Přehled vypsaných témat - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | Ch | I | K | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
prohlížet
1 / --
Chodáková, K.
2.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
AF
0 / --
--
3.
DisP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Lošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / --
--
4.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAF
0 / --
--
5.
DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentechLošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
6.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFprohlížet
0 / 1
--
7.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
8.
DP
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
AF
prohlížet
0 / --
--
9.BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
10.
DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdyHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet0 / --
--
11.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AF
0 / 1--
12.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky oziméRyant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
AFprohlížet
0 / 1
--
13.BP
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AF
0 / 1
--
14.
DP
Dynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / 1--
15.
DisP
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
prohlížet
0 / --
--
16.
BP
Dynamika půdního stavu během vegetačního období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
1 / --
17.DisPDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě DyjePospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet0 / 2--
18.
DisP
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živinÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF1 / --
19.DPErozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismusPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / 1
--
20.
BPExogenní organická hmotaPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
21.
BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF0 / --
--
22.
BP
Hodnocení aberace půdy vybraného katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / --
--
23.
DP
Hodnocení aberace vybraných ploch katastru
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / ----
24.
DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
25.
BPHodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / ----
26.
BP
Charakteristika humusových látek v půdách trvalých travních porostů
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
27.
DisPCharakteristika vlivu půdotvorného substrátu na chemické parametry půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
0 / --
--
28.
BP
Chemické a fyzikální parametry intenzivně využívaných černozemí
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / 2
--
29.
BP
Chemické a mineralogické složení různých typů půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
30.
BP
Indikátory kvality/zdraví půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
31.
BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
32.
BP
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / ----
33.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
34.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AF
0 / 3
--
35.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / 3--
36.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
37.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF0 / 3--
38.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
39.BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
0 / 3
--
40.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
41.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / 3--
42.
DisP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
43.
BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
44.
BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU0 / ----
45.
DisP
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
AF
0 / --
--
46.
BPMikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodinyZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / 2
--
47.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPD-TP-ZZMAF1 / --
48.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
0 / --
--
49.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet0 / ----
50.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
51.
DisPMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
52.
BP
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / ----
53.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
54.
DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet0 / 3
--
55.DPMonitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemíPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
56.
DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
57.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZSB-ZS-AE
AF
0 / --
--
58.
DisP
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAF0 / --
--
59.BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF0 / --
--
60.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxiŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AFprohlížet
1 / --
61.BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet0 / ----
62.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
MENDELU
0 / --
--
63.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
64.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
0 / --
--
65.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
0 / --
--
66.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 2
--
67.
BP
Podzimní hnojení řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
AF
0 / 2--
68.
BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 1
--
69.BP
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / 1--
70.DP
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Hynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet
0 / --
--
71.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Hynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / 1--
72.
BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
73.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
MENDELU
0 / --
--
74.
BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 2--
75.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 2
--
76.
BP
Selen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1
--
77.BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
78.
BP
Sledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchů
Kučerová, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
79.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystems
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet0 / 1--
80.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystems
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKE
AF
prohlížet
0 / 1
--
81.
DPSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
0 / --
--
82.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
83.
BP
Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice ozimé
Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
84.BP
Systém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / --
--
85.DPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
86.
BP
Téma dle domluvy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AF0 / --
--
87.
DPTéma dle domluvyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
0 / --
--
88.DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP--
AF
0 / 1--
89.
DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO--AF
3 / --
Antošovský, J.
Klofáč, D.
Školníková, M.
90.
DP
Transformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
91.DP
Účinek hnojení na eluci živin z půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1--
92.BPUdržitelnost systému půda - mikroorganismy - rostlina v agroekosystému
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFprohlížet0 / --
--
93.
BP
Ukazatele chemického složení půdní organické hmotyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
94.
DisP
Uplatnění draslíku, hořčíku a vápníku ve foliární výživě révy vinné
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet
0 / --
--
95.
DP
Uplatnění dusíkatého hnojení a plečkování při pěstování kukuřice seté
Lošák, T.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
96.DisPUplatnění hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě bramborLošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO--
AF
prohlížet0 / ----
97.
BP
Uplatnění kapalného hnojiva DAM-390 při hnojení kukuřice seté
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
98.DP
Vazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 2--
99.
BP
Vliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastností
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / 4
--
100.
DPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet
0 / 4
--
101.
BP
Vliv antropogenní činnosti na kvalitu humusových látek
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
102.
DP
Vliv antropogenních faktorů na změnu půdních vlastností na příkladu zvoleného územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet
0 / --
--
103.DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF0 / 2
--
104.BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
105.
DPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AFprohlížet
0 / 2
--
106.
BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet0 / 2
--
107.
BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátů
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2
--
108.DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
109.
BP
Vliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 2
--
110.
DP
Vliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážek
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
111.
BP
Vliv aplikace hnojiv a pěstované plodiny na půdní vlhkost
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
AF0 / 1
--
112.
