Summary of topics offered - Faculty of AgriSciences


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 2--
2.BT Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 5--
3.BTAcidifikace vodních ploch v ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / ----
4.DisTAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
5.DisTAktivní cílení nanokonstruktů s cílem zmírnění nežádoucích účinků chemoterapieAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Charousová, M.
6.BTAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)ILEDetails of topic0 / ----
7.DisTAktuální problémy využití ev. zneškodnění produktů kafilérií Groda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Chovanec, J.
8.BTAkumulace Hg, Cd a Pb v kořenové zeleniněPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / ----
9.DTAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
10.BTAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
11.DisTAlgoritmy pro segmentaci obrazuBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
12.DisTAlternativní paliva a jejich vliv na parametry motoruHavlíček, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
13.DisTAlternativní zdroje energieHavlíček, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
14.DTAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 2--
15.DisTAnalýza bioplynových transformací Groda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Šotnar, M.
16.DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
17.DTAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 3--
18.DisTAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
19.DisTAnalýza energetických procesů v OH pomocí termovizních metod Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
20.DisTAnalýza energetických procesů v zemědělství pomocí termovizních metod Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
21.DisTAnalýza energetických procesů v potravinářství pomocí termovizních metod Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
22.DisTAnalýza environmentálního rizika potenciálních zdrojů znečištění na bázi geoinformačních technologiíMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTFADetails of topic1 / -- Rouš, R.
23.DTAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic1 / 1 Steinerová, K.
24.BTAnalýza fotovoltaických článkůKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASFADetails of topic0 / ----
25.DTAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
26.DTAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
27.BTAnalýza informačních nástrojů ochrany životního prostředíKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
28.DisTAnalýza kapacit a technologií pro materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů v území (např. kraj) Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
29.DisTAnalýza metod energetických auditů výroby a užití bioplynu Groda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
30.BTAnalýza moderních technologií ekologického kompostováníGroda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
31.DisTAnalýza možností modifikace agrosystémů podle nových dotačních pravidelKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPFADetails of topic0 / ----
32.DisTAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Smutný, L.
33.DTAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS, C-WTC-AS-AE, C-WT-WTMMENDELUDetails of topic1 / 1 Hlavsová, B.
34.DisTAnalýza opatření pro zvýšení efektivnosti šlechtitelského programu u českého strakatého skotuKučera, J.Department of Animal Breeding (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
35.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBC-WB-WBMFADetails of topic0 / 2--
36.BTAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 2--
37.BTAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)MENDELUDetails of topic1 / 5 Kadlčíková, V.
38.BTAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
39.BTAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 5--
40.DisTAnalýza synergických efektů bioplynových transformací Groda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
41.DTAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB, C-WTC-WB-WBM, C-WT-WTMFADetails of topic0 / 2--
42.DTAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
43.DisTAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
44.DTAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
45.DisTAnalýza variant parametrů a řídicích veličin bioplynových stanicMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTFADetails of topic0 / ----
46.DTAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
47.DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
48.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS, B-WTB-AS-AE, B-WT-WMMENDELUDetails of topic1 / 1 Pleskačová, K.
49.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS, B-WTB-AS-AE, B-WT-WMMENDELUDetails of topic4 / 3 Timofeeva, A.
Blechová, E.
Přichystal, L.
Vítková, M.
50.DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 1--
51.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
52.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic1 / -- Meitner, J.
53.BTAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
54.BTAnalýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1Kiran, N. S.CEITEC MENDELU (FA)FADetails of topic0 / ----
55.BTAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
56.BTAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
57.BTAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic1 / 1 Novotná, K.
58.DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
59.DisTAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTFADetails of topic0 / ----
60.DisTAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic1 / -- Chodáková, K.
61.BTAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 3--
62.DTAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 3--
63.BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 3--
64.BTAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 2--
65.DTAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AGEC-AGE-ABUFADetails of topic0 / 1--
66.DisTAplikace akustické emise v procesním výzkumu Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
67.DTAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 2--
68.DisTAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPFADetails of topic0 / ----
69.DTAplikace finálních úprav pro ošetření karoseriíČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-TZEIC-TZEI-TZEIILEDetails of topic0 / 1--
70.DisTAplikace pokročilých statistických metod na časové řady toků látek a energie ve vybraných typech ekosystémůŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
71.DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
72.DisTAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic1 / -- Kašpar, V.
