Summary of topics offered - Faculty of AgriSciences


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Y | Z | 3 | 4 | 6

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 2 Nováková, S. E.
2.
BT
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
3.
BTAdaptace města Brna na změnu klimatuFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
FA
Details of topic0 / 1--
4.DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
1 / --
Bohuslav, J.
5.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
6.
DT
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic1 / -- Smetanová, S.
7.
BT
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic3 / 4 Maduda, M.
Skřivánková, E.
Pražák, D.
8.
BT
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabaritu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
9.BT
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
10.
DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
Details of topic
1 / 1
Landgráf, M.
11.BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
Alternativní systémy ustájení prasnic
Department of Animal Breeding (FA)
------FADetails of topic
0 / --
--
13.DisT
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
14.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 2--
15.DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
16.
DT
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
17.DisT
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
18.DT
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / 1
--
19.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FADetails of topic1 / 1
20.
BT
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
CEITEC MENDELU (FA)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
--
B-AGB-PB
--
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Orlova, S.
21.DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
--
FADetails of topic
1 / --
Smutný, L.
22.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
23.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--FA
Details of topic
0 / 2
--
24.DT
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 2--
25.
DT
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WBC-WB-WBM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
26.
BT
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS----
FA
Details of topic
0 / 2--
27.
BT
Analýza sil působící na automobil
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
Details of topic
1 / --
28.
BT
Analýza sil působící na automobilDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
29.BT
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
MENDELUDetails of topic0 / 5
--
30.
BT
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
Details of topic0 / 1--
31.
BTAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
32.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
33.DTAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
Details of topic0 / 1--
34.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
0 / --
--
35.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
37.DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--
FA
Details of topic
1 / --
38.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
40.DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
--
FA
Details of topic
0 / 1--
41.DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--FA
Details of topic
0 / --
--
42.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC--FADetails of topic1 / -- Meitner, J.
43.
BTAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 2--
46.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
47.
BT
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Mašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
48.
DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
49.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
50.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FADetails of topic
1 / --
Chodáková, K.
51.BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / 3
--
52.
BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
53.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / --
54.DT
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AGE
C-AGE-ABU
--
FADetails of topic
0 / 1
--
55.
DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic0 / 1
--
56.
DTAplikace akustické emise v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
57.
DisT
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
--FA
Details of topic
0 / --
--
58.DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP--FADetails of topic
0 / --
--
59.
DisTAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
----
FA
Details of topic
2 / --
60.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
61.
BTAplikační možnosti aditivních technologiíŠustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / -- Krejčí, O.
62.DTAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
Details of topic
2 / 2
63.
DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
64.
DT
Automatizace povrchového kalení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FADetails of topic
0 / 1
--
65.BTBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIBB-TEIB-TEIB
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
66.
BTBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
67.
DisT
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
68.DTBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
69.
BT
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Biodegradabilní obalové materiály
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Zichová, M.
71.
DT
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářství
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
Details of topic
1 / 1
72.
BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)------
FA
Details of topic
1 / 1
73.BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / -- Radová, K.
74.
BT
Biodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
75.
BT
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
76.
BT
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Húska, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
77.
DT
Biofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
78.
DT
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Škarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)C-PPC-PP-PP--FADetails of topic0 / ----
79.BT
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
80.
DisT
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
81.
BT
Biologicky aktivní látky v potravinách
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FADetails of topic2 / 2
82.BTBiologicky šetrné oleje a mazivaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
0 / 3
--
83.
BT
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AEG
B-WT
--
B-WT-WM
--
--
FADetails of topic0 / 2
--
84.
DisT
Bobr evropský v agrární krajině
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
--FADetails of topic0 / ----
85.
BTBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-AGBB-AGB-PB--FADetails of topic
0 / 1
--
86.
BT
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FADetails of topic0 / 1
--
87.
BT
Cestovní ruch ve venkovské krajin슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE--
FA
Details of topic
0 / 1--
88.
BT
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Černý, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB--FA
Details of topic
0 / 1
--
89.
DT
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
90.
DisT
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
0 / --
--
91.
DisT
Cultural tourism and its potential
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-AEL
D-EEP-ALE
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
92.BTČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
93.
