Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAcidifikace vodních ploch v ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPBobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
3.BPDezintegrace planktonních sinic.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPDistribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPDiverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní MoravyLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
6.DPDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 5--
10.DPEkologie ohrožených motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
11.DPEkologie "polních" druhů motýlůHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
12.DizPEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / ----
13.DizPEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP, D-ZOOD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
14.BPEkologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 5 Strnadová, E.
16.DizPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
17.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
18.BPFunkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
19.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy0 / ----
20.BPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
21.DizPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
23.DPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy1 / -- Dokulilová, M.
25.BPHraboš polní a škody na cukrovceSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Šeríková, M.
26.BPChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
27.BPChemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
28.BPChování pavouků pod antropogenním tlakemHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
29.BPInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
30.BPInterakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
31.DPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
32.BPJakost vody vybraného tokuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Pospíšilová, Z.
33.BPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / 2 Kasperová, K.
34.DPJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy2 / 2 Sedlář, J.
Kunze, D.
35.DizPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
36.BPMožnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
37.DizPNávrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFPodrobnosti témy4 / -- Mareš, L.
Hýbl, M.
Brumovská, V.
Jurek, L.
38.DPNegativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěBezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
41.DizPPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
42.BPProstorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
43.BPPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
44.BPPtáci ve městěLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
45.BPRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPRozsivky indikátory kvality vod.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
48.DizPSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPD-EOP-AZOAFPodrobnosti témy0 / ----
49.DPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
50.BPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
51.BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
52.ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPStanovení a význam sloučenin fosforuKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
54.BPSynantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 5--
55.BPSynekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČRSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPŠkody bobrem evropským v zemědělstvíSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
57.DPTesty toxicity s perloočkou Daphnia magna.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPVliv antiparazitik na bezobratléHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
59.DPVliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPVliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
61.DPVliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DizPVliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOAFPodrobnosti témy0 / ----
63.DPVliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu DaphniaŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)N-ASE, N-ZOO, N-ZSN-ASE-GA, N-ZOO-ZO, N-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPVliv těžkých kovů na vodní organizmyKopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Koktavý, D.
65.ZPVliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae) Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
66.BPVliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPVodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DizPVolné témaSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOPAFPodrobnosti témy2 / -- Blažek, J.
Gaudníková, J.
69.DizPVolné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.Mareš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy2 / -- Malý, O.
Zugárková, I.
70.DizPZhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádržíSpurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZAFPodrobnosti témy0 / ----
71.BPZooplankton vybraného zájmového územíŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZOO, B-ZSB-ZOO-ZO, B-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 2--