73.DTAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
74.DTAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 2--
75.DTAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
76.DisTBezkontaktní měření vibrací a provozních tvarů kmitů pomocí analýzy obrazuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic0 / ----
77.BTBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIBB-TEIB-TEIBILEDetails of topic0 / 2--
78.BTBezpečnost skladování kapalných látek v atmosférických zásobnícíchTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS, B-WTB-AS-AM, B-WT-WMFADetails of topic0 / ----
79.DisTBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABC, D-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
80.DisTBilance energie, živin a organické hmoty při alternativním využívání fytomasyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
81.DTBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
82.DTBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
83.BTBilance ploch fotbalových trávníků v Jihomoravském krajiHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AGBB-AGB-GAFADetails of topic0 / 1--
84.BTBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AGBB-AGB-GAFADetails of topic0 / 1--
85.BTBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AGBB-AGB-GAFADetails of topic0 / 1--
86.BTBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
87.BTBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
88.DTBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic1 / 1 Trlidová, A.
89.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
90.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / ----
91.BTBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
92.BTBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / ----
93.DTBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
94.DTBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)C-PPC-PP-PPFADetails of topic0 / ----
95.DisTBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
96.DTBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 2--
97.BTBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
98.DisTBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
99.BTBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 3--
100.BTBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 1--
101.DTBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 2--
102.BTBiologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic1 / 3 Starý, J.
103.DisTBiouhel jako alternativa zpracování biologicky rozložitelného odpadu a možnosti jeho využití v zemědělstvíZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic2 / -- Svoboda, Z.
Dvořáčková, H.
104.DisTBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPFADetails of topic0 / ----
105.BTBudoucnost biopotravin a regionálních produktů v České republiceŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic1 / 1 Shanavaz, P.
106.BTCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
107.DTCílená doprava platinových cytostatik pro snížení jejich nespecifické toxicityDostálová, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1 Pacurová, M.
108.BTCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Lávičková, M.
109.DTCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
110.DisTCrispr/Cas9 systém pro jednobuněčné řasyAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
111.BTČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic0 / 1--
112.DisTČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
113.DTČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / ----
114.DisTČištění odpadních vod vč. hygienizace kalů Groda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
115.BTDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 2--
116.BTDatabáze energetických ekvivalentů pěstebních opatření a vstupů požívaných při pěstování polních plodinKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
117.DisTDegradace provozních olejů v zemědělské techniceKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 3--
118.BTDegradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporiumVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 1--
119.BTDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
120.BTDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 2--
121.DTDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 2--
122.DTDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
123.DTDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
124.DTDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
125.BTDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 1--
126.DisTDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic0 / ----
127.DTDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
128.DTDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 3--
129.DTDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
130.DTDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
131.DTDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
132.DisTDizertační práce na volné témaKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APFADetails of topic1 / -- Poštulková, E.
133.DisTDizertační práce na volné témaKopp, R.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic2 / -- Chmelický, P.
Kosour, D.
134.DisTDle návrhu studentaBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic0 / ----
135.DisTDle výběru studentaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-AMG, D-AP-GAP, D-AP-SAPFADetails of topic0 / 5--
136.DTDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
137.DTDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
138.BTDopravní telematikaPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIBILEDetails of topic1 / 2 Buchta, P.
139.BTDopravní telematikaPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
140.BTDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Skácel, J.
141.BTDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
142.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
143.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
144.DTDruhová pestrost plevelů v podmínkách ekologického zemědělstvíWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Kosík, P.
Černý, M.
145.BTDruhové složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnamiWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Kováčiková, M.
Robenek, J.
146.BTDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Hotárek, M.
Kubinová, L.
Zimová, N.
147.BTDruhové složení vegetace ve městech a na městských komunikacíchWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Brychnačová, S.
Mugutdinov, A.
148.BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic2 / -- Fila, J.
Řičica, T.
149.BTDružicové lokalizační systémyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)ILEDetails of topic0 / 1--
150.BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB, B-AGE, B-PPRB-AGB-GA, B-AGB-PB, B-AGB-PP, B-AGE-ABU, B-PPR-PPRFADetails of topic0 / 1--
151.BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB, B-AGE, B-PPRB-AGB-GA, B-AGB-PB, B-AGB-PP, B-AGE-ABU, B-PPR-PPRFADetails of topic0 / 1--
152.BTDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic1 / 2 Doležalová, P.
153.DisTDůsledky vodní eroze pro pohyb vody v půděJandák, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
154.BTDutinová fauna - co nám žije v dutinách na stromechHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 3--
155.BTDutinová fauna - co nám žije v dutinách na stromechHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FFWTDetails of topic0 / 3--
156.DisTDůvody a cesty vnosu nebezpečných odpadů do komunálních odpadů Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
157.BTDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB, B-ASB-AGB-GA, B-AGB-PP, B-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
158.DTDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
159.DisTDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPFADetails of topic1 / -- Hábová, M.
160.DTDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 1--
161.BTDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGBB-AGB-GA, B-AGB-PPFADetails of topic0 / ----
162.DTEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
163.DisTEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
164.BTEfektivnost různých technologií získávání energie z fytomasyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
165.BTEkologické hodnocení územ튝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic1 / 1 Štecová, L.
