Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Bobr evropský v agrární krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
2.BPDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
5.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
6.DP
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
8.DPEkologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
9.
DP
Ekologie "polních" druhů motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
10.
DisPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
11.
DisPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Habardík, D.
13.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 5
14.
DisP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Dvořáková, D.
15.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
16.
BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
17.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOPD-EOP-AKEAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZOAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
19.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
21.DisPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu1 / --
22.
BP
Hraboš polní a škody na cukrovce
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
BP
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
24.
BP
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
25.
BP
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
26.
DP
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu1 / 2 Hučíková, D.
27.
BPJakost vody vybraného toku
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu2 / 2
29.
DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
DisP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
31.
DisPNávrh tématu po dohodě se studentemÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
4 / --
32.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Bezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.
DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
D-ZOO-SZ
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
36.BPProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
37.
BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
39.
BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BPRozsivky indikátory kvality vod.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
DisP
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
43.
DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
45.
BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Babica, O.
46.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
47.
BP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 5
--
48.
ZP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
50.BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
51.
BP
Škody bobrem evropským v zemědělství
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
52.DisP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studium
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
53.
BP
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.
DP
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Vliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.
DP
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Macháček, P.
57.
DisP
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DP
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu DaphniaŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Vliv těžkých kovů na vodní organizmy
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.ZP
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
BP
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DP
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
Řezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DisPVolné témaÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
4 / --
Kopr, D.
Klűglová, D.
Skopalová, G.
Gaudníková, J.
64.
BP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
65.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
DisP
Volné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
67.
DisPVýživa a krmení ryb - volné téma.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.DisPZhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
BP
Zooplankton vybraného zájmového území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--