DisT
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic0 / --
--
94.
DT
Čirok ve výživě přežvýkavců
Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
--
FA
Details of topic0 / ----
95.
BT
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS----FADetails of topic0 / 2--
96.
BT
Deformace pneumatiky při zatíženíČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
--
SBPT
FA
Details of topic0 / ----
97.
DT
Deformace pneumatiky při zatížení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS-AT
C-AS-AM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
98.
DisT
Degradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
99.
BT
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FADetails of topic0 / 1
--
100.
BT
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FA
Details of topic
1 / 1
101.
DT
Detekce háďátka zhoubného pomocí PCR v reálném čase
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
Details of topic
1 / 1
Rusňáková, L.
102.BTDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
103.DT
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
------FADetails of topic
0 / 2
--
104.
DTDetekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikaceDepartment of Plant Biology (FA)
C-PP
C-PP
C-PP-PB
C-PP-PP
--
--
FA
Details of topic
2 / 2 Skotáková, L.
Papanová, M.
105.DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
106.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Fischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
107.
DTDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
108.
DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH--FA
Details of topic
1 / --
Mitrevska, K.
109.
DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FADetails of topic
0 / --
--
110.
BT
Dezintegrace planktonních sinic.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FADetails of topic
0 / 1
--
111.
DisT
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
D-PM-PM
--
FADetails of topic0 / ----
112.
DT
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobců
Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FADetails of topic
0 / 2
--
113.DT
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
114.DTDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 2--
115.
DT
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
116.
BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
117.DTDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
118.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
--
FA
Details of topic
1 / --
Doležal, T.
119.
DisT
Dizertační práce na volné témaDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic
2 / -- Melezínková, P.
Chmelický, P.
120.
DisT
Dle výběru studenta
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
--
--
--
FADetails of topic0 / ----
121.
DisT
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC--
FA
Details of topic
2 / 2
122.
DT
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
123.
DT
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Dopravní telematika
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
125.
BT
Dopravní telematika
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----
MENDELU
Details of topic0 / 2
--
126.
BT
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB--FA
Details of topic
0 / 1
--
127.BT
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--FA
Details of topic
0 / 1--
128.BTDruhová identifikace pomocí genů CytB a COII u řádu DipteraKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--FA
Details of topic
0 / 1
--
129.
DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
--
FA
Details of topic0 / 1--
130.
BT
Druhové složení vegetace na železnici
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic2 / -- Hotárek, M.
Dočekalová, J.
131.BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
5 / --
Tomaník, M.
Lehkoživ, L.
Fila, J.
Straka, M.
Halaštová, P.
132.
BT
Družicové lokalizační systémy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
ILEDetails of topic
0 / 1
--
133.
DisT
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--FADetails of topic
0 / 1
--
134.
BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice ozimé
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGE
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGE-ABU
B-AGB-PB
B-AGB-GA
--
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
135.BT
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGE
B-PPR
B-AGB
B-AGB
B-AGB-GA
B-AGE-ABU
B-PPR-PPR
B-AGB-PB
B-AGB-PP
--
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
136.BTDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / 2--
137.
BT
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AS
B-AGB
B-AGB-GA
B-AS-AE
B-AGB-PP
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
138.
DT
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
139.
DisTDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP----
FA
Details of topic
0 / ----
140.DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
141.
BT
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Šimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-GA
--
--
FA
Details of topic1 / --
142.
DisT
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic
1 / 2
Sedlák, L.
143.
DT
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT--
FA
Details of topic
0 / 1
--
144.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
145.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
146.DT
Efektivnost mechanických způsobů regulace plevelů
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----FADetails of topic
0 / 1
--
147.
BT
Ekologické systémy chovu zvířat - volné téma
Department of Animal Breeding (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / --
--
148.
BTEkologický chov nosnicDepartment of Animal Breeding (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
149.
BT
Ekologický výkrm kuřat
Department of Animal Breeding (FA)----
--
FADetails of topic0 / --
--
150.
BT
Ekologie ohrožených motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
151.
