Přehled vypsaných témat - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | G | H | Ch | M | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
2.DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
3.DPAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
4.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 2--
5.BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
6.DisPDle výběru studentaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZ, D-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFprohlížet0 / ----
7.BPDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Skácel, J.
8.BPDruhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
9.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PERKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
10.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
11.BPEpigenetika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
12.DPExprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachuKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
13.DisPGenetická diverzita a struktura populací hospodářských zvířat Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
14.BPGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / ----
15.BPGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 1--
16.BPHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / ----
17.DisPCharakteristika bovinních dendritických buněkSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet2 / -- Kharkevich, K.
Kratochvílová, L.
18.BPCharakterizace genu MC1R u různých druhů živočichůUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
19.BPMetody izolace DNA z potravinKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet1 / 1 Svobodová, N.
20.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Skočková, M.
21.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
22.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
23.BPModel intraperitoneální aplikace potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Procházková, D.
24.DisPMolekulární genetika živočichů - volné témaKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
25.DPPolymorfismus genu CYB5 ve vztahu k hladině androstenonu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
26.DPPolymorfismus genu CYP2E1 ve vztahu k hladině skatolu a androstenonu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
27.BPPolymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 1--
28.DPPolymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
29.DisPRozlišení psem věku a pohlaví osobŘezáč, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
30.DisPSledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavcůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
31.BPStudium vlivu Resveratrolu na životnost buněk obranného systémuSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet1 / 1 Konopová, V.
32.DisPSvětelné podmínky v chovech zvířatHavlíček, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOAFprohlížet1 / -- Hegedüs, H.
33.DisPTéma na základě domluvy se studentemSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOAFprohlížet0 / ----
34.DisPTopic according to the individual choice of the applicantKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGAAFprohlížet0 / ----
35.DisPVliv bakteriálních toxinů na dendritické buňkyHavlíček, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
36.BPVliv glyfosátu na biologické procesy v živočišném organismuPavlík, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-AGB-VS, B-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
37.DPVliv obohacené diety na procesy hojení ran potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
38.DPVliv obohacené diety na procesy hojení ran potkanaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Nakládalová, K.
39.DisPVliv SNP v genech pro CaATPázy na vnitřní prostředí nosnicPavlík, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-GAB, D-ZOO-MGA, D-ZOO-MGZ, D-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFprohlížet1 / -- Steinerová, M.
40.DisPVliv strukturálních komponent bakterií na dendritické buňkyHavlíček, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
41.DisPVolné po dohodě s vedoucím práceHavlíček, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet3 / -- Langová, L.
Novotná, I.
Chrást, V.
42.DisPVolné témaHavlíček, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOAFprohlížet1 / -- Křivánková, E.
43.BPVolné témaPavlík, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet1 / 3 Šulová, M.
44.DisPVolné téma dle zájmu studentůŘezáč, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet3 / -- Malinská, M.
Koru, E.
Polián, P.
45.DPVolné téma genetika živočichůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 2--
46.DPVolné téma genetiky zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 3--
47.BPVolné téma genomika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
48.BPVolné téma genomika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-ZOO-ZOAFprohlížet1 / 3 Žáková, M.
49.BPVolné téma metody genomiky u živočichůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
50.DisPVolné téma se zaměřením na genetickou diverzituUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet3 / -- Trávníčková, I.
Falková, L.
Jarošová, R.
51.BPVolné téma z oblasti genetiky živočichůUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 3--
52.DPVolné téma z oblasti genetiky živočichůUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB, N-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 3--
53.BPVyužití genové terapie pro léčbu virových onemocněníStehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 1--
54.DisPVyužití nanovláken pro kultivaci dendritických buněkSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZAFprohlížet0 / ----
55.BPVyužití poznatků genetiky bezrohosti ve šlechtění masných plemen skotuStehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 2--
56.BPVyužití poznatků polymorfismu beta kaseinu (CNS2) ve vztaku k lidskému zdraví při konzumaci kravského mlékaStehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
57.BPVyužití poznatků polymorfismu kappa kaseinu pri výrobě sýrůStehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)MENDELUprohlížet0 / 2--
58.BPVýznam apolipoproteinů v živočišném organismu.Pavlík, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB, B-ZOOB-AGB-MBB, B-AGB-VS, B-ZOO-ZOAFprohlížet1 / 1 Karpenko, A.
59.BPVýznam Na+K+ATPáz v biologických procesech živočišných buněk.Pavlík, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet1 / -- Ratushna, A.
60.BPZvyšování kvality hovězího masa pomocí genomických markerůStehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)AFprohlížet0 / 2--