler, J.Ústav biologie rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
BP
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu2 / --
133.
BP
Družicové lokalizační systémy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
DisP
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
135.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice ozimé
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
136.BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
138.
BP
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DP
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
140.DisP
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
DP
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
142.
BP
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
143.
DisP
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
144.
DP
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
146.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
147.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikace
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 5
--
149.
DP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
150.DPEkologie "polních" druhů motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 5--
151.
DisP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.
DisP
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
153.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu
2 / 5
Zaoralová, N.
Strnadová, E.
155.
DisP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
156.
DP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
157.
DP
Ekologizace v zemědělství - případová studie
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
158.BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
DisP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DP
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselin
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 5--
162.DisPElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu1 / --
163.
DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
164.DPElektronické mýtnéPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
165.
DisP
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.
DisP
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.BP
Eliminace hluku strojů v provozu
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
BP
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DisP
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.
BP
Energetická náročnost budovJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.BP
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / --
--
172.DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
173.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
174.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-ALEAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
175.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
176.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
177.DisP
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Mikušová, D.
178.
DP
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a měst
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
179.
DPEnvironmentální suchoStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
180.
BP
Environmentální suchoStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
181.
BP
Epigenetika u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.DP
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismus
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
BP
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-AGB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
184.
BP
Exogenní organická hmota
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.DisP
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DP
Exprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachu
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.BPExtrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
189.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
190.
DisPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
191.DPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
DisPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
193.DPFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
194.
DP
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
196.
DisP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
197.DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.DisPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
199.BPFlóra a vegetace vybraných rašelinišť
Ústav biologie rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.DisPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.
DisP
Free topicÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-GAB
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
203.
BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
204.
DisPFusariózy ječmene Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
205.DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
207.
DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DisPFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
209.DP
Fyzikální vlastnosti paliv a biopaliv
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
210.
DP
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
211.
BP
Genetické markery pro kvalitu vepřového masa
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
212.BP
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Ehrenbergerová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
BP
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.
DisP
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Stehnová, E.
215.
BP
HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.DP
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Knot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
217.
BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
218.BPHodnocení aberace půdy vybraného katastru
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
219.
DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
220.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
221.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
222.
BP
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
223.
DP
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
224.BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
225.
DP
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RL
N-RL-RL
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
226.DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.
DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
229.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
230.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
231.BPHodnocení genetické diverzity u koní
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
232.
DisP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.
DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
234.DPHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
235.DP
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
236.DP
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Procházka, V.
237.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
238.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
239.
BP
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
240.DP
Hodnocení kvality svarových spojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
241.
DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DisP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
243.DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
244.
DP
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / ----
247.
DisP
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
248.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
249.
DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
250.
DisP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu1 / --
251.
BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
252.
DisP
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
253.
DisP
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
254.DisPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
255.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokalityÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
256.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
257.
DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
258.
DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.
DisP
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
260.
DP
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
261.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-ZEI
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
262.DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
264.
DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
265.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
266.DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
267.
DP
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
268.
DisP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu1 / --
269.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
270.BP
Hydromechanické pohony traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
271.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouÚstav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TPAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.
BP
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
273.
DisP
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
274.
BP
Charakterizace rostlinného proteomuÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
B-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
275.
BP
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
276.
BP
Chemické a mineralogické složení různých typů půd
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
277.
BP
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 5--
278.
BP
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
279.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
281.
DisP
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Chládek, G.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.
BPChování pavouků pod antropogenním tlakemÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
283.
DP
Identifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u krav
Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.
DisP
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.DisPIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
286.
BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.DisP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
288.
DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
289.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
290.
BP
Identifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíku
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
291.BPImaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
292.BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
293.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
294.
BP
Indikátory kvality/zdraví půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
295.DisPIndustrial heritage in the Czech RepublicÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
296.
BP
Inertní odpad
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
297.DP
Inertní odpad
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
298.DisPInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
299.
DisP
Inovace technologie výroby masných výrobků
Jůzl, M.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Grossová, L.
300.DPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
301.BPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
302.
BP
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
303.DisP
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
CEITEC MENDELU (AF)
D-BOT
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
304.
DisP
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
305.
BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
306.
DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininůÚstav biologie rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
307.DisPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
308.
