Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
2.BTDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
3.BTDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
4.BTDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
5.DTDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
6.DisTDizertační práce na volné témaKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP--FADetails of topic0 / ----
7.DTDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
8.BTEkologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / 5--
9.DTEkologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
10.DTEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
11.DisTEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-KRAJ--FFWTDetails of topic0 / ----
12.DisTEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
D-EEP
--
D-EEP-AEL
FADetails of topic0 / ----
13.BTEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
14.BTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic2 / 5 Strnadová, E.
Zaoralová, N.
15.DisTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP--FADetails of topic1 / -- Dvořáková, D.
16.DTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 3--
17.BTFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 3--
18.DisTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic0 / ----
19.BTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
20.BTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
21.DTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
22.DisTHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AELFADetails of topic1 / -- Dokulilová, M.
23.BTHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 1 Šeríková, M.
24.BTChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
25.BTChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
26.BTChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
27.DTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 2 Hučíková, D.
28.BTJakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 2 Pospíšilová, Z.
29.BTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic2 / 2 Kasperová, K.
Letzingerová, Z.
30.DTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic2 / 2 Sedlář, J.
Kunze, D.
31.DisTkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
32.BTMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
33.DisTNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP--FADetails of topic4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
34.DTNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
35.BTNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
36.DTObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
37.DisTPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
38.BTProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FADetails of topic0 / 1--
39.BTPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
40.BTPtáci ve městěLaštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AEFADetails of topic0 / ----
41.BTRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FADetails of topic0 / 1--
42.BTRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
43.DTRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
44.DisTSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AZOFADetails of topic0 / ----
45.DTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
46.BTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
47.BTSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
48.Final thesisSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
49.BTSynantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
50.BTSynekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČRSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FFWTDetails of topic0 / 1--
51.BTŠkody bobrem evropským v zemědělstvíSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 2--
52.DisTtéma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-FTD-FT-PAPFADetails of topic0 / 2--
53.BTVliv antiparazitik na bezobratléHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
54.DTVliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FFWTDetails of topic0 / 1--
55.BTVliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 2--
56.DTVliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
57.DisTVliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP--FADetails of topic0 / ----
58.DTVliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu DaphniaŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)C-ASE
C-AS
C-AP
C-ASE-GA
C-AS-AE
C-AP-AP
FADetails of topic0 / 1--
59.BTVliv těžkých kovů na vodní organizmyKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / -- Koktavý, D.
60.Final thesisVliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae) Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / ----
61.BTVliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
62.DTVodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 1--
63.DisTVolné témaSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP--FADetails of topic2 / -- Blažek, J.
Gaudníková, J.
64.DisTVolné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.Mareš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic2 / -- Malý, O.
Zugárková, I.
65.DisTVýživa a krmení ryb - volné téma.Mareš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP--FADetails of topic0 / ----
66.DisTZhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádržíSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-APD-AP-SAPFADetails of topic0 / ----
67.BTZooplankton vybraného zájmového územíŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AB
B-AS
B-AB-AB
B-AS-AE
FADetails of topic0 / 2--