Přehled vypsaných témat - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
AF
0 / --
--
2.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF1 / --
3.
DisP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO--
AF
prohlížet
0 / --
--
4.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
5.
DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 1
--
6.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1--
7.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
8.
DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
AF
prohlížet0 / ----
9.BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Kučerová, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
10.
DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Hynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
0 / --
--
11.
BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AF
0 / 1
--
12.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AFprohlížet0 / 1--
13.
BP
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AF
0 / 1--
14.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet
0 / 1
--
15.
DisP
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
prohlížet
0 / --
--
16.BP
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
prohlížet1 / --
17.
DisP
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjeÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet
0 / 2
--
18.DisPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet
1 / --
Mikušová, D.
19.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Exogenní organická hmota
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
21.BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
22.
BP
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
23.
DP
Hodnocení aberace vybraných ploch katastru
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AF
0 / --
--
24.
DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 1
--
25.
BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / ----
26.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
0 / 1--
27.DisPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
0 / --
--
28.BP
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
29.
BP
Chemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1
--
30.
BP
Indikátory kvality/zdraví půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet0 / 2
--
31.BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
32.
BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
prohlížet
0 / --
--
33.DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1--
34.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 3
--
35.BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 3--
36.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
37.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
38.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / 3
--
39.BPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 3
--
40.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / 3
--
41.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / 3
--
42.
DisPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
prohlížet
0 / --
--
43.
BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
44.
BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
MENDELU
0 / --
--
45.DisPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AFprohlížet0 / --
--
46.BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / 2
--
47.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP
D-TP-ZZM
AF
1 / --
48.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
0 / --
--
49.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setémÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
prohlížet
0 / --
--
50.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
51.
DisP
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
--
AF0 / 1
--
52.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / --
--
53.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet0 / 3
--
54.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 3--
55.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
56.
DP
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
57.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AEAF0 / --
--
58.
DisP
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
59.
BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / --
--
60.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxi
Šimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AF
1 / --
Jedlička, J.
61.
BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
0 / --
--
62.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
63.
BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
64.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / --
--
65.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / ----
66.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
67.
BP
Podzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
68.
BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
69.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFprohlížet0 / 1
--
70.
DP
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Hynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
71.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
72.
BP
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
73.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUprohlížet0 / --
--
74.BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
75.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
76.
BP
Selen a metody jeho stanovení v půdě
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
prohlížet
0 / 1
--
77.
BP
Sledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1--
78.
BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
79.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystems
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet0 / 1--
80.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystems
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet
0 / 1
--
81.
DP
Srovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdy
Hynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
82.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet0 / --
--
83.
BP
Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
84.
BPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / --
--
85.DP
Systém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / ----
86.BPTéma dle domluvyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / --
--
87.DP
Téma dle domluvy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
88.
DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelemPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
--
AFprohlížet0 / 1--
89.
DisPTéma zvoleno po dohodě se školitelem Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO--
AF
3 / -- Antošovský, J.
Klofáč, D.
Školníková, M.
90.
DP
Transformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérůPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
91.
DP
Účinek hnojení na eluci živin z půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / 1--
92.
BPUdržitelnost systému půda - mikroorganismy - rostlina v agroekosystémuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / --
--
93.
BP
Ukazatele chemického složení půdní organické hmoty
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
94.DisPUplatnění draslíku, hořčíku a vápníku ve foliární výživě révy vinnéÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
--
AF
0 / --
--
95.
DP
Uplatnění dusíkatého hnojení a plečkování při pěstování kukuřice seté
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
96.
DisP
Uplatnění hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě brambor
Lošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / --
--
97.
BP
Uplatnění kapalného hnojiva DAM-390 při hnojení kukuřice setéLošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
98.DPVazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
99.BP
Vliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastností
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 4
--
100.DPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet
0 / 4
--
101.
BP
Vliv antropogenní činnosti na kvalitu humusových látek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
102.
DP
Vliv antropogenních faktorů na změnu půdních vlastností na příkladu zvoleného územíBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / ----
103.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
prohlížet0 / 2
--
104.
BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
105.
BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
0 / 2
--
106.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 2
--
107.
BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
108.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
109.
BP
Vliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
110.
DP
Vliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / 2--
111.
BP
Vliv aplikace hnojiv a pěstované plodiny na půdní vlhkost
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / 1
--
112.BPVliv aplikace hnojiv na vybrané chemické vlastnosti půdyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AFprohlížet
0 / 1
--
113.
