Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
2.BPDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
6.DizPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy0 / ----
7.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 5--
9.DPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
10.DPEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
11.DizPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / ----
12.DizPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
D-EOP
--
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti témy0 / ----
13.BPEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 5 Zaoralová, N.
Strnadová, E.
15.DizPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy1 / -- Dvořáková, D.
16.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
17.BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
18.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
19.BPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
20.BPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
21.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
22.DizPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy1 / -- Dokulilová, M.
23.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Šeríková, M.
24.BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
25.BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
26.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
27.DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Hučíková, D.
28.BPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Pospíšilová, Z.
29.BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 2 Letzingerová, Z.
Kasperová, K.
30.DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy2 / 2 Kunze, D.
Sedlář, J.
31.DizPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy4 / -- Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
34.DPNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
37.DizPPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
40.BPPtáci ve městěLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
41.BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
44.DizPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy0 / ----
45.DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
46.BPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
47.BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
48.ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPSynantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
50.BPSynekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČRSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPŠkody bobrem evropským v zemědělstvíSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
52.DizPtéma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy0 / 2--
53.BPVliv antiparazitik na bezobratléHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPVliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPVliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
56.DPVliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DizPVliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy0 / ----
58.DPVliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu DaphniaŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
AFPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPVliv těžkých kovů na vodní organizmyKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Koktavý, D.
60.ZPVliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae) Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
61.BPVliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPVodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DizPVolné témaSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy2 / -- Gaudníková, J.
Blažek, J.
64.DizPVolné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy2 / -- Zugárková, I.
Malý, O.
65.DizPVýživa a krmení ryb - volné téma.Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy0 / ----
66.DizPZhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádržíSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
67.BPZooplankton vybraného zájmového územíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 2--