Summary of topics offered - Faculty of AgriSciences


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
2.BT Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 5--
3.DisTAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
4.BTAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----ILEDetails of topic0 / ----
5.DTAktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.Department of Plant Biology (FA)----FADetails of topic1 / -- Smetanová, S.
6.DTAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
7.BTAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
8.DisTAmniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP--FADetails of topic0 / ----
9.DTAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
10.DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
11.DTAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 3--
12.DisTAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
13.DTAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Švecová, K.
14.DTAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
15.DisTAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Smutný, L.
16.DTAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELUDetails of topic0 / 1--
17.DTAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 2--
18.DTAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
19.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBC-WB-WBMFADetails of topic0 / 2--
20.BTAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 2--
21.BTAnalýza sil působící na automobilČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic1 / -- Bednář, Š.
22.BTAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 5 Kadlčíková, V.
23.BTAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
24.BTAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 5--
25.DTAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FADetails of topic0 / 2--
26.DTAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
27.DisTAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
28.DTAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
29.DTAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
30.DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Černý, P.
31.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic2 / 3 Přichystal, L.
Blechová, E.
32.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic0 / 1--
33.DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 1--
34.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic1 / -- Meitner, J.
35.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
36.BTAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
37.BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
38.BTAnalýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1Kiran, N. S.CEITEC MENDELU (FA)----FADetails of topic0 / ----
39.BTAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
40.BTAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
41.BTAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic1 / 1 Horníček, M.
42.DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
43.DisTAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic1 / -- Chodáková, K.
44.DisTAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FT--FADetails of topic0 / ----
45.BTAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 3--
46.DTAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 3--
47.BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
48.BTAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
49.BTAplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / ----
50.DTAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AGEC-AGE-ABUFADetails of topic0 / 1--
51.DisTAplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
52.DTAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
53.DisTAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
54.DisTAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
55.DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
56.DisTAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic2 / -- Kašpar, V.
Trost, D.
57.DisTAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--
58.DTAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
59.DTAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 2--
60.DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--
61.DTAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
62.BTBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIBB-TEIB-TEIBILEDetails of topic0 / 2--
63.BTBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
64.DisTBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
FADetails of topic0 / ----
65.DTBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
66.DTBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
67.BTBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AGBB-AGB-GAFADetails of topic0 / 1--
68.BTBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
69.BTBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
70.DTBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Trlidová, A.
71.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Škatulárová, J.
72.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / -- Radová, K.
73.BTBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
74.BTBiodegradace antibiotik působením hub bílé hnilobyVršanská, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
75.BTBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / ----
76.DTBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
77.DTBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)C-PPC-PP-PPFADetails of topic0 / ----
78.BTBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
79.DTBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / -- Hrachovinová, J.
80.BTBiologická dostupnost rtuti pro Eruca sativaPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / -- Františová, G.
81.DisTBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
FADetails of topic0 / ----
82.BTBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 3--
83.BTBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
84.DTBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 2--
85.BTBiologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
86.BTBioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-WT
--
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 2--
87.DisTBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
88.BTBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-AGBB-AGB-PBFADetails of topic0 / 1--
89.BTCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
90.BTCestovní ruch v zemědělské krajin슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
91.BTCestovní ruch ve venkovské krajin슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
92.BTCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
93.DTCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
94.DisTClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
95.DisTCultural tourism and its potentialŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-AEL
D-EEP-ALE
FADetails of topic0 / 1--
96.BTČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic0 / 1--
97.DisTČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
98.DTČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
99.BTDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 2--
100.DisTDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
101.BTDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
102.BTDetekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Jurečková, D.
103.BTDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic1 / 2 Holzmannová, K.
104.DTDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
105.BTDetekce patogenů rostlin molekulárně-genetickými metodamiVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-MBB
B-PPR-PPR
B-AGB-PP
FADetails of topic1 / 1 Juránková, P.
106.DTDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
107.DTDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
108.DTDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
109.DisTDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Mitrevska, K.
110.DisTDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
111.BTDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
112.DisTDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic0 / ----
113.DTDiagnostika v ochraně rostlin založená na polymorfizmu DNAVyhnánek, T.Department of Plant Biology (FA)C-PP
C-PM
C-PP-PP
C-PM-PM
FADetails of topic1 / 1 Bartková, E.
114.DTDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
115.DTDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 3--
116.DTDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
117.DTDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
118.BTDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
119.BTDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
120.DTDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
121.DisTDizertační práce na volné témaKopp, R.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic3 / -- Kosour, D.