166.DTEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE, C-AS-AE, C-AS-RDFADetails of topic0 / 1--
167.DisTEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-LANDFFWTDetails of topic0 / ----
168.DisTEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP, D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
169.BTEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 1--
170.BTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic1 / 5 Strnadová, E.
171.DisTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPFADetails of topic0 / ----
172.DTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 3--
173.DTEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
174.BTEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic1 / -- Doležalová, Š.
175.DisTElectrochemical detection of heavy metals in cropsAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
176.DTElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic1 / 5 Vaňová, V.
177.DTElektrochemická DNA microarray jako nástroj pro sledování maligního potenciálu buněkHeger, Z.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
178.DTElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / ----
179.DTElektronické mýtnéPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASMENDELUDetails of topic0 / ----
180.DisTElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
181.DisTElektronický řídicí systém pro správu napájení systémů vozidelČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
182.BTEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Moravčík, O.
183.BTEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
184.DisTEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
185.BTEnergetická náročnost budovJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 1--
186.DisTEnergetické toky ve vybraném objektu zemědělsko-potravinářského komplexu Štencl, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
187.BTEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
188.DTEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / ----
189.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
190.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
191.DisTEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPFADetails of topic1 / -- Mikušová, D.
192.DTEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
193.DTEnvironmentální suchoStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
194.BTEnvironmentální suchoStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
195.BTEpigenetika u zvířatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
196.DTErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
197.DisTEvaluace řídicích veličin biotechnologických procesůMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTFADetails of topic1 / -- Klein, R.
198.BTExcesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-AGBFADetails of topic0 / 2--
199.BTExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
200.BTExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
201.DTExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
202.DisTExternality vyjádřené kvalitou zemědělské půdyPokorný, E.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
203.DisTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
204.DTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
205.DisTFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic0 / ----
206.DTFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
207.DTFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
208.BTFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
209.DisTFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
210.DTFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASMENDELUDetails of topic0 / 1--
211.DisTFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP, D-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
212.BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
213.DTFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / ----
214.DisTFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
215.DisTFusariózy ječmene Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMFADetails of topic0 / ----
216.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
217.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
218.DisTFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS, D-FTED-AS-ATM, D-FTE-PAPFADetails of topic0 / 3--
219.DisTFyzikální podstata procesu větrné erozeKozlovsky Dufková, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
220.DTFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic1 / 3 Vodák, M.
221.DisTGenetická diverzita a struktura populací hospodářských zvířat Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-AMGFADetails of topic0 / ----
222.BTGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)FADetails of topic0 / ----
223.BTGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-ASFADetails of topic0 / 1--
224.BTGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)FADetails of topic0 / 1--
225.DisTGrafenoxidové nanočastice v kombinaci s komplexy pro cílený transportKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
226.DisTGrafenoxidové nanočastice v kombinaci s komplexy pro cílený transportKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHEFADetails of topic0 / 2--
227.DisTHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPFADetails of topic1 / -- Stehnová, E.
228.BTHMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
229.DTHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
230.BTHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
231.BTHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic1 / -- Štulc, V.
232.DTHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
233.DisTHodnocení biodiverzity vybraného území jižní MoravyLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic3 / -- Štempáková, K.
Novotný, B.
Říha, M.
234.DisTHodnocení biochemických ukazatelů krve skotu s masnou užitkovostíPavlík, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic1 / -- Kovaříková, L.
235.DTHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
236.DTHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PMC-PM-PMFADetails of topic0 / ----
237.DTHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
238.DTHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic1 / 1 Šourková, M.
239.DTHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
240.DTHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
241.BTHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / ----
242.DisTHodnocení houbových patogenů a jejich sekundárních metabolitů u trav a jetelovinSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic0 / ----
243.DisTHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
244.DTHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
245.DTHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / ----
246.DisTHodnocení kvality a zdravotní bezpečnosti píce trav a jetelovinSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PPFADetails of topic0 / ----
247.DTHodnocení kvality brambor pro potravinářské využitíHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
248.DTHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
249.BTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
250.DTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
251.BTHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic1 / 1 Hudcová, K.
252.DTHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic1 / -- Kubín, T.
253.DisTHodnocení nových šlechtitelských materiálů ječmene jarního z hlediska technologické kvality Ehrenbergerová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic1 / -- Mikyška, A.
254.DTHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
255.DisTHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM, D-AS-TAMFADetails of topic0 / ----
256.DTHodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PPC-PP-PPFADetails of topic0 / ----
257.DTHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic1 / 1 Vašátková, M.
258.DTHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic1 / 1 Valigurová, J.
259.BTHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
260.DisTHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Poláková, N.
261.DTHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
262.BTHodnocení semenářských znaků ostropestřce mariánskéhoPluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 1--
263.DisTHodnocení stavu porostů obilnin jejich spektrálními charakteristikami a tvorba agronomických doporučení pro lokálně cílené hospodařeníKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
264.DTHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 2--
265.DisTHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic1 / -- Mezera, J.
