Přehled vypsaných témat - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | Č | E | F | H | I | M | N | P | R | S | T | V | Z | 4 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Bilance ploch golfových trávníků v České Republice
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-AGB
B-AGB-VS
AF
0 / 1
--
2.
DP
Čirok ve výživě přežvýkavců
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
0 / --
--
3.
BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----MENDELUprohlížet
0 / --
--
4.DisPFree topicHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-GAB
AF
0 / --
--
5.
DPHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----MENDELUprohlížet0 / 1--
6.
DP
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----AFprohlížet
0 / 1
--
7.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
8.DisPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / --
--
9.
BP
Inventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--MENDELUprohlížet
0 / --
--
10.
BP
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
0 / 1
--
11.DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
1 / 1
12.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
1 / 1
13.
BP
Možnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
14.
BP
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Knot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
15.
BP
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
16.
BP
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
AF
0 / --
--
17.
BP
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
18.DP
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AFprohlížet0 / 3
--
19.
DP
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Podzemní biomasa travních porostů
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU0 / ----
21.
DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFprohlížet0 / 2
--
22.
DisP
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Mrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
AFprohlížet1 / -- Roztočilová, A.
23.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUprohlížet
0 / --
--
24.
DisP
Rozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanoviště
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AF0 / ----
25.
DP
Rozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníků
Knot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
26.
BPSilážování cukrovarských řízkůÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFprohlížet
0 / 1
--
27.BP
Silážování pivovarského mláta
Doležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1
--
28.
DP
Srovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU0 / 1--
29.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFprohlížet
0 / --
--
30.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFprohlížet0 / --
--
31.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovin
Doležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFprohlížet0 / --
--
32.
DisP
Studium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnicDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
prohlížet
0 / --
--
33.
DisP
Studium účinku probiotik na užitkovost telat
Doležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOOD-ZOO-OZ
AF
0 / --
--
34.
DP
Studium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty Safloru
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
35.DisP
Téma podle návrhu studenta a možnosti pracoviště
Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAF
7 / --
Štenclová, H.
Venusová, E.
Gruberová, H. A.
Baholet, D.
Urbánková, L.
Přibilová, M.
Karásek, F.
36.
BP
Téma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
prohlížet
1 / --
37.
DisP
Vhodnost dvouděložných rostlin pro zatravnění ovocných sadů a vinohradů
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--AFprohlížet
0 / --
--
38.
DisP
Vhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu Rhinantus
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / --
--
39.
DP
Vliv biologických aditiv na kvalitu siláží z mechanicky upraveného vlhkého zrna kukuřiceÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFprohlížet0 / --
--
40.
DP
Vliv hloubkového kypření nadměrně zhutněné půdy pod travními porosty na jejich produkciHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AF0 / ----
41.
DisP
Vliv krmných aditiv na biochemické ukazatele krve koní
Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAF2 / --
42.
DP
Vliv mulčování na kořenový systém kostřavy červené
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----AF
0 / --
--
43.
DisP
Vliv pastevního využití porostů v marginálních oblastech na jejich botanické složení a nutriční hodnotuVeselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAFprohlížet
0 / --
--
44.
DP
Vliv podzimních a jarních termínů výsevů trávníkových druhů na jejich vývoj
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
0 / 1--
45.
DP
Vliv povrchové aplikace hnoje na změnu botanického složení travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / 2 Hanulíková, V.
46.
DPVliv povrchové aplikace chlévského hnoje produkci a kvalitu píce travních porostů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
0 / 2
--
47.DP
Vliv různé formy dusíku na hmotnost kořenové fytomasy kostřavy červené a jílku vytrvalého
Knot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----MENDELU
0 / 1
--
48.
DPVliv silážního aditiva na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné silážeÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
AF0 / --
--
49.
DisP
Vliv složení směsí pro brojlery na složení těla a organoleptické vlastnosti masa
Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO
D-ZOO-OZ
AFprohlížet0 / --
--
50.DisPVliv stanovištních a klimatických podmínek na výskyt minerálních látek v porostech Mohelenské hadcové stepi.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAFprohlížet
0 / --
--
51.
DisPVliv stanovištních podmínek a intenzity využívání pastevních porostů na složení jejich polysacharidického komplexu Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAF0 / ----
52.BPVliv sucha na trávníkové porosty
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1
--
53.
DP
Vliv sucha na vybrané charakteristiky jílku vytrvalého a kostřavy červené
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / --
--
54.DP
Vliv sucha na vybrané charakteristiky kostřavy rákosovité a lipnice luční
Knot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
prohlížet0 / --
--
55.DP
Vliv úpravy osiva metodou iSeed na klíčivost
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
MENDELU
0 / 1--
56.
BP
Vliv výživy dojnic na složení mléka.Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO--
AF
0 / 1
--
57.
DisP
Vliv zatravnění půdy a rozorání travních porostů na obsah organické hmoty v půdě a na rizika pro životní prostředí
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAF0 / ----
58.
DisP
Volné téma dle návrhu uchazeče
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-OZ
D-ZOO-SZ
AFprohlížet
4 / --
Kořínek, M.
Novotný, J.
Halouzková, S.
Umlášková, B.
59.
DisP
Volné téma dle zájmu studentů Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF0 / --
--
60.DisPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOOD-ZOO-OZAFprohlížet
0 / --
--
61.
DisP
Volné téma po dohodě se studentem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF1 / --
62.BPVolné téma po dohodě se studentem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
63.
DP
Volné téma po dohodě se studentem
Horký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
64.
DisP
Volné téma po dohodě s uchazečem
Skládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-RL
D-RL-RLAF
2 / --
65.
DisP
Volné téma po dohodě s uchazečem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AF
prohlížet1 / --
66.
DP
Volné téma po konzultaci s vedoucím práce
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
67.BPVolné téma po konzultaci s vedoucí práceMlejnková, V.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 5
--
68.DisPVolné téma po vzájemné domluvě
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--AFprohlížet0 / --
--
69.
DisP
Využití NIRF techniky pro stanovení ligninu, jako indikátoru stravitelnosti objemných krmiv.
Veselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAF
0 / --
--
70.
DP
Využití stanovení minoritních složek mléka v diagnostice poruch výživy a metabolismu dojnic.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
AF
0 / 1
--
71.DisPVýzkum bezpecných hladin rizikových krmiv pro laboratorní potkany Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAFprohlížet0 / --
--
72.
DisP
Výzkum bezpečných hladin rizikových krmiv pro hrabavou drůbež (brojlery) Zeman, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AFprohlížet0 / --
--
73.
BP
Význam intenzity a způsobu sekání na kvalitu trávníku městské zeleně
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
74.
BP
Význam vitaminu E ve výživě a zdraví zvířat
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
AF
prohlížet
1 / 1
Vozihnojová, D.
75.
BP
Výživa alpak
Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
B-ZOO-ZO
AF
1 / 1 Menšíková, P.
76.
DP
Výživa, metabolismus a zdravotní problematika u přežvýkavců - téma dle výběru studenta.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFprohlížet0 / ----
77.BP
Zdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
AF
0 / 1--
78.BP4. Studium vlivu strukturálně odlišné úpravy vlhkého zrna kukuřice na kvalitu výsledné siláže
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
0 / 1
--
79.
BP
6. Studium vlivu odlišné hutnosti lisování silážované biomasy do PE vaků na výslednou kvalitu siláží
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--