Chmelický, P.
Melezínková, P.
122.DisTDizertační práce na volné témaKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP--FADetails of topic0 / ----
123.DisTDle výběru studentaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
FADetails of topic2 / -- Hönigová, K.
Navrátil, J.
124.DisTDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / 2--
125.DTDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
126.DTDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
127.BTDopravní telematikaPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIB--ILEDetails of topic1 / 2 Kozdas, T.
128.BTDopravní telematikaPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
129.BTDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Skácel, J.
130.BTDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
131.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
132.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
133.BTDruhové složení vegetace na železniciWinkler, J.Department of Plant Biology (FA)----FADetails of topic1 / -- Kubinová, L.
134.BTDruhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“Winkler, J.Department of Plant Biology (FA)----FADetails of topic2 / -- Lehkoživ, L.
Fila, J.
135.BTDružicové lokalizační systémyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----ILEDetails of topic0 / 1--
136.DisTDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
137.BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-PPR
B-AGE
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGE-ABU
B-AGB-PB
B-AGB-GA
FADetails of topic0 / 1--
138.BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGE
B-PPR
B-AGB
B-AGB
B-AGB-GA
B-AGE-ABU
B-PPR-PPR
B-AGB-PB
B-AGB-PP
FADetails of topic0 / 1--
139.BTDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 2 Doležalová, P.
140.BTDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AS
B-AGB
B-AGB-GA
B-AS-AE
B-AGB-PP
FADetails of topic0 / 1--
141.DTDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
142.DisTDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
143.DTDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
144.BTDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-GA
FADetails of topic1 / -- Trnka, T.
145.DisTDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjePospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / 2--
146.DTEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
147.DisTEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / 1--
148.DisTEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
149.DTEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS
C-AS
C-AS-RD
C-AS-AE
C-AS-AE
FADetails of topic0 / 1--
150.DTEkologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
151.BTEkologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 5--
152.DTEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
153.DisTEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-LAND--FFWTDetails of topic0 / ----
154.DisTEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic0 / ----
155.BTEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
156.BTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic2 / 5 Strnadová, E.
Zaoralová, N.
157.DisTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP--FADetails of topic1 / -- Dvořáková, D.
158.DTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 3--
159.DTEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
160.BTEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
161.DisTElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
162.DisTElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
163.DTElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 5--
164.DisTElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Příborský, J.
165.DTElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / ----
166.DTElektronické mýtnéPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / ----
167.DisTElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
168.DisTElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
FADetails of topic1 / -- Kosík, T.
169.BTEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Moravčík, O.
170.BTEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
171.DisTEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
172.BTEnergetická náročnost budovJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
173.BTEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
174.DTEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / ----
175.DTEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / ----
176.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
177.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
178.DisTEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
179.DisTEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP--FADetails of topic1 / -- Mikušová, D.
180.DTEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
181.DTEnvironmentální suchoStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
182.BTEnvironmentální suchoStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
183.BTEpigenetika u zvířatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
184.DTErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
185.BTExcesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-AGB--FADetails of topic0 / 2--
186.BTExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
187.BTExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
188.DisTExpertní diagnostický systém zemědělské technikyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
189.DTExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
190.DisTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
191.DTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
192.DisTFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
--
--
FADetails of topic0 / ----
193.DTFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
194.DTFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
195.BTFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
196.DisTFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
197.DTFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / 1--
198.DisTFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / ----
199.BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.Department of Plant Biology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
200.DTFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / ----
201.DisTFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
202.DisTFree topicHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GABFADetails of topic0 / ----
203.BTFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 3--
204.DisTFusariózy ječmene Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic0 / ----
205.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
206.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
207.DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
208.DisTFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
209.DTFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 3 Vodák, M.
210.DTGastroodpad jako významný zdroj minerálních látekRidošková, A.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Sedláková, M.
211.BTGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)----FADetails of topic0 / ----
212.BTGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíEhrenbergerová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 1--
213.BTGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)----FADetails of topic0 / 1--
214.DisTHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP--FADetails of topic1 / -- Stehnová, E.
215.BTHMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
216.DTHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
217.BTHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
218.BTHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic1 / -- Štulc, V.
219.DTHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
220.BTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
221.DisTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
222.DTHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
223.BTHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic0 / 2--
224.DTHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PMC-PM-PMFADetails of topic0 / ----
225.DTHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
226.DTHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
227.DTHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
228.DTHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
229.DTHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
230.BTHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / ----
231.DisTHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / 1--
232.DTHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
233.DTHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / ----
234.DTHodnocení kvality brambor pro potravinářské využitíHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
235.DTHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Procházka, V.