266.BTHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AGBFADetails of topic0 / ----
267.DisTHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic0 / ----
268.DisTHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic1 / -- Prokešová, L.
269.DTHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
270.DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
271.DTHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
272.DisTHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PPFADetails of topic1 / -- Kvasnovský, M.
273.DTHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
274.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
275.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic1 / 1 Fialová, Z.
276.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
277.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic1 / -- Vaňková, N.
278.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
279.DisTHodnocení vlivu tangenciálního napětí v povlaku na jeho životnostČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
280.DTHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
281.DTHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)M-AEM-AE-APFADetails of topic0 / 1--
282.DisTHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic1 / -- Dokulilová, M.
283.BTHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic1 / 1 Šeríková, M.
284.BTHydromechanické pohony traktorůBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
285.DTHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
286.DisTCharakteristika bovinních dendritických buněkSláma, P.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic2 / -- Kharkevich, K.
Kratochvílová, L.
287.BTCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
288.DisTCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPFADetails of topic0 / ----
289.BTCharakterizace genu MC1R u různých druhů živočichůUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AB, B-AGBB-AB-AB, B-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
290.DisTCharakterizace miRNAs u jednobuněčné řasy Scenedesmus quadricaudaAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
291.BTCharakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB, B-PPRB-AGB-MBB, B-AGB-PB, B-PPR-PPRFADetails of topic1 / 1 Petrová, S.
292.BTChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic1 / 2 Matoušek, J.
293.BTChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
294.BTChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / ----
295.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
296.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
297.BTChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 5--
298.DisTIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM, D-AS-TAMFADetails of topic0 / ----
299.BTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 2--
300.DisTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPFADetails of topic0 / ----
301.DTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 2--
302.DTIdentifikace patogenních bakterií u selat po odstavuŠmerková, K.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic3 / 3 Švoncová, A.
Rakušan, D.
Valentová, Š.
303.BTIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 5--
304.BTIdentifikace silic u vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlinPluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic1 / 3 Čípková, T.
305.BTIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 2--
306.BTImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 1--
307.BTIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
308.DisTIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AEL, D-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
309.DisTInhibiční účinky toxických kovů na aktivitu mikroorganismů v technologiích odpadních vodVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Dokulilová, T.
310.DisTInovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícninSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic0 / ----
311.DisTInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.CEITEC MENDELU (FA)D-BOTFADetails of topic0 / ----
312.DisTInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
313.BTInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
314.BTInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FFWTDetails of topic0 / ----
315.BTInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / ----
316.DisTInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
317.BTInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
318.BTInteraktivní animace v Maple IIBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
319.BTInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
320.DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
321.DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
322.BTISO-BUSČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
323.DisTIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
324.DisTIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
325.BTIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 1--
326.DTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 2--
327.BTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic1 / 2 Pospíšilová, Z.
328.BTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic1 / 2 Kasperová, K.
329.DTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic2 / 2 Sedlář, J.
Kunze, D.
330.DTKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 3--
331.BTKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 3--
332.DTKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 3--
333.BTKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
334.DTKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
335.BTKlíčení rostlin - co vše ještě neznáme?Černý, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB, B-PPRB-AGB-MBB, B-AGB-PB, B-AGB-PP, B-PPR-PPRFADetails of topic0 / 2--
336.BTKombinovaná dopravaSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
337.DisTKomplexní chemicko-mineralogická analýza vstupních surovin bioplynových stanicVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic3 / -- Kobzová, E.
Novotná, J.
Sukačová, K.
338.BTKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
339.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
340.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
341.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic1 / 1 Mikešová, A.
342.DTKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic1 / 1 Hubová, P.
343.DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
344.BTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
345.BTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
346.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
347.DTKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
348.BTKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
349.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
350.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
351.DisTKonzervace bílkovinno-sacharidového krmiva AMYGOLDDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
352.DisTKořenová a mimokořenová aplikace hořčíku ve výživě révy vinné Hlušek, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
353.DisTKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AEL, D-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
354.BTKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-FT, B-PPFADetails of topic0 / 2--
355.BTKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
356.DisTKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
357.BTKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
358.BTKvalita obalového sklaŠtencl, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 1--
359.DTKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
360.DisTKvalita postřikovacího spektra (velikosti kapek) u postřkovačůČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASFADetails of topic0 / ----
361.DTKvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PMC-PM-PMFADetails of topic0 / 1--
362.BTKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
363.DTKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
364.BTLaboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
365.BTLaboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformaceGroda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
366.DTLaboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformaceGroda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
367.BTLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 2--
368.BTLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 2--
369.BTLihovarnické výpalky, možnosti zpracování a využitíVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic2 / -- Pavliňák, A.