DT
Ekologie ohrožených motýlůHula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FADetails of topic0 / 5--
152.DTEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / 5
--
153.DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-KRAJ----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
154.
DisT
Ekologie sinic a řas vybraných vodních plochDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
155.
BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
156.BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
2 / 5
157.
DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
1 / --
Dvořáková, D.
158.
DT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
----FADetails of topic0 / 3
--
159.
DT
Ekologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--FA
Details of topic
1 / 1 Štecová, L.
160.
BT
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
161.
DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FADetails of topic0 / --
--
162.
DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FADetails of topic
0 / --
--
163.
DT
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselin
Hynek, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------FA
Details of topic
0 / 5--
164.DisT
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FADetails of topic1 / --
165.DT
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulami
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
166.
DT
Elektronické mýtné
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
167.
DisT
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA
Details of topic
0 / ----
168.
DisT
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
169.BT
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
170.
DisT
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC--FA
Details of topic
0 / --
--
171.
BT
Energetická náročnost budov
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
172.
BT
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
------
FA
Details of topic
0 / --
--
173.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
174.DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
175.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
Details of topic
0 / --
--
176.DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP-ALE
--
FA
Details of topic
0 / --
--
177.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEPD-EEP-ALE
--
FADetails of topic0 / ----
178.DisTEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
----FADetails of topic
1 / --
Mikušová, D.
179.DT
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a měst
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
Details of topic
2 / 2
Pechová, V.
Kruntorád, V.
180.
DT
Environmentální sucho
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FADetails of topic0 / 1--
181.
BT
Environmentální sucho
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
Details of topic
1 / 1 Vacková, E.
182.BT
Enzymatické biosenzory enkapsulované v polymerních kompozitech pro screening toxicity
Hermanová, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
183.
BT
Epigenetika u zvířat
Knoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
Details of topic
1 / 1
184.DT
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismus
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
Details of topic0 / 1
--
185.
BT
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-AGB
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
186.
BT
Exogenní organická hmota
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
187.
BT
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
188.DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / 1
--
189.
BT
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----
--
FADetails of topic0 / 1--
190.DTExtrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
191.
DisT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
192.
DT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
Details of topic
0 / 1--
193.
DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
--
--
FADetails of topic0 / --
--
194.
DT
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
195.DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
196.
BT
Fenologická pozorování v kontextu agroekologie
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AEG
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
197.
BT
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
198.
DisT
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--
FA
Details of topic
0 / --
--
199.DT
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
200.DisT
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
201.BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-ASB-AS-AE
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
202.DT
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
1 / --
Prushankin, E.
203.
DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic0 / ----
204.
DisT
Free topic
Horký, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
D-AP-GAB
--
FA
Details of topic0 / --
--
205.
DT
Funkce microRNAs na metabolismus aminokyselin u Zea mays L.Húska, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
206.BTFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
--
FADetails of topic0 / 3--
207.DisTFusariózy ječmene
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
208.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--FADetails of topic0 / 1
--
209.
DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
210.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--FADetails of topic
0 / 1
--
211.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FADetails of topic0 / --
--
212.
DT
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látekRidošková, A.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
213.BT
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AS
--
--
FADetails of topic0 / 1--
214.
BT
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
215.
BT
Histologické aspekty hojení kožních ran.Sládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Mrázová, T.
216.DTHistologické aspekty hojení kožních ran.Sládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
----
--
FA
Details of topic
1 / 1
217.DisT
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
--
--FA
Details of topic
1 / --
Stehnová, E.
218.
BT
HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / 1--
219.
DT
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
220.
BT
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ryant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
221.BTHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FADetails of topic
0 / --
--
222.
DT
Hodnocení aberace vybraných ploch katastru
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
223.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AEL--
FA
Details of topic0 / ----
224.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Laštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZO
--
FA
Details of topic
0 / --
--
225.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM--FA
Details of topic
0 / 1--
226.BT
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
227.
DT
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
228.DT
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
229.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
Details of topic0 / 1--
230.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FADetails of topic
0 / 1
--
231.
DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--FA
Details of topic
0 / 2
--
232.
DTHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
233.DisTHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--FADetails of topic0 / 1--
234.DT
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
--
FADetails of topic0 / 1--
235.DTHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
236.
