Přehled vypsaných témat - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | G | H | M | P | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
AFprohlížet0 / --
--
2.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AFprohlížet
0 / 1
--
3.
DP
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / 2
--
5.
BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF0 / 1
--
6.DisPDle výběru studentaSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
AF
2 / --
7.
BP
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
1 / 1
8.
BP
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNAKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGBB-AGB-MBBAF0 / 1--
9.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / 1
--
10.DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
0 / 1--
11.BPEpigenetika u zvířatÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
0 / 1
--
12.DP
Exprese genu HSD17B7 ve vztahu ke kančímu pachu
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
prohlížet0 / 1
--
13.BPGenetické markery pro kvalitu vepřového masa
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
0 / --
--
14.BP
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
15.
BP
Hodnocení genetické diverzity u koní
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
prohlížet0 / --
--
16.
BP
Metody izolace DNA z potravin
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
17.
BP
Model intraperitoneální aplikace myši
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAF
0 / 1
--
18.
BP
Model intraperitoneální aplikace myši
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-ZOOB-ZOO-ZO
AF
0 / 1--
19.BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-ZOO
B-ZOO-ZO
AF
0 / 1
--
20.BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFprohlížet0 / 1
--
21.BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
22.DP
Polymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kanců
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF0 / 1--
23.
DisP
Sledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavců
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-MGZ
AFprohlížet
0 / --
--
24.
DP
Studium variability mikrosatelitových markerů u koní se sarkoidemKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----AF
1 / --
Tekulová, V.
25.
BPStudium vlivu Resveratrolu na životnost buněk obranného systémuSládek, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGBB-AGB-MBB
AF
0 / 1
--
26.
DisP
Téma na základě domluvy se studentem
Sláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO--AFprohlížet3 / -- Čobirka, M.
Minaříková, I.
Zmrhal, V.
27.
DP
Variabilita DNA uvnitř imunitních oblastí genomu u zástupců koňovitých
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--AF1 / -- Janušková, A.
28.DPVliv steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem na mikroskopickou strukturu vybraných tkání a orgánů prasat.Sládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
AF
2 / 2
Skoupá, K.
Táflová, M.
29.
DisP
Volné po dohodě s vedoucím práce
Havlíček, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
4 / --
30.
DisP
Volné téma
Havlíček, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO--AFprohlížet1 / --
31.
DisP
Volné téma dle zájmu studentůŘezáč, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AFprohlížet
3 / --
32.
DP
Volné téma genetika živočichůKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZBAF1 / 2 Wrzecionková, N. E.
33.
DP
Volné téma genetiky zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
0 / 3
--
34.
BPVolné téma genomika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
prohlížet0 / 1--
35.
BP
Volné téma genomika u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-ZOO
B-AGB
B-ZOO-ZO
B-AGB-MBB
AF
0 / 3--
36.
BP
Volné téma metody genomiky u živočichů
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
0 / 1
--
37.
DisP
Volné téma se zaměřením na genetickou diverzituÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-MGZ
--
AF
1 / --
Falková, L.
38.
BPVolné téma z oblasti genetiky živočichůUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-ZOO
B-AGB-MBB
B-ZOO-ZO
AFprohlížet
0 / 3
--
39.
DP
Volné téma z oblasti genetiky živočichů
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO
N-ZOO-ZO
N-ZOO-ZB
AFprohlížet0 / 3--
40.
BPVyužití genové terapie pro léčbu virových onemocněníÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----
AF
0 / 1--
41.
BP
Využití poznatků genetiky bezrohosti ve šlechtění masných plemen skotu
Stehlík, L.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
42.
BP
Využití poznatků polymorfismu beta kaseinu (CNS2) ve vztaku k lidskému zdraví při konzumaci kravského mléka
Stehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
MENDELU
0 / 2
--
43.
BP
Využití poznatků polymorfismu kappa kaseinu pri výrobě sýrůStehlík, L.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
MENDELU
0 / 2
--
44.BP
Zvyšování kvality hovězího masa pomocí genomických markerů
Stehlík, L.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--