Tejchmanová, P.
370.BTLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic1 / 2 Suchý, P.
371.DTLinky pro manipulaci s odpadem a pro třídění odpadůFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic2 / -- Stojaspalová, Ž.
Konečný, L.
372.DisTMakrostrukturální změny antropogenně zhutnělých půd Pokorný, E.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic1 / -- Hammerová, A.
373.DTMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASMENDELUDetails of topic0 / ----
374.BTManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
375.DTManagement rizika zemědělské technikyMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFADetails of topic0 / 2--
376.BTManagement vodního hospodářství ve vybrané obciHubačíková, V.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic4 / 5 Pšenica, A.
Laštovičková, J.
Bezrouková, D.
Dvořáková, M.
377.DTManipulace s materiálemPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
378.DTMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 2--
379.DTMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
380.DisTMatematické modelování kinematiky a dynamiky vybraných mechanizmů Bartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
381.DisTMatematické modelování prostorových objektů Bartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
382.DisTMatematicky model kinematickych a dynamickych vlastnosti kloubove jizdni soupravyBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
383.DisTMatematický model mechanismu řízení motorového vozidlaBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
384.DisTMatematický model strojního mechanismuBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
385.DTMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
386.BTMateriálové využití elektroodpaduKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTFADetails of topic0 / ----
387.DTMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
388.DTMěření a analýza tepelných ztrátKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS, M-ASC-AS-TM, M-AS-AMATMENDELUDetails of topic0 / 2--
389.DTMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
390.DTMěření hlukových emisí ve vybraném prostředíKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 2--
391.BTMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LPUFADetails of topic0 / 1--
392.DTMěření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředíKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 2--
393.BTMěření mikroklimatických podmínek na pracovištiTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / ----
394.DTMěření mikroklimatických podmínek na pracovištiTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-AM, C-AS-AT, C-AS-TMFADetails of topic0 / ----
395.DTMěření snímačů polohyKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-AT, C-AS-TMFADetails of topic0 / 2--
396.BTMěření tangenciálního napětí u nátěrových systémůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMMENDELUDetails of topic0 / 2--
397.BTMěřicí systémy zpracovatelských technologiíKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-IIMENDELUDetails of topic0 / ----
398.DTMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)FADetails of topic1 / 1 Dobešová, M.
399.BTMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / ----
400.BTMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic0 / 1--
401.DisTMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
402.DisTMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic1 / -- Hlaváčová, M.
403.BTMetody hodnocení environmentálních rizikTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
404.BTMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)FADetails of topic1 / 1 Svobodová, N.
405.BTMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
406.BTMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 3--
407.BTMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic2 / 1 Ulver, M.
Procházka, V.
408.BTMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic1 / -- Vývoda, M.
409.BTMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
410.DTMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
411.DisTMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP, D-FTD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
412.BTMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
413.DisTMikrobiologické aspekty nanomateriálů využitelných při čištění a úpravě vody a vzduchuKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
414.DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic1 / -- Burdová, E.
415.DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
416.BTMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
417.BTMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
418.BTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
419.DTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
420.BTMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
421.DisTMinimalizační technologie zpracování půdy Procházková, B.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
422.DisTMinimalizační technologie zpracování půdy - technické zajištění, energetické a ekonomické hodnoceníProcházková, B.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
423.DTMinimalizační technologie zpracování půdy k jarnímu ječmeni a máku - využívání techniky a ekonomické hodnocení.Procházková, B.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
424.DTMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici a ozimé pšenici - využívání techniky a ekonomické hodnocení.Procházková, B.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
425.DTMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
426.BTMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic1 / -- Lokaj, L.
427.DisTMinimalizační technologie zpracování půdy k obilninám a ozimé řepceProcházková, B.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPFADetails of topic0 / ----
428.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
429.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 3--
430.BTMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic1 / 1 Hanzlíčková, L.
431.BTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 3--
432.DTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
433.BTModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Skočková, M.
434.BTModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic0 / 1--
435.BTModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic0 / 1--
436.BTModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Procházková, D.
437.DTModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
438.DTModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 5--
439.DTModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 5--
440.DTModelování dynamického systémuKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBFADetails of topic0 / ----
441.DisTModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
442.DisTModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic0 / ----
443.DisTModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS, D-FTED-AS-ATM, D-FTE-PAPFADetails of topic0 / 3--
444.DTModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 3--
445.DisTModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
446.BTModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic1 / -- Birgusová, E.
447.DTModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
448.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
449.DisTModerní technologie a technika kompostování Groda, B.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
450.BTModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
451.DTModulace povrchu nanočástic za účelem zvýšení jejich biokompatibilityDostálová, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1 Otáhalová, S.
