Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DisPBobr evropský v agrární krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AFprohlížet
0 / --
--
2.
BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFprohlížet0 / 1--
3.
BP
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
4.
BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AEAF
0 / --
--
5.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
6.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
0 / --
--
7.
DP
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
8.DPEkologie ohrožených motýlůHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 5
--
9.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
prohlížet0 / 5
--
10.
DP
Ekologie "polních" druhů motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
0 / 5
--
11.
DisP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ--
LDF
prohlížet0 / ----
12.
DisPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
D-EOP
--
D-EOP-AKE
AFprohlížet
0 / --
--
13.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
14.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet2 / 5 Strnadová, E.
Zaoralová, N.
15.
DisPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AFprohlížet1 / -- Dvořáková, D.
16.
DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
0 / 3
--
17.BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
18.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Laštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF0 / --
--
19.
BPHodnocení biodiverzity vybraného územíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
0 / --
--
20.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Laštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet0 / --
--
21.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--MENDELU0 / ----
22.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
23.
DisP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet
1 / --
24.
BP
Hraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
0 / 1
--
25.
BP
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 5
--
26.BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
0 / ----
27.BP
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 5
--
28.
DP
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFprohlížet1 / 2
29.
BP
Jakost vody vybraného tokuÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
30.
BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet1 / 2
31.
DP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF0 / 2
--
32.DisPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
0 / --
--
33.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
prohlížet0 / 1--
34.DisPNávrh tématu po dohodě se studentem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO--
AF
prohlížet4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
35.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
36.
BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
37.DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
38.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AFprohlížet
0 / --
--
39.BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Šorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
0 / 1
--
40.
BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
41.BP
Ptáci ve městě
Laštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
prohlížet0 / --
--
42.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFprohlížet0 / 1
--
43.
BP
Rozsivky indikátory kvality vod.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
44.
DP
Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
45.DisP
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF0 / --
--
46.BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--MENDELUprohlížet0 / --
--
47.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / ----
48.
BP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 5
--
49.ZP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF0 / --
--
50.BPSynantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFprohlížet0 / 5
--
51.
BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČRSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
52.
BPŠkody bobrem evropským v zemědělství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
53.
DisP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-TP
D-TP-ZZM
AF
prohlížet0 / 2--
54.
BP
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF0 / --
--
55.DP
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
LDF0 / 1--
56.
BPVliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 2--
57.DPVliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
58.
DisP
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--AFprohlížet
0 / --
--
59.
DP
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Šorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
AF
0 / 1
--
60.BP
Vliv těžkých kovů na vodní organizmy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / --
--
61.
ZP
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
62.
BP
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
63.
DP
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
64.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--AFprohlížet
2 / --
65.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
prohlížet
0 / --
--
66.
BP
Volné téma
Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 3
--
67.DisPVolné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOOD-ZOO-SZAFprohlížet
2 / --
68.
DisP
Výživa a krmení ryb - volné téma.
Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
0 / ----
69.
DisP
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
0 / --
--
70.
BPZooplankton vybraného zájmového územíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
AF0 / 2--