Prehľad vypísaných tém - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP--AFPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Chodáková, K.
3.DizPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPBilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementyŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTON-FYTO-FAFPodrobnosti témy0 / ----
9.BPBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPDopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
11.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPDynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivuŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPDynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy1 / -- Hábová, M.
16.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy1 / -- Trnka, T.
17.DizPDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjePospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / 2--
18.DizPEnvironmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy1 / -- Mikušová, D.
19.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPHodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Štulc, V.
23.DPHodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPHodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
26.BPCharakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DizPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
28.BPChemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Matoušek, J.
29.BPChemické a mineralogické složení různých typů půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPIndikátory kvality/zdraví půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
31.BPInterakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Hubová, P.
34.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
35.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
36.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
37.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
38.DPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
39.BPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
40.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
41.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
42.DizPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
43.BPKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
44.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
45.DizPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
46.BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
47.DizPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZMAFPodrobnosti témy1 / -- Burdová, E.
48.DizPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
50.DPMimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
51.DizPMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPMimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
54.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
55.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
56.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
58.DizPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
59.BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / ----
60.BPOvěření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy1 / -- Jedlička, J.
61.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
62.BPPedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém obdobíHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
63.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
64.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
65.DPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
66.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
67.BPPodzimní hnojení řepky oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
68.BPPorovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPProdukce N2O v rhizosféře různých druhů rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
71.BPProdukce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlinHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
73.BPRebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
74.BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
75.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
76.BPSelen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DizPSoil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystemsZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DizPSoil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystemsZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / 1--
81.DPSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
82.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
83.BPStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
85.DPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
86.BPTéma dle domluvyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
87.DPTéma dle domluvyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
88.DizPTéma zvoleno po dohodě se školitelemPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DizPTéma zvoleno po dohodě se školitelem Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy3 / -- Klofáč, D.
Antošovský, J.
Školníková, M.
90.DPTransformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPÚčinek hnojení na eluci živin z půdyLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPUdržitelnost systému půda - mikroorganismy - rostlina v agroekosystémuZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / ----
93.BPUkazatele chemického složení půdní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
94.DizPUplatnění draslíku, hořčíku a vápníku ve foliární výživě révy vinnéLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
95.DPUplatnění dusíkatého hnojení a plečkování při pěstování kukuřice setéLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DizPUplatnění hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě bramborLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
97.BPUplatnění kapalného hnojiva DAM-390 při hnojení kukuřice setéLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
98.DPVazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
99.BPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 4--
100.DPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 4--
101.BPVliv antropogenní činnosti na kvalitu humusových látekPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
102.DPVliv antropogenních faktorů na změnu půdních vlastností na příkladu zvoleného územíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
103.DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
104.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
105.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
106.DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
107.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
108.DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
109.BPVliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
110.DPVliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
111.BPVliv aplikace hnojiv a pěstované plodiny na půdní vlhkostŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AFPodrobnosti témy0 / 1--
112.BPVliv aplikace hnojiv na vybrané chemické vlastnosti půdyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPVliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
114.DPVliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
115.DPVliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
116.BPVliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
117.BPVliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
118.DPVliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Bínovská, K.
119.DizPVliv aplikace organické hmoty na strukturu a chemické vlastnosti huminových kyselinPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----
120.DPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
121.BPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
122.BPVliv aplikace půdních pomocných látek na chemické parametry půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
123.DPVliv aplikovaného biouhlu na biologickou aktivitu půdy a růst vybraných zemědělských plodinTůma, I.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
124.BPVliv biouhlu na klíčení spor mykorhizních hub.Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
125.DPVliv biouhlu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátuStroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
126.DPVliv glomalinu na vodostálost agregátůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
127.BPVliv hnojení fosforem na kvantitaivní a kvalitativní ukazatele slunečnice roční (Helianthus annuus, L.) Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZEI
B-AGB
B-RL
B-FYTO
B-ZS
B-TP
B-ZOO
--
--
--
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
128.DPVliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraciZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy1 / 1 Navrátilová, M.
129.DPVliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlinZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy1 / 1 Grund, J.
130.DPVliv kompostu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátuStroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPVliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnostiŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy1 / -- Zifčák, P.
132.DPVliv polutantů na mikrobní aktivitu půdy oživené organickým hnojivemHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
133.DPVliv různého vstupu dusíku a aplikace organické hmoty do půdy na biologickou aktivitu půd v porostech pšenice.Tůma, I.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
134.DPVliv stupňovaných dávek fosforu na výnos a kvalitou hrachu setéhoŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Olšanský, J.
135.BPVliv vermikompostu na klíčení spor mykorhizních hub.Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
136.DPVliv vodní eroze na vybrané půdní vlastnosti (řešitelka: Pavla Kučerová)Pokorný, E.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
137.BPVliv vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitou produkce révy vinnéŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----ZFPodrobnosti témy1 / -- Mikulíková, K.
138.DizPVliv způsobu hospodaření na chemismus půdy a stabilitu agroekosystémuPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
139.DizPvolné témaŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / 1--
140.DizPVolné témaKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP--AFPodrobnosti témy1 / -- Kouřil, P.
141.DizPVolné témaZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / 1--
142.DizPVolné témaKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti témy0 / ----
143.DizPVybrané indikátory kvality zemědělsky využívaných půdPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--AFPodrobnosti témy1 / -- Horáková, E.
144.DPVyužití fraktálu v půdoznalstvíVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
145.DizPVyužití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé pšeniceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
146.BPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
147.DPVyužití hnojiv skupiny CARBON ve výživě mákuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
148.DizPVyužití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé řepkyRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
149.DizPVyužití hnojiv s řízeně uvolňujícími živinami ve výživě kukuřice setéŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
150.DizPVyužití mimokořenové výživy v systému pěstování ozimého mákuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / ----
151.DPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
152.BPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
153.DizPVyužití živinami obohacených superabsorpčních polymerů ve výživě polních plodinŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPVývoj vlhkosti půdy během vegetačního období u různých plodinŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZS
B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy0 / ----
155.BPVýznam a chemické složení půdních humusových látekPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
156.BPVýznam foliární aplikace makroprvků na opylení množitelských porostů kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AFPodrobnosti témy0 / 1--
157.BPVýznam foliární aplikace mikroprvků na opylení množitelských porostů kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AFPodrobnosti témy0 / 1--
158.DPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírouŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
159.BPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírouŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
160.DizPVýživa ovocných sadů sírouLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
161.BPZemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektivaHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / -- Houser, J.
162.BPZhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikemŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy3 / -- Indrák, J.
Voldán, F.
Navrkal, S.
163.BPZhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitěHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
164.BPZměna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy1 / -- Jaroš, J.
165.BPZměna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
166.DPZměna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostuZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 1 Horáková, Z.
167.BPZměna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředíŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS-PUO
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / ----
168.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
169.DPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / ----
170.DPZměna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátuPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
171.DizPZvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdyZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti témy0 / ----