BP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
114.DP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
115.DPVliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
116.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
117.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 2--
118.
DP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 2
Bínovská, K.
119.DisP
Vliv aplikace organické hmoty na strukturu a chemické vlastnosti huminových kyselin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet
0 / --
--
120.DPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet0 / 2
--
121.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / 2
--
122.
BP
Vliv aplikace půdních pomocných látek na chemické parametry půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 3
--
123.
DP
Vliv aplikovaného biouhlu na biologickou aktivitu půdy a růst vybraných zemědělských plodin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
124.
BP
Vliv biouhlu na klíčení spor mykorhizních hub.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / 1
--
125.
DP
Vliv biouhlu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / 1--
126.DPVliv glomalinu na vodostálost agregátůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
prohlížet
0 / --
--
127.
BP
Vliv hnojení fosforem na kvantitaivní a kvalitativní ukazatele slunečnice roční (Helianthus annuus, L.)
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-FYTO
B-ZS
B-TP
B-ZOO
--
--
--
--
--
--
--
AF
0 / --
--
128.
DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraci
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFprohlížet
1 / 1
Navrátilová, M.
129.
DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlinZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
prohlížet
0 / 1
--
130.
DP
Vliv kompostu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátuStroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
131.
BP
Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
prohlížet
0 / --
--
132.
DPVliv polutantů na mikrobní aktivitu půdy oživené organickým hnojivemHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / --
--
133.
DP
Vliv různého vstupu dusíku a aplikace organické hmoty do půdy na biologickou aktivitu půd v porostech pšenice.
Tůma, I.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
134.
DP
Vliv stupňovaných dávek fosforu na výnos a kvalitou hrachu setého
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
1 / --
Olšanský, J.
135.BP
Vliv vermikompostu na klíčení spor mykorhizních hub.
Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 1
--
136.DP
Vliv vodní eroze na vybrané půdní vlastnosti (řešitelka: Pavla Kučerová)
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / --
--
137.
BPVliv vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitou produkce révy vinnéÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
ZF0 / ----
138.
DisP
Vliv způsobu hospodaření na chemismus půdy a stabilitu agroekosystému
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
prohlížet
0 / --
--
139.DisP
volné téma
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / 1
--
140.
DisP
Volné téma
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--AFprohlížet
1 / --
141.DisPVolné téma
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP--
AF
prohlížet
0 / 1
--
142.
DisP
Volné témaÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
0 / --
--
143.
DisPVybrané indikátory kvality zemědělsky využívaných půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
prohlížet
1 / --
Horáková, E.
144.
DP
Využití fraktálu v půdoznalstvíVlček, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFprohlížet0 / ----
145.
DisP
Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé pšenice
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
--
AFprohlížet0 / ----
146.
BPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet
0 / --
--
147.
DP
Využití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / --
--
148.
DisP
Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé řepkyRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AFprohlížet0 / --
--
149.
DisP
Využití hnojiv s řízeně uvolňujícími živinami ve výživě kukuřice seté
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet0 / --
--
150.
DisP
Využití mimokořenové výživy v systému pěstování ozimého máku
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
--
AF0 / ----
151.
DP
Využití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setého
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
152.
BP
Využití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setého
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFprohlížet
0 / --
--
153.
DisP
Využití živinami obohacených superabsorpčních polymerů ve výživě polních plodin
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF0 / 1--
154.
BP
Vývoj vlhkosti půdy během vegetačního období u různých plodin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AFprohlížet
0 / --
--
155.
BP
Význam a chemické složení půdních humusových látek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 3
--
156.
BP
Význam foliární aplikace makroprvků na opylení množitelských porostů kukuřice
Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AF0 / 1--
157.
BP
Význam foliární aplikace mikroprvků na opylení množitelských porostů kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZEI
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-AGB-VS
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AF
prohlížet
0 / 1
--
158.DPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírouŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
159.
BP
Výživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírou
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / --
--
160.
DisP
Výživa ovocných sadů sírou
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO
--
--
AF0 / ----
161.
BP
Zemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektiva
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / --
--
162.
BP
Zhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AFprohlížet2 / -- Indrák, J.
Voldán, F.
163.
BP
Zhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitěHybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
164.BPZměna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
B-ZS-PT
AFprohlížet1 / -- Jaroš, J.
165.
BP
Změna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdy
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
166.
DPZměna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
167.
BP
Změna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS-PUO
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AF
0 / --
--
168.
BP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPFÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
169.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / --
--
170.
DP
Změna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
171.DisPZvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet
0 / --
--