Summary of topics offered - Faculty of AgriSciences


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | 3 | 4 | 6

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
2.
BT
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 5
--
3.
DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
4.BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----ILEDetails of topic0 / ----
5.DTAktuální a potenciální vegetace na úhorechDepartment of Plant Biology (FA)----
FA
Details of topic
1 / --
Smetanová, S.
6.DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
7.
BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)----FADetails of topic0 / 2
--
8.DisTAmniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP
--
FA
Details of topic
0 / ----
9.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 2--
10.DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3
--
12.
DisT
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
13.
DTAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
14.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic0 / 1--
15.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WT
FA
Details of topic
1 / --
16.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELUDetails of topic0 / 1
--
17.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
18.
DTAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
19.
DT
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WB-WBMFADetails of topic0 / 2--
20.
BT
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FADetails of topic0 / 2--
21.
BT
Analýza sil působící na automobil
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic1 / --
22.
BT
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
23.
BT
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
24.BTAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
25.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FADetails of topic
0 / 2
--
26.DTAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFA
Details of topic
0 / 1
--
27.DisT
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABCFA
Details of topic
0 / ----
28.DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
29.DT
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
30.DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
1 / -- Černý, P.
31.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
32.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic1 / 3 Přichystal, L.
33.
DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 1
--
34.
DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / ----
35.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABCFADetails of topic
1 / --
Meitner, J.
36.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
37.
BT
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
38.
BT
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Kozlovská, S.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
39.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 2
--
40.
BT
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic1 / 1
41.
DisT
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
42.
DisTAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FT--FA
Details of topic
0 / --
--
43.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FTED-FTE-PAP
FA
Details of topic
1 / --
Chodáková, K.
44.BT
Antioxidanty v bylinných čajích
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-FT
B-FT-FTFA
Details of topic
0 / 3--
45.DTAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FT
C-FT-FQS
FADetails of topic
0 / 3
--
46.
BT
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
47.BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
FA
Details of topic0 / 2
--
48.BTAplikace aditivní výroby v průmysluDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / --
--
49.
DT
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AGE
C-AGE-ABU
FA
Details of topic
0 / 1--
50.
DisTAplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / 1
--
51.DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--FADetails of topic0 / 2
--
52.
DisT
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Lošák, T.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
53.
DisT
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic0 / --
--
54.DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic
0 / --
--
55.
DisT
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS--
FA
Details of topic
2 / --
Trost, D.
Kašpar, V.
56.
DisTAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS--FADetails of topic
0 / 1
--
57.
DT
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FADetails of topic
0 / 1
--
58.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-ABFA
Details of topic
0 / 2
--
59.
DisT
Automatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
FADetails of topic0 / 1--
60.DTAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
FA
Details of topic0 / 1
--
61.
BTBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 2--
62.BT
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 1
--
63.
DisT
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
FA
Details of topic0 / --
--
64.DT
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
65.DT
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
66.BTBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
B-AGB
B-AGB-GA
FADetails of topic
0 / 1
--
67.
BT
Biodegradabilní obalové materiály
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
68.BT
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1--
69.DT
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářství
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / 1
Trlidová, A.
70.BTBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
FA
Details of topic
1 / 1
Škatulárová, J.
71.BT
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
72.
BT
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FA
Details of topic
0 / 2
--
73.
BT
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1
--
74.BTBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
75.DT
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Škarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----FA
Details of topic
0 / 2
--
76.DTBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)C-PP
C-PP-PP
FA
Details of topic
0 / --
--
77.
BT
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Kučerová, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
78.
DT
Biologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / --
79.
BT
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativa
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic
1 / --
Františová, G.
80.DisT
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
FA
Details of topic0 / --
--
81.
BT
Biologicky aktivní látky v medu
Klejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic0 / 3
--
82.BTBiologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
83.DTBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FT
C-FT-FQS
FA
Details of topic
0 / 2
--
84.
