Přehled vypsaných témat - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.DisP
Fusariózy ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.BP
Genomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
DP
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
9.
BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšenice
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
10.DisP
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-FYTO-SPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
11.
DisP
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-FYTO-SPR
AFPodrobnosti tématu
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
12.BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
13.
DisP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
15.
BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Petříková, M.
17.DPKvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RLAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.DPNetradiční ovocné dřeviny a jejich ochranaŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
BP
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Víchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
23.
BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DisP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
25.
DisP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Patogeny obilnin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti tématu
2 / 3 Schindler, A.
Sochorová, A.
27.DisP
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
28.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
29.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DisP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochranyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
32.
DisP
Retrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Rezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůHrudová, E.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RLAFPodrobnosti tématu0 / 2--
34.
DP
Rezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidům
Pokorný, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-FYTO
N-RL-RL
N-FYTO-BR
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
35.
BP
Sledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BPSledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Pluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
38.
DP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Pluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 1
39.
BP
Stanovení obsahu silic pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu1 / 1
40.DisP
Studium kvality vybraných odrůd ječmene jarního
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Korhoň, R.
41.DisP
Studium rozdílných adaptačních mechanismů ječmene na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší odolností k suchu.
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
BP
Škůdci léčivekÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-RL-RLAF
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
DisP
Tolerance pšenice a ječmene k abiotickým stresům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTOD-FYTO-SPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
DisP
Upřesnění bionomie vybraných druhů hmyzích škůdcůŠefrová, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu2 / --
45.DisPUpřesnění bionomie vybraných druhů hmyzích škůdců
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RLAF
Podrobnosti tématu
2 / -- Klimešová, L.
Pražanová, Ž.
46.
DP
Velikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
47.BPVelikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
48.
DisPVelikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce obilovinStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Mikovič, M.
Nortmann, N.
50.
DisP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmeneStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu2 / -- Jovanović, I.
Šmardová, M.
51.
DP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DisP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce pšeniceStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
BP
Vliv agroekologických podmínek na výnos pšenice oziméSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
54.
DP
Vliv agroekologických podmínek na výnos zrna u pšenice oziméSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
55.
BP
Vliv intenzity ošetření na výnos tritikale
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
56.
BPVliv nizké teploty na klíčivost a vzcházení čirokuÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-RL
B-AGB
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Vliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšenice
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.DPVliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšeniceSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
BP
Vliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
60.DP
Vliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
DisP
volné téma
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
62.DisP
Volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu3 / --
63.DPVolné témaStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
64.BP
Volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
2 / 3
Straka, J.
Nováček, T.
65.
DisP
Volné téma
Cerkal, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.DisP
Volné téma dle zájmu studentů
Pokorný, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--
AF
Podrobnosti tématu
3 / --
Michutová, M.
Nečasová, A.
Zahradníková, M.
67.
DisP
Volné téma podle návrhu studentaŠefrová, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
68.BPVyhodnocení výskytu patogenů netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
69.
DP
Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu1 / 1 Čermáková, E.
71.
DPVýnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
DisP
Výnosové kvalitativní parametry konzumních brambor
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
73.BP
Výskyt a diverzita škůdců ovocných dřevin a možnosti jejich regulace
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.
BP
Výskyt a diverzita škůdců polních plodin a zeleniny a možnosti jejich regulace
Šefrová, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Výskyt patogenů na jádrovinách a možnost ochrany vůči nim
Víchová, J.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-AGB
B-AGB
--
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.BP
Výskyt patogenů na peckovinách a možnost ochrany vůči nim
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-BR
--
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Výskyt patogenů v porostech olejnin
Víchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
78.BP
Výskyt patogenů v porostech kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB
B-RL
B-AGB-FY
B-RL-RL
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
79.
BP
Výskyt patogenů v porostech řepy
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-RL-RL
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Hůlka, A.
80.
BP
Využití genů řídících vernalizaci při šlechtění ječmeneHolková, L.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DP
Vývoj růstového vrcholu u pšenice v závislosti na alele genu PPD-D1
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DisP
Vývoj technologie ostropestřece mariánského [Silibium marianum (L.) Gaertn.]
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
DisP
Zástupci č. Erysiphaceae na okrasných rostlinách a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.
BP
Zhodnocení výnosových parametrů vybraného sortimentu konzumních odrůd brambor na dvou různých lokalitách.
Jůzl, M.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB-FYAFPodrobnosti tématu0 / 1--
85.
DisP
Zvýšení produkčního potenciálu brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Jůzl, M.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.BP
3. Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u odrůd pšenice pěstovaných v odlišných agroekologických podmínkách
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--