BP
Interaktivní animace v Maple I
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
309.BP
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
310.
BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
311.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
313.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
314.
BP
ISO-BUS
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.DP
Jakost vody vybraného toku
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 2
Hučíková, D.
317.BPJakost vody vybraného tokuÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 2
Pospíšilová, Z.
318.BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
319.
DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
320.
DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
321.
BP
Káva versus biologicky účinné látkyÚstav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TPAFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
322.
DP
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TPN-TP-JZP
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
323.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
324.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
Petříková, M.
325.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
326.
BP
Kombinovaná doprava
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
327.
DisP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
BP
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
329.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
330.
BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
331.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
332.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
333.
DisP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
334.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
335.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
336.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
337.
DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
338.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
339.
BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
340.BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
341.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
342.
BP
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGBB-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
344.
BP
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
345.BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
346.DisP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
347.
BPKvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
348.
DPKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TPAF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
349.
DP
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti tématu0 / 1
--
351.
BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
352.DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
353.
BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
355.DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
356.
BP
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
357.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
358.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
359.BP
Linky pro manipulaci s odpadem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.
BP
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-TPB-TP-TPAFPodrobnosti tématu0 / 1
--
361.DP
Magnetická levitace
Čermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
DP
Malé město jako středisko venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
363.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
364.
DP
Manipulace s materiálem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
365.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
366.DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
367.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
368.
DP
Matematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.
DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
370.
DisP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
371.
DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
372.BP
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Urbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
373.DP
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
374.
BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
375.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
376.
DisP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
377.
DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
378.
BP
Metody izolace DNA z potravin
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
379.BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
380.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
381.
BP
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
382.
BP
Metody pro detekci prionových proteinů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
383.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
384.
DP
Mezoklimatické poměry krajiny
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.DisP
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
386.
BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
387.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAF
Podrobnosti tématu
1 / --
388.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AFPodrobnosti tématu0 / ----
389.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
390.
BP
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
393.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
394.
DisP
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
395.
BP
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
396.
BP
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
397.
DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
398.
BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
399.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
400.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
401.
BP
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hanzlíčková, L.
402.
BP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
403.
DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
404.
BP
Model intraperitoneální aplikace myši
Sládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
405.
BP
Model intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
406.BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-ZOOB-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
407.
BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
408.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
410.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
411.
DisP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / --
--
412.
DisPModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
413.
DisPModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
414.DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
415.
DisP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
416.
BPModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
417.
DP
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
418.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práce
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
419.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
420.
DisP
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFRAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
421.
DisP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
422.
DisP
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
423.
DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
424.DPMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZBAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
426.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
427.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
428.
DP
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
BP
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
430.
DisP
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu1 / --
431.BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Oppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
432.
BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu2 / 2
433.
BP
Monitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
434.
BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
435.DisP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
436.DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
437.
BP
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
438.
DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1
439.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
440.
DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
441.DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
442.
DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
443.DisPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZMAFPodrobnosti tématu0 / --
--
444.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu
1 / --
Strnad, V.
445.
DP
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuÚstav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kapołková, K.
446.
BP
Možnosti využití čekanky obecné pro pícní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Ston, M.
447.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
448.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
449.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Lukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
450.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
451.DisPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
452.
BP
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Ústav technologie potravin (AF)B-TP
B-TP-TP
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
453.BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
454.
BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.
BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
456.BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
457.DPMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TPAF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
458.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
459.
DisPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
460.
DP
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
461.
BP
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
462.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
463.
BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
464.BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
465.BP
Nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomi
Oppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Chlup, D.
466.
DisP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Košarišťanová, L.
467.
DP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Šmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
468.BP
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kurcová, J.
469.
DisP
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
470.
DP
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
471.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
472.BPNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
473.DisP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TOAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
474.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Fukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
475.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
476.
DP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
477.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
478.
DP
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
479.
DisP
Návrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
4 / --
Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
480.
BPNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
481.
DP
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dubšík, M.
482.
DisP
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
483.DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
484.
BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
485.
BP
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
486.
BP
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
487.BP
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.
Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
488.
BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
489.
DP
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
490.
BP
Nová úloha moderních zoologických zahradÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
491.
DP
Nové formy cestovního ruchu - případová studie
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
492.
BP
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
493.BPNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
494.
BP
Nové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
495.
BPNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
496.BP
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3 Večeřa, R.
497.
BPNové trendy v plastických mazivechÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
498.BPNové trendy v převodových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
499.BP
Nové trendy v tuhých mazivech
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
500.DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
501.
DP
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
N-FYTO
N-RL
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-RL-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
502.
BP
Obnova narušené krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
503.DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
504.DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / ----
505.
BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
506.
DisP
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
507.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
508.BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
509.
BP
ochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
510.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
511.
BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
512.DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
513.
BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
514.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Die, T.
515.DisP
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
516.
BP
Omická analýza v prostoru
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
517.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
518.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
519.DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
520.
DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
521.
DisPOptimalizace časování ventilů zážehového motoru
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
522.DisP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
523.
DisPOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / --
--
524.BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu1 / 1 Koudelková, Ž.
525.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Michálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
526.
DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůÚstav chemie a biochemie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tymchenko, V.
527.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
528.DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Sobotka, P.
529.
BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
530.
BP
Organizace provedení technické kontroly
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
531.
BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
532.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
533.
BP
Palivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
534.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
535.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
536.
DP
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
537.
DP
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
538.
DisP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
539.DisP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Rotreklová, E.
540.BP
Patogeny obilnin
Pokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
541.
DisPPatogeny orchidejí a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
542.
DisPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
543.DisPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
544.BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
545.
DisP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AFPodrobnosti tématu
2 / --
Nováková, E.
Bartíková, M.
546.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 4--
547.
BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
548.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.
BP
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
550.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
551.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
552.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
553.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
554.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
555.DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
556.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
557.BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
558.
DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
559.
DisPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
AFPodrobnosti tématu
1 / --
560.
BP
Plasty v odpadních vodáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
561.DisPPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Šourková, M.
562.
BP
Podpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
563.BP
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
564.
BP
Podvozky samojízdných strojů
Červinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
565.
BP
Podzemní biomasa travních porostůHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
566.BP
Podzimní hnojení řepky ozimé
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
567.DisPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu1 / --
568.
DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
569.DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS-MT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
570.
BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DP
Polymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
572.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
573.
BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
574.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
575.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
576.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
577.
BPPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
578.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
579.
DP
Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
580.DPPosouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
581.DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOOD-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
582.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
583.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
584.
DisP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
585.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
586.
DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
587.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
588.
DP
Potencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
589.
BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
590.
DisP
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
591.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
592.
BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
593.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
594.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
595.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
596.DP
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
597.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
598.
BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
599.BPProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
600.
DP
Proměny české kulturní krajiny.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
2 / 4
Pecková, N.
Mádr, L.
601.DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
602.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
603.
DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
604.
DisP
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
605.
DisPProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
606.
BPProvozní brzdy motorových vozidel.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
607.
BP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
608.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
609.
BP
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
610.
DisP
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFPodrobnosti tématu1 / -- Pospíšil, J.
611.BP
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
612.
DPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
613.DPPřenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrodÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
614.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
615.BP
Přihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
616.
BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
617.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
618.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
619.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
620.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Kumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
621.
BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
622.
BP
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
623.DisP
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OH
AFPodrobnosti tématu0 / ----
624.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu1 / --
625.
DP
Reakce rostlin na environmentální stres
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
626.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
627.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 3
628.
BP
Recyklace fotovoltaických panelůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
629.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
630.BP
Recyklace textilu
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
631.
DP
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-RV
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
632.DisP
Regulace kotlů na biomasu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
633.DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPD-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Maco, R.
634.
DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
635.
DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZMAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
636.
BP
Regulační hydraulika traktorůŠmerda, T.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
637.
BP
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
638.
DPReologické vlastnosti jogurtuÚstav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
639.
DP
Reologické vlastnosti kečupu
Kumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
640.
DPReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
641.
BP
Reologické vlastnosti moravských vínÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
642.
DP
Reologické vlastnosti rostlinného olejeÚstav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
643.
DP
Reologické vlastnosti smetany
Kumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
644.
DP
Reologické vlastnosti včelího medu
Ústav technologie potravin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
645.
DPReologické vlastnosti včelího medu.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
646.
DisP
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPOD-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
647.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
648.
DP
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
649.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
650.
DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
651.
DisP
Retrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČR
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-EOP</