Prehľad vypísaných tém - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | B | Č | E | H | I | M | N | P | R | S | T | V | Z | 4 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-AGBB-AGB-VSAFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
3.BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
4.DPHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Vašátková, M.
6.DPHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Valigurová, J.
7.DizPHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
8.BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
9.BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Odehnalová, J.
11.BPMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Ston, M.
12.BPMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
14.BPNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Švestková, I.
15.BPNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
16.BPNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
17.DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
18.DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
20.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
21.DizPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO--AFPodrobnosti témy1 / -- Roztočilová, A.
22.BPProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
23.DizPRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy1 / 1 Kuděla, M.
26.BPSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 1 Švecová, V.
28.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
29.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
30.DPStanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPStudium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnicDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
32.DizPStudium účinku probiotik na užitkovost telatDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPStudium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty SafloruDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
34.DizPTéma podle návrhu studenta a možnosti pracovištěZeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy7 / -- Venusová, E.
Štenclová, H.
Karásek, F.
Urbánková, L.
Baholet, D.
Přibilová, M.
Gruberová, H. A.
35.BPTéma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Riglová, M.
36.DizPVhodnost dvouděložných rostlin pro zatravnění ovocných sadů a vinohradůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
37.DizPVhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu RhinantusHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
38.DPVliv biologických aditiv na kvalitu siláží z mechanicky upraveného vlhkého zrna kukuřiceDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
39.DPVliv hloubkového kypření nadměrně zhutněné půdy pod travními porosty na jejich produkciHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
40.DizPVliv krmných aditiv na biochemické ukazatele krve koní Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy2 / -- Kvaček, J.
Dočkalová, H.
41.DPVliv mulčování na kořenový systém kostřavy červenéKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
42.DizPVliv pastevního využití porostů v marginálních oblastech na jejich botanické složení a nutriční hodnotuVeselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
43.DPVliv podzimních a jarních termínů výsevů trávníkových druhů na jejich vývojHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPVliv povrchové aplikace hnoje na změnu botanického složení travních porostů.Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Hanulíková, V.
45.DPVliv povrchové aplikace chlévského hnoje produkci a kvalitu píce travních porostůHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
46.DPVliv různé formy dusíku na hmotnost kořenové fytomasy kostřavy červené a jílku vytrvaléhoKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPVliv silážního aditiva na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné silážeDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)M-ZEIM-ZEI-VSAFPodrobnosti témy0 / ----
48.DizPVliv složení směsí pro brojlery na složení těla a organoleptické vlastnosti masa Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
49.DizPVliv stanovištních a klimatických podmínek na výskyt minerálních látek v porostech Mohelenské hadcové stepi.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
50.DizPVliv stanovištních podmínek a intenzity využívání pastevních porostů na složení jejich polysacharidického komplexu Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
51.BPVliv sucha na trávníkové porostyKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
52.DPVliv sucha na vybrané charakteristiky jílku vytrvalého a kostřavy červenéKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
53.DPVliv sucha na vybrané charakteristiky kostřavy rákosovité a lipnice lučníKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPVliv úpravy osiva metodou iSeed na klíčivostKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPVliv výživy dojnic na složení mléka.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOO--AFPodrobnosti témy0 / 1--
56.DizPVliv zatravnění půdy a rozorání travních porostů na obsah organické hmoty v půdě a na rizika pro životní prostředíHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
57.DizPVolné téma dle návrhu uchazečePavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-OZ
D-ZOO-SZ
AFPodrobnosti témy4 / -- Novotný, J.
Kořínek, M.
Umlášková, B.
Halouzková, S.
58.DizPVolné téma dle zájmu studentů Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
59.DizPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
60.DizPVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy1 / -- Aulichová, T.
61.BPVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
62.DPVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
63.DizPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy1 / -- Haninec, P.
64.DizPVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy3 / -- Danzer, M.
Koláčková, I.
Kovářová, D.
65.DPVolné téma po konzultaci s vedoucím práceMlejnková, V.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
66.BPVolné téma po konzultaci s vedoucí práceMlejnková, V.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 5--
67.DizPVolné téma po vzájemné domluvěHejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
68.DizPVyužití NIRF techniky pro stanovení ligninu, jako indikátoru stravitelnosti objemných krmiv.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
69.DPVyužití stanovení minoritních složek mléka v diagnostice poruch výživy a metabolismu dojnic.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DizPVýzkum bezpecných hladin rizikových krmiv pro laboratorní potkany Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
71.DizPVýzkum bezpečných hladin rizikových krmiv pro hrabavou drůbež (brojlery) Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZAFPodrobnosti témy0 / ----
72.BPVýznam intenzity a způsobu sekání na kvalitu trávníku městské zeleněKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPVýznam vitaminu E ve výživě a zdraví zvířatPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOO--AFPodrobnosti témy1 / 1 Vozihnojová, D.
74.BPVýživa alpakPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOOB-ZOO-ZOAFPodrobnosti témy1 / 1 Menšíková, P.
75.DPVýživa, metabolismus a zdravotní problematika u přežvýkavců - téma dle výběru studenta.Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
76.BPZdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)Pavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)B-ZOO--AFPodrobnosti témy0 / 1--
77.BP4. Studium vlivu strukturálně odlišné úpravy vlhkého zrna kukuřice na kvalitu výsledné silážeDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
78.BP6. Studium vlivu odlišné hutnosti lisování silážované biomasy do PE vaků na výslednou kvalitu silážíDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--