452.DisTMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
453.DisTMolekulární genetika živočichů - volné témaKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-AMGFADetails of topic1 / -- Mifková, T.
454.DisTMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
455.DisTMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
456.DisTMolekulově imprintované polymery – univerzální platforma pro bioanalytické aplikaceAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Bezděková, J.
457.DTMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
458.DTMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1 Toufar, J.
459.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
460.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
461.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
462.DTMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
463.BTMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 1--
464.DisTMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic1 / -- Hudeček, P.
465.BTMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic4 / 2 Tihlařík, F.
Zalubilová, K.
Melicherčíková, P.
Lančová, M.
466.BTMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic0 / 2--
467.BTMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 2--
468.BTMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBB, B-AGB-PB, B-AGB-PPFADetails of topic1 / 1 Tekulová, V.
469.DisTMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
470.DTMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
471.BTMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
472.DTMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
473.BTMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic1 / 1 Odehnalová, J.
474.DTMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic1 / 4 Šebrle, J.
475.DTMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASFADetails of topic0 / ----
476.DisTMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic1 / -- Zigmundová, V.
477.DisTMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
478.BTMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
479.BTMožnosti využití šťávy ze zeleného ječmenePluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic1 / 2 Samek, J.
480.BTMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic1 / 1 Ston, M.
481.BTMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
482.BTMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení zemědělského suchaHlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
483.BTMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / ----
484.BTMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 2--
485.BTMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / 1--
486.DisTMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
487.BTMožnosti využití mouk získaných mikromletím.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
488.BTMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
489.BTMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
490.BTMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
491.DTMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
492.BTMožnosti využívání meziplodinKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
493.BTMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
494.DisTMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic1 / -- Urbánková, O.
495.DisTMožnosti zvýšení obsahu organického selenu v objemných krmivechSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
496.DTMožnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovkyHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTFADetails of topic0 / 2--
497.BTMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / ----
498.DisTMultispektrální hodnocení krajiny venkova.Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
499.BTNakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostechHubačíková, V.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic3 / 5 Molková, M.
Absolín, P.
Ondráková, E.
500.BTNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic1 / 1 Chladil, J.
501.BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
502.BTNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic1 / 1 Chlup, D.
503.BTNanotechnologie v krmivářstvíHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic1 / 1 Gajdošová, V.
504.DisTNanotransportéry na bázi uhlíku s protinádorovou aktivitouKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
505.BTNapěťová odezva při tepelné dilataci kovůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
506.BTNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
507.BTNástroje ochrany životního prostředíKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
508.DTNávrh a testování způsobů zvýšení účinnosti transfekce živočišných buněkHeger, Z.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
509.DisTNávrh algoritmů pro zpracování digitálních fotografií Bartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
510.DisTNávrh algoritmu řízení bioplynové stanice na principech fuzzy logikyMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTFADetails of topic1 / -- Hammerschmiedt, M.
511.BTNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
512.DisTNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
513.DisTNávrh kritérií pro omezování produkce nebezpečných odpadů pro posuzování v rámci procesu SEA Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
514.DisTNávrh metod pro stanovení recyklačního potenciálu vybraného hospodářského odvětví (nebo regionu) a návrh optimálních standardů produkce odpadů na jednotku výroby ve vybraném odvětví Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
515.BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic0 / 1--
516.BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic0 / 1--
517.DTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
518.BTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
519.DisTNávrh souhrnného selekčního indexu pro český strakatý skot v systémech s různou intenzitou produkceKučera, J.Department of Animal Breeding (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
520.DTNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 3--
521.DisTNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APFADetails of topic4 / -- Hýbl, M.
Brumovská, V.
Mareš, L.
Jurek, L.
522.BTNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic1 / 1 Šindelářová, A.
523.DTNávrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
524.DisTNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribodiagnostikyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 2--
525.DTNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 1--
526.BTNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic2 / -- Švestková, I.
Štůralová, D.
527.BTNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic1 / -- Jandová, J.
528.BTNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / ----
529.BTNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 1--
530.DTNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
531.DisTNew attitudes to food security and cultural landscape protectionŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
532.BTNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic1 / 1 Valčíková, A.
533.DisTNové přístupy k potravinové bezpečnosti a ochraně kulturní krajinyŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
534.BTNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 2 Sobotka, P.
535.BTNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
536.BTNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
537.BTNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
538.BTNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 3 Večeřa, R.
539.BTNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
540.BTNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
541.BTNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
542.DTNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
543.DTNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)C-PM, C-PPC-PM-PM, C-PP-PBFADetails of topic1 / 1 Berka, M.
544.BTObnova narušené krajinyKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic1 / 2 Die, T.
545.DTObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASFADetails of topic0 / 2--
546.DTObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / ----
547.BTOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic0 / 2--
548.DisTOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic1 / -- Abushamsiya, K. N. K.
