Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DisPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF0 / --
--
2.
BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
3.
BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF0 / 1
--
4.
BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / --
--
5.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
6.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
prohlížet
0 / --
--
7.
DP
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
8.
DP
Ekologie ohrožených motýlůHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 5--
9.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
prohlížet0 / 5
--
10.DP
Ekologie "polních" druhů motýlů
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFprohlížet
0 / 5
--
11.
DisPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ
--
LDF0 / --
--
12.
DisP
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
AF
0 / --
--
13.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
14.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
2 / 5
15.
DisP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--AFprohlížet1 / -- Dvořáková, D.
16.
DP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 3
--
17.
BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
18.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF
0 / ----
19.
BP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFprohlížet
0 / --
--
20.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet0 / ----
21.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
22.
DP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
23.
DisP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet
1 / --
24.
BP
Hraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
1 / 1
25.
BP
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF0 / 5--
26.
BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
0 / --
--
27.BP
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 5
--
28.
DP
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
1 / 2
29.
BP
Jakost vody vybraného toku
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 2
Pospíšilová, Z.
30.
BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
1 / 2 Letzingerová, Z.
31.
DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
32.DisPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
prohlížet0 / --
--
33.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
34.
DisPNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--AFprohlížet4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
35.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
36.
BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
0 / 1--
37.
DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
0 / --
--
38.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AFprohlížet
0 / --
--
39.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
prohlížet0 / 1
--
40.BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF0 / --
--
41.BP
Ptáci ve městě
Laštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
prohlížet0 / ----
42.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Šorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
0 / 1
--
43.BPRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF0 / 1
--
44.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
45.DisPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AFprohlížet0 / ----
46.DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
MENDELU0 / --
--
47.BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
48.
BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 5
--
49.
ZP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF0 / --
--
50.BP
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 5
--
51.
BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
LDF
0 / 1
--
52.
BP
Škody bobrem evropským v zemědělství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
prohlížet0 / 2
--
53.
DisP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studium
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
0 / 2
--
54.BPVliv antiparazitik na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AF
0 / --
--
55.
DP
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
56.
BP
Vliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.
Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
0 / 2
--
57.
DP
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
prohlížet0 / 1--
58.
DisP
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO--AFprohlížet
0 / --
--
59.
DP
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
AF
0 / 1
--
60.BPVliv těžkých kovů na vodní organizmy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
prohlížet
0 / --
--
61.ZP
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
0 / --
--
62.
BP
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
63.DPVodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybŘezníčková, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
64.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--AF
2 / --
65.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
0 / --
--
66.
BP
Volné téma
Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 3
--
67.
DisP
Volné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
prohlížet
2 / --
Malý, O.
Zugárková, I.
68.
DisP
Výživa a krmení ryb - volné téma.
Mareš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AFprohlížet0 / ----
69.DisP
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AFprohlížet
0 / --
--
70.
BPZooplankton vybraného zájmového územíŠorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
AF
prohlížet0 / 2
--