Summary of topics offered - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | G | H | M | O | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DisT
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-APC-AP-ABFADetails of topic1 / 1
3.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic0 / 2--
4.
BT
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Knoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBBFADetails of topic0 / 1--
5.
DTDetekce háďátka zhoubného pomocí PCR v reálném časeKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
6.DisT
Dle výběru studenta
Sládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP
D-AP
D-AP
D-AP-SAP
D-AP-GAP
D-AP-AMG
FA
Details of topic
0 / --
--
7.
BT
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNA
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Druhová identifikace pomocí genů CytB a COII u řádu DipteraKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
FADetails of topic0 / 1--
10.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů WG a PER
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
1 / 1 Liškutinová, M.
11.DTDruhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28SKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
12.BT
Epigenetika u zvířat
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
13.BTGenetické markery pro kvalitu vepřového masa
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
14.BTGenomická selekce a odhad genomické plemenné hodnoty u dojeného skotuUrban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
15.
BT
Hodnocení genetické diverzity u koní
Urban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / --
--
16.
BT
Metody pro dohledatelnost potravin založené na DNAKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-FT
B-FT-FT
FADetails of topic0 / 1
--
17.
BT
Model intraperitoneální aplikace myši
Sládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Model intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AB
B-AB-AB
FA
Details of topic
0 / 1--
19.BTModel intraperitoneální aplikace potkana
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AB
B-AB-AB
FADetails of topic
0 / 1
--
20.
BT
Model intraperitoneální aplikace potkana
Sládek, Z.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Molekulárně-genetická detekce škodlivého patogena vlnovníka česnekového
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Multigenová fylogenetická analýza variability u včel
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 1--
23.
BT
Optimalizace izolace genomové DNA z krve ptákůKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
25.DisT
Sledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavců
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP-AMG
FA
Details of topic0 / --
--
26.
DT
Studium variability mikrosatelitových markerů u koní se sarkoidem
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
27.
BT
Studium vlivu Resveratrolu na životnost buněk obranného systému
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
28.
DisT
Téma na základě domluvy se studentem
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
3 / --
29.
DT
Variabilita DNA uvnitř imunitních oblastí genomu u zástupců koňovitých
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
30.
DT
Vliv steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem na mikroskopickou strukturu vybraných tkání a orgánů prasat.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / 2
31.
DisT
Volné po dohodě s vedoucím práce
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
D-AP-GAP
FA
Details of topic
5 / -- Langová, L.
Novotná, I.
Němcová, P.
Chrást, V.
Zemanová, M.
32.
DisT
Volné téma
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
--
FA
Details of topic
1 / --
Křivánková, E.
33.
DisT
Volné téma dle zájmu studentů
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-APD-AP-GAPFADetails of topic
2 / --
Polián, P.
Koru, E.
34.DTVolné téma genetika živočichůKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
1 / 2
35.
DT
Volné téma genetiky zvířat
Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-ABFADetails of topic0 / 3
--
36.
BT
Volné téma genomika u zvířatKnoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGBB-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Volné téma genomika u zvířatDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AB
B-AGB
B-AB-AB
B-AGB-MBB
FA
Details of topic
0 / 3
--
38.
BT
Volné téma metody genomiky u živočichůKnoll, A.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)B-AGBB-AGB-MBB
FA
Details of topic0 / 1--
39.
DisTVolné téma se zaměřením na genetickou diverzituDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)D-AP
D-AP
D-AP-AMG
--
FA
Details of topic1 / -- Falková, L.
40.
BT
Volné téma z oblasti genetiky živočichů
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AB
B-AGB-MBB
B-AB-AB
FADetails of topic
0 / 3
--
41.DTVolné téma z oblasti genetiky živočichůDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP
C-AP-AP
C-AP-AB
FA
Details of topic
0 / 3--
42.BT
Využití genové terapie pro léčbu virových onemocnění
Stehlík, L.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
43.BT
Využití mikrosatelitů při studiu polymorfismů uvnitř MHC kura domácího
Knoll, A.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGBB-AGB-MBBFA
Details of topic
0 / 1--
44.
BT
Využití poznatků genetiky bezrohosti ve šlechtění masných plemen skotu
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
45.BTVyužití poznatků polymorfismu beta kaseinu (CNS2) ve vztaku k lidskému zdraví při konzumaci kravského mlékaDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
46.
BTVyužití poznatků polymorfismu kappa kaseinu pri výrobě sýrůDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
47.
BT
Zvyšování kvality hovězího masa pomocí genomických markerůDepartment of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--