549.BTOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
550.BTOdolnost odrůd ječmene jarního a pšenice ozimé k chorobámCerkal, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 1--
551.BTOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 2--
552.BTOdpověď k zamokření v závislosti na hladinách a signalizaci cytokininůNovák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
553.BTOdrůdově specifické reakce ječmene jarního na pěstitelské podmínkyCerkal, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 1--
554.BTochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic0 / 1--
555.BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE, B-AS-LPUFADetails of topic0 / 3--
556.BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 3--
557.DTOchrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
558.BTOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
559.BTOmická analýza v prostoruČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBB, B-AGB-PBFADetails of topic0 / 1--
560.DisTOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
561.DisTOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
562.DisTOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASFADetails of topic0 / ----
563.DisTOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
564.DisTOptimalizace logististických problémů svozu odpadů mikroregionu MikulovskoBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-WMFADetails of topic1 / -- Petřík, M.
565.DisTOptimalizace pěstování kukuřice na erozně ohrožených půdáchProcházková, B.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
566.DTOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1 Jelínková, A.
567.DTOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic2 / 2 Augustin, J.
Krajíček, T.
568.DTOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic1 / -- Pala, L.
569.BTOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
570.BTOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
571.BTOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB, B-ASB-AGB-GA, B-AGB-PP, B-AS-AE, B-AS-LCSFADetails of topic0 / ----
572.DisTOvěření metodiky stanovení indikátorů materiálového využití pro baterie a elektroodpady Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
573.BTOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB, B-ASB-AGB-GA, B-AGB-PP, B-AS-AEFADetails of topic0 / ----
574.BTOznačování a dohledatelnost balených potravinŠtencl, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 2--
575.BTPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
576.DTParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
577.DTParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
578.DTPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / 3--
579.DTPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / 1--
580.DisTPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMFADetails of topic1 / -- Kloutvorová, J.
581.DisTPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMFADetails of topic2 / -- Rotreklová, E.
Sehnalová, P.
582.BTPatogeny obilninPokorný, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AGB, B-PPRB-AGB-GA, B-AGB-PP, B-PPR-PPRFADetails of topic0 / 3--
583.DisTPatogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMFADetails of topic0 / ----
584.DisTPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMFADetails of topic0 / ----
585.BTPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
586.DisTPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMFADetails of topic2 / -- Bartíková, M.
Nováková, E.
587.BTPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 4--
588.BTPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
589.BTPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
590.BTPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 3--
591.BTPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
592.DTPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
593.DTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
594.BTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
595.BTPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic1 / 1 Chrást, S.
596.DTPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
597.DTPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 1--
598.DisTPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOT, D-LSD-LS-BOMIFADetails of topic0 / ----
599.DisTPo dohodě, na základě návrhu studentaBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM, D-AS-WMFADetails of topic0 / ----
600.BTPodklady protierozních opatřeníKozlovsky Dufková, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 1--
601.BTPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
602.BTPodvozky motorových vozidel.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
603.BTPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 2--
604.BTPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
605.BTPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB, B-AGE, B-PP, B-PPRFADetails of topic0 / 2--
606.DisTPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic1 / -- Maxianová, A.
607.DTPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
608.DTPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFADetails of topic0 / 2--
609.DTPolymorfismus genu CYB5 ve vztahu k hladině androstenonu kancůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
610.DTPolymorfismus genu CYP2E1 ve vztahu k hladině skatolu a androstenonu kancůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
611.BTPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)FADetails of topic0 / 1--
612.DTPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
613.BTPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
614.BTPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
615.DTPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 1--
616.DTPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
617.DTPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
618.DTPorovnání výsledků použitých softwaru při vyhodnocení ztráty půdy vodní erozí ve vybraném územíSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
619.BTPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
620.DTPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / 2--
621.BTPosouzení stimulačního vlivu přípravku Bionur na růst pšenice oziméCerkal, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)FADetails of topic0 / 1--
622.DisTPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
623.BTPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
624.DTPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic1 / 1 Sapoušek, A.
625.DisTPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
626.DisTPosouzení životního cyklu vybraného výrobku (např. pneumatiky) metodou LCA Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
627.DTPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASMENDELUDetails of topic0 / ----
628.DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASMENDELUDetails of topic0 / 2--
629.DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASMENDELUDetails of topic0 / 2--
630.DTPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / -- Štefánik, M.
631.DisTPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APFADetails of topic1 / -- Roztočilová, A.
632.DTPoužití huminových kyselin v prevenci průjmových onemocnění telat.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)FADetails of topic0 / ----
633.BTPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic1 / 2 Luskač, J.
634.DisTPreclinical study of novel therapeutics in cancer cell linesAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ACHFADetails of topic0 / ----
635.BTPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
636.BTProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
637.BTProblematika plevelů v ekologickém zemědělstvíWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)FADetails of topic3 / -- Kovalenko, I.
