Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DisT
Bobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FADetails of topic
0 / --
--
2.
BT
Dezintegrace planktonních sinic.
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
3.BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
5.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP--
FA
Details of topic1 / -- Doležal, T.
6.
DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
7.BTEkologie ohrožených motýlůHula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 5--
8.
DT
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
9.
DT
Ekologie "polních" druhů motýlů
Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
10.
DisTEkologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-KRAJ
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
11.
DisT
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
FADetails of topic
0 / --
--
12.
BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FA
Details of topic
2 / 5 Zaoralová, N.
Strnadová, E.
14.
DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
FA
Details of topic
1 / --
Dvořáková, D.
15.
DT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
16.BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
17.DisTHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEPD-EEP-AEL
FA
Details of topic0 / --
--
18.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEPD-EEP-AZOFA
Details of topic
0 / --
--
19.
BTHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
20.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
21.
DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
1 / --
22.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovceDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic1 / 1 Černá, S.
23.
BTChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýlyDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
24.
BT
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic
0 / --
--
25.
BT
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
26.
DTJakost vody vybraného tokuDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2
27.
BT
Jakost vody vybraného toku
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FA
Details of topic
0 / 2
--
28.
BT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
29.
DTJakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FA
Details of topic
0 / 2
--
30.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FADetails of topic
0 / --
--
31.
DisT
Návrh tématu po dohodě se studentem
Mareš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
--
FA
Details of topic
4 / --
Hýbl, M.
Mareš, L.
Jurek, L.
Brumovská, V.
32.DT
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
33.BTNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
34.
DT
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
35.
DisTPosouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiSpurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic0 / --
--
36.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnícíchŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
37.BTPřirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FADetails of topic
0 / --
--
38.
BT
Ptáci ve městě
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
39.
BTRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Rozsivky indikátory kvality vod.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
41.
DTRychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FA
Details of topic
0 / ----
42.
DisT
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZO
FA
Details of topic0 / --
--
43.
DT
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / ----
44.BTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / -- Švanda, P.
45.BT
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
1 / -- Babica, O.
46.
DT
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / ----
47.
BT
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 5
--
48.Final thesisSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
50.
BT
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Škody bobrem evropským v zemědělství
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic
0 / 2
--
52.
DisT
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studium
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FADetails of topic
0 / 2
--
53.
BT
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic
0 / --
--
54.
DT
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
55.
BTVliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
56.DT
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1 Macháček, P.
57.
DisT
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu DaphniaŠorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)C-ASE
C-AS
C-AP
C-ASE-GA
C-AS-AE
C-AP-AP
FADetails of topic
0 / 1
--
59.BTVliv těžkých kovů na vodní organizmy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic
0 / --
--
60.
Final thesis
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic0 / --
--
61.
BT
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémyDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
62.
DTVodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
63.
DisT
Volné téma
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP--FADetails of topic
4 / --
64.
BT
Volné témaŠipoš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3
--
65.
DisT
Volné témaDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
66.
DisT
Volné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAPFA
Details of topic
2 / --
67.
DisT
Výživa a krmení ryb - volné téma.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-AP
--
FA
Details of topic0 / --
--
68.
DisT
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádržíSpurný, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / ----
69.
BT
Zooplankton vybraného zájmového území
Šorf, M.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AB
B-AS
B-AB-AB
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 2--