Přehled vypsaných témat - Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | C | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPCílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlinČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Lávičková, M.
2.BPCharakterizace rostlinného proteomuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-BR, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFprohlížet0 / 1--
3.DisPInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
4.DisPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
5.BPKlíčení rostlin - co vše ještě neznáme?Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB, B-RLB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBB, B-RL-RLAFprohlížet0 / 2--
6.DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
7.DisPMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
8.DisPMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
9.DisPMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
10.BPMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
11.DPNutrient supply and its effects on plant growth and metabolomeČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)N-FYTO, N-RLN-FYTO-BR, N-RL-RLAFprohlížet0 / 1--
12.DisPOdezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet1 / -- Abushamsiya, K. N. K.
13.BPOdpověď k zamokření v závislosti na hladinách a signalizaci cytokininůNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
14.BPOmická analýza v prostoruČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
15.DisPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT, D-VOZPD-VOZP-BOMIAFprohlížet1 / -- Mishra, S.
16.DisPProteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodinBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
17.DisPProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFRAFprohlížet0 / ----
18.BPRedoxní signalizace a její role v růstu rostlinČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
19.BPRole cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Zynych, A.
20.BPRole peroxidu vodíku v interakci signálních drah světla a rostlinného hormonu cytokininuČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
21.BPStabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaSkalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
22.BPVliv abiotických stresů na fotosyntézu a stabilitu membrán u Arabidopsis thalianaNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Žáková, S.
23.DPVliv modifikace receptoru ultrafialového světla na jeho funkciNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)AFprohlížet1 / -- Blechová, V.
24.DPVliv modulované hladiny cytokininů na odolnost rostlin při působení sucha za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Mašlaňová, A.
25.DPVliv nízké teploty na expresi genů metabolismu a signalizace cytokininů u různých ekotypů Arabidopsis thalianaNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Kameniarová, M.
26.DisPvolné témaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-VOZPD-VOZP-BOMIAFprohlížet2 / -- Habánová, H.
Luklová, M.
27.DisPvolné témaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-VOZPD-VOZP-STRBAFprohlížet0 / ----
28.DisPvolné témaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTAFprohlížet1 / -- Koukalová, V.
29.BPZdroj živin a jeho efekt na metabolismus rostlin a jejich vývojČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB, B-TPB-AGB-MBB, B-TP-TPAFprohlížet0 / 1--