Staněk, M.
Ignácová, K.
638.DisTProdukce CO2 v půdě lesních ekosystémůŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC, D-EEP-ABCFADetails of topic0 / 2--
639.BTProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
640.DTProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / ----
641.BTProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 1--
642.DisTPrognóza dlouhodobého vlivu průmyslových zón na plnění strategických cílů POH ČR Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
643.BTProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Minařík, J.
644.BTProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Drobílek, J.
645.DTProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic2 / 4 Svitková, K.
Drobílková, K.
646.DTProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)FADetails of topic0 / 2--
647.DisTProstorová vizualizace struktury povrchu Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
648.DisTProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
649.DisTProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
650.BTProtiexplozivní pojistky - konstrukce, užití, trendyTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS, B-WTB-AS-AM, B-WT-WMFADetails of topic0 / ----
651.BTProvozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
652.BTProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 2--
653.DisTPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Pospíšil, J.
654.DisTPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
655.BTPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Department of Animal Breeding (FA)FADetails of topic0 / 2--
656.DTPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Department of Animal Breeding (FA)FADetails of topic0 / 2--
657.DTPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 3--
658.BTPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 3--
659.DisTPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
660.DTPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)FADetails of topic0 / 2--
661.BTPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / ----
662.BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
663.BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic2 / 2 Charvát, P.
Gross, P.
664.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 2--
665.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
666.BTPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
667.DisTPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-WMFADetails of topic0 / ----
668.BTRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)MENDELUDetails of topic1 / -- Vrána, O.
669.BTRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)MENDELUDetails of topic0 / ----
670.BTRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 3--
671.BTRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
672.BTRedoxní signalizace a její role v růstu rostlinČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
673.DTRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-RDFADetails of topic0 / 1--
674.DisTRegulace kotlů na biomasuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPFADetails of topic0 / ----
675.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic1 / -- Maco, R.
676.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic1 / -- Dufková, R.
677.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
678.BTRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 1--
679.BTRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASFADetails of topic0 / 2--
680.DTReologické vlastnosti jogurtuKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
681.DTReologické vlastnosti kečupuKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
682.DTReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
683.BTReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
684.DTReologické vlastnosti rostlinného olejeKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
685.DTReologické vlastnosti smetanyKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
686.DTReologické vlastnosti včelího meduKumbár, V.Department of Food Technology (FA)FADetails of topic0 / 2--
687.DTReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / ----
688.DisTReologické vlastnosti vybraných potravinářských produktů a potravinKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / 3--
689.BTRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AB, B-ASB-AB-AB, B-AS-AEFADetails of topic1 / 1 Jenčová, A.
690.DTRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic1 / 1 Rantová, B.
691.BTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
692.DTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)FADetails of topic0 / 2--
693.DisTRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-EEP, D-PPFADetails of topic0 / ----
694.DTRevitalizace krajiny po těžb슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
695.BTRezistence Archaea na antibiotikaVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
696.DTRezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PMC-PM-PMFADetails of topic0 / 2--
697.DTRezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidůmPokorný, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PM, C-PPC-PM-PM, C-PP-PBFADetails of topic0 / 2--
698.BTRobotizované dojeníFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)MENDELUDetails of topic1 / -- Tejkl, J.
699.DisTRobotizované dojení Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
700.BTRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Zynych, A.
701.BTRole peroxidu vodíku v interakci signálních drah světla a rostlinného hormonu cytokininuČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBB, B-AGB-PBFADetails of topic0 / 1--
702.DTRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
703.DTRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic1 / 1 Smutný, R.
704.BTRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)FADetails of topic0 / 1--
705.DisTRovnovážné vlhkosti a sorpční tepla u vybraných potravin v oblasti skladovacích teplot.Štencl, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
706.DisTRovnovážné vlhkosti a sorpční tepla u vybraných potravin v oblasti skladovacích teplot.Štencl, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
707.DTRovnovážné vlhkosti a vodní aktivity sýrů v režimu skladovacích teplotŠtencl, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / 2--
708.BTRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)FADetails of topic0 / ----
709.BTRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / ----
710.DisTRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PPFADetails of topic0 / ----
711.DTRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)MENDELUDetails of topic0 / 1--
712.DisTRozlišení psem věku a pohlaví osobŘezáč, P.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
713.BTRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
714.BTRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / 1--
715.BTRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic1 / 1 Kinc, Z.
716.DTRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-RDFADetails of topic0 / ----
717.BTRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)FADetails of topic0 / 3--
718.DTRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)FADetails of topic0 / ----
719.DTŘídicí systémy zpracovatelských technologiíKukla, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASFADetails of topic0 / ----
720.DTŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS<