Přehled vypsaných témat - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisPDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
D-RL-RL
AF
0 / --
--
2.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
3.
BP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
4.
DisP
Fusariózy ječmene
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
0 / --
--
5.
BP
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využitíÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-ZS
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
6.DPHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RLAF0 / --
--
7.
DP
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
8.
DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-FYTON-FYTO-FAFprohlížet
0 / --
--
9.
BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB--
AF
0 / --
--
10.
DisP
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTOD-FYTO-SPRAF0 / ----
11.
DisP
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AF
2 / --
Prokešová, L.
Frantová, N.
12.
BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
13.
DisP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / --
--
14.DPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
0 / 2
--
15.BP
Identifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíku
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
16.
BP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
17.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
1 / --
18.
DPKvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
19.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AFprohlížet0 / 1--
20.BPMetody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU0 / 2
--
21.
BP
Monitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogeny
Středa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
22.
DP
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
MENDELU
0 / --
--
23.
BP
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF0 / 2
--
24.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----MENDELU
0 / --
--
25.
BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
26.
DisP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--AFprohlížet1 / -- Kloutvorová, J.
27.
DisP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AF
prohlížet
1 / --
Rotreklová, E.
28.BPPatogeny obilninPokorný, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
AF
1 / 3
29.DisPPatogeny orchidejí a možnosti ochranyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AFprohlížet
0 / --
--
30.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--AFprohlížet
0 / --
--
31.
DisPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
0 / --
--
32.BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--MENDELU
0 / 1
--
33.DisP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
2 / --
Bartíková, M.
Nováková, E.
34.DisPRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-EOP
--
--
AF
0 / --
--
35.
DP
Rezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidů
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AFprohlížet
0 / 2
--
36.
DP
Rezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-FYTO
N-RL-RL
N-FYTO-BR
AF0 / 2--
37.
BP
Sledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
38.
BP
Sledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
39.
BP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AF
0 / 1
--
40.
DP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AF0 / 1--
41.
BP
Stanovení obsahu silic pomocí NIR spektrofotometruÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AF0 / 1
--
42.DisP
Studium kvality vybraných odrůd ječmene jarního
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AFprohlížet1 / --
43.
DisP
Studium rozdílných adaptačních mechanismů ječmene na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší odolností k suchu.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPR
AF
prohlížet
0 / --
--
44.
BP
Škůdci léčivek
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RLB-RL-RL
AF
prohlížet0 / 1--
45.DisP
Tolerance pšenice a ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AFprohlížet0 / --
--
46.
DisP
Upřesnění bionomie vybraných druhů hmyzích škůdců
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RLD-RL-RLAFprohlížet
2 / --
47.
DisP
Upřesnění bionomie vybraných druhů hmyzích škůdců
Šefrová, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RL
AF
2 / --
48.DPVelikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / 1
--
49.
BP
Velikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
0 / 3
--
50.DisPVelikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce obilovinStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-EOP
--
--
AF
0 / --
--
51.
BP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmeneStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF2 / 2 Mikovič, M.
Nortmann, N.
52.
DisP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--AFprohlížet2 / -- Šmardová, M.
Jovanović, I.
53.
DP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmeneStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
54.
DisP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce pšenice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
0 / ----
55.
BP
Vliv agroekologických podmínek na výnos pšenice oziméÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AF0 / ----
56.
DP
Vliv agroekologických podmínek na výnos zrna u pšenice oziméSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
57.BPVliv intenzity ošetření na výnos tritikale
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / ----
58.DP
Vliv kapkové závlahy konzumních brambor na výnos a kvalitu hlíz.
Jůzl, M.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1--
59.
BP
Vliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšenice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
60.
DP
Vliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
61.
BP
Vliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
0 / 2
--
62.DPVliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkáchStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
63.
BP
Vliv rozdílné lokality a délky vegetace, na výtěžnost sadbové a konzumní velikosti brambor.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB-FY
AF
0 / 1
--
64.
DisP
volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet0 / --
--
65.
DisPVolné témaStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO--
AF
prohlížet3 / -- Lazarová, E.
Boško, R.
Horáčková, L.
66.
DP
Volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF0 / 3
--
67.
BPVolné témaStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 3
--
68.
DisP
Volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
prohlížet0 / ----
69.
DisP
Volné téma dle zájmu studentů
Pokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AF
2 / --
70.
DisPVolné téma podle návrhu studentaŠefrová, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--AF
0 / --
--
71.
BP
Vyhodnocení výskytu patogenů netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
72.
DP
Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
73.
BP
Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
1 / 1
Čermáková, E.
74.
DPVýnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkáchStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
0 / 2
--
75.
DisP
Výnosové kvalitativní parametry konzumních brambor
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPRAFprohlížet0 / --
--
76.
BP
Výskyt a diverzita škůdců ovocných dřevin a možnosti jejich regulaceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-RLB-RL-RLAF
0 / --
--
77.
BP
Výskyt a diverzita škůdců polních plodin a zeleniny a možnosti jejich regulaceŠefrová, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-RL-RLAFprohlížet
0 / --
--
78.
BP
Výskyt patogenů na jádrovinách a možnost ochrany vůči nimVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-RL
B-AGB
B-AGB
--
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AF
prohlížet
0 / 2
--
79.
BPVýskyt patogenů na peckovinách a možnost ochrany vůči nimVíchová, J.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-BR
--
B-AGB-FY
AFprohlížet0 / --
--
80.
BP
Výskyt patogenů v porostech olejnin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
81.
BP
Výskyt patogenů v porostech kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB-FY
B-RL-RL
AF
0 / 1--
82.
BP
Výskyt patogenů v porostech řepyVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-RL-RL
AF
0 / 1
--
83.
BP
Využití genů řídících vernalizaci při šlechtění ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
0 / --
--
84.
DisP
Vývoj technologie ostropestřece mariánského [Silibium marianum (L.) Gaertn.]
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO--AFprohlížet0 / --
--
85.
DisP
Zástupci č. Erysiphaceae na okrasných rostlinách a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
prohlížet0 / ----
86.
BP
Zhodnocení výnosových parametrů vybraného sortimentu konzumních odrůd brambor na dvou různých lokalitách.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB-FY
AF
0 / 1--
87.
DP
Zhodnocení výskytu mandelinky bramborové a účinnosti insekticidů v porostu brambor, na lokalitě v Žabčicích.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RL
N-RL-RL
AF
0 / 1
--
88.DisPZvýšení produkčního potenciálu brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasíÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AFprohlížet0 / ----
89.BP
3. Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u odrůd pšenice pěstovaných v odlišných agroekologických podmínkách
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--AF0 / 1
--