DT
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT--FA
Details of topic
0 / 2
--
237.DTHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
1 / 1 Procházka, V.
238.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
239.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
240.BTHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------FA
Details of topic
0 / 1
--
241.
DT
Hodnocení kvality svarových spojůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
242.
BT
Hodnocení mechanických vlastností 3D výtisků
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / 1
243.
DT
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
244.
DisT
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
245.
DT
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PPC-PP-PP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
246.
DT
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
247.
DT
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1--
248.BT
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
249.
DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
--
FADetails of topic2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
250.DT
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
251.
DT
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
252.
DisT
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP
--
FA
Details of topic
1 / --
Mezera, J.
253.
BTHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
254.
DisT
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
D-PP-SPP
--
FADetails of topic
0 / --
--
255.
DisT
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
D-PP-SPP
--
FA
Details of topic
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
256.
DisTHodnocení toxicity půd vybrané lokalityDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
----
FA
Details of topic0 / 1
--
257.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
258.
DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
259.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FADetails of topic0 / 2--
260.
DTHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
261.DisTHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-PP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
262.
DT
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
263.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-AE--FA
Details of topic
0 / 1
--
264.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / 1
Straka, D.
265.DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Department of Food Technology (FA)
D-FTD-FT-PAP--
FA
Details of topic
0 / --
--
266.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
Details of topic1 / -- Vaňková, N.
267.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP--
FA
Details of topic
0 / --
--
268.
DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
269.
DT
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Department of Food Technology (FA)
M-AE
M-AE-AP
--
FADetails of topic0 / 1--
270.
DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic
1 / --
271.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovceDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
----FADetails of topic
1 / 1
Černá, S.
272.BT
Hydromechanické pohony traktorů
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
273.
DT
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FT
C-FT-FT
--
FADetails of topic0 / 1--
274.
BT
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
275.DisT
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
276.
BT
Charakterizace rostlinného proteomu
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-PPR
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
B-PPR-PPR
--
--
--
FADetails of topic0 / 1--
277.
BTChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 2--
278.
BT
Chemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
Details of topic
0 / 1--
279.
BT
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FADetails of topic0 / 5--
280.
BTChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / --
--
281.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
282.
BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
283.
BT
Chov prasat - volné téma
Department of Animal Breeding (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / --
--
284.
DisT
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Department of Animal Breeding (FA)D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
--
--
FA
Details of topic
1 / --
285.
BT
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 5
--
286.DisT
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FADetails of topic
0 / --
--
287.
DisT
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
288.BTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
289.
DisT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
290.
DT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
291.
BT
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyAshrafi, A.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
292.
BT
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
293.
DT
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
FA
Details of topic1 / 1 Novotná, P.
294.
BT
Indikátory kvality/zdraví půdy
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
295.DisT
Industrial heritage in the Czech Republic
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
296.
BT
Inertní odpad
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
297.
DT
Inertní odpadAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
298.
DisT
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředí
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
299.
DisT
Inovace technologie výroby masných výrobků
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
Details of topic
2 / --
300.DT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Milosavljević, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
301.
BT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
302.
BT
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Pavlů, J.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
------FADetails of topic0 / 1
--
303.
DisT
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
Procházka, S.CEITEC MENDELU (FA)D-BOT
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
304.
DisT
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APP--FA
Details of topic
0 / --
--
305.
BT
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
306.
DT
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Balla, J.
Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1 Sova, P.
307.
DisTInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--FA
Details of topic
0 / --
--
308.
BT
Interaktivní animace v Maple I
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / ----
309.
BT
Interaktivní animace v Maple IIDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / ----
310.BTInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
311.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALE
--
FA
Details of topic
0 / --
--
312.DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE--
FA
Details of topic0 / --
--
313.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE--
FA
Details of topic
0 / --
--
314.BTISO-BUS
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
315.
BTIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FADetails of topic0 / 1--
316.
DT
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)------
FA
Details of topic
1 / 2
317.BTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 2--
318.
BT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
Volf, L.
Letzingerová, Z.
319.DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FADetails of topic
0 / 2
--
320.
DT
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
1 / 3 Absolín, P.
321.BT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)------MENDELU
Details of topic
0 / --
--
322.
DT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
------MENDELUDetails of topic
1 / --
323.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
324.
BT
Kombinovaná doprava
Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FA
Details of topic
0 / 1
--
325.
DisT
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Department of Plant Biology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
Details of topic0 / --
--
326.BTKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / --
--
327.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
328.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
329.BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Mikešová, A.
330.
DTKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
331.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
--FA
Details of topic
0 / --
--
332.
DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / 3
--
333.
BTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
334.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FADetails of topic0 / 3--
335.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FADetails of topic0 / 3--
336.
DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
337.
BT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / 3--
338.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
339.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
340.
BT
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Department of Plant Biology (FA)B-AGBB-AGB-PB
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
341.
DisT
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované EvropěDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
342.DTKrátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělstv튝astná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE--
FA
Details of topic
1 / 1 Králová, L.
343.
BT
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-PP
B-FT
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
344.
BT
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic0 / ----
345.
DisT
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
346.BT
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------FA
Details of topic
0 / 2
--
347.
DT
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--FA
Details of topic
0 / 1
--
348.
DT
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FADetails of topic
1 / 1
349.
DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PM
C-PM-PM
--
FA
Details of topic0 / 1
--
350.BTKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
351.
DT
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
352.
BT
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Department of Plant Biology (FA)
B-PPR
B-PPR-PPR
--
FA
Details of topic0 / 1
--
353.
DisT
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FADetails of topic0 / --
--
354.DisTLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
Details of topic0 / --
--
355.
BT
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplní
Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
356.
BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS----FA
Details of topic
0 / 2--
357.
BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
----FA
Details of topic
0 / 2--
358.BTLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
359.
DT
Lisování odpadu
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-WT
C-WT-WTM--FADetails of topic
1 / --
Ratiborský, M.
360.
BT
Lokální produkce potravin a samozásobení jako nástroj k udržitelnostiDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG----
FA
Details of topic
0 / 1
--
361.
BT
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Department of Plant Biology (FA)B-FT
B-FT-FT
--FADetails of topic0 / 1
--
362.
DT
Magnetická levitace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT--FA
Details of topic
0 / 1--
363.
DT
Malé město jako středisko venkovského mikroregionu
Vaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
----
MENDELU
Details of topic
1 / --
364.
BT
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
365.
DT
Manipulace s materiálem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FADetails of topic
2 / --
366.DTMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
367.
DT
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
368.
DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FA
Details of topic
1 / 1
369.DTMatematický model zemědělského mechanismuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
370.
DT
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic
0 / --
--
371.
DisTMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--FADetails of topic0 / ----
372.
DT
Měrná tepelná kapacita vybraných materiálůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
373.
DT
Měření atmosferické radioaktivity
Čermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-WTC-WT-WTM
--
FA
Details of topic0 / ----
374.DT
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
375.
DTMěření hlukových emisí ve vybraném prostředíKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
376.
DT
Měření hluku ve městěČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-AT
C-AS-TM
C-AS-AM
C-WT-WTM
--
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
377.
BT
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
378.
DT
Měření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředí
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
379.
DT
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1--
380.
BT
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / --
--
381.
BT
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
Details of topic1 / 1
382.
DisT
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP
--
FADetails of topic0 / --
--
383.
DisT
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABC--FADetails of topic1 / -- Hlaváčová, M.
384.
BT
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
385.
BT
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 3
--
386.
BTMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
0 / 1
--
387.
BT
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
388.
BT
Metody pro dohledatelnost potravin založené na DNA
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-FT
B-FT-FT
--FADetails of topic0 / 1--
389.BTMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
390.
BT
Metody přípravy vzorků Danio rerio pro proteomickou analýzu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-MBI
B-ABG
--
--
--
SBRYB
FA
Details of topic
0 / 1
--
391.
DT
Mezoklimatické poměry krajiny
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
392.
DT
Mikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněk
Pumera, M.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
393.
DT
Mikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředí
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
394.
DT
Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikace
Pumera, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
395.DisT
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Záhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-FT
D-EEP-AEL
--
--
--
FADetails of topic0 / ----
396.
BTMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
397.DisT
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTD-FT-PAP
--
FA
Details of topic
1 / --
Burdová, E.
398.
DisT
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
Details of topic1 / -- Jiránková, A.
399.
BT
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
400.BTMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
401.
BT
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
402.
BT
Mikrořasy – volné téma
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / --
--
403.DT
Mikrořasy – volné téma
Koláčková, M.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
404.
BT
Mikrořasy – volné téma
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
405.BT
Mikrořasy jako potravina?
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
Details of topic
1 / 3 Bojanovský, A.
406.
BT
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Škarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------
FA
Details of topic
0 / --
--
407.
DTMimokořenová aplikace síry v máku setémDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
408.
DisTMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
----
FA
Details of topic0 / 1--
409.
BT
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
410.
BT
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
Details of topic
1 / 2 Štěpničková, V.
411.
DT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
412.BT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
413.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
Details of topic0 / 3--
414.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
415.
BTMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic1 / 1
416.BTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
417.
DT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
------FADetails of topic
1 / 2
418.DTModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
419.
DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)------
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
420.
DT
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Los, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 5
--
421.
DisT
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP--
FA
Details of topic
0 / --
--
422.DisT
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS----FADetails of topic0 / --
--
423.
DisT
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
424.
DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FA
Details of topic0 / 3
--
425.
DisT
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABC--
FA
Details of topic
1 / --
426.
BT
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Adam, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
427.
DTModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
428.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
429.BTModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
430.
DT
Molekulárně-biologická diagnostika Bordetella pertusis/parapertussis
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
431.
DT
Molekulárně-genetická analýza variability MHC u kura domácíhoDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-AB--
FA
Details of topic
1 / 1
Ratushna, A.
432.
DT
Molekulárně-genetická detekce škodlivého patogena vlnovníka česnekového
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FADetails of topic
0 / 1
--
433.
DisT
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FADetails of topic
0 / --
--
434.DisT
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
435.
DisT
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FADetails of topic0 / ----
436.DTMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
437.
DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--FADetails of topic0 / ----
438.DTMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
439.
DisT
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS--
--
FA
Details of topic
1 / --
440.BT
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Oppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FA
Details of topic
3 / 2
Purč, A.
Jarý, V.
Čermáková, D.
441.
BT
Monitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FADetails of topic2 / 2 Veleba, M.
Zálešák, P.
442.DT
Monitoring znečištění vybraného vodního toku odpadními vodami z vinařského průmyslu
Oppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE
--
FA
Details of topic
1 / 1
443.
BT
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Skalák, J.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
444.DT
Mornitoring vodních toků ve vinařských obcích
Oppeltová, P.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-RD
--
FA
Details of topic
1 / 1
445.DisTMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FADetails of topic0 / ----
446.DT
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Kotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
447.BT
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
448.
BTMožnosti pěstování trávníků bez použití pesticidů a minerálních hnojivHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
449.DTMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)------
MENDELU
Details of topic
1 / 1 Odehnalová, J.
450.
DT
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 4
--
451.
DTMožnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběruGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
Details of topic1 / 1 Kuznetsov, E.
452.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
453.
DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP--
FA
Details of topic
1 / --
Neřádová, V.
454.
DisTMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
455.
BT
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
2 / --
Hlavinka, P.
Strnad, V.
456.
BT
Možnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené realityŠustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / 1
457.DT
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
Details of topic
1 / 1
458.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / ----
459.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
460.
BT
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Nepustilová, L.
461.
DisT
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Žalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC--
FA
Details of topic
1 / --
462.
BT
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
Details of topic0 / 1--
463.
BT
Možnosti využití recyklovaných polymerů pro aditivní technologie
Šustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FADetails of topic1 / 1 Popelka, T.
464.BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Fiodorová, D.
465.BTMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE--FA
Details of topic
1 / 1
Kurek, E.
466.BTMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--MENDELU
Details of topic
1 / --
467.BTMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / ----
468.
DT
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--FA
Details of topic
0 / 2
--
469.
