Přehled vypsaných témat - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | G | H | M | O | P | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Petrášová, A.
4.
BP
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Detekce háďátka zhoubného pomocí PCR v reálném čase
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
DisP
Dle výběru studenta
Sládek, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
7.BPDruhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BP
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGBB-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Druhová identifikace pomocí genů CytB a COII u řádu Diptera
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
10.
DPDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
11.
BP
Epigenetika u zvířatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Abramov, D.
12.
BPGenetické markery pro kvalitu vepřového masaUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Genomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotu
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BP
Histologické aspekty hojení kožních ran.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mrázová, T.
15.
DP
Histologické aspekty hojení kožních ran.Sládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lávičková, M.
16.BP
Hodnocení genetické diverzity u koní
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BP
Metody pro dohledatelnost potravin založené na DNA
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-TP
B-TP-TPAF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
DP
Molekulárně-genetická analýza variability MHC u kura domácíhoKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.
DPMolekulárně-genetická detekce škodlivého patogena vlnovníka česnekovéhoÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Multigenová fylogenetická analýza variability u včelKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.BP
Optimalizace izolace genomové DNA z krve ptáků
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
DisP
Sledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavcůÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DisP
Téma na základě domluvy se studentem
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu3 / -- Minaříková, I.
Čobirka, M.
Zmrhal, V.
25.
DP
Variabilita DNA uvnitř imunitních oblastí genomu u zástupců koňovitýchKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
2 / --
Škňouřilová, N.
Janušková, A.
26.
DisP
Volné po dohodě s vedoucím práceHavlíček, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAF
Podrobnosti tématu
5 / --
Langová, L.
Novotná, I.
Němcová, P.
Chrást, V.
Zemanová, M.
27.
DisP
Volné téma
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Křivánková, E.
28.
DisPVolné téma dle zájmu studentůŘezáč, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
29.DPVolné téma genetika živočichůKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Starý, J.
Wrzecionková, N. E.
30.
DP
Volné téma genetiky zvířatUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
31.
BP
Volné téma genomika u zvířatKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Volné téma genomika u zvířatÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOO
B-AGB
B-ZOO-ZO
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
33.
BP
Volné téma metody genomiky u živočichůÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DisP
Volné téma se zaměřením na genetickou diverzitu
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-MGZ
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.
BP
Volné téma z oblasti genetiky živočichů
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-ZOO
B-AGB-MBB
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
36.DP
Volné téma z oblasti genetiky živočichů
Urban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO
N-ZOO-ZO
N-ZOO-ZB
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
37.
DP
Využití intraperitoneální aplikace látek u potkana.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Skočková, M.
Procházková, D.
38.
BPVyužití intraperitoneální aplikace látek u potkana.Sládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
BPVyužití mikrosatelitů při studiu polymorfismů uvnitř MHC kura domácíhoKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--