BP
Vliv aplikace hnojiv na vybrané chemické vlastnosti půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AF
prohlížet0 / 1
--
113.
BP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
114.
DP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčice
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet0 / --
--
115.DPVliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF
0 / 2
--
116.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
117.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v ornici
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet0 / 2--
118.
DP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 2
Bínovská, K.
119.
DisP
Vliv aplikace organické hmoty na strukturu a chemické vlastnosti huminových kyselinÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
0 / --
--
120.
DP
Vliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
121.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátů
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
AF
prohlížet0 / 2
--
122.
BP
Vliv aplikace půdních pomocných látek na chemické parametry půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / 3
--
123.
DP
Vliv aplikovaného biouhlu na biologickou aktivitu půdy a růst vybraných zemědělských plodin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet0 / --
--
124.BP
Vliv biouhlu na klíčení spor mykorhizních hub.
Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----AF
0 / 1
--
125.
DP
Vliv biouhlu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
126.DP
Vliv glomalinu na vodostálost agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AF0 / --
--
127.BPVliv hnojení fosforem na kvantitaivní a kvalitativní ukazatele slunečnice roční (Helianthus annuus, L.) Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-FYTO
B-ZS
B-TP
B-ZOO
--
--
--
--
--
--
--
AF
0 / --
--
128.DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
1 / 1
Navrátilová, M.
129.
DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-TON-TO-TMO
AF
prohlížet
0 / 1
--
130.
DP
Vliv kompostu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátuStroblová, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1--
131.
BPVliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
0 / --
--
132.DPVliv polutantů na mikrobní aktivitu půdy oživené organickým hnojivemÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
133.
DPVliv různého vstupu dusíku a aplikace organické hmoty do půdy na biologickou aktivitu půd v porostech pšenice.Tůma, I.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
prohlížet0 / ----
134.DP
Vliv stupňovaných dávek fosforu na výnos a kvalitou hrachu setého
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFprohlížet
1 / --
Olšanský, J.
135.
BP
Vliv vermikompostu na klíčení spor mykorhizních hub.
Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 1
--
136.DPVliv vodní eroze na vybrané půdní vlastnosti (řešitelka: Pavla Kučerová)Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
137.BP
Vliv vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitou produkce révy vinné
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
ZF
0 / ----
138.DisPVliv způsobu hospodaření na chemismus půdy a stabilitu agroekosystému
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
139.
DisPvolné témaÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--
AF
0 / 1--
140.
DisP
Volné témaKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
AF
prohlížet1 / -- Kouřil, P.
141.
DisP
Volné téma
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
AF
0 / 1
--
142.
DisPVolné témaÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
prohlížet
0 / --
--
143.
DisP
Vybrané indikátory kvality zemědělsky využívaných půd
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP--AFprohlížet1 / --
144.
DP
Využití fraktálu v půdoznalství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
AF
0 / --
--
145.
DisP
Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé pšenice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF0 / --
--
146.DP
Využití hnojiv skupiny CARBON ve výživě máku
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
147.
BP
Využití hnojiv skupiny CARBON ve výživě máku
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / --
--
148.
DisP
Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé řepky
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet0 / --
--
149.
DisP
Využití hnojiv s řízeně uvolňujícími živinami ve výživě kukuřice seté
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AFprohlížet
0 / --
--
150.
DisPVyužití mimokořenové výživy v systému pěstování ozimého máku
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AFprohlížet
0 / --
--
151.BPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
152.DPVyužití vybraných listových hnojiv ve výživě máku setéhoŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF0 / ----
153.DisP
Využití živinami obohacených superabsorpčních polymerů ve výživě polních plodin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet0 / 1--
154.
BP
Vývoj vlhkosti půdy během vegetačního období u různých plodin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
B-AGB-FY
B-AGB-VS
AF
0 / ----
155.
BP
Význam a chemické složení půdních humusových látek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
156.
BP
Význam foliární aplikace makroprvků na opylení množitelských porostů kukuřiceÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
AF
prohlížet
0 / 1
--
157.
BP
Význam foliární aplikace mikroprvků na opylení množitelských porostů kukuřice
Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZEI
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-ZEI-ABY
B-AGB-VS
B-RL-RL
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AF
prohlížet0 / 1--
158.
DP
Výživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírou
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / ----
159.
BPVýživa ostropestřce mariánského dusíkem a sírouŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----AFprohlížet0 / ----
160.
DisP
Výživa ovocných sadů sírou
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO
--
--
AF0 / --
--
161.BPZemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektivaHybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
0 / --
--
162.
BP
Zhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikem
Šimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-AGB-FY
AFprohlížet
2 / --
163.
BP
Zhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
MENDELU
0 / --
--
164.
BPZměna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
B-ZS-PT
AF
prohlížet1 / --
165.
BP
Změna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
166.
DP
Změna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostuÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
167.BP
Změna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředí
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS-PUO
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
AF
0 / --
--
168.
BP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AF
0 / --
--
169.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--AFprohlížet
0 / --
--
170.DPZměna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátuPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
AF
0 / 1
--
171.DisP
Zvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdy
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
0 / --
--