Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DizPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
2.
BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
5.
DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
6.
DizP
Dizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
7.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Ekologie ohrožených motýlůÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 5
--
9.
BP
Ekologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
10.
DP
Ekologie "polních" druhů motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 5--
11.
DizP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Ekologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
13.BPEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy2 / 5 Strnadová, E.
Zaoralová, N.
15.
DizP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Dvořáková, D.
16.
DP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
17.
BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
18.DizP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / ----
20.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti témy0 / --
--
21.
BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
22.
DP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.DizP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Bezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Dokulilová, M.
24.
BP
Hraboš polní a škody na cukrovce
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
25.BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 5
--
26.
BP
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČR
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
27.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 5--
28.
DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti témy
1 / 2
Hučíková, D.
29.
BP
Jakost vody vybraného toku
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 2
30.BP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
31.
DP
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
DizPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řasÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DizP
Návrh tématu po dohodě se studentem
Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
35.
DP
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
36.
BP
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
38.
DizP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Šorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Řezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZSB-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
42.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Šorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Rozsivky indikátory kvality vod.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.DP
Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Řezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
45.
DizP
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy0 / --
--
46.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
47.
BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.BP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
49.
ZP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
50.BPSynantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
51.
BPSynekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČRSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.BP
Škody bobrem evropským v zemědělství
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
53.
DizP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-TP
D-TP-ZZM
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
54.
BP
Vliv antiparazitik na bezobratléHula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
55.
DP
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Vliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.DP
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DizP
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.
DP
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BPVliv těžkých kovů na vodní organizmyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
ZP
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae) Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.
BP
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DP
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DizP
Volné témaSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--
AF
Podrobnosti témy2 / --
65.
DizP
Volné téma
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
BP
Volné téma
Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
67.DizPVolné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.Mareš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti témy
2 / --
68.DizPVýživa a krmení ryb - volné téma.Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
69.
DizP
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti témy0 / ----
70.
BP
Zooplankton vybraného zájmového územíÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--