Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | D | E | F | H | Ch | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DisT
Bobr evropský v agrární krajině
Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / ----
2.
BT
Dezintegrace planktonních sinic.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).
Šipoš, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Laštůvka, Z.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AE
FA
Details of topic
0 / --
--
5.
DT
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
6.
DisT
Dizertační práce na volné téma
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
0 / ----
7.
DT
Dynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic
0 / 1
--
8.
DT
Ekologie ohrožených motýlůDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 5
--
9.BTEkologie ohrožených motýlůDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AS-AEFADetails of topic0 / 5
--
10.
DT
Ekologie "polních" druhů motýlů
Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic0 / 5--
11.
DisT
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.Suchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-KRAJ
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
12.
DisTEkologie sinic a řas vybraných vodních plochKopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-AP
D-EEP-AEL
--
FA
Details of topic0 / --
--
13.
BT
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 5
15.
DisT
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Suchomel, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP--
FA
Details of topic
1 / --
Dvořáková, D.
16.
DTEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FA
Details of topic
0 / 3--
17.
BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Šipoš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 3--
18.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného územíDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEPD-EEP-AZO
FA
Details of topic
0 / --
--
19.
BT
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-ASB-AS-AE
FA
Details of topic
0 / ----
20.
DisTHodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FADetails of topic
0 / --
--
21.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
22.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--MENDELUDetails of topic0 / --
--
23.
DisTHodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
FA
Details of topic
1 / --
Dokulilová, M.
24.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovceDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----FADetails of topic1 / 1 Šeríková, M.
25.BTChemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
26.
BT
Chemizmus studničních vod vybraných oblastí ČRKopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
27.BT
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 5
--
28.
DT
Jakost vody vybraného toku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Hučíková, D.
29.BTJakost vody vybraného tokuDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic1 / 2 Pospíšilová, Z.
30.
DT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic2 / 2
31.
BT
Jakost vody vybraného vodního útvaru (rybník, nádrž, jezero, tůň)Kopp, R.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
32.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-APD-AP-SAPFADetails of topic
0 / --
--
33.
BT
Možnosti průmyslového využití sinic a řasDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
34.
DisT
Návrh tématu po dohodě se studentemMareš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--FADetails of topic
4 / --
35.
DT
Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Řezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FADetails of topic0 / 1
--
36.BTNepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední EvropěDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
37.DTObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
38.
DisT
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Šorf, M.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FADetails of topic0 / 1--
40.
BT
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / ----
41.
BT
Ptáci ve městě
Laštůvka, Z.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-ASB-AS-AEFA
Details of topic
0 / --
--
42.
BTRespirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AS
B-AB
B-AS-AE
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1--
43.
BT
Rozsivky indikátory kvality vod.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentosŘezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
45.
DisTSavci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AZO
FA
Details of topic
0 / --
--
46.
DT
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
47.BTSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Hula, V.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
49.Final thesisSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / --
--
50.
BT
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácnostíDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FA
Details of topic0 / 5
--
51.
BT
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČRSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
52.BTŠkody bobrem evropským v zemědělstvíSuchomel, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2--
53.
DisT
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-FT
D-FT-PAP
FADetails of topic
0 / 2
--
54.
BT
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
55.
DT
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
56.
BT
Vliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 2
--
57.
DT
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
58.DisT
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Kopp, R.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
59.DT
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)C-ASE
C-AS
C-AP
C-ASE-GA
C-AS-AE
C-AP-AP
FA
Details of topic
0 / 1
--
60.BTVliv těžkých kovů na vodní organizmy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--FA
Details of topic
1 / --
61.Final thesisVliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae) Hula, V.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
62.
BT
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
63.
DT
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
Řezníčková, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1--
64.
DisT
Volné téma
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
2 / -- Blažek, J.
Gaudníková, J.
65.
DisT
Volné téma
Bezděk, J.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
--
FA
Details of topic
0 / ----
66.
BTVolné témaŠipoš, J.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
67.
DisT
Volné téma týkající se chovu ryb dle zájmu studentů.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
2 / --
68.DisTVýživa a krmení ryb - volné téma.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
69.
DisT
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Spurný, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
FA
Details of topic
0 / --
--
70.
BT
Zooplankton vybraného zájmového území
Šorf, M.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
B-AB
B-AS
B-AB-AB
B-AS-AE
FADetails of topic
0 / 2
--