Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Bobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
3.
BP
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AEAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DisP
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
DP
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
9.
DP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
10.DP
Ekologie "polních" druhů motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 5--
11.
DisP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.DisP
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
13.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.BPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
2 / 5
15.
DisP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP--
AF
Podrobnosti tématu1 / --
16.
DP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
17.
BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
18.
DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
19.DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.BPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
21.BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
22.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
23.
DisPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu
1 / --
Dokulilová, M.
24.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
25.
BP
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
26.BP
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 5--
28.
DP
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2
29.
BP
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
BP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu1 / 2
31.
DP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
DisP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.
DisPNávrh tématu po dohodě se studentem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
4 / --
Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
35.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
36.BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
37.
DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
39.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
41.
BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / ----
42.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Rozsivky indikátory kvality vod.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
DisPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
46.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.BP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
49.
ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
51.
BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.BPŠkody bobrem evropským v zemědělství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
53.DisP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studium
Přidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-TP
D-TP-ZZMAF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
54.
BP
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.DP
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
56.BP
Vliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.
Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
57.DP
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.DisPVliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
59.DP
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
60.
BP
Vliv těžkých kovů na vodní organizmy
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
61.ZPVliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae) Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
BPVliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
63.
DP
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
64.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
65.
BPVolné témaŠipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 3--
66.
DisP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
67.
DisP
Volné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.Mareš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOOD-ZOO-SZAF
Podrobnosti tématu
2 / --
Malý, O.
Zugárková, I.
68.
DisPVýživa a krmení ryb - volné téma.Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
69.
DisP
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádržíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.
BP
Zooplankton vybraného zájmového území
Šorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--