Přehled vypsaných témat - Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | C | Ch | I | M | N | O | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
0 / 1
--
2.
BP
Charakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
B-RL-RL
AF
prohlížet0 / 1--
3.
BP
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinPavlů, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AF0 / 1
--
4.
DisP
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOTD-BOT-AFR
AF
prohlížet
0 / --
--
5.DisPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
0 / ----
6.
DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----AFprohlížet
0 / 1
--
7.DisPMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
prohlížet0 / ----
8.
DisP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AFprohlížet
0 / --
--
9.DisP
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF0 / ----
10.
BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
0 / 1
--
11.DP
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolome
Černý, M.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
N-FYTO
N-RL
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-RL-RL
--
AFprohlížet
0 / 1
--
12.DisPOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
0 / --
--
13.
BP
Omická analýza v prostoru
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
0 / 1
--
14.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Saiz Fernandez, I.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
15.
DisP
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
AF
prohlížet1 / -- Mishra, S.
16.DisPProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AF
prohlížet
0 / --
--
17.
DisP
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
0 / --
--
18.
BPRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet
0 / 1
--
19.BP
Sledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorů
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----AFprohlížet
2 / 2
Čičmanec, P.
Michálková, N.
20.
BP
Stabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thaliana
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
AFprohlížet
0 / 1
--
21.
BP
The role of plant hormones in the local and systemic control of root architecture in response to different growth conditions
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1--
22.
BP
Vliv abiotických stresů na fotosyntézu a stabilitu membrán u Arabidopsis thalianaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
0 / 1--
23.
DP
Vliv modifikace receptoru ultrafialového světla na jeho funkci
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
24.
DP
Vliv modulované hladiny cytokininů na odolnost rostlin při působení sucha za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AF1 / 1
25.
DP
Vliv nízké teploty na expresi genů metabolismu a signalizace cytokininů u různých ekotypů Arabidopsis thaliana
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
26.
DisP
volné téma
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-VOZP
D-VOZP-BOMI
AF3 / -- Dufková, H.
Luklová, M.
Berka, M.
27.DisP
volné téma
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-VOZP
D-VOZP-STRB
AF
0 / --
--
28.
DisP
volné téma
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
--
AF0 / --
--