Přehled vypsaných témat - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | Č | E | F | H | I | M | N | P | R | S | T | V | Z | 4 | 6

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Čirok ve výživě přežvýkavců
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.DisP
Free topic
Horký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-GABAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
4.
DP
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
6.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DisP
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Inventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Možnosti pěstování trávníků bez použití pesticidů a minerálních hnojiv
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Odehnalová, J.
12.
BP
Mulčování jako alternativa údržby trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
13.
BP
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Dobešová, P.
15.
BP
Nejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
17.DPPastva ovcí na chráněných biotopechÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Podzemní biomasa travních porostů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.DP
Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DisP
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
21.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
22.DisPRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
23.DP
Rozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.
BP
Silážování cukrovarských řízkůDoležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
B-ZOO-ZO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
25.
BP
Silážování pivovarského mláta
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Srovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
27.DisPSrovnání produkce a kvality píce vybraných, planě rostoucích bylin z travních porostů s kulturními druhy travHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
28.DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
29.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.DP
Stanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovin
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----AFPodrobnosti tématu1 / --
31.DisP
Studium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnic
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisP
Studium účinku probiotik na užitkovost telatDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Studium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty SafloruDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DisP
Téma podle návrhu studenta a možnosti pracoviště
Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
6 / --
35.
BP
Téma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.
Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----AFPodrobnosti tématu
1 / --
Riglová, M.
36.DisP
Vhodnost dvouděložných rostlin pro zatravnění ovocných sadů a vinohradů
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
37.DisP
Vhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu Rhinantus
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
38.
DP
Vliv biologických aditiv na kvalitu siláží z mechanicky upraveného vlhkého zrna kukuřice
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DP
Vliv hloubkového kypření nadměrně zhutněné půdy pod travními porosty na jejich produkciÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DisP
Vliv krmných aditiv na biochemické ukazatele krve koní
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOOD-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
41.DPVliv mulčování na kořenový systém kostřavy červenéÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
42.
DisPVliv pastevního využití porostů v marginálních oblastech na jejich botanické složení a nutriční hodnotu
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Vliv podzimních a jarních termínů výsevů trávníkových druhů na jejich vývoj
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
DP
Vliv povrchové aplikace hnoje na změnu botanického složení travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
45.DPVliv povrchové aplikace chlévského hnoje produkci a kvalitu píce travních porostůÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
DP
Vliv různé formy dusíku na hmotnost kořenové fytomasy kostřavy červené a jílku vytrvaléhoKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DPVliv silážního aditiva na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné silážeÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)M-ZEI
M-ZEI-VS
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
48.
DisP
Vliv složení směsí pro brojlery na složení těla a organoleptické vlastnosti masa
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DisPVliv stanovištních a klimatických podmínek na výskyt minerálních látek v porostech Mohelenské hadcové stepi.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAFPodrobnosti tématu0 / ----
50.
DisP
Vliv stanovištních podmínek a intenzity využívání pastevních porostů na složení jejich polysacharidického komplexu Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.BPVliv sucha na trávníkové porostyKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.DPVliv sucha na vybrané charakteristiky jílku vytrvalého a kostřavy červené
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
53.
DPVliv sucha na vybrané charakteristiky kostřavy rákosovité a lipnice lučníKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
54.DPVliv úpravy osiva metodou iSeed na klíčivostKnot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lahodová, P.
55.
DPVliv vápnění travních porostů na změnu půdních vlastností a produkci píceHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
56.BPVliv výživy dojnic na složení mléka.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.DisPVliv zatravnění půdy a rozorání travních porostů na obsah organické hmoty v půdě a na rizika pro životní prostředí
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DisP
Volné téma dle návrhu uchazeče
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-OZ
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu7 / -- Zálešáková, D.
Kořínek, M.
Umlášková, B.
Halouzková, S.
Horáková, L.
Novotný, J.
Řiháček, M.
59.
DisP
Volné téma dle zájmu studentů
Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Růžička, P.
60.
DisP
Volné téma po dohodě s uchazečemÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Smolková, B.
61.
DisP
Volné téma po dohodě se studentem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAF
Podrobnosti tématu
2 / -- Aulichová, T.
Malyugina, S.
62.
BP
Volné téma po dohodě se studentem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
DP
Volné téma po dohodě se studentem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DisP
Volné téma po dohodě s uchazečem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Haninec, P.
65.
DisPVolné téma po dohodě s uchazečem
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-RL
D-RL-RLAFPodrobnosti tématu3 / --
66.DP
Volné téma po konzultaci s vedoucím práce
Mlejnková, V.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
67.
BP
Volné téma po konzultaci s vedoucí práce
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
68.DisP
Volné téma po vzájemné domluvě
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
DisP
Využití NIRF techniky pro stanovení ligninu, jako indikátoru stravitelnosti objemných krmiv.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.
DP
Využití stanovení minoritních složek mléka v diagnostice poruch výživy a metabolismu dojnic.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vodičková, L.
71.
DisPVýzkum bezpecných hladin rizikových krmiv pro laboratorní potkany Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO
D-ZOO-OZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.
DisP
Výzkum bezpečných hladin rizikových krmiv pro hrabavou drůbež (brojlery)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti tématu0 / --
--
73.BP
Význam intenzity a způsobu sekání na kvalitu trávníku městské zeleně
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
74.
BP
Význam vitaminu E ve výživě a zdraví zvířat
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
75.
BP
Výživa alpakPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOO
B-ZOO-ZO
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Menšíková, P.
76.
DP
Výživa, metabolismus a zdravotní problematika u přežvýkavců - téma dle výběru studenta.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Zdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)
Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
78.
BP
4. Studium vlivu strukturálně odlišné úpravy vlhkého zrna kukuřice na kvalitu výsledné silážeDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
6. Studium vlivu odlišné hutnosti lisování silážované biomasy do PE vaků na výslednou kvalitu siláží
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--