Prehľad vypísaných tém - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramOdbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizPDiagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany. Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)Pluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.BP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
DizP
Fusariózy ječmene Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
BPGenomická in situ hybridizace a možnosti jejího využití
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-ZS
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
7.
DPHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / ----
8.DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DizP
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy0 / ----
11.
DizP
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-FYTO-SPR
AFPodrobnosti témy
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
12.BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DizP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
14.
DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.BPIdentifikace vláhového deficitu prostřednictvím izotopové diskriminace uhlíkuStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
16.
BP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
17.DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
1 / --
18.DPKvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RLN-RL-RL
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
21.
BP
Monitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.DP
Netradiční ovocné dřeviny a jejich ochrana
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
BP
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Víchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BPOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
26.DizP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Kloutvorová, J.
27.DizP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
BP
Patogeny obilnin
Pokorný, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
Schindler, A.
29.
DizP
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
DizP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AFPodrobnosti témy1 / --
31.
DizP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
33.
DizP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--AF
Podrobnosti témy
2 / --
34.DizPRetrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-EOP
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
35.
DP
Rezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidůÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
36.
DP
Rezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-FYTO
N-RL-RL
N-FYTO-BR
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Sledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Sledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPStanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.DPStanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoruÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1
--
41.BP
Stanovení obsahu silic pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
42.
DizP
Studium kvality vybraných odrůd ječmene jarního
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Korhoň, R.
43.
DizP
Studium rozdílných adaptačních mechanismů ječmene na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší odolností k suchu.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy0 / --
--
44.
BP
Škůdci léčivek
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-RL-RL
AFPodrobnosti témy0 / 1--
45.DizP
Tolerance pšenice a ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPRAFPodrobnosti témy0 / --
--
46.
DizP
Upřesnění bionomie vybraných druhů hmyzích škůdců
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Jégrová, K.
Bartošková, A.
47.
DizP
Upřesnění bionomie vybraných druhů hmyzích škůdcůŠefrová, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Klimešová, L.
Pražanová, Ž.
48.
DP
Velikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
49.BP
Velikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
50.
DizP
Velikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce obilovin
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
51.BP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy2 / 2 Mikovič, M.
Nortmann, N.
52.DizP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Jovanović, I.
Šmardová, M.
53.
DP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
54.DizP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce pšenice
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
BPVliv agroekologických podmínek na výnos pšenice oziméSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
56.
DP
Vliv agroekologických podmínek na výnos zrna u pšenice ozimé
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BPVliv intenzity ošetření na výnos tritikaleÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
58.
DPVliv kapkové závlahy konzumních brambor na výnos a kvalitu hlíz.Jůzl, M.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
59.
BP
Vliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšenice
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DP
Vliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšenice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BPVliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
DP
Vliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
63.
BP
Vliv rozdílné lokality a délky vegetace, na výtěžnost sadbové a konzumní velikosti brambor.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB-FY
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
64.
DizP
volné téma
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DizP
Volné téma
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy
3 / -- Hellebrandová, L.
Horáčková, L.
Boško, R.
66.
DPVolné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / 3
--
67.
BPVolné témaStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
68.DizP
Volné téma
Cerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
69.
DizPVolné téma dle zájmu studentů
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy3 / --
70.
DizP
Volné téma podle návrhu studenta
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.BP
Vyhodnocení výskytu patogenů netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
72.
DPVýnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkáchStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BP
Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách
Středa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----MENDELUPodrobnosti témy
1 / 1
74.
DP
Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkáchStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.DizP
Výnosové kvalitativní parametry konzumních brambor
Jůzl, M.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
76.
BP
Výskyt a diverzita škůdců ovocných dřevin a možnosti jejich regulaceÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
BP
Výskyt a diverzita škůdců polních plodin a zeleniny a možnosti jejich regulace
Šefrová, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-RL
B-RL-RL
AF
Podrobnosti témy0 / ----
78.
BPVýskyt patogenů na jádrovinách a možnost ochrany vůči nimVíchová, J.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-RL
B-AGB
B-AGB
--
B-AGB-FY
B-AGB-BR
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
79.
BP
Výskyt patogenů na peckovinách a možnost ochrany vůči nim
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-BR
--
B-AGB-FY
AFPodrobnosti témy0 / --
--
80.
BP
Výskyt patogenů v porostech olejnin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
81.BP
Výskyt patogenů v porostech kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB-FY
B-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.BP
Výskyt patogenů v porostech řepy
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB
B-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-RL-RL
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
83.
BP
Využití genů řídících vernalizaci při šlechtění ječmene
Holková, L.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
84.
DizP
Vývoj technologie ostropestřece mariánského [Silibium marianum (L.) Gaertn.]
Jůzl, M.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
85.
DizP
Zástupci č. Erysiphaceae na okrasných rostlinách a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
86.
BP
Zhodnocení výnosových parametrů vybraného sortimentu konzumních odrůd brambor na dvou různých lokalitách.Jůzl, M.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB-FYAF
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
DP
Zhodnocení výskytu mandelinky bramborové a účinnosti insekticidů v porostu brambor, na lokalitě v Žabčicích.
Jůzl, M.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
AFPodrobnosti témy0 / 1--
88.DizP
Zvýšení produkčního potenciálu brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
89.
BP
3. Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u odrůd pšenice pěstovaných v odlišných agroekologických podmínkách
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--