Přehled vypsaných témat - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | Č | E | H | I | K | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | 4 | 6

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPBilance ploch fotbalových trávníků v Jihomoravském krajiHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFprohlížet0 / 1--
2.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFprohlížet0 / 1--
3.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFprohlížet0 / 1--
4.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
5.BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
6.DPHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
7.DPHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / 1 Vašátková, M.
8.DPHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / 1 Valigurová, J.
9.DisPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
10.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
11.DisPKonzervace bílkovinno-sacharidového krmiva AMYGOLDDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
12.BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
13.DPMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
14.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / 1 Ston, M.
15.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
16.BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
17.BPNanotechnologie v krmivářstvíHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
18.BPNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet1 / -- Švestková, I.
19.BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
20.BPNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
21.DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 3--
22.DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
23.BPPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
24.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 2--
25.DisPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOAFprohlížet1 / -- Roztočilová, A.
26.BPProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
27.DisPRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
28.DPRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
29.BPSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet1 / 1 Kuděla, M.
30.BPSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
31.DPSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet1 / 1 Švecová, V.
32.DPSrovnání povrchového odtoku z travních porostů a plodin na orné půdě ve vegetačním obdobíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
33.DPSrovnání povrchového odtoku z travních porostů a z orné půdy v zimním obdobíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
34.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
35.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
36.DPStanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
37.DisPStudium faktorů in vitro stravitelnosti organické hmoty a vlákninového komplexu různě extenzivně využívaných travních porostůDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
38.DisPStudium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnicDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
39.DisPStudium in vitro stravitelnosti organické hmoty a vlákniny u různě extenzivně využívaných travních porostů Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
40.DisPStudium účinku probiotik na užitkovost telatDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
41.DisPStudium účinku různých zdrojů tuku na stravitelnost organických živin metodou in vitro na přístroji Daisy incubatorDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
42.DPStudium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty SafloruDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
43.DisPStudium využití čirokových siláží ve výživě dojnic a jejich vliv na biochemické ukazatele bachorové fermentace Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
44.DisPTéma podle návrhu studenta a možnosti pracovištěZeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet7 / -- Gruberová, H. A.
Štenclová, H.
Karásek, F.
Urbánková, L.
Baholet, D.
Přibilová, M.
Coufal, J.
45.BPTéma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
46.DisPUplatnění kvasinek v období mléčné výživy telatDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
47.DisPVhodnost dvouděložných rostlin pro zatravnění ovocných sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
48.DisPVhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu RhinantusHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
49.DPVliv biologických aditiv na kvalitu siláží z mechanicky upraveného vlhkého zrna kukuřiceDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
50.DisPVliv krmných aditiv na biochemické ukazatele krve koní Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet2 / -- Kvaček, J.
Dočkalová, H.
51.DPVliv mulčování na kořenový systém kostřavy červenéKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
52.DisPVliv pastevního využití porostů v marginálních oblastech na jejich botanické složení a nutriční hodnotuVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
53.DPVliv podzimních a jarních termínů výsevů trávníkových druhů na jejich vývojHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
54.DisPVliv přídavku bylinných extraktů na ukazatele bachorového trávení dojnic Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
55.DPVliv různé formy dusíku na hmotnost kořenové fytomasy kostřavy červené a jílku vytrvaléhoKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
56.DPVliv silážního aditiva na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné silážeDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)M-ZEIM-ZEI-VSAFprohlížet0 / ----
57.DisPVliv silážních aditiv na kvalitu siláže z mechanicky upraveného zrna kukuřiceDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
58.DisPVliv složení směsí pro brojlery na složení těla a organoleptické vlastnosti masa Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
59.DisPVliv stanovištních a klimatických podmínek na výskyt minerálních látek v porostech Mohelenské hadcové stepi.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
60.DisPVliv stanovištních podmínek a intenzity využívání pastevních porostů na složení jejich polysacharidického komplexu Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
61.BPVliv sucha na trávníkové porostyKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
62.DPVliv sucha na vybrané charakteristiky jílku vytrvalého a kostřavy červenéKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
63.DPVliv sucha na vybrané charakteristiky kostřavy rákosovité a lipnice lučníKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
64.DPVliv úpravy osiva metodou iSeed na klíčivostKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
65.BPVliv výživy dojnic na složení mléka.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOAFprohlížet0 / 1--
66.DisPVliv zatravnění půdy a rozorání travních porostů na obsah organické hmoty v půdě a na rizika pro životní prostředíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
67.DisPVolné téma dle návrhu uchazečePavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZ, D-ZOO-SZAFprohlížet5 / -- Halouzková, S.
Kořínek, M.
Mrvová, K.
Páleníková, I.
Umlášková, B.
68.BPVolné téma dle výběru studentaHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 3--
69.DPVolné téma dle výběru studenta a možností pracovištěHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
70.DisPVolné téma dle zájmu studentů Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
71.DisPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet1 / -- Hloucalová, P.
72.DisPVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
73.DisPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFprohlížet2 / -- Vlček, M.
Haninec, P.
74.DisPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-RLD-RL-RLAFprohlížet2 / -- Koláčková, I.
Kovářová, D.
75.DPVolné téma po konzultaci s vedoucím práceMlejnková, V.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 2--
76.BPVolné téma po konzultaci s vedoucí práceMlejnková, V.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 5--
77.DisPVolné téma po vzájemné domluvěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
78.DisPVyužití NIRF techniky pro stanovení ligninu, jako indikátoru stravitelnosti objemných krmiv.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
79.DPVyužití stanovení minoritních složek mléka v diagnostice poruch výživy a metabolismu dojnic.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
80.DisPVýzkum bezpecných hladin rizikových krmiv pro laboratorní potkany Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
81.DisPVýzkum bezpečných hladin rizikových krmiv pro hrabavou drůbež (brojlery) Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet0 / ----
82.BPVýznam intenzity a způsobu sekání na kvalitu trávníku městské zeleněKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
83.BPVýznam vitaminu E ve výživě a zdraví zvířatPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOAFprohlížet0 / 1--
84.BPVýživa alpakPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet0 / 1--
85.DPVýživa, metabolismus a zdravotní problematika u přežvýkavců - téma dle výběru studenta.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / ----
86.BPZdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOAFprohlížet0 / 1--
87.BP4. Studium vlivu strukturálně odlišné úpravy vlhkého zrna kukuřice na kvalitu výsledné silážeDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--
88.BP6. Studium vlivu odlišné hutnosti lisování silážované biomasy do PE vaků na výslednou kvalitu silážíDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)AFprohlížet0 / 1--