236.BTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
237.DTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
238.BTHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Hudcová, K.
239.DTHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / -- Kubín, T.
240.DTHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
241.DisTHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
242.DTHodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PPC-PP-PPFADetails of topic0 / ----
243.DTHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 1 Vašátková, M.
244.DTHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 1 Valigurová, J.
245.BTHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
246.DisTHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic2 / -- Pejřilová, N.
Šmak, R.
247.DTHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
248.DTHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
249.DisTHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic1 / -- Mezera, J.
250.BTHodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AGB--FADetails of topic0 / ----
251.DisTHodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresůmSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic0 / ----
252.DisTHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic2 / -- Prokešová, L.
Frantová, N.
253.DTHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
254.DisTHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / 1--
255.DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
256.DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
257.DTHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
258.DisTHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
259.DTHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
260.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
261.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 1 Fialová, Z.
262.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic1 / -- Vaňková, N.
263.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
264.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
265.DTHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
266.DTHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)M-AEM-AE-APFADetails of topic0 / 1--
267.DisTHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic1 / -- Dokulilová, M.
268.BTHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 1 Šeríková, M.
269.BTHydromechanické pohony traktorůBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
270.DTHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
271.BTCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
272.DisTCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
273.BTCharakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB
B-AGB
B-PPR
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
B-PPR-PPR
FADetails of topic0 / 1--
274.BTChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic1 / 2 Matoušek, J.
275.BTChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
276.BTChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
277.BTChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
278.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
279.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
280.DisTChování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředíChládek, G.Department of Animal Breeding (FA)D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
FADetails of topic0 / ----
281.BTChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
282.DTIdentifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u kravŠmerková, K.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
283.DisTIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
284.DisTIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
285.BTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 2--
286.DTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 2--
287.DisTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
288.BTIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 5--
289.BTIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 2--
290.BTImaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyAshrafi, A.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / ----
291.BTImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
292.DTImunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Novotná, P.
293.BTIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
294.DisTIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic0 / ----
295.BTInertní odpadAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
296.DTInertní odpadAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
297.DisTInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
298.DisTInovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic1 / -- Grossová, L.
299.DTIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 2--
300.BTIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 2--
301.BTInterakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinPavlů, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
302.DisTInterakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.CEITEC MENDELU (FA)D-BOT--FADetails of topic0 / ----
303.DisTInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
304.BTInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
305.DTInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.Department of Plant Biology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
306.DisTInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
307.BTInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
308.BTInteraktivní animace v Maple IIBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
309.BTInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
310.DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
311.DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
312.DisTIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
313.BTISO-BUSČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
314.BTIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
315.DTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 2 Hučíková, D.
316.BTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 2 Pospíšilová, Z.
317.DTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic2 / 2 Kunze, D.
Sedlář, J.
318.BTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic2 / 2 Letzingerová, Z.
Kasperová, K.
319.DTKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 3 Absolín, P.
320.BTKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 3--
321.DTKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 3--
322.BTKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
323.DTKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Petříková, M.
324.BTKombinovaná dopravaSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
325.DisTKompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuBalla, J.Department of Plant Biology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
326.BTKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
327.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Mikešová, A.
328.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
329.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
330.DTKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic1 / 1 Hubová, P.
331.DisTkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
332.DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
333.BTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
334.BTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
335.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
336.DTKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
337.BTKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
338.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
339.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
340.BTKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Department of Plant Biology (FA)B-AGBB-AGB-PBFADetails of topic0 / 1--
341.DisTKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
FADetails of topic0 / ----
342.BTKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-PP
B-FT
--
--
FADetails of topic0 / 2--
343.BTKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
344.DisTKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
345.BTKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
346.DTKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
347.DTKvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PMC-PM-PMFADetails of topic0 / 1--
348.BTKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
349.DTKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
350.BTKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-PPRB-PPR-PPRFADetails of topic0 / 1--
351.DisTLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
352.DisTLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
353.BTLaboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
354.BTLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 2--
355.BTLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 2--
356.BTLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
357.BTMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
358.DTMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / ----
359.BTManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
360.DTManipulace s materiálemPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic2 / -- Šimoník, J.
Novák, M.