BT
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Záhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AS
B-AS-AE--
FA
Details of topic
0 / --
--
470.DisT
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPP--FA
Details of topic
0 / --
--
471.
DT
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovkyHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FT
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
472.
BT
Mulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / ----
473.
DT
Multigenová fylogenetická analýza variability u včel
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
474.
BT
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
--
FADetails of topic
0 / 1
--
475.
BT
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-AE--FA
Details of topic
0 / 2
--
476.
BT
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
--FADetails of topic0 / 2
--
477.BTNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCS--
FA
Details of topic
1 / 1
478.BTNakládání s vodou ve vybrané obciDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
--
FA
Details of topic
1 / 1
479.
DisT
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCH--
FA
Details of topic
2 / --
480.
BTNanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
------
FA
Details of topic
1 / 2 Kurcová, J.
481.
DisT
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCH
--
FADetails of topic
0 / --
--
482.
DT
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlin
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------FA
Details of topic
0 / 2
--
483.
BTNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
484.
BT
Návrh digitálního obrazového filtru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
485.
DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT-WT
--
FA
Details of topic
0 / ----
486.
BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
487.
BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
488.DT
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--FADetails of topic1 / 1
489.
BT
Návrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-ASB-AS-AE--FA
Details of topic
0 / 1
--
490.DT
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Lukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)------
FA
Details of topic
0 / 3--
491.DisTNávrh tématu po dohodě se studentem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
--
FA
Details of topic
4 / --
492.
BT
Návrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AE--
FA
Details of topic
0 / 1
--
493.
DT
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
1 / 1
Dubšík, M.
494.DisT
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / --
--
495.
DT
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
496.BTNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FADetails of topic0 / 1--
497.
BT
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
498.
BT
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----
FA
Details of topic
1 / --
499.
BTNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
--
FADetails of topic0 / --
--
500.
BT
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
501.
DTNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
502.DT
Nové formy kulturního cestovního ruchu - případová studie
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE
--
FA
Details of topic
1 / 1
503.
BT
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2--
504.
BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--FADetails of topic0 / 2
--
505.
BT
Nové trendy v motocyklových olejíchDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2--
506.BT
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FA
Details of topic
0 / 2
--
507.
BT
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / 3
508.
BT
Nové trendy v plastických mazivechKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FA
Details of topic
0 / 2
--
509.
BT
Nové trendy v převodových olejíchDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FA
Details of topic
0 / 2
--
510.BTNové trendy v tuhých mazivechDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
511.DT
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
512.
DTNutrient supply and its effects on plant growth and metabolome
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
C-PP
C-PM
C-PP
C-PP-PB
C-PM-PM
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
513.
BT
Obnova narušené krajiny
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FADetails of topic0 / 2--
514.
DTObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--
FA
Details of topic1 / 2
515.
DT
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
516.
BT
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
517.
DisT
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP--FA
Details of topic
0 / --
--
518.
BT
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
519.BTOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
520.
BT
ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-LCS
--
FA
Details of topic0 / 1--
521.
BT
Ochrana a organizace vybraného povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
--
--
FADetails of topic0 / 3--
522.
BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
--
B-AS-AE
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
523.
DT
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
524.
BT
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
----
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
525.
DT
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Vavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
526.DisT
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
527.
BT
Omická analýza v prostoruČerný, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
528.DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic0 / --
--
529.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
530.DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FADetails of topic0 / --
--
531.
DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--
FA
Details of topic0 / 1
--
532.DisTOptimalizace časování ventilů zážehového motoru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FADetails of topic0 / --
--
533.
DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
534.
DisT
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
0 / --
--
535.BT
Optimalizace izolace genomové DNA z krve ptáků
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB--
FA
Details of topic
0 / 1
--
536.BT
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----FA
Details of topic
1 / 1 Koudelková, Ž.
537.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Tymchenko, V.
538.
DTOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 2
--
539.
DT
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic1 / --
540.
BT
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
541.
BT
Organizace provedení technické kontrolyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
542.
BT
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Šimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-LCS
B-AS-AE
--
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
543.
BT
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxi
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-AE
--
--
--
FA
Details of topic
1 / --
544.
BT
Palivové články pro motorová vozidla
Šmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
545.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
546.DTParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1--
547.DTPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 3
--
548.DTPastva ovcí na chráněných biotopech
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
------
FA
Details of topic0 / 1
--
549.
DisT
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM--
--
FADetails of topic1 / -- Kloutvorová, J.
550.
DisT
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--FA
Details of topic
0 / ----
551.
BT
Patogeny obilninPokorný, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGB-GA
--
--
--
FA
Details of topic
2 / 3
552.
DisT
Patogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM----FA
Details of topic
0 / --
--
553.
DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM
--
--
FA
Details of topic
1 / -- Krautsova, A.
554.
DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
555.BT
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
556.
DisTPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--
FA
Details of topic
2 / --
557.
BT
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / 4--
558.
BT
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / ----
559.
BT
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
560.
BT
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
561.BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
562.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
563.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / --
--
564.BTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 2--
565.
DTPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
566.
BT
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)------FADetails of topic
0 / 1
--
567.
BT
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Klemš, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-H----
FH
Details of topic
0 / 1
--
568.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
569.DisTPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-LS
--
D-LS-BOMI
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
570.
BT
Plasty v odpadních vodách
Vítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
571.DisT
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FADetails of topic1 / --
572.BT
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
573.BT
Podvozky motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
574.
BT
Podvozky samojízdných strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
575.
BT
Podzemní biomasa travních porostů
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
576.BTPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-PP
B-AGB
B-AGE
B-PPR
--
--
--
--
--
--
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
577.
DisT
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEPD-EEP-AEL
--
FA
Details of topic
1 / --
578.
BT
Pokročilé materiály a jejich toxikologický efekt in vitro
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-MBI
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
579.
DT
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)------
FA
Details of topic0 / 1--
580.
DT
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TM--
FA
Details of topic
0 / 2
--
581.
DT
Polymerní nano a mikrosféry jako nosiče pro transdermální aplikace
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
582.
BT
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
583.
BT
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
584.
BT
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
585.BT
Porovnání množství rostlinných zbytků u různých plodin
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
--
FA
Details of topic0 / 1--
586.
DT
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
587.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
588.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
589.
BT
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
590.
BT
Porovnání zastoupení mastných kyselin u přírodních a bio jedlých rostlinných olejůLacková, Z.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)------FA
Details of topic
1 / 1
591.
BT
Poruchy plodnosti prasnicNevrkla, P.Department of Animal Breeding (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
592.
DT
Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
593.
DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
594.
DisTPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
--
FA
Details of topic0 / ----
595.
BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / ----
596.DT
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
597.
DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / --
--
598.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
599.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hranici
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / 2
Bažo, V.
600.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
601.
DTPotencionální inhibitory viru Zika
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-APC-AP-AB
--
FADetails of topic0 / ----
602.
BT
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmiaVršanská, M.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic1 / 1
603.DisT
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Mrkvicová, E.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
--
--
FA
Details of topic
1 / --
604.
BT
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Podhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
--
FA
Details of topic
2 / 2
605.BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FA
Details of topic
3 / --
Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
606.BT
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
607.
BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / 1
--
608.
DT
Produkce biomasy podsevových plodin v kukuřici
Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
609.
DT
Produkce kukuřice při pěstování s podsevovýmí meziplodinami
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
610.BT
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------FADetails of topic0 / 1--
611.
DTProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
612.
BT
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FADetails of topic
0 / 1
--
613.
DT
Proměny české kulturní krajiny.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
2 / 4
Pecková, N.
Mádr, L.
614.
DT
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
615.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
616.DisT
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
Details of topic
1 / --
Do, T.
617.DisT
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Brzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FA
Details of topic
0 / ----
618.
DisT
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
--
FADetails of topic
0 / --
--
619.
BT
Provozní brzdy motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / ----
620.BT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FA
Details of topic
0 / 2
--
621.DT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
622.
BT
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
623.
DisT
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
Details of topic
1 / -- Pospíšil, J.
624.
DT
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Zítka, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
625.
DT
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
626.
BT
Přihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AM--
FA
Details of topic
0 / 3
--
627.
BTPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FADetails of topic0 / --
--