Přehled vypsaných témat - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPAFprohlížet0 / ----
2.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet1 / -- Chodáková, K.
3.DisPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
4.DisPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
5.DPBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
6.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
7.DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
8.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-FAFprohlížet0 / ----
9.BPBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
10.DisPBiouhel jako alternativa zpracování biologicky rozložitelného odpadu a možnosti jeho využití v zemědělstvíZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet2 / -- Svoboda, Z.
Dvořáčková, H.
11.DPDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
12.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
13.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
14.DisPDůsledky vodní eroze pro pohyb vody v půděJandák, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
15.BPDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
16.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
17.DisPDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFprohlížet1 / -- Hábová, M.
18.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-VSAFprohlížet0 / ----
19.DisPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet1 / -- Mikušová, D.
20.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
21.BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
22.BPHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
23.BPHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Štulc, V.
24.DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
25.DPHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
26.BPHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
27.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
28.DisPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
29.BPChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / 2 Matoušek, J.
30.BPChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
31.BPIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
32.BPInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
33.DisPIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet0 / ----
34.DisPIsolace mikroorganismů z kozích a ovčích sýrů schopných tvořit biogenní aminyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
35.BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
36.DPKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / 1 Hubová, P.
37.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
38.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
39.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
40.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
41.DPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
42.BPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
43.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
44.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
45.DisPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
46.BPKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
47.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
48.DisPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP, D-TPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
49.BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
50.DisPMikrobiologické aspekty nanomateriálů využitelných při čištění a úpravě vody a vzduchuKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TOD-TO-TOAFprohlížet0 / ----
51.DisPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFprohlížet1 / -- Burdová, E.
52.DisPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
53.BPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
54.DPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
55.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
56.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
57.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
58.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
59.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
60.BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
61.DisPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
62.BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / ----
63.BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
64.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
65.BPPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
66.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
67.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
68.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
69.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
70.BPPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-FYTO, B-RL, B-ZEIAFprohlížet0 / 2--
71.BPPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
72.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
73.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
74.BPProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
75.BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
76.BPRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
77.BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
78.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
79.BPSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
80.BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
81.BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
82.DPSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
83.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
84.BPStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
85.BPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
86.DPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
87.BPTéma dle domluvyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
88.DPTéma dle domluvyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
89.DisPTéma zvoleno po dohodě se školitelem Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet2 / -- Školníková, M.
Antošovský, J.
90.DPTransformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
91.DPÚčinek hnojení na eluci živin z půdyLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
92.BPUdržitelnost systému půda - mikroorganismy - rostlina v agroekosystémuZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
93.BPUkazatele chemického složení půdní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
94.DisPUplatnění draslíku, hořčíku a vápníku ve foliární výživě révy vinnéLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
95.DPUplatnění dusíkatého hnojení a plečkování při pěstování kukuřice setéLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
96.DisPUplatnění hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě bramborLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
97.BPUplatnění kapalného hnojiva DAM-390 při hnojení kukuřice setéLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
98.DPVazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
99.BPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 4--
100.DPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 4--
101.BPVliv antropogenní činnosti na kvalitu humusových látekPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
102.DPVliv antropogenních faktorů na změnu půdních vlastností na příkladu zvoleného územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
103.DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
104.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
105.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
106.DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
107.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
108.DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
109.BPVliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
110.DPVliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
111.DisPVliv aplikace digestátu na sorpční schopnost kambizemě.Jandák, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
112.BPVliv aplikace hnojiv a pěstované plodiny na půdní vlhkostŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
113.BPVliv aplikace hnojiv na vybrané chemické vlastnosti půdyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
114.BPVliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
115.DPVliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
116.DPVliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
117.BPVliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
118.BPVliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
119.DPVliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
120.DisPVliv aplikace organické hmoty na strukturu a chemické vlastnosti huminových kyselinPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
121.DPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
122.BPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
123.BPVliv aplikace půdních pomocných látek na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
124.DisPVliv aplikace zuhelnatělé rostlinné biomasy na mikrobiální přeměny a dostupnost dusíku v půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet1 / -- Mikajlo, I.
125.DPVliv aplikovaného biouhlu na biologickou aktivitu půdy a růst vybraných zemědělských plodinTůma, I.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
126.BPVliv biouhlu na klíčení spor mykorhizních hub.Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
127.DPVliv biouhlu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátuStroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
128.DPVliv glomalinu na vodostálost agregátůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
129.BPVliv hnojení fosforem na kvantitaivní a kvalitativní ukazatele slunečnice roční (Helianthus annuus, L.) Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-FYTO, B-RL, B-TP, B-ZEI, B-ZOO, B-ZSAFprohlížet0 / ----
130.DPVliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraciZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-TON-TO-TMOAFprohlížet1 / 1 Navrátilová, M.
131.DPVliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlinZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-TON-TO-TMOAFprohlížet1 / 1 Grund, J.
132.DPVliv kompostu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátuStroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
133.BPVliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnostiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-VSAFprohlížet1 / -- Zifčák, P.
134.DPVliv polutantů na mikrobní aktivitu půdy oživené organickým hnojivemHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
135.DPVliv různého vstupu dusíku a aplikace organické hmoty do půdy na biologickou aktivitu půd v porostech pšenice.Tůma, I.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
136.DPVliv stupňovaných dávek fosforu na výnos a kvalitou hrachu setéhoŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
137.BPVliv vápnění na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti pseudoglejeJandák, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 2--
138.BPVliv vermikompostu na klíčení spor mykorhizních hub.Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
139.DPVliv vodní eroze na vybrané půdní vlastnosti (řešitelka: Pavla Kučerová)Pokorný, E.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
140.BPVliv vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitou produkce révy vinnéŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)ZFprohlížet1 / -- Mikulíková, K.
141.DPVliv základní agrotechniky na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti kambizeměJandák, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
142.DisPVliv způsobu hospodaření na chemismus půdy a stabilitu agroekosystémuPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
143.DisPVolné témaKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPAFprohlížet1 / -- Kouřil, P.
144.DisPVolné témaKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
145.DisPVybrané indikátory kvality zemědělsky využívaných půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPAFprohlížet1 / -- Horáková, E.
146.DPVyužití fraktálu v půdoznalstvíVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
147.DisPVyužití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé pšeniceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
148.BPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
149.DPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
150.DisPVyužití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé řepkyRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet0 / ----
151.DPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
152.BPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
153.BPVývoj vlhkosti půdy během vegetačního období u různých plodinŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / ----
154.BPVýznam a chemické složení půdních humusových látekPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 3--
155.BPVýznam foliární aplikace makroprvků na opylení množitelských porostů kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
156.BPVýznam foliární aplikace mikroprvků na opylení množitelských porostů kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-RL, B-ZEIB-AGB-BR, B-AGB-FY, B-AGB-VS, B-RL-RL, B-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
157.DPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírouŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
158.BPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírouŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
159.DisPVýživa ovocných sadů sírouLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOAFprohlížet1 / -- Bělíková, H.
160.BPZemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektivaHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / -- Houser, J.
161.BPZhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikemŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGBB-AGB-FY, B-AGB-VSAFprohlížet1 / -- Navrkal, S.
162.BPZhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitěHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
163.BPZměna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AE, B-ZS-PTAFprohlížet0 / ----
164.BPZměna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
165.DPZměna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostuZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet1 / 1 Horáková, Z.
166.BPZměna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB, B-ZSB-AGB-FY, B-AGB-VS, B-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / ----
167.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
168.DPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / ----
169.DPZměna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátuPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)AFprohlížet0 / 1--
170.DisPZvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----