361.DTMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
362.DTMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
363.DTMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
364.DTMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
365.DTMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
366.DisTMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
367.DTMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
368.BTMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
FADetails of topic0 / 1--
369.DTMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
370.BTMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / ----
371.BTMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic1 / 1 Čuprová, V.
372.DisTMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
373.DisTMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic1 / -- Hlaváčová, M.
374.BTMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)----FADetails of topic1 / 1 Svobodová, N.
375.BTMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
376.BTMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 3--
377.BTMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
378.BTMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / -- Vývoda, M.
379.BTMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
380.DTMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
381.DisTMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEP
D-FT
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic0 / ----
382.BTMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
383.DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic1 / -- Burdová, E.
384.DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
385.BTMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
386.BTMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
387.BTMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-H--FHDetails of topic0 / 1--
388.BTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
389.DTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
390.DisTMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP--FADetails of topic0 / 1--
391.BTMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
392.BTMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic1 / 2 Štěpničková, V.
393.BTMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic1 / -- Lokaj, L.
394.DTMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
395.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
396.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 3--
397.BTMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Hanzlíčková, L.
398.BTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 3--
399.DTMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
400.BTModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Skočková, M.
401.BTModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic0 / 1--
402.BTModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Procházková, D.
403.BTModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic0 / 1--
404.DTModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
405.DTModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 5--
406.DTModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 5--
407.DisTModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
408.DisTModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
409.DisTModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
410.DTModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 3--
411.DisTModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
412.BTModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / -- Birgusová, E.
413.DTModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
414.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
415.BTModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
416.DisTMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
417.DisTMolekulární genetika živočichů - volné témaKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-AMGFADetails of topic0 / ----
418.DisTMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
419.DisTMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
420.DTMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
421.DTMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1 Toufar, J.
422.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
423.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
424.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
425.DTMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
426.BTMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
427.DisTMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic1 / -- Hudeček, P.
428.BTMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic3 / 2 Zalubilová, K.
Tihlařík, F.
Lančová, M.
429.BTMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic2 / 2 Zálešák, P.
Veleba, M.
430.BTMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 2--
431.BTMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
FADetails of topic0 / 1--
432.DisTMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
433.DTMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
434.BTMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
435.DTMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 1 Odehnalová, J.
436.BTMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
437.DTMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 4--
438.DTMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--FADetails of topic0 / ----
439.DisTMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic1 / -- Neřádová, V.
440.DisTMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
441.BTMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Strnad, V.
442.DTMožnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuRex, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1 Kapołková, K.
443.BTMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 1 Ston, M.
444.BTMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
445.BTMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
446.BTMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic1 / 2 Nepustilová, L.
447.BTMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
448.DisTMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
449.BTMožnosti využití mouk získaných mikromletím.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
450.BTMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Fiodorová, D.
451.BTMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
452.BTMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Šmoldas, R.
453.BTMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
454.DTMožnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
455.BTMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
456.DisTMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
457.DTMožnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovkyHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FT--FADetails of topic0 / 2--
458.BTMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
459.BTNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
460.BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
461.BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
462.BTNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic1 / 1 Chlup, D.
463.DTNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmŠmerková, K.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 2 Janošťáková, B.
464.DisTNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Košarišťanová, L.
465.BTNanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 2 Kurcová, J.
466.DisTNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
467.DTNanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinRichtera, L.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 2--
468.BTNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
469.BTNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
470.DisTNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
471.BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic0 / 1--
472.BTNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic0 / 1--
473.BTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
474.DTNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
475.DTNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 3--
476.DisTNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP--FADetails of topic4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
477.BTNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic1 / 1 Šindelářová, A.
478.DTNávrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Dubšík, M.
479.DisTNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
480.DTNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
481.BTNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1--
482.BTNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / -- Švestková, I.
483.BTNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
484.BTNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
485.BTNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
486.DTNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
487.BTNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic1 / 1 Valčíková, A.
488.DTNové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 2--
489.BTNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
490.BTNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
491.BTNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
492.BTNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
493.BTNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 3 Večeřa, R.
494.BTNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
495.BTNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
496.BTNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
497.DTNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
498.DTNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)C-PP
C-PM
C-PP
C-PP-PB
C-PM-PM
--
FADetails of topic0 / 1--
499.BTObnova narušené krajinyKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 2--
500.DTObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--FADetails of topic0 / 2--
501.DTObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
502.BTOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
503.DisTOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
504.BTOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
505.BTOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelůmVíchová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 2--
506.BTochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic0 / 1--
507.BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
FADetails of topic0 / 3--
508.BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
--
B-AS-AE
FADetails of topic0 / 3--
509.DTOchrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
510.BTOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
511.DTOchrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 2 Die, T.