BT
Biologicky šetrné oleje a maziva
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3--
85.
BT
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AEG
B-WT
--
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 2
--
86.
DisT
Bobr evropský v agrární krajině
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic0 / ----
87.BTBY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiíchDepartment of Plant Biology (FA)
B-AGB
B-AGB-PBFADetails of topic0 / 1--
88.
BTCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Cestovní ruch v zemědělské krajin슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
90.
BT
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
91.
BT
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Černý, M.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGBB-AGB-MBBFA
Details of topic
0 / 1--
92.
DT
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
93.
DisT
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
94.
DisT
Cultural tourism and its potential
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-AEL
D-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / 1
--
95.BTČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
96.
DisT
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
0 / --
--
97.
DT
Čirok ve výživě přežvýkavců
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
98.
BT
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--FADetails of topic
0 / 2
--
99.DisTDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATMFADetails of topic
0 / --
--
100.BTDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1--
101.BTDetekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----FADetails of topic
1 / 1
Jurečková, D.
102.
BT
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2 Holzmannová, K.
103.
DT
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
104.
DT
Detekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Department of Plant Biology (FA)
C-PP
C-PP
C-PP-PB
C-PP-PP
FA
Details of topic
0 / 2
--
105.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic0 / ----
106.
DTDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
107.
DT
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
108.DisTDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FADetails of topic1 / -- Mitrevska, K.
109.DisT
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
110.
BT
Dezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
111.
DisT
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
D-PM-PM
FA
Details of topic
0 / --
--
112.
DTDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-FT
C-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2
--
113.
DT
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 3--
114.
DT
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
115.
DT
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 2
--
116.
BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
117.BTDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AEFA
Details of topic
0 / --
--
118.
DT
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
119.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--FADetails of topic
0 / --
--
120.
DisT
Dizertační práce na volné témaKopp, R.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AELFA
Details of topic
3 / --
121.
DisT
Dle výběru studentaSládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
FA
Details of topic
2 / -- Navrátil, J.
Hönigová, K.
122.DisT
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic
0 / 2
--
123.
DTDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
124.
DT
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
125.BTDopravní telematikaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIB
--
ILEDetails of topic1 / 2
126.
BT
Dopravní telematika
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
127.BT
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBBFA
Details of topic
1 / 1
Skácel, J.
128.
BTDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGBB-AGB-MBBFA
Details of topic
0 / 1
--
129.
DT
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Knoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
130.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
131.BT
Druhové složení vegetace na železnici
Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
132.BT
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Winkler, J.
Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic2 / --
133.
BT
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
ILEDetails of topic0 / 1--
134.
DisT
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATMFA
Details of topic
0 / 1
--
135.
BT
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice ozimé
Ryant, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-PPR
B-AGE
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGE-ABU
B-AGB-PB
B-AGB-GA
FA
Details of topic
0 / 1
--
136.
BTDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AGE
B-PPR
B-AGB
B-AGB
B-AGB-GA
B-AGE-ABU
B-PPR-PPR
B-AGB-PB
B-AGB-PP
FA
Details of topic
0 / 1
--
137.
BT
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
138.
BT
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)B-AGB
B-AS
B-AGB
B-AGB-GA
B-AS-AE
B-AGB-PP
FA
Details of topic0 / 1
--
139.
DT
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
140.
DisT
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
--FADetails of topic0 / --
--
141.
DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
142.
BT
Dynamika půdního stavu během vegetačního obdobíDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-GA
FA
Details of topic
1 / -- Trnka, T.
143.
DisTDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-EEP-AELFA
Details of topic
0 / 2
--
144.
DT
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFA
Details of topic
0 / 1
--
145.DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPPFA
Details of topic
0 / ----
146.
DisTEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / 1
--
147.
DT
Ekologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikace
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-AS-RD
C-AS-AE
C-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
148.
BT
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-ASB-AS-AEFADetails of topic
0 / 5
--
149.
DT
Ekologie ohrožených motýlůHula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
150.DTEkologie "polních" druhů motýlůDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic0 / 5
--
151.
DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-KRAJ
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
152.
DisT
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic0 / --
--
153.BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
154.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 5
155.
DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FADetails of topic1 / --
156.DTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / 3--
157.DT
Ekologizace v zemědělství - případová studie
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFADetails of topic
0 / 1
--
158.BT
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
MENDELU
Details of topic0 / --
--
159.DisT
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic0 / ----
160.DisTElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
161.DT
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselin
Hynek, D.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 5
--
162.
DisT
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Zítka, O.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
1 / --
163.
DT
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
164.DT
Elektronické mýtné
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
165.
DisT
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATMFADetails of topic0 / --
--
166.
DisT
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
FA
Details of topic
0 / --
--
167.
BT
Eliminace hluku strojů v provozu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AMFA
Details of topic
0 / 1
--
168.BT
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
169.
DisT
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FADetails of topic0 / ----
170.
BT
Energetická náročnost budov
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
171.
BT
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
172.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
173.
DT
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
FA
Details of topic0 / ----
174.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluatingDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
175.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALEFA
Details of topic
0 / --
--
176.
DisT
Environmental effects of landfills -understanding and evaluatingDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALEFADetails of topic0 / ----
177.
DisTEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
FADetails of topic1 / --
178.
DT
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a měst
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2
--
179.
DT
Environmentální sucho
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
180.
BT
Environmentální sucho
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
181.
BT
Epigenetika u zvířatKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
182.
DT
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismus
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
183.
BT
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkce
Department of Food Technology (FA)
B-AGB--
FA
Details of topic
0 / 2
--
184.
BT
Exogenní organická hmota
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
185.
BT
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
186.
DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic
0 / 1
--
187.
DTExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic0 / 1
--
188.
BTExtrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
189.
DT
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
190.DisTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic
0 / --
--
191.
DT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS-AT
FA
Details of topic
0 / 1
--
192.
DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
193.
DTFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
194.DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
195.
BT
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FA
Details of topic
0 / --
--
196.
DisT
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
197.
DTFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
198.
DisT
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
199.BT
Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
Jiroušek, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
200.
DT
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
201.
DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATMFA
Details of topic
0 / ----
202.
DisTFree topicHorký, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
D-AP-GAB
FA
Details of topic
0 / --
--
203.
BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
204.
DisT
Fusariózy ječmene
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
205.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
206.
DTFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
207.DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFA
Details of topic
0 / 1
--
208.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
209.
DT
Fyzikální vlastnosti paliv a biopaliv
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
210.
DT
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1 Sedláková, M.
211.
BT
Genetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
212.
BT
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AS
--
FADetails of topic0 / 1
--
213.BTGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
214.
DisT
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP--
FA
Details of topic
1 / --
215.
BT
HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
216.
DT
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
217.
BT
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ryant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
218.
BTHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
219.
DT
Hodnocení aberace vybraných ploch katastru
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
220.
DisTHodnocení biodiverzity vybraného územíDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
0 / ----
221.
DisTHodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEPD-EEP-AZO
FA
Details of topic
0 / ----
222.
BT
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FADetails of topic0 / ----
223.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
224.BTHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
225.DT
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PM
C-PM-PM
FA
Details of topic
0 / --
--
226.
DT
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1--
227.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
228.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
229.
DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFA
Details of topic
0 / 2--
230.
DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE
FA
Details of topic0 / 2--
231.
BT
Hodnocení genetické diverzity u koní
Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic0 / ----
232.
DisT
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1--
233.DT
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic0 / 1--
234.DT
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
FA
Details of topic0 / --
--
235.
DT
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Department of Food Technology (FA)C-FT
C-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2--
236.DT
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
237.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
238.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic
0 / --
--
239.
BT
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Voběrková, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
240.
DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FA
Details of topic
0 / --
--
241.
DT
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
242.
DisTHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / --
--
243.
DTHodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PPC-PP-PPFA
Details of topic
0 / --
--
244.
DT
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
245.DTHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
246.
BT
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic0 / --
--
247.
DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
2 / --
Šmak, R.
Pejřilová, N.
248.
DT
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
249.DT
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Lukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
250.
DisT
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic
1 / --
Mezera, J.
251.BT
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšenice
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)B-AGB--
FA
Details of topic
0 / --
--
252.
DisT
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-PP-SPP
FA
Details of topic
0 / --
--
253.
DisT
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-PP-SPP
FADetails of topic2 / --
254.
DisT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
255.
DTHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
256.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----FA
Details of topic
0 / 2
--
257.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FA
Details of topic
0 / 2--
258.
DT
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
259.
DisT
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-PP
--
FADetails of topic0 / ----
260.
DTHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
261.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
262.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
263.DisTHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic
0 / --
--
264.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic
1 / --
265.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic0 / ----
266.DTHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
267.
DT
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)M-AEM-AE-AP
FA
Details of topic
0 / 1
--
268.
DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFA
Details of topic
1 / --
269.BT
Hraboš polní a škody na cukrovce
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
270.
BT
Hydromechanické pohony traktorů
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
271.
DT
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
FADetails of topic0 / 1--
272.
BT
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
273.
DisT
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP--
FA
Details of topic0 / ----
274.
BT
Charakterizace rostlinného proteomu
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-PPR
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
B-PPR-PPR
FA
Details of topic0 / 1
--
275.BT
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
276.
BT
Chemické a mineralogické složení různých typů půd
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
277.
BT
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 5
--
278.
BT
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / ----
279.BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Svobodová, E.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
280.
BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
281.DisT
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředí
Department of Animal Breeding (FA)D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
FA
Details of topic
0 / --
--
282.BT
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 5
--
283.
DTIdentifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u krav
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
284.DisT
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
285.
DisT
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
286.BT
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--FADetails of topic0 / 2--
287.DisTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PP--FA
Details of topic
0 / ----
288.
DTIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
289.BT
Identifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 5
--
290.
BT
Identifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíku
Středa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)----FADetails of topic0 / 2--
291.
BT
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyAshrafi, A.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----FADetails of topic0 / --
--
292.
BT
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
293.
DT
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / 1
Novotná, P.
294.BT
Indikátory kvality/zdraví půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
295.
DisT
Industrial heritage in the Czech Republic
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic0 / --
--
296.
BT
Inertní odpad
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
297.DTInertní odpad
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
298.DisTInertní odpad a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
299.
DisT
Inovace technologie výroby masných výrobkůJůzl, M.
Department of Food Technology (FA)
D-FTED-FTE-PAPFA
Details of topic
1 / --
300.DT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
301.
BT
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
302.
BT
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
303.
DisT
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstuProcházka, S.
CEITEC MENDELU (FA)
D-BOT
--
FA
Details of topic
0 / ----
304.
DisT
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Brzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FA
Details of topic0 / --
--
305.
BT
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
306.
DT
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Department of Plant Biology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
307.
DisT
Interakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FA
Details of topic0 / ----
308.
BT
Interaktivní animace v Maple I
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
309.
BT
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
310.
BTInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
311.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / --
--
312.
DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / --
--
313.DisT
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEPD-EEP-ALE
FA
Details of topic
0 / --
--
314.
BT
ISO-BUS
Čupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
FA
Details of topic0 / 1
--
315.
BT
Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
316.
DT
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2
317.
BT
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic
1 / 2
Pospíšilová, Z.
318.
BT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 2
319.
DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
320.DT
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 3 Absolín, P.
321.
BT
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 3
--
322.DTKáva versus biologicky účinné látkyDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQSFADetails of topic
0 / 3
--
323.
BT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
324.DT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic1 / -- Petříková, M.
325.BTKlasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / --
--
326.BTKombinovaná dopravaSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
327.
DisT
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Balla, J.Department of Plant Biology (FA)D-BOTD-BOT-APP
FA
Details of topic
0 / --
--
328.
BT
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----FADetails of topic0 / --
--
329.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
330.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
331.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)----
FA
Details of topic
1 / 1
332.
DT
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Záhora, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
333.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / --
--
334.
DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 3--
335.
BTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
336.BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
337.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 3
--
338.
DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----FA
Details of topic
0 / 3--
339.
BT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
340.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3
--
341.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
342.
BT
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Balla, J.Department of Plant Biology (FA)
B-AGB
B-AGB-PB
FA
Details of topic0 / 1
--
343.
DisT
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
0 / --
--
344.
BT
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníDepartment of Food Technology (FA)B-PP
B-FT
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
345.
BT
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
346.DisT
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / ----
347.
BTKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
348.DT
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 1
--
349.
DT
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
350.
DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
FA
Details of topic
0 / 1
--
351.
BTKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
352.DT
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
353.BTKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotikyKlemš, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-PPR
B-PPR-PPR
FA
Details of topic
0 / 1--
354.
DisT
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
355.
DisT
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic
0 / --
--
356.
BT
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplníHřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
B-FTB-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2
--
357.
BTLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
358.
BT
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
359.
BT
Linky pro manipulaci s odpadem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / 2--
360.
BTMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 1
--
361.
DT
Magnetická levitace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
FA
Details of topic
0 / 1
--
362.
DT
Malé město jako středisko venkovského mikroregionu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
363.
BT
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
364.
DT
Manipulace s materiálem
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
365.
DT
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
366.
DT
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
367.
DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
368.DTMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--MENDELUDetails of topic0 / ----
369.
DT
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / ----
370.
DisT
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FA
Details of topic0 / ----
371.DTMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
372.
BT
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
373.
DT
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
374.
BT
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
----FA
Details of topic
0 / --
--
375.
BT
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
1 / 1
376.
DisT
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic0 / --
--
377.DisT
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
1 / --
Hlaváčová, M.
378.
BT
Metody izolace DNA z potravinDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
379.
BT
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
380.
BT
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
381.
BT
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
382.
BT
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
383.
BT
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
384.
DT
Mezoklimatické poměry krajinyStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
385.
DisT
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-EEP
D-FT
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic
0 / --
--
386.
BT
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FADetails of topic0 / 2
--
387.
DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic
1 / --
388.
DisTMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAPFADetails of topic
0 / --
--
389.
BTMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
390.
BT
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
391.BTMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Department of Plant Biology (FA)B-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
392.BTMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / ----
393.
DT
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Škarpa, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FADetails of topic
0 / --
--
394.
DisT
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
395.BT
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic0 / --
--
396.
BT
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic1 / 2
397.
DT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
398.
BT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
FA
Details of topic0 / --
--
399.
BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
400.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
401.
BT
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
402.
BT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FADetails of topic0 / 3
--
403.
DT
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 2--
404.
BT
Model intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FADetails of topic0 / 1--
405.
BT
Model intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AB
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
406.
BT
Model intraperitoneální aplikace potkana
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AB
B-AB-ABFA
Details of topic
0 / 1
--
407.
BT
Model intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
408.
DT
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Klem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
409.
DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 5
--
410.DT
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 5
--
411.
DisT
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / --
--
412.
DisT
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS--FADetails of topic0 / --
--
413.
DisT
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
414.
DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
415.
DisT
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
416.
BT
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Adam, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
417.
DT
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovůDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
418.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
419.BT
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
420.DisTMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FA
Details of topic
0 / --
--
421.
DisT
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APPFA
Details of topic
0 / --
--
422.
DisTMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APPFA
Details of topic
0 / --
--
423.
DT
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
424.
DT
Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA
Michálek, P.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-APC-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
425.
DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----FADetails of topic
0 / --
--
426.
DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
427.DTMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
428.
DT
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
429.
BT
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách
Klejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
430.
DisTMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic
1 / --
431.BTMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2
--
432.
BT
Monitoring jakosti vody vybraného toku
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic2 / 2
433.
BT
Monitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogeny
Středa, T.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
434.BTMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
FA
Details of topic
0 / 1--
435.
DisT
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic
0 / --
--
436.
DT
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Kotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
437.
BT
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
438.
DT
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELU
Details of topic
1 / 1
439.BT
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1
--
440.
DTMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 4
--
441.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
FA
Details of topic
0 / --
--
442.
DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic
1 / --
443.DisT
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Department of Food Technology (FA)D-FTE
D-FTE-PAP
FA
Details of topic
0 / --
--
444.BT
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
1 / --
Strnad, V.
445.DT
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Rex, S.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1
446.
BT
Možnosti využití čekanky obecné pro pícní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----FA
Details of topic
1 / 1
447.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
448.
BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
449.
BT
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Lukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
450.BT
Možnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využití
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
451.
DisT
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Žalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
452.
BT
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.Department of Food Technology (FA)
B-FT
B-FT-FT
FA
Details of topic0 / 1
--
453.
BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
454.
BT
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
455.
BT
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic
1 / --
Šmoldas, R.
456.
BT
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
457.
DT
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Department of Food Technology (FA)
C-FTC-FT-FT
FA
Details of topic
0 / 2
--
458.
BT
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
459.
DisT
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / --
--
460.
DT
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
--
FADetails of topic0 / 2
--
461.
BT
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----FA
Details of topic
0 / ----
462.BT
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
463.BTNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic0 / 2--
464.BT
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2
--
465.
BT
Nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomi
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-ASB-AS-LCS
FA
Details of topic1 / 1
466.DisTNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHED-CHE-ZCH
FA
Details of topic
1 / --
Košarišťanová, L.
467.
DT
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Šmerková, K.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
468.
BT
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Kurcová, J.
469.
DisTNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCHFADetails of topic0 / --
--
470.
DT
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlin
Richtera, L.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
471.
BT
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 2--
472.BT
Návrh digitálního obrazového filtru
Bartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
473.
DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WTFA
Details of topic
0 / --
--
474.BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Fukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
0 / 1--
475.
BT
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-LCS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
476.
DT
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AEFA
Details of topic
0 / 1
--
477.BT
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic0 / 1--
478.
DTNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
479.
DisT
Návrh tématu po dohodě se studentem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FADetails of topic4 / -- Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
480.
BT
Návrh úpravy malého vodního toku
Oppeltová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS-AE
FADetails of topic
0 / 1
--
481.
DT
Návrh zavedení systému managementu jakostiDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 1
482.DisTNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / ----
483.DTNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1
--
484.BTNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1
--
485.
BT
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / --
--
486.
BT
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----FA
Details of topic
0 / ----
487.
BT
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.
Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
FA
Details of topic0 / --
--
488.
BT
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
489.
DT
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
490.
BT
Nová úloha moderních zoologických zahrad
Fukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic
0 / 1
--
491.DTNové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
FADetails of topic0 / 2--
492.
BT
Nové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic0 / 2
--
493.BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic
0 / 2
--
494.
BT
Nové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 2--
495.
BT
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 2
--
496.BT
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 3
497.
BT
Nové trendy v plastických mazivechKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic
0 / 2
--
498.
BT
Nové trendy v převodových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
499.BT
Nové trendy v tuhých mazivech
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2--
500.
DT
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2--
501.
DT
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolome
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
C-PP
C-PM
C-PP
C-PP-PB
C-PM-PM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
502.
BTObnova narušené krajinyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
503.
DT
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Vaishar, A.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
FADetails of topic0 / 2
--
504.DT
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
505.BTOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / 2--
506.
DisTOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP
FA
Details of topic
0 / ----
507.
BT
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
508.
BT
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Víchová, J.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
509.
BT
ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
FADetails of topic
0 / 1
--
510.
BT
Ochrana a organizace vybraného povodí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-LPU
B-AS-AE
FA
Details of topic0 / 3--
511.
BTOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
--
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 3--
512.
DT
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
513.
BT
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
514.DTOchrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Die, T.
515.
DisT
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / 1--
516.
BT
Omická analýza v prostoruČerný, M.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-PB
FA
Details of topic0 / 1--
517.
DisTOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / ----
518.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic0 / 1
--
519.DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
520.DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1
--
521.
DisT
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic
0 / --
--
522.
DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
523.
DisT
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEPD-EEP-ABCFA
Details of topic
0 / --
--
524.
BTOptimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / 1
Koudelková, Ž.
525.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-APC-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
526.
DT
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / 1 Tymchenko, V.
527.
DT
Optimalizace pohybu zemědělské technikyDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
FA
Details of topic0 / 2--
528.
DT
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / --
529.
BT
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
530.BTOrganizace provedení technické kontrolyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
531.
BT
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Šimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-LCS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
532.BTOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-AGB
B-AGB
B-AS
B-AGB-GA
B-AGB-PP
B-AS-AE
FADetails of topic1 / --
533.
BT
Palivové články pro motorová vozidlaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
534.DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
535.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1
--
536.
DT
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
537.
DT
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
538.
DisT
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PM
--
FA
Details of topic
1 / --
Kloutvorová, J.
539.
DisT
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic
1 / --
Rotreklová, E.
540.BTPatogeny obilninPokorný, R.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
B-PPR
B-AGB
B-AGB-PP
B-PPR-PPR
B-AGB-GA
FA
Details of topic
1 / 3
541.DisTPatogeny orchidejí a možnosti ochranyDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic0 / ----
542.
DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM--
FA
Details of topic0 / --
--
543.
DisT
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic
0 / ----
544.
BTPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
545.DisTPatogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
FA
Details of topic
2 / -- Nováková, E.
Bartíková, M.
546.
BT
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 4
--
547.BTPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / ----
548.BTPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
549.
BT
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3
--
550.
BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / ----
551.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
552.
DT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
553.
BT
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
554.BTPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
555.
DT
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
556.
BT
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)----
FA
Details of topic0 / 1
--
557.
BT
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Klemš, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
558.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1--
559.
DisT
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveDepartment of Molecular Biology and Radiobiology (FA)D-BOT
D-LS
--
D-LS-BOMI
FA
Details of topic
1 / -- Mishra, S.
560.
BTPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / --
--
561.DisT
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
FADetails of topic
1 / --
562.
BT
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1
--
563.
BT
Podvozky motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
564.BT
Podvozky samojízdných strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic0 / 2--
565.BT
Podzemní biomasa travních porostů
Hejduk, S.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
566.
BT
Podzimní hnojení řepky oziméRyant, P.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
B-PP
B-AGB
B-AGE
B-PPR
--
--
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
567.
DisT
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP-AELFADetails of topic
1 / --
568.DT
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1--
569.
DTPolní cesty - dopravní systémy v krajině
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FADetails of topic0 / 2
--
570.
BT
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1
--
571.
DT
Polymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kanců
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
572.
BT
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
573.
BT
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
574.
DTPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
575.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
576.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
577.BTPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhemKozlovsky Dufková, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS--
FA
Details of topic
0 / 1
--
578.
BT
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obci
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
579.DTPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
580.DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / ----
581.
DisT
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / ----
582.
BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
583.DTPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
584.
DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
585.DTPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS--MENDELUDetails of topic0 / --
--
586.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hranici
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
--
MENDELUDetails of topic0 / 2--
587.
DT
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
588.DT
Potencionální inhibitory viru Zika
Adam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / --
--
589.
BT
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
590.
DisTPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
1 / --
591.BTPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS-LCS
FA
Details of topic
0 / 2
--
592.
BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic1 / -- Mančíková, R.
593.
BT
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
594.
BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
595.BTProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
FA
Details of topic0 / 1
--
596.
DT
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Hynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FADetails of topic
0 / --
--
597.
BTProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
598.
BT
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
599.
BT
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
600.DTProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FA
Details of topic
2 / 4 Pecková, N.
Mádr, L.
601.DTProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
602.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
603.
DisT
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHED-CHE-ZCHFADetails of topic
0 / --
--
604.
DisTProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOTD-BOT-APPFA
Details of topic
0 / --
--
605.
DisTProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
D-BOT
D-BOT-APPFADetails of topic
0 / --
--
606.
BTProvozní brzdy motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
607.
BT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
608.
DT
Provozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
FA
Details of topic
0 / 2
--
609.
BT
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 2
--
610.
DisT
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
Zítka, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
FADetails of topic1 / -- Pospíšil, J.
611.
BT
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Department of Animal Breeding (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
612.
DT
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Department of Animal Breeding (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
613.
DT
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Zítka, O.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
614.
DT
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
615.
BT
Přihaneč sklízecích mlátiček
Červinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 3
--
616.
BTPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic0 / ----
617.
BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyDepartment of Food Technology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
618.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
619.
BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
620.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.
Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
621.BTPtáci ve městěLaštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / ----
622.
BT
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
623.
DisT
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-WMFADetails of topic
0 / --
--
624.
BT
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
625.DTReakce rostlin na environmentální stresDepartment of Plant Biology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
626.
BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----MENDELUDetails of topic
0 / --
--
627.
BT
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
FA
Details of topic
2 / 3
628.BTRecyklace fotovoltaických panelůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic
0 / 1
--
629.
DTRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTMFA
Details of topic
0 / 1
--
630.BT
Recyklace textilu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic0 / 1
--
631.
DTRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AS
C-AS-RD
FA
Details of topic
0 / 1
--
632.
DisT
Regulace kotlů na biomasuFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
633.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAPFA
Details of topic
1 / --
634.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmeneDepartment of Food Technology (FA)
D-FTE
D-FTE-PAPFADetails of topic2 / -- Dufková, R.
Šňupíková, N.
635.
DisT
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FA
Details of topic
0 / --
--
636.BT
Regulační hydraulika traktorů
Šmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
637.BT
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému Země
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
FADetails of topic0 / 2--
638.DT
Reologické vlastnosti jogurtu
Department of Food Technology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 2--
639.
DT
Reologické vlastnosti kečupu
Kumbár, V.Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
640.
DT
Reologické vlastnosti majonézy
Kumbár, V.Department of Food Technology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
641.BTReologické vlastnosti moravských vínDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic
0 / --
--
642.
DT
Reologické vlastnosti rostlinného oleje
Department of Food Technology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
643.
DT
Reologické vlastnosti smetany
Department of Food Technology (FA)
----FADetails of topic0 / 2
--
644.
DT
Reologické vlastnosti včelího medu
Department of Food Technology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
645.
DT
Reologické vlastnosti včelího medu.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----FA
Details of topic
0 / --
--
646.
DisT
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTED-FTE-PAP
FA
Details of topic
0 / ----
647.BTRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
648.
DT
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
649.
BT
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 2
--
650.
DT
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
651.DisTRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
652.DTRezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
FA
Details of topic
0 / 2
--
653.DT
Rezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidům
Pokorný, R.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PP
C-PM-PM
C-PP-PB
FA
Details of topic
0 / 2
--
654.
BT
Robotizované dojení
Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
MENDELU
Details of topic0 / ----
655.
DisT
Robotizované dojení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
656.
BT
Role cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínek
Department of Molecular Biology and Radiobiology (FA)
B-AGBB-AGB-MBBFA
Details of topic
0 / 1
--
657.
DT
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Vaverková, M. D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
658.
DT
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
659.
DT
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
660.
BT
Role zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad Odrou
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
661.
BT
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA