Přehled vypsaných témat - Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | C | Ch | I | M | N | O | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFprohlížet0 / 1--
2.
BPCharakterizace rostlinného proteomu
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
B-RL-RL
AFprohlížet
0 / 1
--
3.
BP
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1
--
4.
DisP
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
AF
prohlížet
0 / --
--
5.
DisP
Interakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thaliana
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AF
prohlížet0 / ----
6.
DP
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----
AF
prohlížet0 / 1--
7.
DisP
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AF
prohlížet0 / ----
8.
DisP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
prohlížet
0 / --
--
9.
DisPMolekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
AF
0 / --
--
10.
BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF0 / 1
--
11.
DP
Nutrient supply and its effects on plant growth and metabolome
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
N-FYTO
N-RL
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-RL-RL
--
AFprohlížet0 / 1
--
12.
DisP
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
AF
0 / --
--
13.
BP
Omická analýza v prostoru
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
AF
prohlížet0 / 1--
14.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Saiz Fernandez, I.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 1--
15.DisP
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
AF
prohlížet0 / --
--
16.DisP
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
AF
0 / --
--
17.
DisPProteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
AF
0 / ----
18.
BP
Role cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínek
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1
--
19.
BP
Sledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorů
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
----AF2 / 2 Michálková, N.
Čičmanec, P.
20.
BP
Stabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaSkalák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
AF
0 / 1
--
21.BPThe role of plant hormones in the local and systemic control of root architecture in response to different growth conditionsSaiz Fernandez, I.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
22.BPVliv abiotických stresů na fotosyntézu a stabilitu membrán u Arabidopsis thalianaNovák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGBB-AGB-MBB
AF
prohlížet0 / 1--
23.DPVliv modifikace receptoru ultrafialového světla na jeho funkci
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / --
--
24.
DP
Vliv modulované hladiny cytokininů na odolnost rostlin při působení sucha za různých teplotních podmínek
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
AF1 / 1
25.
DP
Vliv nízké teploty na expresi genů metabolismu a signalizace cytokininů u různých ekotypů Arabidopsis thalianaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 1--
26.
DisP
volné téma
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-VOZPD-VOZP-BOMI
AF
6 / --
27.
DisP
volné téma
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-VOZP
D-VOZP-STRB
AF
prohlížet
0 / --
--
28.
DisP
volné téma
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
--
AF
prohlížet0 / --
--