512.DisTOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
513.BTOmická analýza v prostoruČerný, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
FADetails of topic0 / 1--
514.DisTOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
515.DisTOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / 1--
516.DisTOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / 1--
517.DisTOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
518.DisTOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
519.DisTOptimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
520.DisTOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
521.BTOptimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSIGuráň, R.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Koudelková, Ž.
522.DTOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Tymchenko, V.
523.DTOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
524.DTOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic2 / 2 Krajíček, T.
Augustin, J.
525.DTOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / -- Sobotka, P.
526.BTOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
527.BTOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
528.BTOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic0 / ----
529.BTOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-AE
FADetails of topic1 / -- Jedlička, J.
530.BTPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
531.DTParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
532.DTParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
533.DTPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 3--
534.DTPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
535.DisTPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic1 / -- Kloutvorová, J.
536.DisTPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic1 / -- Rotreklová, E.
537.BTPatogeny obilninPokorný, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGB-GA
FADetails of topic1 / 3 Schindler, A.
538.DisTPatogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic0 / ----
539.DisTPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic0 / ----
540.DisTPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic0 / ----
541.BTPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
542.DisTPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyŠafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM--FADetails of topic2 / -- Bartíková, M.
Nováková, E.
543.BTPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 4--
544.BTPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
545.BTPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
546.BTPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
547.BTPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
548.DTPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
549.DTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
550.BTPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
551.BTPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Chrást, S.
552.DTPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
553.BTPhytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
554.BTPigmenty rostlin a jejich analytické separaceKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-H--FHDetails of topic0 / 1--
555.DTPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
556.DisTPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOT
D-LS
--
D-LS-BOMI
FADetails of topic1 / -- Mishra, S.
557.BTPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / ----
558.DisTPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP--FADetails of topic1 / -- Šourková, M.
559.BTPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
560.BTPodvozky motorových vozidel.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
561.BTPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
562.BTPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
563.BTPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-PP
B-AGB
B-AGE
B-PPR
--
--
--
--
FADetails of topic0 / 2--
564.DisTPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic1 / -- Maxianová, A.
565.DTPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
566.DTPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFADetails of topic0 / 2--
567.BTPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)----FADetails of topic0 / 1--
568.DTPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 1--
569.BTPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
570.BTPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
571.DTPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
572.DTPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
573.DTPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
574.BTPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhemKozlovsky Dufková, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 1--
575.BTPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
576.DTPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 2--
577.DisTPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
578.BTPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
579.DTPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Sapoušek, A.
580.DisTPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
581.DTPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / ----
582.DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / 2--
583.DTPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / 2--
584.DTPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / -- Štefánik, M.
585.BTPoužití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmiaVršanská, M.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
586.DisTPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-AP--FADetails of topic1 / -- Roztočilová, A.
587.BTPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCSFADetails of topic1 / 2 Luskač, J.
588.BTPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / -- Mančíková, R.
589.BTProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
590.BTProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
591.BTProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
592.DTProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
593.BTProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
594.BTProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Minařík, J.
595.BTProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Drobílek, J.
596.DTProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic4 / 4 Svitková, K.
Pecková, N.
Drobílková, K.
Mádr, L.
597.DTProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
598.BTProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FADetails of topic0 / 1--
599.DisTProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic0 / ----
600.DisTProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
601.DisTProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOTD-BOT-APPFADetails of topic0 / ----
602.BTProvozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
603.BTProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
604.DTProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
FADetails of topic0 / 2--
605.BTProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
606.DisTPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic1 / -- Pospíšil, J.
607.BTPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Department of Animal Breeding (FA)----FADetails of topic0 / 2--
608.DTPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiFalta, D.Department of Animal Breeding (FA)----FADetails of topic0 / 2--
609.DTPřenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrodZítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic0 / 1--
610.DTPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 3--
611.BTPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 3--
612.BTPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
613.BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 2 Gross, P.
614.BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
615.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
616.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
617.BTPtáci ve městěLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
618.BTPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
619.DisTPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-WMFADetails of topic0 / ----
620.BTRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic2 / -- Vrána, O.
Mazel, P.
621.DTReakce rostlin na environmentální stresKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
622.BTRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
623.BTRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic2 / 3 Slezák, V.
Kličková, M.
624.BTRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
625.DTRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 1--
626.BTRecyklace textiluVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1--
627.DTRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-RDFADetails of topic0 / 1--
628.DisTRegulace kotlů na biomasuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
629.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic1 / -- Maco, R.
630.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / ----
631.DisTRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic2 / -- Šňupíková, N.
Dufková, R.
632.BTRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
633.BTRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic0 / 2--
634.DTReologické vlastnosti jogurtuKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
635.DTReologické vlastnosti kečupuKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
636.DTReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
637.BTReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
638.DTReologické vlastnosti rostlinného olejeKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
639.DTReologické vlastnosti smetanyKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
640.DTReologické vlastnosti včelího meduKumbár, V.Department of Food Technology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
641.DTReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
642.DisTReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
643.BTRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FADetails of topic0 / 1--
644.DTRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Rantová, B.
645.BTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
646.DTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 2--
647.DisTRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-EEP
--
--
FADetails of topic0 / ----
648.DTRezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PMC-PM-PMFADetails of topic0 / 2--
649.DTRezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidůmPokorný, R.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PM
C-PP
C-PM-PM
C-PP-PB
FADetails of topic0 / 2--
650.BTRobotizované dojeníFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
651.DisTRobotizované dojení Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
652.BTRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic1 / 1 Zynych, A.
653.DTRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
654.DTRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Smutný, R.
655.DTRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
656.BTRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
657.BTRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
658.BTRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / ----
659.BTRozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úpravSzturc, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 2 Marek, L.
660.DisTRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
661.DTRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
662.BTRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
663.BTRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
664.BTRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Kinc, Z.
665.DTRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-RDFADetails of topic0 / ----
666.BTRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
667.DTRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
668.DTŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--FADetails of topic0 / ----
669.DisTŘízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
670.DTSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 5--
671.BTSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 5--
672.DisTSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AZOFADetails of topic0 / ----
673.BTSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
674.BTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
675.DTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
676.BTSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic1 / 1 Kuděla, M.
677.BTSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
678.BTSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 3--
679.BTSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic1 / 1 Zourková, A.
680.BTSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
681.BTSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 1--
682.BTSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
683.Final thesisSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
684.BTSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
685.BTSledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorůNovák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----FADetails of topic2 / 2 Čičmanec, P.
Michálková, N.
686.BTSledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / ----
687.BTSledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 1--
688.BTSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
689.DisTSledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavcůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-APD-AP-AMGFADetails of topic0 / ----
690.BTSledování vlivu stresových faktorů na rostlinyKryštofová, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----FADetails of topic1 / 1 Balaščáková, V.
691.BTSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
692.BTSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
693.DTSociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkc튝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
694.DisTSoil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystemsZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / 1--
695.DisTSoil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystemsZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / 1--
696.BTSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
697.DTSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic0 / 2--
698.BTSolární systémy v ČRFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
699.BTSolární systémy ve světěFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
700.BTSoučasný rozvoj konstrukce valivých ložisekČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Babáček, Z.
701.DTSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
702.BTSpeciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výrobyHřivna, L.Department of Food Technology (FA)B-FTB-FT-FTFADetails of topic0 / 1--
703.DTSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
704.DTSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
705.DTSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 1 Švecová, V.
706.BTSrovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
707.BTSrovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
708.DTSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
709.DTSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / ----
710.BTStabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaSkalák, J.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
FADetails of topic0 / 1--
711.BTStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméRyant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic0 / 1--
712.DTStanovení degradace automobilového motorového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
713.DTStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
714.DTStanovení degradace hydraulického olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
715.DTStanovení degradace motocyklového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
716.DTStanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
717.DTStanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
718.DTStanovení degradace převodového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
719.DTStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
720.DTStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
721.DTStanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
722.DisTStanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelůKozlovsky Dufková, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
723.DTStanovení intenzity větrné erozeMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS
C-AS-RD
C-AS-AE
FADetails of topic1 / 1 Fidler, M.
724.DTStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
725.DTStanovení obsahu plastů v kompostechGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Suchý, P.
726.DTStanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / -- Vítková, M.
727.DTStanovení odnosu půdy větremKozlovsky Dufková, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--FADetails of topic0 / 1--
728.DTStanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGISMašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS
C-AS-AE
C-AS-RD
FADetails of topic1 / 2 Pijáček, R.
729.BTStanovení pevnosti meruňkových pecekBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
730.BTStanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic