Summary of topics offered - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | Č | E | F | H | I | M | N | P | R | S | T | V | Z | 4 | 6

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTBilance ploch golfových trávníků v České RepubliceHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AGBB-AGB-GAFADetails of topic0 / 1--
2.DTČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
3.BTEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
4.DisTFree topicHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GABFADetails of topic0 / ----
5.DTHmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostuKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
6.DTHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 1 Vašátková, M.
7.DTHodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 1 Valigurová, J.
8.DisTHodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
9.BTInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
10.BTMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
11.DTMožnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 1 Odehnalová, J.
12.BTMožnosti využití čekanky obecné pro pícní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 1 Ston, M.
13.BTMožnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využitíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
14.BTMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
15.BTNejčastější nemoci a zdravotní problémy u masného skotu.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / -- Švestková, I.
16.BTNejčastější onemocnění telat dojeného skotu.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
17.BTNejčastější zdravotní problémy a nemoci jehňat.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
18.DTPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 3--
19.DTPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
20.BTPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
21.DTPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 2--
22.DisTPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-AP--FADetails of topic1 / -- Roztočilová, A.
23.BTProblematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
24.DisTRozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanovištěHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
25.DTRozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
26.BTSilážování cukrovarských řízkůDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic1 / 1 Kuděla, M.
27.BTSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
28.DTSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 1 Švecová, V.
29.DTStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
30.DTStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodouDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
31.DTStanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
32.DisTStudium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnicDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
33.DisTStudium účinku probiotik na užitkovost telatDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
34.DTStudium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty SafloruDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
35.DisTTéma podle návrhu studenta a možnosti pracovištěZeman, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic7 / -- Karásek, F.
Venusová, E.
Gruberová, H. A.
Baholet, D.
Urbánková, L.
Přibilová, M.
Štenclová, H.
36.BTTéma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / -- Riglová, M.
37.DisTVhodnost dvouděložných rostlin pro zatravnění ovocných sadů a vinohradůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
38.DisTVhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu RhinantusHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
39.DTVliv biologických aditiv na kvalitu siláží z mechanicky upraveného vlhkého zrna kukuřiceDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
40.DTVliv hloubkového kypření nadměrně zhutněné půdy pod travními porosty na jejich produkciHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
41.DisTVliv krmných aditiv na biochemické ukazatele krve koní Zeman, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic2 / -- Dočkalová, H.
Kvaček, J.
42.DTVliv mulčování na kořenový systém kostřavy červenéKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
43.DisTVliv pastevního využití porostů v marginálních oblastech na jejich botanické složení a nutriční hodnotuVeselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
44.DTVliv podzimních a jarních termínů výsevů trávníkových druhů na jejich vývojHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
45.DTVliv povrchové aplikace hnoje na změnu botanického složení travních porostů.Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic1 / 2 Hanulíková, V.
46.DTVliv povrchové aplikace chlévského hnoje produkci a kvalitu píce travních porostůHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 2--
47.DTVliv různé formy dusíku na hmotnost kořenové fytomasy kostřavy červené a jílku vytrvaléhoKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
48.DTVliv silážního aditiva na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné silážeDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)M-AEM-AE-APFADetails of topic0 / ----
49.DisTVliv složení směsí pro brojlery na složení těla a organoleptické vlastnosti masa Zeman, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
50.DisTVliv stanovištních a klimatických podmínek na výskyt minerálních látek v porostech Mohelenské hadcové stepi.Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
51.DisTVliv stanovištních podmínek a intenzity využívání pastevních porostů na složení jejich polysacharidického komplexu Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
52.BTVliv sucha na trávníkové porostyKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
53.DTVliv sucha na vybrané charakteristiky jílku vytrvalého a kostřavy červenéKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
54.DTVliv sucha na vybrané charakteristiky kostřavy rákosovité a lipnice lučníKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
55.DTVliv úpravy osiva metodou iSeed na klíčivostKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
56.BTVliv výživy dojnic na složení mléka.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AB--FADetails of topic0 / 1--
57.DisTVliv zatravnění půdy a rozorání travních porostů na obsah organické hmoty v půdě a na rizika pro životní prostředíHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic0 / ----
58.DisTVolné téma dle návrhu uchazečePavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-AP
D-AP
D-AP-GAP
D-AP-SAP
FADetails of topic4 / -- Kořínek, M.
Novotný, J.
Halouzková, S.
Umlášková, B.
59.DisTVolné téma dle zájmu studentů Doležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
60.DisTVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
61.DisTVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic1 / -- Aulichová, T.
62.BTVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
63.DTVolné téma po dohodě se studentemHorký, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
64.DisTVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PPD-PP-SPPFADetails of topic1 / -- Haninec, P.
65.DisTVolné téma po dohodě s uchazečemSkládanka, J.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PMD-PM-PMFADetails of topic3 / -- Danzer, M.
Kovářová, D.
Koláčková, I.
66.DTVolné téma po konzultaci s vedoucím práceMlejnková, V.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 2--
67.BTVolné téma po konzultaci s vedoucí práceMlejnková, V.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 5--
68.DisTVolné téma po vzájemné domluvěHejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP--FADetails of topic0 / ----
69.DisTVyužití NIRF techniky pro stanovení ligninu, jako indikátoru stravitelnosti objemných krmiv.Veselý, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
70.DTVyužití stanovení minoritních složek mléka v diagnostice poruch výživy a metabolismu dojnic.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
71.DisTVýzkum bezpecných hladin rizikových krmiv pro laboratorní potkany Zeman, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
72.DisTVýzkum bezpečných hladin rizikových krmiv pro hrabavou drůbež (brojlery) Zeman, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-APD-AP-GAPFADetails of topic0 / ----
73.BTVýznam intenzity a způsobu sekání na kvalitu trávníku městské zeleněKnot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
74.BTVýznam vitaminu E ve výživě a zdraví zvířatPavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AB--FADetails of topic1 / 1 Vozihnojová, D.
75.BTVýživa alpakPavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-ABB-AB-ABFADetails of topic1 / 1 Menšíková, P.
76.DTVýživa, metabolismus a zdravotní problematika u přežvýkavců - téma dle výběru studenta.Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / ----
77.BTZdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)Pavlata, L.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)B-AB--FADetails of topic0 / 1--
78.BT4. Studium vlivu strukturálně odlišné úpravy vlhkého zrna kukuřice na kvalitu výsledné silážeDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--
79.BT6. Studium vlivu odlišné hutnosti lisování silážované biomasy do PE vaků na výslednou kvalitu silážíDoležal, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)----FADetails of topic0 / 1--