Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisTBobr evropský v agrární krajiněDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / ----
2.BTDezintegrace planktonních sinic.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
4.
BT
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Laštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
5.
DTDiverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz) Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
MENDELU
Details of topic0 / --
--
6.
DisT
Dizertační práce na volné témaDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FADetails of topic0 / ----
7.
DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Ekologie ohrožených motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-ASB-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 5
--
9.
DT
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FADetails of topic0 / 5
--
10.
DT
Ekologie "polních" druhů motýlů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 5
--
11.
DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-KRAJ
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
12.
DisT
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 5
15.
DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP--FADetails of topic1 / -- Dvořáková, D.
16.DT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
17.
BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
18.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
0 / --
--
19.DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZOFADetails of topic
0 / --
--
20.
BTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
21.BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
22.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
23.DisTHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
D-EEP-AEL
FADetails of topic1 / --
24.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovce
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / 1
25.
BT
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
26.
BT
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
27.BTChování pavouků pod antropogenním tlakem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
28.
DT
Jakost vody vybraného toku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic1 / 2
29.
BT
Jakost vody vybraného tokuKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Pospíšilová, Z.
30.BTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Letzingerová, Z.
31.
DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 2--
32.
DisTkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
Možnosti průmyslového využití sinic a řasKopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
34.DisT
Návrh tématu po dohodě se studentem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP--
FA
Details of topic
4 / --
35.
DT
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Bezděk, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
37.
DT
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic0 / ----
38.
DisT
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Šorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1--
40.
BT
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Řezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
41.
BT
Ptáci ve městě
Laštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
42.BT
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Šorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
43.BTRozsivky indikátory kvality vod.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
44.
DT
Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Řezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
45.DisT
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZO
FA
Details of topic
0 / --
--
46.
DTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
47.BT
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
48.
BT
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic0 / 5--
49.
Final thesis
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
50.
BT
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 5
--
51.BT
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Škody bobrem evropským v zemědělství
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
53.
DisT
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-FT
D-FT-PAPFADetails of topic0 / 2--
54.
BT
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FA
Details of topic
0 / --
--
55.
DT
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
56.
BT
Vliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FADetails of topic0 / 2--
57.
DT
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
58.
DisT
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
59.
DT
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
C-ASE
C-AS
C-AP
C-ASE-GA
C-AS-AE
C-AP-AP
FADetails of topic
0 / 1
--
60.
BT
Vliv těžkých kovů na vodní organizmyKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
61.Final thesis
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
62.BTVliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
63.
DT
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů rybŘezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
64.
DisT
Volné témaDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
2 / --
Blažek, J.
Gaudníková, J.
65.BT
Volné téma
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic
0 / 3
--
66.
DisT
Volné téma
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
67.DisTVolné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
2 / -- Malý, O.
Zugárková, I.
68.
DisTVýživa a krmení ryb - volné téma.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--FADetails of topic0 / --
--
69.
DisT
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádržíSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAPFADetails of topic
0 / --
--
70.
BT
Zooplankton vybraného zájmového územíŠorf, M.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AB
B-AS
B-AB-AB
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2--