Přehled vypsaných témat - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Chodáková, K.
3.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / --
--
4.DP
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.DP
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
AFPodrobnosti tématu0 / ----
7.
BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
9.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
BP
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
12.
DP
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
13.
DisP
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu1 / --
15.
DisP
Dynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjeÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu
1 / 2
Sedlák, L.
16.
DisP
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mikušová, D.
17.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismus
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.
BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
BP
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
DP
Hodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
24.
BP
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
25.
DisP
Charakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.BP
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
27.
BPChemické a mineralogické složení různých typů půdÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Indikátory kvality/zdraví půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
29.
BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
32.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
33.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
34.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
35.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
36.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
37.BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
38.BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
39.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
40.DisP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
46.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Jiránková, A.
47.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
48.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
49.DisPMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.
DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
53.DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / ----
56.
DisP
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
57.
BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
59.
BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
62.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
65.
BP
Podzimní hnojení řepky ozimé
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
66.
BPPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
67.
BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Hybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
71.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
72.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
73.
DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
BPSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.BP
Sledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemí
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.BP
Sledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchů
Kučerová, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystems
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKEAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DisPSoil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystemsÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKEAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
DP
Srovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
DP
Srovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.BP
Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice ozimé
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Systém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
DPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
84.BPTéma dle domluvy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
85.
DP
Téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
86.
DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AF
Podrobnosti tématu
3 / --
Klofáč, D.
Antošovský, J.
Školníková, M.
88.
DP
Transformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
BP
Udržitelnost systému půda - mikroorganismy - rostlina v agroekosystémuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / --
--
90.
BP
Ukazatele chemického složení půdní organické hmotyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DPVazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
92.
BP
Vliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 4--
93.
DP
Vliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
94.
BP
Vliv antropogenní činnosti na kvalitu humusových látekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
95.
DP
Vliv antropogenních faktorů na změnu půdních vlastností na příkladu zvoleného území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
96.DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.
BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
98.
BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
100.
BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
101.
DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
BP
Vliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.
DP
Vliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
104.
BP
Vliv aplikace hnojiv a pěstované plodiny na půdní vlhkost
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
105.BP
Vliv aplikace hnojiv na vybrané chemické vlastnosti půdy
Šimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
106.
BP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
107.DPVliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
108.
DP
Vliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
110.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v ornici
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
DP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v ornici
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 2 Bínovská, K.
112.
DisPVliv aplikace organické hmoty na strukturu a chemické vlastnosti huminových kyselinPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.DPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
115.
BP
Vliv aplikace půdních pomocných látek na chemické parametry půdy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
116.
DP
Vliv aplikovaného biouhlu na biologickou aktivitu půdy a růst vybraných zemědělských plodin
Tůma, I.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
117.
BP
Vliv biouhlu na klíčení spor mykorhizních hub.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
118.DP
Vliv biouhlu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DP
Vliv glomalinu na vodostálost agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / --
120.
BPVliv hnojení fosforem na kvantitaivní a kvalitativní ukazatele slunečnice roční (Helianthus annuus, L.) Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZEI
B-AGB
B-RL
B-FYTO
B-ZS
B-TP
B-ZOO
--
--
--
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraciZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TON-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Navrátilová, M.
122.
DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlin
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
123.DP
Vliv kompostu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
124.
BP
Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Arencibia, A.
125.DPVliv polutantů na mikrobní aktivitu půdy oživené organickým hnojivemHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
126.DP
Vliv různého vstupu dusíku a aplikace organické hmoty do půdy na biologickou aktivitu půd v porostech pšenice.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.
DP
Vliv stupňovaných dávek fosforu na výnos a kvalitou hrachu setéhoŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
128.
BP
Vliv vermikompostu na klíčení spor mykorhizních hub.Stroblová, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
129.
DP
Vliv vodní eroze na vybrané půdní vlastnosti (řešitelka: Pavla Kučerová)Pokorný, E.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
130.
BP
Vliv vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitou produkce révy vinné
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
131.
DisP
Vliv způsobu hospodaření na chemismus půdy a stabilitu agroekosystémuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
DisP
volné témaŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
133.
DisP
Volné téma
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--AFPodrobnosti tématu1 / -- Kouřil, P.
134.
DisP
Volné téma
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DisP
Volné téma
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
136.DisP
Vybrané indikátory kvality zemědělsky využívaných půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Horáková, E.
137.
DP
Využití fraktálu v půdoznalství
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
138.
DisP
Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé pšeniceRyant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
139.BPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
140.
DPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.DisP
Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé řepky
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
142.DisP
Využití hnojiv s řízeně uvolňujícími živinami ve výživě kukuřice seté
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
143.DisPVyužití mimokořenové výživy v systému pěstování ozimého mákuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
144.
DP
Využití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setého
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
145.
BPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
146.
DisP
Využití živinami obohacených superabsorpčních polymerů ve výživě polních plodin
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
147.
BP
Vývoj vlhkosti půdy během vegetačního období u různých plodinŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
148.BPVýznam a chemické složení půdních humusových látekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
149.BPVýznam foliární aplikace makroprvků na opylení množitelských porostů kukuřiceÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.BPVýznam foliární aplikace mikroprvků na opylení množitelských porostů kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZEI
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-AGB-VS
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.DPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírou
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.
BP
Výživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírou
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
153.
BP
Zemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektiva
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
154.
BP
Zhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikem
Šimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti tématu
2 / -- Indrák, J.
Voldán, F.
155.
BP
Zhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Změna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
157.
BP
Změna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
DP
Změna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.BP
Změna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředí
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS-PUO
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AFPodrobnosti tématu1 / -- Pecinová, K.
160.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
162.
DPZměna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
DisP
Zvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOPD-EOP-AKE
AF
Podrobnosti tématu2 / -- Rakušan, D.
Boturová, K.